reklama - zainteresowany?

Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów - Helion

Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów
ebook
Autor: Brad Nunnally, David Farkas
Tytuł oryginału: UX Research: Practical Techniques for Designing Better Products
Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski
ISBN: 978-83-283-4070-1
stron: 216, Format: ebook
Data wydania: 2018-03-09
Księgarnia: Helion

Cena książki: 19,95 zł (poprzednio: 39,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-19,95 zł)

Dodaj do koszyka Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów

Tagi: Funkcjonalność stron i UX

UX pochodzi od słów user experience. Jest to strategia, dzięki której tworzy się udane aplikacje, czyli takie, które lubią użytkownicy. UX wymaga umiejętnego powiązania etapu planowania biznesu z fazą projektowania. Aby zweryfikować decyzje projektowe i potrzeby biznesowe, trzeba przeprowadzić szereg badań. Jest to bardzo ważny element cyklu projektowego, jednak wymaga opanowania określonego zestawu narzędzi i technik. Poza zagadnieniami technicznymi przydaje się wiedza z zakresu psychologii i socjologii. To wszystko sprawia, że badania produktów są uważane za skomplikowane, a zasady ich prowadzenia są osnute aurą tajemniczości.

Dzięki tej niezwykle praktycznej książce przekonasz się, że wprowadzenie strategii UX nie jest magią, a ich poprawne przygotowanie i przeprowadzenie jest kwestią zaznajomienia się z określonym instrumentarium. Nauczysz się stosować narzędzia, dzięki którym skutecznie zrealizujesz program przydatnych badań.

Książkę podzielono na cztery części: krótkie wprowadzenie do tematyki badań UX, planowanie i przygotowania, facylitacja badań oraz prowadzenie analiz i raportowanie. Bardzo szczegółowo opisano, w jaki sposób należy wykonywać badania, wskazano również, czego robić nie wolno. Krótkie ćwiczenia, które znalazły się w każdym rozdziale, z pewnością pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy.

W tej książce znajdziesz między innymi:

 • Wprowadzenie do tematyki UX i przegląd zadań przygotowawczych
 • Zasady koordynacji sesji badawczej i doboru potrzebnych technik
 • Techniki improwizacyjne podczas prowadzenia badań
 • Metody współpracy z uczestnikami badań
 • Analizę zebranego materiału badawczego i formułowanie wniosków

UX: użytkownik pokocha to „coś”!


Autorzy są ekspertami w projektowaniu UX.

Brad Nunnally często wypowiada się o metodach badawczych i technikach projektowania. Prowadzi badania, modeluje, projektuje i testuje aplikacje. Współpracuje z klientami z takich branż jak finanse, medycyna, farmacja i usługi publiczne. Mieszka w St. Louis w stanie Missouri.

David Farkas współpracował z firmami o różnej wielkości. Zajmował się tworzeniem procesów projektowych od podstaw i rozwijał istniejące. Tworzył między innymi systemy usług finansowych i sklepy internetowe. Mieszka w Filadelfii w stanie Pensylwania.

Dodaj do koszyka Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów

 

Osoby które kupowały "Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów", wybierały także:

 • Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem
 • Wirtualna rzeczywistość. Doznanie na żądanie
 • Od pomysłu do przemysłu. Projekty IT w praktyce
 • D3.js w akcji
 • 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II

Dodaj do koszyka Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów

Spis treści

Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktw eBook -- spis treci

Przedmowa (13)

Wstp (15)

I. WPROWADZENIE

1. Historia prac badawczych (21)

 • Badania w przemyle (21)
  • Inynieria przemysowa (21)
  • Motoryzacja (23)
 • Czynniki ludzkie (23)
  • Zoty trójkt (24)
 • Analityka i laboratoria (24)
  • GOMS (25)
  • Definicje GOMS (25)
  • GOMS w praktyce: KLM (27)
 • Komputery, internet i badania wspóczenie (29)
 • Historia bada UX (31)
  • Skd wziy si badania UX? (31)
 • Uwagi kocowe (32)

II. PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIA

2. Udane badania wymagaj dobrych pyta (35)

 • Dlaczego wymylanie dobrych pyta jest takie trudne? (35)
  • Rola pyta w badaniach (36)
  • Dobre pytania nie zawsze s dobre (36)
  • Czasem warto ama zasady (37)
  • Lata praktyki i poraek (38)
 • Podstawowa struktura pytania (38)
  • Wprowadzenie (39)
  • Temat pytania (39)
  • Drabina semantyczna (39)
  • Przejcie do kolejnego pytania (39)
 • Formuowanie pyta (39)
  • Nawizanie do celów badania (39)
  • Otwieranie si na nowe obszary tematyczne (40)
  • Rozwijanie konwersacji (40)
 • Jak zadawa róne rodzaje pyta? (42)
  • Proces (42)
  • Wyjanienie (42)
  • Opis (42)
  • Czas (42)
  • Utrudnienia i przeszkody (43)
  • Ideay i marzenia (43)
 • Jak przewiczy zadawanie pyta? (43)
  • Wspópracownicy i próby (43)
 • wiczenie: burza mózgów (43)
 • Uwagi kocowe (46)

