reklama - zainteresowany?

D3.js w akcji - Helion

D3.js w akcji
Autor: Elijah Meeks
Tytuł oryginału: D3.js in Action
Tłumaczenie: Radosław Lesisz, Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-283-1823-6
stron: 400, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2016-02-08
Księgarnia: Helion

Cena książki: 20,90 zł (poprzednio: 67,42 zł)
Oszczędzasz: 69% (-46,52 zł)

Dodaj do koszyka D3.js w akcji

Tagi: Funkcjonalność stron i UX | JavaScript - Programowanie

D3.js jest biblioteką przeznaczoną do tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w rozmaitych aplikacjach internetowych. Ta solidnie zaprojektowana biblioteka oczywiście umożliwia generowanie wykresów, ale pozwala również na tworzenie map, interaktywnych diagramów, paneli kontrolnych dla danych, raportów i wielu innych animowanych elementów. Zapewnia co najmniej tę samą wydajność co Flash czy aplety Javy, ale jest zintegrowana ze standardami internetowymi i modelem DOM dla HTML. To nie koniec zalet D3.js — to także świetne narzędzie do dynamicznego aktualizowania bardziej standardowych witryn internetowych.

Niniejsza książka pozwoli Ci na płynne rozpoczęcie pracy z tą biblioteką, dającą fantastyczne możliwości. Nauczysz się, jak tworzyć interaktywną grafikę i aplikacje sterowane danymi. Zaczniesz od zestawu praktycznych przykładów, dostosowanych do różnego rodzaju wykresów, sieci i map. Wykorzystasz przy tym gotowe układy z biblioteki D3. Zapoznasz się z praktycznymi technikami projektowania zawartości stron, tworzenia animacji i prezentowania zmieniających się danych. Zobaczysz między innymi, jak tworzyć interaktywną grafikę i wykorzystywać dane przesyłane strumieniowo.

Dzięki tej książce zrozumiesz:

 • zasady wizualizacji danych,
 • techniki wiązania i wczytywania danych oraz tworzenia elementów graficznych na ich podstawie,
 • metody pracy z grafiką wektorową,
 • tworzenie elementów służących do wizualizacji danych,
 • rozbudowane aplikacje wykorzystujące mapy,
 • sposoby tworzenia kompletnych aplikacji opartych na bibliotece D3, również dla urządzeń przenośnych.

Dodaj do koszyka D3.js w akcji

Spis treści

D3.js w akcji -- spis treci

Przedmowa (9)

Podzikowania (11)

O ksice (13)

CZʦ I. PODSTAWY BIBLIOTEKI D3.JS (17)

Rozdzia 1. Wprowadzenie do biblioteki D3.js (19)

 • 1.1. Czym jest D3.js? (20)
 • 1.2. Jak dziaa biblioteka D3? (21)
  • 1.2.1. W wizualizacji danych wane s nie tylko aspekty wizualne (22)
  • 1.2.2. W bibliotece D3 istotne s selekcja i wizanie danych (26)
  • 1.2.3. Biblioteka D3 umoliwia okrelanie wygldu elementów stron internetowych na podstawie powizanych danych (27)
  • 1.2.4. Elementami strony mog by elementy div, pastwa lub diagramy przepywu (27)
 • 1.3. Stosowanie standardu HTML5 (28)
  • 1.3.1. Model DOM (29)
  • 1.3.2. Pisanie kodu w konsoli (34)
  • 1.3.3. SVG (34)
  • 1.3.4. Style CSS (39)
  • 1.3.5. JavaScript (44)
 • 1.4. Standardy dotyczce danych (49)
  • 1.4.1. Dane tabelaryczne (50)
  • 1.4.2. Dane zagniedone (50)
  • 1.4.3. Dane sieciowe (50)
  • 1.4.4. Dane geograficzne (51)
  • 1.4.5. Dane surowe (51)
  • 1.4.6. Obiekty (53)
 • 1.5. Standardy z obszaru wizualizowania informacji stosowane w bibliotece D3 (54)
 • 1.6. Twoja pierwsza aplikacja oparta na bibliotece D3 (55)
  • 1.6.1. "Witaj, wiecie" z elementami
   (56)
  • 1.6.2. "Witaj, wiecie" z koami (56)
  • 1.6.3. Komunikowanie si z bibliotek D3 (58)
 • 1.7. Podsumowanie (61)

