reklama - zainteresowany?

Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem - Helion


ebook
Autor: Melissa Perri
Tytuł oryginału: Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value
Tłumaczenie: Anna Zawiła, Tadeusz Zawiła
ISBN: 978-83-283-6208-6
stron: 192, Format: ebook
Księgarnia: Helion

Cena książki: 49,00 zł

Książka będzie dostępna od lutego 2020

Tagi: Funkcjonalność stron i UX | Zarządzanie projektami IT

Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem

W pogoni za harmonogramem, wynikami i wskaźnikami przedsiębiorstwa często tracą z oczu rzeczywiste potrzeby swoich klientów. W szalonym pośpiechu wypychają kolejne wersje produktu, które nie zawsze odpowiadają odbiorcom i użytkownikom. Rodzą się konflikty, frustracja w zespole narasta. Firma wpada w pułapkę budowania. W oczywisty sposób nie sprzyja to zachowaniu konkurencyjności i osiąganiu celów biznesowych. Powodem takich problemów nie są źle przygotowane kontrakty czy słabi pracownicy, ale niewłaściwe podejście do zarządzania produktem. Innymi słowy, konieczne jest przyjrzenie się fundamentom działania organizacji, szczególnie strategii produktowej.

Dzięki wiedzy zawartej w tej książce szybko zdiagnozujesz objawy pułapki budowania. Dowiesz się, jak zbudować podwaliny pod takie ukształtowanie zarządzania produktem, aby skutecznie rozwiązywać problemy klientów i dostarczać im dokładnie to, czego potrzebują, przy zachowaniu odpowiedniej efektywności i rentowności firmy. Znajdziesz wytyczne dotyczące zadań i ścieżki kariery menedżera produktu, a także szczegółowe wskazówki co do zarządzania produktem jako takim. Bardzo wartościową częścią publikacji są rozdziały poświęcone praktycznemu budowaniu kultury organizacji nastawionej na produkt i opartej na dobrych efektach. Pokazane tu zasady zarządzania produktem są uniwersalne - i gotowe do wdrożenia w każdej organizacji!

Książka wyjaśnia:

 • jak wpada się w pułapkę budowania i w jakim stopniu zagraża to przedsiębiorstwu
 • jak pracuje i co powinien osiągać idealny menedżer produktu
 • jak integrować strategię produktową z wizją i misją firmy
 • jak budować i rozwijać zarządzanie produktem w optymalny sposób
 • jak uzyskać w organizacji nastawienie na produkt

Wartość, a nie funkcja. Efekt, a nie wynik!

Spis treści

Ucieczka z pułapki budowania. Efektywne zarządzanie produktem eBook -- spis treści

 • Opinie o książce Ucieczka z pułapki budowania
 • Wstęp
 • Podziękowania
 • Część I. Pułapka budowania
 • 1. System wymiany wartości
 • 2. Ograniczenia w systemie wymiany wartości
 • 3. Projekty versus produkty versus usługi
 • 4. Organizacja nastawiona na produkt
  • Nastawienie na sprzedaż
  • Nastawienie na wizjonerstwo
  • Nastawienie na technologię
  • Nastawienie na produkt
 • 5. Co wiem, a czego nie wiem
 • Część II. Rola menedżera produktu
 • 6. Archetypy złych menedżerów produktu
  • Miniaturowy prezes
  • Kelner
  • Były menedżer projektu
 • 7. Świetny menedżer produktu
  • Ekspert ds. technologii kontra ekspert ds. rynku
  • Świetny menedżer produktu
  • Zacznij od kilku pytań
  • Jedna rola, wiele obowiązków
 • 8. Ścieżka kariery menedżera produktu
  • Młodszy menedżer produktu
  • Menedżer produktu
  • Starszy menedżer produktu
  • Kierownik ds. produktu
  • Wiceprezes ds. produktu
  • Dyrektor ds. produktu
 • 9. Organizowanie Twoich zespołów
  • Zespół produktowy firmy Marquetly
 • Część III. Strategia
 • 10. Czym jest strategia?
 • 11. Luki strategiczne
  • Luka w zakresie wiedzy
  • Luka dostosowawcza
  • Luka w zakresie efektów
  • Zespoły autonomiczne
 • 12. Tworzenie dobrych strategicznych ram postępowania
  • Wdrażanie strategii
  • Tworzenie strategii
 • 13. Wizja na poziomie firmy i strategiczne zamiary
  • Wizja firmy
  • Strategiczne zamiary
 • 14. Wizja produktu i portfolio produktów
  • Wizja produktu
  • Portfolio produktów
 • Część IV. Proces zarządzania produktem
  • Inicjatywy produktowe Marquetly
   • Inicjatywa 1
   • Inicjatywa 2
 • 15. Kata produktu
  • Kontekst ma znaczenie
 • 16. Zrozumienie kierunku i stworzenie mierników sukcesu
  • Wskaźniki produktu
  • Pirate Metrics
  • Ramy postępowania HEART
  • Wyznaczanie kierunku za pomocą danych
 • 17. Eksplorowanie problemów
  • Zrozumienie problemu
  • Użytkownicy nie chcą aplikacji
  • Przełamywanie barier i stawanie się kreatywnym
  • Walidacja problemu
 • 18. Poszukiwanie rozwiązań
  • Eksperymentowanie jako źródło wiedzy
   • Konsjerż
   • Czarnoksiężnik z krainy Oz
   • Testowanie koncepcji
  • Kiedy nie trzeba przeprowadzać szczegółowych eksperymentów?
  • Eksperymentowanie w złożonych gałęziach przemysłu
  • Eksperymentowanie w zakresie produktów wewnętrznych
  • Wybór właściwego rozwiązania w firmie Marquetly
 • 19. Budowanie i optymalizacja Twojego rozwiązania
  • Rozwijanie wizji produktu
  • Ustalanie priorytetów działania
  • Prawdziwa definicja ukończenia
 • Część V. Organizacja nastawiona na produkt
 • 20. Komunikacja ukierunkowana na efekty
  • Cykliczność i komunikacja
  • Harmonogramy i zespoły sprzedażowe
  • Operacje produktowe
 • 21. Nagrody i zachęty
 • 22. Bezpieczeństwo i nauka
 • 23. Budżetowanie
 • 24. Nastawienie na klienta
 • 25. Marquetly: firma nastawiona na produkt
 • Posłowie
 • Ucieczka z pułapki budowania, aby nastawić się na produkt
 • Dodatek A. Sześć pytań w celu ustalenia, czy firma jest nastawiona na produkt
 • O autorce

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.