reklama - zainteresowany?

Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce - Helion

Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce
ebook
Autor: Vladimir Khorikov
Tytuł oryginału: Unit Testing Principles, Practices, and Patterns
Tłumaczenie: Katarzyna Bogusławska
ISBN: 978-83-283-6872-9
stron: 296, Format: ebook
Data wydania: 2020-10-26
Księgarnia: Helion

Cena książki: 33,50 zł (poprzednio: 67,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-33,50 zł)

Dodaj do koszyka Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce

Tagi: C# - Programowanie | Inne - Programowanie | Testowanie oprogramowania

Każdy inżynier oprogramowania zna teoretyczne podstawy testowania. O tym, że sumienne przeprowadzenie testów ma podstawowe znaczenie dla jakości gotowego produktu, nie trzeba nikogo przekonywać. A jednak wciąż zbyt często okazuje się, że zaplanowanie, napisanie i przeprowadzenie testów jednostkowych w praktyce nie jest łatwym zadaniem. Co gorsza, niewłaściwe testy psują kod, mnożą błędy i zabierają mnóstwo cennego czasu i pieniędzy. Okazuje się, że dla uzyskania maksymalnej jakości projektu, który trzeba dostarczyć w krótkim czasie, konieczne jest nauczenie się praktycznego stosowania zasad i wzorców testowania jednostkowego.

Jeśli znasz już podstawy testowania jednostkowego, dzięki tej książce nauczysz się projektowania i pisania testów, które obierają za cel model domeny i pozostałe kluczowe obszary kodu. Ten przejrzyście napisany przewodnik poprowadzi Cię przez proces tworzenia zestawów testowych o optymalnej wartości, bezpiecznej automatyzacji testowania i umiejętnego włączania go w cykl życia oprogramowania. W książce znalazły się uniwersalne wskazówki dotyczące analizy dowolnych testów jednostkowych oraz porady odnoszące się do zmian testów następujących wraz ze zmianami kodu produkcyjnego. Nie zabrakło również informacji, dzięki którym sprawnie zidentyfikujesz i wykluczysz ewentualne antywzorce testowania. Materiał został bogato zilustrowany przejrzystymi przykładami kodu napisanego w C#. Naturalnie, mają one zastosowanie także dla innych języków programowania.

W książce między innymi:

 • cel testowania jednostkowego i cechy dobrych testów
 • fundamenty porządnego testowania jednostkowego
 • wpływ zaślepek i sterowników na stabilność testów
 • style testowania jednostkowego
 • zalety i ograniczenia testowania integracyjnego

Przed wdrożeniem dobrze przetestuj swój kod!

Dodaj do koszyka Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce

Spis treści

Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce eBook -- spis treci

 

Przedmowa 11

 

Podzikowania 12

O ksice 13

O autorze 15

CZʦ I. SZEROKI HORYZONT 17

Rozdzia 1. Cel testowania jednostkowego 19

 • 1.1. Obecna kondycja testowania jednostkowego 20
 • 1.2. Cel testowania jednostkowego 21
  • 1.2.1. Co czyni test dobrym? 23
 • 1.3. Stosowanie wskaników pokrycia do mierzenia jakoci zestawu testowego 24
  • 1.3.1. Interpretacja wskanika pokrycia kodu 25
  • 1.3.2. Interpretacja wskanika pokrycia gazi 26
  • 1.3.3. Problemy z pokryciem gazi 27
  • 1.3.4. Wymaganie procentowej wartoci pokrycia 30
 • 1.4. Waciwoci dobrego zestawu testowego 31
  • 1.4.1. Integracja z cyklem wytwarzania oprogramowania 31
  • 1.4.2. Koncentracja na najwaniejszych czciach kodu 31
  • 1.4.3. Maksymalna warto przy minimalnych kosztach 32
 • 1.5. Czego nauczysz si z tej ksiki 33
 • Podsumowanie 34

Rozdzia 2. Co to jest test jednostkowy? 37

 • 2.1. Definicja testu jednostkowego 38
  • 2.1.1. Izolacja - podejcie londyskie 38
  • 2.1.2. Izolacja - podejcie klasyczne 44
 • 2.2. Klasyczna i londyska szkoa testów jednostkowych 47
  • 2.2.1. Obsuga zalenoci wedug szkoy londyskiej i klasycznej 47
 • 2.3. Zestawienie podej - klasycznej i londyskiej szkoy testowania jednostkowego 51
  • 2.3.1. Testowanie jednostkowe jednej klasy na raz 51
  • 2.3.2. Testowanie jednostkowe duej mapy wzajemnie czcych si klas 52
  • 2.3.3. Dokadne wskazywanie róda bdów 52
  • 2.3.4. Inne rónice midzy podejciem klasycznym a londyskim 53
 • 2.4. Testy integracyjne wedug dwóch szkó 54
  • 2.4.1. Testy systemowe to podzbiór testów integracyjnych 55
 • Podsumowanie 57