Rozdzia 2. Przepyw danych podczas wizualizowania informacji (63)

 • 2.1. Praca z danymi (64)
  • 2.1.1. Wczytywanie danych (64)
  • 2.1.2. Formatowanie danych (67)
  • 2.1.3. Przeksztacanie danych (69)
  • 2.1.4. Pomiar danych (73)
 • 2.2. Wizanie danych (74)
  • 2.2.1. Selekcje i wizanie (74)
  • 2.2.2. Dostp do danych za pomoc funkcji wewntrzwierszowych (76)
  • 2.2.3. Uwzgldnianie skal (79)
 • 2.3. Styl, atrybuty i tre w prezentacji danych (81)
  • 2.3.1. Wizualizacja oparta na wczytanych danych (82)
  • 2.3.2. Ustawianie kanaów (84)
  • 2.3.3. Instrukcje enter, update i exit (87)
 • 2.4. Podsumowanie (93)

Rozdzia 3. Projektowanie sterowane danymi i interakcje (95)

 • 3.1. Architektura projektu (96)
  • 3.1.1. Dane (96)
  • 3.1.2. Zasoby (97)
  • 3.1.3. Rysunki (97)
  • 3.1.4. Arkusze stylów (97)
  • 3.1.5. Biblioteki zewntrzne (98)
 • 3.2. Interaktywne style i model DOM (100)
  • 3.2.1. Zdarzenia (100)
  • 3.2.2. Przejcia graficzne (103)
  • 3.2.3. Manipulowanie modelem DOM (105)
  • 3.2.4. Sensowne korzystanie z kolorów (107)
 • 3.3. Wstpnie generowane treci (113)
  • 3.3.1. Rysunki (113)
  • 3.3.2. Fragmenty kodu w HTML-u (115)
  • 3.3.3. Wstpnie wygenerowana grafika SVG (116)
 • 3.4. Podsumowanie (122)

CZʦ II. PODSTAWY WIZUALIZOWANIA INFORMACJI (123)

Rozdzia 4. Komponenty wykresów (125)

 • 4.1. Ogólne zasady tworzenia wykresów (126)
  • 4.1.1. Generatory (127)
  • 4.1.2. Komponenty (127)
  • 4.1.3. Ukady (127)
 • 4.2. Tworzenie osi (128)
  • 4.2.1. Wywietlanie danych (128)
  • 4.2.2. Okrelanie stylu osi (131)
 • 4.3. Zoone obiekty graficzne (135)
 • 4.4. Wykresy liniowe i interpolacja (143)
  • 4.4.1. Rysowanie linii od okrelonych punktów (145)
  • 4.4.2. Rysowanie wielu linii za pomoc kilku generatorów (147)
  • 4.4.3. Omówienie interpolacji linii (148)
 • 4.5. Zoone akcesory (149)
 • 4.6. Podsumowanie (158)

Rozdzia 5. Ukady (159)

 • 5.1. Histogramy (160)
 • 5.2. Wykresy koowe (162)
  • 5.2.1. Rysowanie wykresu koowego (163)
  • 5.2.2. Tworzenie wykresu piercieniowego (165)
  • 5.2.3. Przejcia (166)
 • 5.3. Ukady dla grup kó (168)
 • 5.4. Drzewa (172)
 • 5.5. Ukady skumulowane (177)
 • 5.6. Wtyczki suce do dodawania ukadów (183)
  • 5.6.1. Diagram Sankeya (183)
  • 5.6.2. Chmury sów (190)
 • 5.7. Podsumowanie (195)

