reklama - zainteresowany?

Architektura informacji w serwisach internetowych - Helion

Architektura informacji w serwisach internetowych
Autor: Louis Rosenfeld, Peter Morville
Tytuł oryginału: Information Architecture for the World Wide Web
Tłumaczenie: Krzysztof Masłowski, Tomasz Jarzębowicz
ISBN: 83-7361-003-0
stron: 504, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2003-09-16
Ksi─Ögarnia: Helion

Cena ksi─ů┼╝ki: 99,00 z┼é

Dodaj do koszyka Architektura informacji w serwisach internetowych

Tagi: Funkcjonalno┼Ť─ç stron i UX | Tworzenie stron WWW

Dzisiejsze serwisy internetowe i intranetowe s─ů wi─Öksze, bardziej z┼éo┼╝one i pe┼éni─ů wi─Öcej funkcji ni┼╝ kiedykolwiek przedtem. Dzisiejsi u┼╝ytkownicy tak┼╝e maj─ů wi─Öcej zaj─Ö─ç i stawiaj─ů serwisom coraz wi─Öksze wymagania. Od projektantów, architektów informacji i mened┼╝erów serwisów internetowych wymaga si─Ö bieg┼éego operowania znacznymi ilo┼Ťciami danych oraz dokonywania cz─Östych aktualizacji pod wp┼éywem pojawiaj─ůcych si─Ö nowych technologii i zmieniaj─ůcej si─Ö cz─Östo strategii firmy. Wszystko to sprawia, ┼╝e niektóre serwisy internetowe przypominaj─ů szybko rozwijaj─ůce si─Ö, lecz s┼éabo zaprojektowane metropolie - wsz─Ödzie jest pe┼éno dróg, lecz trudno jest si─Ö po nich porusza─ç. Dobrze zaplanowana architektura informacji nigdy nie mia┼éa tak du┼╝ego znaczenia, jak dzi┼Ť.

Architektura informacji w serwisach internetowyc przedstawia wykorzystanie estetyki i mechaniki (technologii) w tworzeniu wyró┼╝niaj─ůcych si─Ö, spójnych i sprawnie funkcjonuj─ůcych serwisów internetowych. Wi─Ökszo┼Ť─ç ksi─ů┼╝ek po┼Ťwi─Öconych tworzeniu stron WWW koncentruje si─Ö albo na graficznych albo na technicznych zagadnieniach serwisów internetowych. Niniejsza pozycja wi─ů┼╝e te dwa aspekty razem.

Informacje przedstawione w niniejszej ksi─ů┼╝ce pomog─ů tworzy─ç skalowalne i ┼éatwe w administrowaniu serwisy internetowe, które jednocze┼Ťnie b─Öd─ů atrakcyjniejsze i ┼éatwiejsze w nawigacji dla ich u┼╝ytkowników.

Za pomoc─ů przyk┼éadów i studiów przypadku "Architektura informacji w serwisach internetowych" pozwoli Ci:

 • Zaplanowa─ç zwart─ů, spójn─ů wizj─Ö twojego serwisu internetowego: u┼╝ytecznego i wyró┼╝niaj─ůcego si─Ö na tle innych serwisów
 • Zorganizowa─ç hierarchi─Ö swojego serwisu w sposób jasny i intuicyjny dla u┼╝ytkownika oraz minimalizuj─ůcy konieczno┼Ť─ç pó┼║niejszych poprawek
 • Utworzy─ç systemy nawigacji umo┼╝liwiaj─ůce u┼╝ytkownikom poruszanie si─Ö w┼Ťród zasobów serwisu bez poczucia zagubienia i frustracji
 • Dok┼éadnie oznacza─ç zawarto┼Ť─ç serwisu, by u┼╝ytkownik zawsze wiedzia┼é, gdzie si─Ö znajduje
 • Zorganizowa─ç serwis zarówno pod k─ůtem wyszukiwania konkretnych informacji, jak i swobodnego przegl─ůdania zawarto┼Ťci
 • Skonfigurowa─ç systemy wyszukiwania tak, by zapytania u┼╝ytkowników zwraca┼éy oczekiwane przez nich rezultaty
 • Zarz─ůdza─ç procesem tworzenia architektury informacji, poczynaj─ůc od sprzeda┼╝y pomys┼éu, poprzez przeprowadzenie bada┼ä i zaprojektowanie architektury, a┼╝ po tworzenie samego serwisu.

