reklama - zainteresowany?

Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem - Helion

Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem
ebook
Autor: Melissa Perri
Tytuł oryginału: Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value
Tłumaczenie: Anna Zawiła, Tadeusz Zawiła
ISBN: 978-83-283-6208-6
stron: 192, Format: ebook
Data wydania: 2020-04-07
Księgarnia: Helion

Cena książki: 24,50 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-24,50 zł)

Dodaj do koszyka Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem

Tagi: Funkcjonalność stron i UX | Zarządzanie projektami IT

Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem

W pogoni za harmonogramem, wynikami i wskaźnikami przedsiębiorstwa często tracą z oczu rzeczywiste potrzeby swoich klientów. W szalonym pośpiechu wypychają kolejne wersje produktu, które nie zawsze odpowiadają odbiorcom i użytkownikom. Rodzą się konflikty, frustracja w zespole narasta. Firma wpada w pułapkę budowania. W oczywisty sposób nie sprzyja to zachowaniu konkurencyjności i osiąganiu celów biznesowych. Powodem takich problemów nie są źle przygotowane kontrakty czy słabi pracownicy, ale niewłaściwe podejście do zarządzania produktem. Innymi słowy, konieczne jest przyjrzenie się fundamentom działania organizacji, szczególnie strategii produktowej.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce szybko zdiagnozujesz objawy pułapki budowania. Dowiesz się, jak zbudować podwaliny pod takie ukształtowanie zarządzania produktem, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów i dostarczać im dokładnie to, czego potrzebują, przy zachowaniu odpowiedniej efektywności i rentowności firmy. Znajdziesz wytyczne dotyczące zadań i ścieżki kariery menedżera produktu, a także szczegółowe wskazówki co do zarządzania produktem jako takim. Bardzo wartościową częścią publikacji są rozdziały poświęcone praktycznemu budowaniu kultury organizacji nastawionej na produkt i opartej na dobrych efektach. Pokazane tu zasady zarządzania produktem są uniwersalne - i gotowe do wdrożenia w każdej organizacji!

Książka wyjaśnia:

  • jak wpada się w pułapkę budowania i w jakim stopniu zagraża to przedsiębiorstwu
  • jak pracuje i co powinien osiągać idealny menedżer produktu
  • jak integrować strategię produktową z wizją i misją firmy
  • jak budować i rozwijać zarządzanie produktem w optymalny sposób
  • jak uzyskać w organizacji nastawienie na produkt

Wartość, a nie funkcja. Efekt, a nie wynik!

Dodaj do koszyka Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem

 

Osoby które kupowały "Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem", wybierały także:

  • Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem
  • Wirtualna rzeczywistość. Doznanie na żądanie
  • Od pomysłu do przemysłu. Projekty IT w praktyce
  • D3.js w akcji
  • 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wydanie II

Dodaj do koszyka Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem

Spis treści

Ucieczka z puapki budowania. Efektywne zarzdzanie produktem eBook -- spis treci


Wstp 9

Podzikowania 15

CZʦ I. PUAPKA BUDOWANIA 17

1. System wymiany wartoci 25

2. Ograniczenia w systemie wymiany wartoci 29

3. Projekty versus produkty versus usugi 31

4. Organizacja nastawiona na produkt 33

5. Co wiem, a czego nie wiem 37

CZʦ II. ROLA MENEDERA PRODUKTU 39

6. Archetypy zych menederów produktu 43

7. wietny meneder produktu 49

8. cieka kariery menedera produktu 59

9. Organizowanie Twoich zespoów 67

CZʦ III. STRATEGIA 73

10. Czym jest strategia? 79

11. Luki strategiczne 83

12. Tworzenie dobrych strategicznych ram postpowania 89

13. Wizja na poziomie firmy i strategiczne zamiary 97

14. Wizja produktu i portfolio produktów 103

CZʦ IV. PROCES ZARZDZANIA PRODUKTEM 109

15. Kata produktu 115

16. Zrozumienie kierunku i stworzenie mierników sukcesu 119

17. Eksplorowanie problemów 127

18. Poszukiwanie rozwiza 137

19. Budowanie i optymalizacja Twojego rozwizania 151

CZʦ V. ORGANIZACJA NASTAWIONA NA PRODUKT 159

20. Komunikacja ukierunkowana na efekty 163

21. Nagrody i zachty 171

22. Bezpieczestwo i nauka 175

23. Budetowanie 179

24. Nastawienie na klienta 181

25. Marquetly: firma nastawiona na produkt 183

Posowie. Ucieczka z puapki budowania, aby nastawi si na produkt 185

Dodatek A. Sze pyta w celu ustalenia, czy firma jest nastawiona na produkt 187

O autorce 191

Dodaj do koszyka Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.