Rozdzia 3. Anatomia testu jednostkowego 59

 • 3.1. Struktura testu jednostkowego 60
  • 3.1.1. Zastosowanie wzorca AAA 60
  • 3.1.2. Unikanie wielokrotnych sekcji przygotuj, zrób, sprawd 61
  • 3.1.3. Unikanie warunków w testach 62
  • 3.1.4. Optymalna wielko sekcji 63
  • 3.1.5. Liczba weryfikacji w sekcji asercji 65
  • 3.1.6. Sekwencja kocowa 65
  • 3.1.7. Zrónicowanie systemu poddawanego testom 65
  • 3.1.8. Usunicie komentarzy na temat sekcji z testów 66
 • 3.2. Omówienie biblioteki testowej xUnit 67
 • 3.3. Wielokrotne wykorzystanie jarzma testowego 68
  • 3.3.1. Silne wizania midzy testami - antywzorzec 69
  • 3.3.2. Uycie konstruktora zmniejsza czytelno 70
  • 3.3.3. Lepszy sposób wielokrotnego wykorzystania jarzma testowego 70
 • 3.4. Nazewnictwo testów jednostkowych 72
  • 3.4.1. Nazewnictwo testów jednostkowych - wytyczne 74
  • 3.4.2. Przykad: zmiana nazwy testu zgodnie z wytycznymi 74
 • 3.5. Zamiana na testy parametryzowane 76
  • 3.5.1. Generowanie danych dla testów parametryzowanych 78
 • 3.6. Biblioteka asercji i dalsze poprawianie czytelnoci testów 80
 • Podsumowanie 81

CZʦ II. TESTY, KTÓRE PRACUJ DLA CIEBIE 83

Rozdzia 4. Cztery filary dobrego testu jednostkowego 85

 • 4.1. Cztery filary dobrego testu jednostkowego 86
  • 4.1.1. Filar pierwszy: ochrona przed regresj 86
  • 4.1.2. Filar drugi: odporno na zmiany 87
  • 4.1.3. Co powoduje wyniki obarczone bdem pierwszego rodzaju 89
  • 4.1.4. Skup si na kocowym wyniku, a nie szczegóach implementacyjnych 92
 • 4.2. Nierozerwalny zwizek midzy pierwsz a drug cech 94
  • 4.2.1. Zwikszanie dokadnoci testów 94
  • 4.2.2. Waga wyników faszywie dodatnich i faszywie ujemnych - dynamika 96
 • 4.3. Filary trzeci i czwarty: szybka informacja zwrotna i utrzymywalno 97
 • 4.4. W poszukiwaniu idealnego testu 98
  • 4.4.1. Czy moliwe jest stworzenie idealnego testu 99
  • 4.4.2. Przypadek skrajny nr 1: test systemowy 99
  • 4.4.3. Przypadek skrajny nr 2: testy trywialne 100
  • 4.4.4. Przypadek skrajny nr 3: niestabilne testy 101
  • 4.4.5. W poszukiwaniu idealnego testu - wyniki 102
 • 4.5. Omówienie dobrze znanych poj z zakresu testów automatycznych 105
  • 4.5.1. Poziomy piramidy testów 105
  • 4.5.2. Wybór midzy testowaniem czarno- i biaoskrzynkowym 107
 • Podsumowanie 108

Rozdzia 5. Atrapy i stabilno testów 111

 • 5.1. Rozrónienie midzy atrapami a zalepkami 112
  • 5.1.1. Rodzaje dublerów testowych 112
  • 5.1.2. Atrapa (narzdzie) kontra atrapa (dubler testowy) 113
  • 5.1.3. Nie poddawaj asercjom interakcji z zalepkami 114
  • 5.1.4. Uywanie atrap i zalepek razem 116
  • 5.1.5. Zwizek atrap i zalepek z poleceniami i zapytaniami 116
 • 5.2. Zachowanie dajce si zaobserwowa a szczegóy implementacyjne 117
  • 5.2.1. Dajce si zaobserwowa zachowanie to nie publiczny interfejs API 118
  • 5.2.2. Wyciekajce szczegóy implementacyjne - przykad z operacj 119
  • 5.2.3. Dobrze zaprojektowany interfejs API i enkapsulacja 122
  • 5.2.4. Wyciekajce szczegóy implementacyjne - przykad ze stanem 123
 • 5.3. Zwizek midzy atrapami a niestabilnoci testów 125
  • 5.3.1. Architektura heksagonalna 125
  • 5.3.2. Komunikacja wewntrzsystemowa i midzysystemowa 129
  • 5.3.3. Komunikacja wewntrzsystemowa i midzysystemowa - przykad 130
 • 5.4. Klasyczna i londyska szkoa testowania jednostkowego - raz jeszcze 133
  • 5.4.1. Nie wszystkie zewntrzne zalenoci naley zastpowa atrapami 133
  • 5.4.2. Wykorzystanie atrap do weryfikowania zachowania 135
 • Podsumowanie 135