Dodaj do koszyka Architektura informacji w serwisach internetowych

 

Osoby które kupowały "Architektura informacji w serwisach internetowych ", wybierały także:

 • Ucieczka z pu┼éapki budowania. Efektywne zarz─ůdzanie produktem
 • Projektowanie oprogramowania dla zupe┼énie pocz─ůtkuj─ůcych. Owoce programowania. Wydanie V
 • Wirtualna rzeczywisto┼Ť─ç. Doznanie na ┼╝─ůdanie
 • Od pomys┼éu do przemys┼éu. Projekty IT w praktyce
 • D3.js w akcji

Dodaj do koszyka Architektura informacji w serwisach internetowych

Spis tre┼Ťci

Architektura informacji w serwisach internetowych -- spis treÂci

Przedmowa (9)

Wstŕp (11)

Cz੠I Architektura informacji: wprowadzenie (17)

Rozdzia│ 1. Czym jest architektura informacji? (19)

 • Definicja (20)
 • Tabliczki, zwoje, ksi▒┐ki i biblioteki (22)
 • T│umaczenie innym, czym jest AI (24)
 • Czym architektura informacji nie jest? (25)
 • Dlaczego architektura informacji ma znaczenie (28)
 • Wprowadzanie zamiarów w ┐ycie (29)

Rozdzia│ 2. Architektura informacji w praktyce (33)

 • Czy architekci informacji s▒ potrzebni? (34)
 • Kto mo┐e zostaŠ architektem informacji? (35)
 • SpecjaliÂci architektury informacji (39)
 • Praktyczne stosowanie architektury informacji w Âwiecie rzeczywistym (40)
 • Ekologia informacji (42)
 • Co przed nami? (45)

Rozdzia│ 3. Potrzeby i zachowanie u┐ytkowników (47)

 • "Zbyt prosty" model wyszukiwania informacji (48)
 • Potrzeby szukaj▒cych informacji (50)
 • Sposoby dzia│ania osób szukaj▒cych informacji (52)

Cz੠II Podstawowe zasady architektury informacji (57)

Rozdzia│ 4. Anatomia architektury informacji (59)

 • Wizualizacja architektury informacji (59)
 • CzŕÂci sk│adowe architektury informacji (66)

Rozdzia│ 5. Systemy organizacyjne (71)

 • Wyzwania organizacji informacji (72)
 • Organizowanie serwisów WWW i intranetów (76)
 • Schematy organizacyjne (77)
 • Struktury organizacyjne (86)
 • Tworzenie spójnych systemów organizacyjnych (96)

Rozdzia│ 6. Systemy etykietowania (99)

 • Dlaczego zajmujemy siŕ systemami etykietowania? (100)
 • Ró┐norodnoŠ etykiet (103)
 • Projektowanie etykiet (115)

Rozdzia│ 7. Systemy nawigacyjne (131)

 • Rodzaje systemów nawigacyjnych (132)
 • Szara strefa (133)
 • Cechy systemów nawigacyjnych do przegl▒dania (134)
 • Budowanie kontekstu (135)
 • Poprawianie elastycznoÂci (137)
 • Wbudowane systemy nawigacyjne (138)
 • Pomocnicze systemy nawigacyjne (147)
 • Zaawansowane podejÂcie do zagadnie˝ nawigacji (153)

Rozdzia│ 8. Systemy wyszukiwania (159)

 • Czy Waszemu serwisowi jest potrzebna wyszukiwarka? (159)
 • Anatomia podstawowego systemu wyszukiwania (163)
 • Wybieranie obiektów wyszukiwania (164)
 • Algorytmy wyszukiwania (172)
 • Prezentacja wyników (177)
 • Projektowanie interfejsu wyszukiwarki (192)
 • Gdzie siŕ mo┐na dowiedzieŠ czego wiŕcej? (204)

Rozdzia│ 9. Tezaurusy, s│owniki kontrolowane i metadane (207)

 • Metadane (208)
 • S│owniki kontrolowane (208)
 • Jŕzyk techniczny (218)
 • Tezaurus w akcji (220)
 • Rodzaje tezaurusów (223)
 • Tezaurusowe standardy (227)
 • Zale┐noÂci semantyczne (229)
 • Terminy preferowane (232)
 • Polihierarchia (234)
 • Klasyfikacja aspektowa (236)

Cz੠III Proces i metodologia projektowania architektury informacji (241)

Rozdzia│ 10. Badania (243)

 • Wprowadzenie (244)
 • Struktura bada˝ (245)
 • Kontekst (246)
 • ZawartoŠ (252)
 • U┐ytkownicy (260)
 • Definiowanie i rekrutacja uczestników badania (265)
 • Sesje bada˝ z udzia│em u┐ytkowników (267)
 • W obronie bada˝ (274)

Rozdzia│ 11. Strategia (279)