Rozdzia 6. Wizualizowanie sieci (197)

 • 6.1. Statyczne diagramy sieci (198)
  • 6.1.1. Dane o sieci (199)
  • 6.1.2. Macierz ssiedztwa (201)
  • 6.1.3. Diagram ukowy (205)
 • 6.2. Ukad oparty na siach (208)
  • 6.2.1. Tworzenie dla sieci diagramu opartego na siach (209)
  • 6.2.2. Znaczniki SVG (210)
  • 6.2.3. Miary sieci (214)
  • 6.2.4. Ustawienia ukadu opartego na siach (216)
  • 6.2.5. Aktualizowanie sieci (218)
  • 6.2.6. Usuwanie i dodawanie wzów oraz krawdzi (219)
  • 6.2.7. Rczne okrelanie pozycji wzów (223)
  • 6.2.8. Optymalizacja (226)
 • 6.3. Podsumowanie (226)

Rozdzia 7. Wizualizowanie informacji geoprzestrzennych (227)

 • 7.1. Podstawy tworzenia map (229)
  • 7.1.1. Szukanie danych (230)
  • 7.1.2. Rysowanie punktów na mapie (234)
  • 7.1.3. Odwzorowania i obszary (236)
  • 7.1.4. Interaktywno (238)
 • 7.2. Tworzenie lepszych map (239)
  • 7.2.1. Siatka kartograficzna (240)
  • 7.2.2. Operacja zoom (241)
 • 7.3. Zaawansowane aspekty map (244)
  • 7.3.1. Tworzenie i obracanie globusa (244)
  • 7.3.2. Odwzorowanie satelitarne (250)
 • 7.4. Dane i funkcje w bibliotece TopoJSON (251)
  • 7.4.1. Format plików TopoJSON (251)
  • 7.4.2. Wywietlanie danych w formacie TopoJSON (252)
  • 7.4.3. Scalanie (253)
  • 7.4.4. Ssiednie obiekty (255)
 • 7.5. Tworzenie map z kafelkami za pomoc instrukcji d3.geo.tile (256)
 • 7.6. Dalsza lektura zwizana z mapami (261)
  • 7.6.1. Zoom dla transformacji (262)
  • 7.6.2. Rysowanie na pótnie (262)
  • 7.6.3. Zmiana odwzorowania dla danych rastrowych (262)
  • 7.6.4. Technika hexbinning (262)
  • 7.6.5. Diagramy Woronoja (262)
  • 7.6.6. Mapy anamorficzne (262)
 • 7.7. Podsumowanie (263)

Rozdzia 8. Manipulowanie tradycyjnym modelem DOM za pomoc biblioteki D3 (265)

 • 8.1. Przygotowania (267)
  • 8.1.1. Style CSS (267)
  • 8.1.2. Kod w HTML-u (268)
 • 8.2. Arkusz kalkulacyjny (268)
  • 8.2.1. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomoc tabeli (268)
  • 8.2.2. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomoc elementów
   (270)
  • 8.2.3. Dodawanie animacji do arkusza kalkulacyjnego (272)
 • 8.3. Pótno (273)
  • 8.3.1. Rysowanie na pótnie (275)
  • 8.3.2. Rysowanie i zapisywanie wielu obrazków (275)
 • 8.4. Galeria rysunków (277)
  • 8.4.1. Interaktywne wyrónianie elementów modelu DOM (279)
  • 8.4.2. Selekcja elementów (281)
 • 8.5. Podsumowanie (283)

CZʦ III. TECHNIKI ZAAWANSOWANE (285)

Rozdzia 9. czenie komponentów aplikacji interaktywnych (287)

