reklama - zainteresowany?

Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V - Helion

Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V
ebook
Autor: Tony Gaddis
Tytuł oryginału: Starting Out with Programming Logic and Design (5th Edition)
Tłumaczenie: Wojciech Moch
ISBN: 978-83-283-5566-8
stron: 824, Format: ebook
Data wydania: 2019-12-03
Księgarnia: Helion

Cena książki: 64,50 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-64,50 zł)

Dodaj do koszyka Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V

Tagi: Algorytmy - Programowanie | Funkcjonalność stron i UX | Inne - Programowanie

Programowanie to nie tylko umiejętność pisania kodu oraz organizowania go w funkcje, procedury i moduły. Nawet najbardziej finezyjne języki i najnowocześniejsze paradygmaty programowania nie zapewnią sukcesu, jeśli projekt aplikacji jest nieprzemyślany, a jej logice brakuje... logiki. Z drugiej strony poświęcenie odrobiny czasu na stworzenie dobrego projektu sprawi, że praca nad pisaniem kodu będzie łatwiejsza, sama aplikacja będzie pracować lepiej i bardziej niezawodnie, a późniejsze modyfikacje i rozwój oprogramowania przysporzą mniej problemów.

Jeśli planujesz napisać swoją pierwszą aplikację, sięgnij po tę książkę. Aby zrozumieć zawartą w niej treść, nie trzeba znać żadnego języka programowania. Pokazano tu, jak działają programy i jak można z ich wykorzystaniem rozwiązywać konkretne zadania. Wiedza o zasadach projektowania jest przekazywana za pomocą pseudokodu i schematów blokowych. Omówiono zarówno podstawowe zagadnienia, takie jak typy danych, zmienne, funkcje, jak i nieco bardziej zaawansowane: programowanie obiektowe, tworzenie graficznych interfejsów użytkownika i pisanie programów sterowanych zdarzeniami. W tym wydaniu książki wprowadzono wiele poprawek i uzupełnień, dotyczących między innymi języków Java, Python i C++ oraz programowania aplikacji dla urządzeń mobilnych.

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • jak działa komputer, czym są programy i do czego służą dane
 • z jakich modułów i struktur składają się programy oraz jak działają funkcje
 • w jaki sposób pracuje się na plikach oraz czym jest przetwarzanie tekstu
 • czym jest rekurencja i do czego można ją wykorzystać
 • czym się różni programowanie proceduralne od obiektowego

Bez dobrego projektu zawiedzie najlepszy kod!

Dodaj do koszyka Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V

 

Osoby które kupowały "Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V", wybierały także:

 • My
 • Nauka algorytm
 • 40 algorytmów, które powinien znać każdy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie
 • Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod
 • Matematyka dla programistów Java

Dodaj do koszyka Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V

Spis treści

Projektowanie oprogramowania dla zupenie pocztkujcych. Owoce programowania. Wydanie V eBook -- spis treci


Wstp 13

Podzikowania 19

O autorze 21

Rozdzia 1. Wstpne informacje na temat komputerów i programowania 23

 • 1.1. Wstp 23
 • 1.2. Sprzt 24
 • 1.3. W jaki sposób komputer przechowuje dane 30
 • 1.4. W jaki sposób dziaa program 35
 • 1.5. Rodzaje oprogramowania 44
 • Pytania kontrolne 45

Rozdzia 2. Dane wejciowe, przetwarzanie i dane wyjciowe 51

 • 2.1. Projektowanie programu 51
 • 2.2. Dane wejciowe, dane wyjciowe i zmienne 58
 • 2.3. Przypisywanie wartoci do zmiennych i wykonywanie oblicze 69
 • W CENTRUM UWAGI. Obliczanie opat za dodatkowe minuty 73
 • W CENTRUM UWAGI. Obliczanie procentów 74
 • W CENTRUM UWAGI. Obliczanie redniej 79
 • W CENTRUM UWAGI. Zamiana wzoru matematycznego na wyraenie 82
 • 2.4. Deklarowanie zmiennych i typy danych 84
 • 2.5. Stae nazwane 90
 • 2.6. Rczne ledzenie programu 91
 • 2.7. Dokumentowanie programu 93
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie ze staych nazwanych, konwencje zapisu i komentarze 94
 • 2.8. Projektowanie pierwszego programu 97
 • 2.9. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 100
 • Pytania kontrolne 121
 • wiczenia z wykrywania bdów 126
 • wiczenia programistyczne 127