 • Co to jest strategia architektury informacji? (280)
 • W obronie strategii (281)
 • Od bada˝ do strategii (283)
 • Tworzenie strategii (284)
 • Produkty pracy i Ârodki prezentacji (289)
 • Raport strategii (294)
 • Plan projektu (304)
 • Prezentacje (305)

Rozdzia│ 12. Projekt i dokumentacja (307)

 • Wskazówki zwi▒zane z tworzeniem diagramów architektury informacji (308)
 • Schematy (309)
 • Szkielety architektury (319)
 • Odwzorowywanie zawartoÂci i rejestr zawartoÂci (327)
 • Modelowanie zawartoÂci (331)
 • S│owniki kontrolowane (336)
 • Szkice projektu (339)
 • Prototypy stron WWW (340)
 • Przewodniki po stylu architektury (341)
 • Tworzenie serwisu (342)
 • Administracja (342)

Cz੠IV Architektura informacji w praktyce (345)

Rozdzia│ 13. Edukacja (347)

 • Chaos w edukacji (348)
 • Žwiat wyboru (348)
 • Lecz czy potrzebujŕ tytu│u naukowego? (349)

Rozdzia│ 14. Etyka (351)

 • Rozwa┐ania natury etycznej (351)
 • Kszta│towanie przysz│oÂci (354)

Rozdzia│ 15. Tworzenie zespo│u architektury informacji (355)

 • Destrukcyjny akt kreacji (356)
 • Szybkie i wolne warstwy (357)
 • Projekt kontra program (358)
 • KupiŠ czy wynaj▒Š (359)
 • Czy naprawdŕ musimy zatrudniaŠ profesjonalistów? (360)
 • Wymarzony zespó│ (362)

Rozdzia│ 16. Narzŕdzia i programy (365)

 • Czas zmian (365)
 • Kategorie w chaosie (366)
 • Pytania, które warto zadaŠ (373)

Cz੠V Architektura informacji w organizacji (375)

Rozdzia│ 17. Promocja architektury informacji (377)

 • To Wy musicie sprzedaŠ (377)
 • Istniej▒ dwa rodzaje ludzi na tym Âwiecie (378)
 • UporaŠ siŕ z liczbami (379)
 • Rozmowy z osobami kieruj▒cymi siŕ intuicj▒ (384)
 • Inne techniki promowania architektury (387)
 • Powtórka z zalet architektury informacji (389)
 • Nota ko˝cowa (390)

Rozdzia│ 18. Strategia przedsiŕbiorstwa (391)

 • Geneza strategii (392)
 • Definiowanie strategii przedsiŕbiorstwa (393)
 • Strategiczne dopasowanie (395)
 • Luki w strategii przedsiŕbiorstwa (397)
 • Jedyna s│uszna droga (398)
 • Wiele dobrych dróg (399)
 • ZrozumieŠ naszego s│onia (400)
 • Przewaga konkurencyjna (402)
 • Koniec pocz▒tku (403)

Rozdzia│ 19. Architektura informacji przedsiŕbiorstwa (405)

 • KorzyÂci skali nie zawsze wystŕpuj▒ (406)
 • "MyÂlcie odmiennie" (407)
 • Cel ostateczny (408)
 • Plan pracy nad centralizacj▒ (411)
 • Grunt to zarz▒dzanie czasem - praca etapami (417)
 • Strategia kontra taktyka - podzia│ obowi▒zków (421)
 • Wskazówki na drogŕ (425)

Cz੠VI Studium przypadków (427)

Rozdzia│ 20. MSWeb: Intranet w przedsiŕbiorstwie (429)

 • Wyzwania stoj▒ce przed u┐ytkownikami (430)
 • Wyzwania stoj▒ce przed architektem informacji (431)
 • Lubimy taksonomie, cokolwiek to jest (432)
 • KorzyÂci dla u┐ytkowników (453)
 • Co dalej? (457)
 • Osi▒gniŕcia MSWeb (458)

Rozdzia│ 21. evolt.org - spo│ecznoŠ internetowa (459)

 • evolt.org - wprowadzenie (460)
 • Architektura internetowej spo│ecznoÂci (460)
 • Gospodarka partycypacji (461)
 • Architektura informacji w serwisie evolt.org (471)
 • Obszary problemowe internetowych spo│ecznoÂci (472)
 • Nietypowa architektura informacji (474)

Dodatki (477)

Dodatek A Najwa┐niejsze zasoby (479)

 • Spo│ecznoÂci internetowe (479)
 • Katalogi (483)
 • Ksi▒┐ki (484)
 • Formalna edukacja (485)
 • Konferencje (487)
 • WiadomoÂci i opinie (487)

Skorowidz (491)

Dodaj do koszyka Architektura informacji w serwisach internetowych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.