 • 9.1. Jedno ródo danych, wiele perspektyw (289)
  • 9.1.1. Podstawy tworzenia panelu kontrolnego dla danych (291)
  • 9.1.2. Arkusz kalkulacyjny (292)
  • 9.1.3. Wykres supkowy (293)
  • 9.1.4. Grupy kó (293)
  • 9.1.5. Zmiana wielkoci wykresów na podstawie rozmiaru ekranu (294)
 • 9.2. Interaktywno - zdarzenia zwizane z kursorem myszy (296)
 • 9.3. Kontrolka wyboru zakresu (299)
  • 9.3.1. Tworzenie kontrolki wyboru zakresu (300)
  • 9.3.2. Uatwianie korzystania z kontrolki wyboru zakresu (303)
  • 9.3.3. Zdarzenia kontrolki wyboru zakresu (306)
  • 9.3.4. Ponowne rysowanie komponentów (307)
 • 9.4. Podsumowanie (308)

Rozdzia 10. Tworzenie ukadów i komponentów (311)

 • 10.1. Tworzenie ukadu (312)
 • 10.2. Pisanie wasnych komponentów (319)
  • 10.2.1. Wczytywanie przykadowych danych (320)
  • 10.2.2. Wizanie komponentów ze skalami (322)
  • 10.2.3. Dodawanie etykiet do komponentu (327)
 • 10.3. Podsumowanie (330)

Rozdzia 11. Wizualizowanie duych zbiorów danych (331)

 • 11.1. Due zbiory danych geograficznych (332)
  • 11.1.1. Generowanie losowych danych geograficznych (334)
  • 11.1.2. Rysowanie danych geograficznych na pótnie (336)
  • 11.1.3. Techniki wywietlania elementów w trybie mieszanym (338)
 • 11.2. Due zbiory danych o sieciach (344)
 • 11.3. Optymalizowanie wybierania danych na podstawie wspórzdnych x i y za pomoc drzew czwórkowych (349)
  • 11.3.1. Generowanie losowych danych o wspórzdnych x i y (349)
  • 11.3.2. Wybór zakresu na podstawie wspórzdnych x i y (349)
 • 11.4. Inne techniki optymalizacji (354)
  • 11.4.1. Unikanie ustawiania ogólnego stylu opacity (354)
  • 11.4.2. Unikanie ogólnych selekcji (355)
  • 11.4.3. Wstpne wyznaczanie pozycji (355)
 • 11.5. Podsumowanie (356)

Rozdzia 12. Biblioteka D3 i urzdzenia przenone (357)

 • 12.1. Zasady tworzenia projektów sterowanych danymi dla urzdze przenonych (359)
 • 12.2. Wizualizacja i dotyk (359)
  • 12.2.1. Funkcja d3.touches (361)
  • 12.2.2. Rejestrowanie na licie zdarze zwizanych z dotykiem (361)
  • 12.2.3. Wizualizowanie zdarze zwizanych z dotykiem (362)
  • 12.2.4. Przesuwanie za pomoc jednego przecignicia palcem (363)
  • 12.2.5. Wizualizowanie analizy dotkni (365)
  • 12.2.6. Zoom oparty na szczypniciach (367)
  • 12.2.7. Rotacja z uyciem trzech palców (370)
  • 12.2.8. czenie wszystkich elementów (371)
 • 12.3. Dostosowujce si wizualizacje danych (374)
  • 12.3.1. Tworzenie dostosowujcych si wizualizacji danych (375)
  • 12.3.2. Tworzenie podstawowej wersji aplikacji (376)
  • 12.3.3. Rozwizanie na skal tabletu (380)
  • 12.3.4. Rozwizanie dostosowane do telefonu (384)
  • 12.3.5. Automatyczne wykrywanie ekranów o rónych rozmiarach (389)
  • 12.3.6. Ogólne zasady tworzenia dostosowujcych si wizualizacji danych (389)
 • 12.4. Geolokalizacja (389)
 • 12.5. Podsumowanie (390)

Skorowidz (393)

Dodaj do koszyka D3.js w akcji

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.