reklama - zainteresowany?

Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń - Helion

Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń
Autor: Brandon Perry
Tytuł oryginału: Gray Hat C#: Creating and Automating Security Tools
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-4063-3
stron: 336, Format: 170x230, okładka: miękka
Data wydania: 2018-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 17,90 zł (poprzednio: 57,74 zł)
Oszczędzasz: 69% (-39,84 zł)

Dodaj do koszyka Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń

Tagi: .NET - Programowanie | C# - Programowanie | Linux | Mac OS | Windows 10 | Windows 2000 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 98 | Windows ME | Windows Mobile

C# to nowoczesny język programowania, który został od podstaw zaprojektowany jako obiektowy. Ta dojrzała technologia jest często wybierana przez twórców oprogramowania, również tego służącego do pokonywania zabezpieczeń systemów. Dzięki temu, że platforma .NET jest oprogramowaniem open source, w C# można pisać kod, który bez problemu będzie działał w każdym systemie operacyjnym. Co prawda język ten jest prosty i łatwy do nauczenia się, jednak dopiero gruntowna znajomość C# umożliwia efektywne tworzenie narzędzi związanych z bezpieczeństwem, służących choćby do wyszukiwania luk w infrastrukturze czy prowadzenia testów penetracyjnych.

Ta książka jest przeznaczona dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy chcą korzystać z języka C# do takich zadań jak fuzzowanie, skanowanie w poszukiwaniu luk zabezpieczeń i analiza złośliwego oprogramowania. Opisano tu zarówno podstawy języka C#, jak i jego dość zaawansowane funkcje. Przedstawiono szereg bibliotek dostępnych dla tego języka. Pokazano, jak pisać kod wyszukujący luki w zabezpieczeniach i jak tworzyć eksploity. Przedstawiono sposoby korzystania z takich narzędzi jak Nessus, sqlmap i Cuckoo Sandbox. Dzięki technikom zaprezentowanym w książce administrator bezpieczeństwa bez problemu zautomatyzuje nawet najbardziej żmudne codzienne zadania!

W tej książce między innymi:

 • Podstawowe i zaawansowane funkcjonalności języka C#
 • Generowanie kodu ładunków, również wieloplatformowych
 • Skanery, w tym OpenVAS, Nessus i Nexpose
 • Automatyczna identyfikacja luk umożliwiających wstrzyknięcie kodu SQL
 • Tworzenie w C# narzędzi do inżynierii wstecznej

C#. Sprawdź swój system zabezpieczeń!


Brandon Perry jest programistą i gorącym zwolennikiem idei open source. Odkąd pojawiło się środowisko Mono, pisze aplikacje w języku C#. Tworzy też moduły dla frameworka Metasploit, analizuje pliki binarne i zarządza ciekawymi projektami (https://volatileminds.net/). Fascynuje się badaniami nad bezpieczeństwem systemów informatycznych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą, pisze książki i pomaga innym w tworzeniu solidniejszego oprogramowania.

Dodaj do koszyka Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń

Spis treści

Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń -- spis treści

Słowo wstępne (11)

Przedmowa (15)

 • Dlaczego należy ufać Mono? (16)
 • Dla kogo jest ta książka? (16)
 • Organizacja tej książki (17)
 • Podziękowania (19)
 • Ostatnia uwaga (19)

1. Błyskawiczny kurs języka C# (21)

 • Wybór środowiska IDE (22)
 • Prosty przykład (22)
 • Wprowadzenie do klas i interfejsów (24)
  • Tworzenie klasy (24)
  • Tworzenie interfejsu (25)
  • Tworzenie podklas klasy abstrakcyjnej i implementacja interfejsu (26)
  • Powiązanie wszystkiego z metodą Main() (28)
  • Uruchamianie metody Main() (30)
 • Metody anonimowe (30)
  • Przypisywanie delegata do metody (30)
  • Aktualizacja klasy Firefighter (31)
  • Tworzenie argumentów opcjonalnych (31)
  • Aktualizacja metody Main() (32)
  • Uruchomienie zaktualizowanej metody Main() (33)
 • Integracja z bibliotekami natywnymi (34)
 • Podsumowanie (35)