3. Ilociowe metody badawcze (47)

 • Badania ilociowe od podstaw (47)
  • Gdzie mona si zetkn z badaniami ilociowymi? (48)
  • Czym nie s badania ilociowe? (49)
 • Trzy zakresy bada (49)
  • Wgld (50)
  • Ewaluacja (50)
  • Generacja (50)
 • Rodzaje metod badawczych (50)
  • Analiza danych systemowych (50)
  • Ankiety (51)
  • Test drzewa (52)
  • ledzenie wzroku (54)
  • Testowanie A/B (55)
  • Sortowanie kart (55)
  • Inne metody (56)
 • Metody ilociowe: kiedy i gdzie stosowa? (57)
 • Metody ilociowe: kiedy nie stosowa? (57)
 • wiczenie: zapoznanie z badaniami ilociowymi (58)
 • Uwagi kocowe (59)

4. Jakociowe metody badawcze (61)

 • Badania jakociowe: poczuj to (61)
  • Gdzie mona si zetkn z badaniami jakociowymi? (62)
  • Czym nie s badania jakociowe? (63)
 • Trzy zakresy bada - powtórka (63)
  • Wstpne planowanie (63)
  • Odkrywanie i eksploracja (65)
  • Testowanie i weryfikacja produktu (68)
  • Projektowanie partycypacyjne (69)
  • Dodatkowe metody (70)
 • Metody jakociowe: kiedy i gdzie stosowa? (72)
 • Metody jakociowe: kiedy nie stosowa? (72)
 • Ilociówka i jakociówka - idealne poczenie (72)
  • Persony oparte na danych (72)
  • Podróe klienta oparte na danych (73)
  • Projektowanie oparte na danych (74)
 • wiczenie: zapoznanie z badaniami jakociowymi (75)
 • Uwagi kocowe (75)

5. Wybór metod (77)

 • Ilociówka i jakociówka: jak wybra? (77)
  • Jakie masz pytania? (77)
  • Potrzeby interesariuszy (77)
  • Wielko próby (78)
  • Lokalizacja próby (78)
  • Budet (78)
  • Harmonogram (78)
 • czenie metod (79)
  • Co si sprawdza? (80)
  • Co si nie sprawdza? (80)
 • wiczenie: wybierz skuteczn metod (81)
 • Uwagi kocowe (82)

6. Logistyka (83)

 • Planowanie logistyki sesji (83)
  • Przygotowanie sesji (83)
  • Porzdkowanie po sesji (85)
  • Podróe (86)
  • Badania zdalne (87)
 • Dokumentacja (87)
  • Pakiet powitalny (87)
  • Cele badawcze (90)
  • Scenariusz wywiadu (90)
  • Dokumenty prawne (91)
 • Honorarium (95)
 • Uwagi kocowe (96)

7. Rekrutacja (97)

 • Identyfikacja uczestników (97)
  • Wczeniejsze badania jakociowe (97)
  • Biece raporty analityczne (98)
  • Segmenty klientów (98)
  • Profile uytkowników (98)
 • Kwestionariusz selekcyjny (100)
  • Jak wyglda kwestionariusz selekcyjny? (100)
  • Podstawowe dane demograficzne (102)
  • Dane behawioralne (102)
  • Kwoty (103)
 • Metody rekrutacji (104)
  • Rekrutacja wewntrzna a rekrutacja publiczna (104)
  • Rekrutowanie samodzielne (104)
  • Outsourcing rekrutacji (107)
  • Ukadanie harmonogramu (108)
  • Respondenci zapasowi (108)
 • Wyzwania zwizane z rekrutacj (110)
  • Produkt jeszcze nie ma uytkowników (110)
  • Niewielka grupa docelowa (110)
  • Zwyke wymówki (110)
 • wiczenie: przygotowanie kwestionariusza selekcyjnego (111)
 • Uwagi kocowe (112)

III. PROWADZENIE BADA

8. Przygotowanie sesji badawczej (115)

 • Reguy postpowania (115)
  • Okrelanie ról (115)
  • Obserwacja (117)
 • Próby (118)
  • Praktyka czyni mistrza (119)
  • Nie bój si zmian (119)
 • Przebieg sesji (119)
  • Na pocztek formalnoci (119)
  • Zacznij powoli (121)
  • Pomau zwikszaj szczegóowo rozmowy (121)
  • Dodatkowe pytania (122)
  • Zakoczenie (123)
 • wiczenie: przygotowanie do zebrania (123)
 • Uwagi kocowe (123)