Rozdzia 3. Moduy 131

 • 3.1. Moduy - informacje wstpne 131
 • 3.2. Definiowanie i wywoywanie moduów 134
 • W CENTRUM UWAGI. Definiowanie i wywoywanie moduów 140
 • 3.3. Zmienne lokalne 145
 • 3.4. Przekazywanie argumentów do moduów 148
 • W CENTRUM UWAGI. Przekazywanie argumentu do moduu 153
 • W CENTRUM UWAGI. Przekazywanie argumentu przez referencj 159
 • 3.5. Zmienne globalne i stae globalne 162
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie ze staych globalnych 165
 • 3.6. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 167
 • Pytania kontrolne 179
 • wiczenia z wykrywania bdów 183
 • wiczenia programistyczne 183

Rozdzia 4. Struktury warunkowe i logika boolowska 187

 • 4.1. Struktury warunkowe - informacje wstpne 187
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z instrukcji If-Then 195
 • 4.2. Struktury warunkowe podwójnego wyboru 198
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z instrukcji If-Then-Else 199
 • 4.3. Porównywanie cigów znaków 202
 • 4.4. Zagniedone struktury warunkowe 208
 • W CENTRUM UWAGI. Wielokrotne zagniedenie struktur warunkowych 211
 • 4.5. Struktura decyzyjna 215
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie ze struktury decyzyjnej 218
 • 4.6. Operatory logiczne 221
 • 4.7. Zmienne boolowskie 229
 • 4.8. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 230
 • Pytania kontrolne 242
 • wiczenia z wykrywania bdów 246
 • wiczenia programistyczne 247

Rozdzia 5. Struktury cykliczne 251

 • 5.1. Struktury cykliczne - wprowadzenie 251
 • 5.2. Ptle warunkowe: While, Do-While i Do-Until 253
 • W CENTRUM UWAGI. Projektowanie ptli While 257
 • W CENTRUM UWAGI. Projektowanie ptli Do-While 266
 • 5.3. Ptle licznikowe i instrukcja For 272
 • W CENTRUM UWAGI. Projektowanie ptli licznikowej za pomoc instrukcji For 279
 • 5.4. Obliczanie sumy biecej 289
 • 5.5. Wartownik 293
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z wartownika 293
 • 5.6. Ptle zagniedone 295
 • 5.7. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 298
 • Pytania kontrolne 308
 • wiczenia z wykrywania bdów 311
 • wiczenia programistyczne 312

Rozdzia 6. Funkcje 315

 • 6.1. Wprowadzenie do funkcji: generowanie liczb losowych 315
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z liczb losowych 319
 • W CENTRUM UWAGI. Wykorzystanie liczb losowych do reprezentowania innych wartoci 321
 • 6.2. Tworzenie wasnych funkcji 322
 • W CENTRUM UWAGI. Modularyzacja kodu z wykorzystaniem funkcji 330
 • 6.3. Inne funkcje biblioteczne 338
 • 6.4. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 349
 • Pytania kontrolne 357
 • wiczenia z wykrywania bdów 359
 • wiczenia programistyczne 360

Rozdzia 7. Walidacja danych wejciowych 365

 • 7.1. Garbage In, Garbage Out 365
 • 7.2. Ptla walidacji danych wejciowych 367
 • W CENTRUM UWAGI. Projektowanie ptli walidacji danych wejciowych 369
 • 7.3. Programowanie defensywne 374
 • 7.4. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 375
 • Pytania kontrolne 379
 • wiczenia z wykrywania bdów 381
 • wiczenia programistyczne 382

Rozdzia 8. Tablice 385

 • 8.1. Tablice - informacje podstawowe 385
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z elementów tablicy w wyraeniach matematycznych 392
 • 8.2. Sekwencyjne przeszukiwanie tablicy 400
 • 8.3. Przetwarzanie elementów tablicy 405
 • W CENTRUM UWAGI. Przekazywanie tablicy 412
 • 8.4. Tablice równolege 419
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z tablic równolegych 420
 • 8.5. Tablice dwuwymiarowe 424
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z tablic dwuwymiarowych 427
 • 8.6. Tablice trój- i wicejwymiarowe 432
 • 8.7. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 434
 • Pytania kontrolne 444
 • wiczenia z wykrywania bdów 447
 • wiczenia programistyczne 448