Rozdzia 6. Style testowania jednostkowego 139

 • 6.1. Trzy style testowania jednostkowego 140
  • 6.1.1. Styl oparty na rezultatach - definicja 140
  • 6.1.2. Styl oparty na stanach - definicja 141
  • 6.1.3. Styl oparty na komunikacji - definicja 142
 • 6.2. Trzy style testowania jednostkowego - porównanie 143
  • 6.2.1. Porównanie stylów pod wzgldem ochrony przed regresj i szybkoci informacji zwrotnej 144
  • 6.2.2. Porównanie stylów pod wzgldem odpornoci na zmiany 144
  • 6.2.3. Porównanie stylów pod wzgldem utrzymywalnoci 145
  • 6.2.4. Porównanie stylów - wyniki 147
 • 6.3. Architektura funkcyjna 148
  • 6.3.1. Czym jest programowanie funkcyjne? 148
  • 6.3.2. Czym jest architektura funkcyjna? 151
  • 6.3.3. Porównanie architektury funkcyjnej i heksagonalnej 153
 • 6.4. Przejcie do architektury funkcyjnej i testowania opartego na rezultatach 154
  • 6.4.1. System audytowania - wprowadzenie 154
  • 6.4.2. Wykorzystanie atrap w celu oddzielenia testu od systemu plików 157
  • 6.4.3. Przejcie do architektury funkcyjnej 160
  • 6.4.4. Potencjalne dalsze kroki 164
 • 6.5. Wady architektury funkcyjnej 165
  • 6.5.1. Zasadno stosowania architektury funkcyjnej 165
  • 6.5.2. Wady pod wzgldem wydajnoci 167
  • 6.5.3. Wady pod wzgldem rozmiaru bazy kodu 167
 • Podsumowanie 168

Rozdzia 7. Zmiany ku bardziej wartociowym testom jednostkowym 171

 • 7.1. Okrelenie kodu podlegajcego refaktoryzacji 172
  • 7.1.1. Cztery typy kodu 172
  • 7.1.2. Wykorzystanie wzorca Skromny Obiekt do podziau przeszacowanego kodu 175
 • 7.2. Zmiany ku bardziej wartociowym testom 178
  • 7.2.1. System zarzdzania kontaktami z klientami - wprowadzenie 178
  • 7.2.2. Próba nr 1: ujawnienie zalenoci 180
  • 7.2.3. Próba nr 2: wprowadzenie warstwy usug aplikacji 180
  • 7.2.4. Próba nr 3: usunicie zoonoci z usugi aplikacji 182
  • 7.2.5. Próba nr 4: wprowadzenie nowej klasy Company 184
 • 7.3. Analiza optymalnego pokrycia testami jednostkowymi 186
  • 7.3.1. Testowanie warstwy domeny i kodu pomocniczego 187
  • 7.3.2. Testowanie kodu z pozostaych czci diagramu 188
  • 7.3.3. Czy powinno si testowa warunki wstpne? 188
 • 7.4. Obsuga logiki warunkowej w kontrolerach 189
  • 7.4.1. Wykorzystanie wzorca Polecenie 191
  • 7.4.2. Wykorzystanie zdarze domeny do ledzenia zmian w modelu domeny 194
 • 7.5. Wnioski 197
 • Podsumowanie 199