9. Zarzdzanie ludmi (125)

 • Standardy interakcji (125)
  • Ubierz si odpowiednio (126)
  • Bd taktownym gociem (126)
  • Szanuj osobist przestrze uczestników (126)
  • Stosuj najlepsze praktyki dotyczce wspódzielenia ekranu (127)
 • Wzgldy kulturowe (127)
  • Stwórz odpowiedni atmosfer (127)
  • Wyczuj zakoczenie sceny (128)
 • Rozmowy towarzyskie (129)
  • Pytania przygotowujce (129)
  • Notowanie (129)
  • Rozgrzewka (130)
 • wiczenie: rozmowy towarzyskie (130)
  • Rozmowy w biurze (130)
  • Rozmowy przy kawie (131)
 • Uwagi kocowe (131)

10. Improwizacja (133)

 • Czym jest improwizacja? (133)
  • Improwizacja dla mas (133)
 • Zasady improwizacji (134)
  • Wszystko jest prawdziwe (134)
  • Nie staraj si by mieszny (135)
  • Poraka to nie koniec wiata (136)
  • Wsuchaj si w scen (136)
  • Zapewnianie wsparcia (137)
  • Czas i miejsce (138)
  • Podnoszenie poprzeczki (139)
  • Najlepsza oferta (141)
  • Nie jeste gwiazd (142)
  • Zapamituj wszystko (142)
 • Praktyczne zastosowania technik improwizacyjnych (143)
  • Improwizacja w projektowaniu (143)
  • Improwizacja w badaniach (145)
 • wiczenie: improwizowane upraszczanie (147)
 • Uwagi kocowe (147)

11. Facylitacja (149)

 • Umiejtnoci mikkie nieatwo zdoby (149)
  • Czym s umiejtnoci mikkie? (150)
  • Dlaczego umiejtnoci mikkie s wane? (150)
  • Umiejtnoci mikkich mona si nauczy (150)
  • Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka (151)
 • Mowa ciaa (151)
  • Czym jest mowa ciaa? (151)
  • Dlaczego mowa ciaa jest wana? (151)
  • Jak uywa mowy ciaa? (152)
  • Najwaniejsze sygnay mowy ciaa (154)
 • Mikroekspresja (156)
  • Dlaczego mikroekspresja jest wana? (157)
  • Jak wykorzystywa mikroekspresj? (157)
  • Najwaniejsze sygnay mikroekspresji (157)
 • Wzgldy kulturowe (159)
  • Odrób prac domow (159)
  • Odno si z szacunkiem (159)
 • wiczenie: odczytywanie komunikatów niewerbalnych (159)
  • Imituj (159)
  • Obserwuj (159)
  • Pytaj (160)
 • Uwagi kocowe (160)

12. Debriefing (161)

 • Czym s debriefingi? (161)
  • Planowane sesje debriefingowe (161)
  • Spontaniczne sesje debriefingowe (161)
 • Do czego suy debriefing? (162)
  • Weryfikacja celów (164)
  • Informuj central na bieco (164)
  • Zapisywanie spostrzee na ywo (167)
 • Debriefingi kieruj badaniami (170)
  • Otwarte badania (170)
  • Obnianie ryzyka (171)
 • wiczenie: omawianie spostrzee (172)
 • Uwagi kocowe (172)

IV. ANALIZA I RAPORTOWANIE

13. Porzdkowanie chaosu (175)

 • Na co komu analiza? (175)
  • Produkcja przemysowa i inynieria (175)
  • Projektowanie gier (176)
 • Analiza w projektowaniu produktów (177)
  • Czym jest punkt danych? (177)
  • Wykorzystanie punktów danych (178)
  • Pomiar punktów danych (182)
  • Planowanie czasu (182)
 • Metody analizy (184)
  • Diagramy pokrewiestwa (184)
  • Mapowanie kwadrantów (185)
  • Mapowanie czstotliwoci (186)
  • Analiza spektrum (187)
 • Wnioski kieruj projektowaniem (188)
  • Projektowanie (188)
  • Strategia (188)
  • Komunikowanie wniosków (188)
 • wiczenie: koneser batoników (188)
 • Uwagi kocowe (189)

14. Prezentowanie wniosków (191)

 • Rodzaje prezentacji (191)
  • Podsumowanie dla kierownictwa (191)
  • Peny raport (192)
  • Nagrania audiowizualne (192)
  • Cytaty (194)
  • Materiay badawcze i diagramy (194)
 • Wtki do podjcia w prezentacji (201)
  • Raportowanie (201)
  • Udowadnianie zwrotu z inwestycji (201)
  • Stosowanie rónych form narracyjnych (201)
 • Wykorzystanie rezultatów (201)
  • Zespó (202)
  • Interesariusze (203)
 • wiczenie: opracowanie struktury raportu z bada (203)
 • Uwagi kocowe (204)

15. Maksymalne wykorzystywanie wniosków (205)

 • Badania zaczynaj si od zadania pyta (205)
 • O czym wiemy, e wiemy? (205)
  • Czego chcemy si dowiedzie? (207)
 • Badania nigdy si nie kocz (207)
  • Zaplanuj dalsze dziaania (207)
  • Zagbiaj si dalej (208)
  • Integracja bada (209)
  • Bycie badaczem to styl ycia (210)
 • Uwagi kocowe (210)

Skorowidz (211)

Dodaj do koszyka Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.