Rozdzia 9. Sortowanie i przeszukiwanie tabel 453

 • 9.1. Algorytm sortowania bbelkowego 453
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z algorytmu sortowania bbelkowego 460
 • 9.2. Algorytm sortowania przez wybieranie 468
 • 9.3. Algorytm sortowania przez wstawianie 473
 • 9.4. Algorytm wyszukiwania binarnego 479
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z algorytmu wyszukiwania binarnego 482
 • 9.5. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 485
 • Pytania kontrolne 497
 • wiczenia z wykrywania bdów 500
 • wiczenia programistyczne 501

Rozdzia 10. Pliki 503

 • 10.1. Odczyt i zapis do plików - informacje wstpne 503
 • 10.2. Przetwarzanie plików za pomoc ptli 516
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z plików 520
 • 10.3. Korzystanie z plików i tablic 524
 • 10.4. Przetwarzanie rekordów 525
 • W CENTRUM UWAGI. Dodawanie i wywietlanie rekordów 530
 • W CENTRUM UWAGI. Wyszukiwanie rekordu 533
 • W CENTRUM UWAGI. Modyfikowanie rekordów 535
 • W CENTRUM UWAGI. Usuwanie rekordów 540
 • 10.5. Separatory sterowania 543
 • W CENTRUM UWAGI. Korzystanie z separatorów sterowania 544
 • 10.6. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 550
 • Pytania kontrolne 570
 • wiczenia z wykrywania bdów 574
 • wiczenia programistyczne 574

Rozdzia 11. Programy sterowane za pomoc menu 577

 • 11.1. Wprowadzenie do programów sterowanych za pomoc menu 577
 • 11.2. Modularyzacja programu sterowanego za pomoc menu 587
 • 11.3. Ponowne wywietlanie menu za pomoc ptli 589
 • W CENTRUM UWAGI. Projektowanie programu sterowanego za pomoc menu 596
 • 11.4. Menu wielopoziomowe 610
 • 11.5. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 616
 • Pytania kontrolne 621
 • wiczenia programistyczne 623

Rozdzia 12. Przetwarzanie tekstu 627

 • 12.1. Wstp 627
 • 12.2. Przetwarzanie poszczególnych znaków w cigu 629
 • W CENTRUM UWAGI. Sprawdzanie hasa 632
 • W CENTRUM UWAGI. Formatowanie numeru telefonu i usuwanie formatowania 637
 • 12.3. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 642
 • Pytania kontrolne 649
 • wiczenia z wykrywania bdów 651
 • wiczenia programistyczne 652

Rozdzia 13. Rekurencja 657

 • 13.1. Wprowadzenie do rekurencji 657
 • 13.2. Rozwizywanie zada za pomoc rekurencji 660
 • 13.3. Przykady algorytmów rekurencyjnych 664
 • 13.4. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 674
 • Pytania kontrolne 678
 • wiczenia programistyczne 681

Rozdzia 14. Programowanie obiektowe 683

 • 14.1. Programowanie proceduralne i programowanie obiektowe 683
 • 14.2. Klasy 687
 • 14.3. Projektowanie klas za pomoc jzyka UML 698
 • 14.4. Wyznaczanie klas i ich zakresu obowizków w zadaniu 700
 • W CENTRUM UWAGI. Wyznaczanie klas 701
 • W CENTRUM UWAGI. Okrelanie zakresu obowizków klasy 705
 • 14.5. Dziedziczenie 711
 • 14.6. Polimorfizm 718
 • 14.7. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 723
 • Pytania kontrolne 740
 • wiczenia programistyczne 744

Rozdzia 15. Aplikacje z GUI i programowanie sterowane zdarzeniami 747

 • 15.1. Graficzny interfejs uytkownika 747
 • 15.2. Projektowanie interfejsu uytkownika do programu wyposaonego w GUI 751
 • W CENTRUM UWAGI. Projektowanie okna 755
 • 15.3. Tworzenie procedury obsugi zdarzenia 758
 • W CENTRUM UWAGI. Projektowanie procedury obsugi zdarzenia 761
 • 15.4. Projektowanie aplikacji na urzdzenia mobilne 764
 • 15.5. Rzut oka na jzyki Java, Python i C++ 773
 • Pytania kontrolne 774
 • wiczenia programistyczne 776

Dodatek A. Tablica kodów ASCII/Unicode 779

Dodatek B. Symbole na schematach blokowych 781

Dodatek C. Przewodnik po pseudokodzie 783

Dodatek D. Zamiana liczb dziesitnych na posta binarn 797

Dodatek E. Odpowiedzi do pyta z punktów kontrolnych 799

Skorowidz 815

Dodaj do koszyka Projektowanie oprogramowania dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie V

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.