CZʦ III. TESTY INTEGRACYJNE 203

Rozdzia 8. Po co testy integracyjne? 205

 • 8.1. Test integracyjny - definicja 206
  • 8.1.1. Rola testów integracyjnych 206
  • 8.1.2. Piramida testów - jeszcze raz 207
  • 8.1.3. Testy integracyjne kontra szybka reakcja 208
 • 8.2. Które zewntrzne zalenoci testowa bezporednio 209
  • 8.2.1. Dwa typy zalenoci poza kontrol procesu 210
  • 8.2.2. Obsuga zarzdzanych i niezarzdzanych zalenoci 211
  • 8.2.3. Co, jeli nie moesz wykorzysta prawdziwej bazy danych w testach integracyjnych? 212
 • 8.3. Testy integracyjne - przykad 213
  • 8.3.1. Jakie scenariusze przetestowa? 214
  • 8.3.2. Klasyfikacja bazy danych i szyny danych 214
  • 8.3.3. Co z testami systemowymi? 215
  • 8.3.4. Test integracyjny - próba pierwsza 216
 • 8.4. Stosowanie interfejsów do abstrakcji zalenoci 217
  • 8.4.1. Interfejsy i lune wizania 217
  • 8.4.2. Po co uywa interfejsów dla zewntrznych zalenoci? 218
  • 8.4.3. Stosowanie interfejsów dla wewntrznych zalenoci 219
 • 8.5. Najlepsze praktyki testów integracyjnych 220
  • 8.5.1. Jasno oznacz granice modelu domeny 220
  • 8.5.2. Zmniejszaj liczb warstw 220
  • 8.5.3. Usuwaj zaptlone zalenoci 222
  • 8.5.4. Uycie wielu sekcji dziaania w tecie 224
 • 8.6. Jak testowa zapisywanie logów 225
  • 8.6.1. Czy w ogóle powinno si testowa pisanie logów 225
  • 8.6.2. Jak testowa pisanie logów 226
  • 8.6.3. Ile logowania wystarczy 231
  • 8.6.4. Jak przekazywa instancje mechanizmu logowania 232
 • 8.7. Wnioski 233
 • Podsumowanie 233

Rozdzia 9. Najlepsze praktyki modelowania za pomoc atrap 237

 • 9.1. Maksymalizowanie wartoci atrap 237
  • 9.1.1. Weryfikacja interakcji na obrzeach systemu 240
  • 9.1.2. Zastpowanie atrap agentami 243
  • 9.1.3. Co z interfejsem IDomainLogger 245
 • 9.2. Najlepsze praktyki modelowania za pomoc atrap 246
  • 9.2.1. Atrapy su tylko do testów integracyjnych 246
  • 9.2.2. Wiele atrap w jednym tecie 246
  • 9.2.3. Weryfikacja liczby da 247
  • 9.2.4. Modeluj tylko typy, które sam utworzye 247
 • Podsumowanie 248

Rozdzia 10. Testowanie bazy danych 251

 • 10.1. Warunki umoliwiajce testowanie bazy danych 252
  • 10.1.1. Przechowywanie bazy danych w systemie kontroli wersji 252
  • 10.1.2. Dane referencyjne to cz schematu bazy danych 253
  • 10.1.3. Oddzielne instancje dla kadego programisty 254
  • 10.1.4. Stanowe i migracyjne podejcie do dostarczania bazy danych 254
 • 10.2. Zarzdzanie transakcjami w bazie danych 256
  • 10.2.1. Zarzdzanie transakcjami w kodzie produkcyjnym 256
  • 10.2.2. Zarzdzanie transakcjami w testach integracyjnych 263
 • 10.3. Cykl ycia danych testowych 265
  • 10.3.1. Równolege i sekwencyjne wykonanie testów 265
  • 10.3.2. Sprztanie danych pomidzy wykonaniami testów 266
  • 10.3.3. Unikanie baz danych operujcych w pamici 267
 • 10.4. Wielokrotne wykorzystanie kodu w sekcjach 268
  • 10.4.1. Wielokrotne uycie kodu w sekcji przygotowa 268
  • 10.4.2. Wielokrotne uycie kodu w sekcji dziaania 271
  • 10.4.3. Wielokrotne uycie kodu w sekcji asercji 271
  • 10.4.4. Czy test tworzy zbyt wiele transakcji do bazy danych 272
 • 10.5. Czsto zadawane pytania na temat testowania baz danych 273
  • 10.5.1. Czy testowa operacje odczytu? 273
  • 10.5.2. Czy testowa repozytoria? 275
 • 10.6. Wnioski 276
 • Podsumowanie 276

CZʦ IV. ANTYWZORCE TESTOWANIA JEDNOSTKOWEGO 279

Rozdzia 11. Antywzorce testowania jednostkowego 281

 • 11.1. Testowanie jednostkowe prywatnych metod 282
  • 11.1.1. Metody prywatne i niestabilno testów 282
  • 11.1.2. Metody prywatne i niedostateczne pokrycie 282
  • 11.1.3. Kiedy testowanie metod prywatnych jest akceptowalne 283
 • 11.2. Udostpnianie stanu prywatnego 285
 • 11.3. Przenikanie wiedzy domenowej do testów 286
 • 11.4. Zanieczyszczanie kodu 288
 • 11.5. Modelowanie za pomoc atrap konkretnych klas 290
 • 11.6. Praca z czasem 293
  • 11.6.1. Czas jako kontekst rodowiskowy 293
  • 11.6.2. Czas jako jawna zaleno 294
 • 11.7. Wnioski 295
 • Podsumowanie 295

Dodaj do koszyka Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.