2. Fuzzing. Wykorzystanie XSS oraz iniekcji SQL (37)

 • Konfigurowanie maszyny wirtualnej (38)
  • Dodawanie sieci wirtualnej "tylko do hosta" (38)
  • Tworzenie maszyny wirtualnej (39)
  • Uruchamianie maszyny wirtualnej z obrazu ISO z systemem BadStore (39)
 • Iniekcje SQL (41)
 • Skrypty krzyżowe (43)
 • Fuzzing żądań GET z wykorzystaniem fuzzera mutacyjnego (45)
  • Preparowanie parametrów i testowanie luk (46)
  • Budowanie żądań HTTP (47)
  • Testowanie fuzzowanego kodu (48)
 • Fuzzowanie żądań POST (49)
  • Pisanie fuzzera żądania POST (50)
  • Rozpoczyna się fuzzing (52)
  • Fuzzowanie parametrów (54)
 • Fuzzowanie danych w formacie JSON (56)
  • Konfigurowanie wrażliwego urządzenia (56)
  • Przechwytywanie wrażliwych żądań JSON (56)
  • Tworzenie fuzzera JSON (57)
  • Testowanie fuzzera JSON (62)
 • Wykorzystywanie iniekcji SQL (63)
  • Wykorzystywanie eksploita bazującego na instrukcji UNION ręcznie (64)
  • Wykorzystywanie eksploita bazującego na instrukcji UNION programowo (66)
  • Wykorzystywanie luk SQL typu Boolean-blind (70)
 • Podsumowanie (79)

3. Fuzzowanie punktów końcowych SOAP (81)

 • Konfiguracja wrażliwych punktów końcowych (82)
 • Parsowanie pliku WSDL (83)
  • Tworzenie klasy dla dokumentu WSDL (84)
  • Podstawowe metody parsowania (85)
  • Klasy dla typu SOAP i parametrów (87)
  • Tworzenie klasy SoapMessage definiującej przesyłane dane (90)
  • Implementacja klasy reprezentującej części komunikatu (90)
  • Definiowanie operacji portu za pomocą klasy SoapPortType (91)
  • Implementacja klasy zawierającej operacje na porcie (93)
  • Definiowanie protokołów używanych w powiązaniach SOAP (93)
  • Kompilacja listy operacji węzłów potomnych (95)
  • Znajdowanie usług SOAP w portach (96)
 • Automatyczne fuzzowanie punktów końcowych SOAP pod kątem wrażliwości na iniekcje SQL (98)
  • Fuzzowanie pojedynczych usług SOAP (99)
  • Fuzzowanie portów SOAP HTTP POST (103)
  • Fuzzowanie portu XML usługi SOAP (106)
  • Uruchomienie fuzzera (110)
 • Podsumowanie (111)

4. Pisanie ładunków typu connect-back, bind i metasploit (113)

 • Tworzenie ładunku Connect-Back (114)
  • Strumień sieci (114)
  • Uruchomienie polecenia (116)
  • Uruchomienie ładunku (117)
 • Wiązanie ładunku (118)
  • Odbieranie danych, uruchamianie poleceń i zwracanie wyników (119)
  • Uruchamianie poleceń ze strumienia (120)
 • Wykorzystanie protokołu UDP do ataku na sieć (121)
  • Kod dla komputera docelowego (122)
  • Kod napastnika (125)
 • Uruchamianie ładunków typu Metasploit x86 i x86-64 za pomocą języka C# (128)
  • Konfigurowanie frameworka Metasploit (128)
  • Generowanie ładunków (130)
  • Wykonywanie natywnych ładunków systemu Windows jako kodu niezarządzanego (131)
  • Uruchamianie natywnych ładunków w systemie Linux (133)
 • Podsumowanie (137)

5. Automatyzacja skanera Nessus (139)

 • REST i API systemu Nessus (140)
 • Klasa NessusSession (141)
  • Wykonywanie żądań HTTP (142)
  • Wylogowanie i sprzątanie (144)
  • Testowanie klasy NessusSession (145)
 • Klasa NessusManager (146)
 • Wykonywanie skanowania Nessus (148)
 • Podsumowanie (150)

6. Automatyzacja Nexpose (153)

 • Instalacja Nexpose (154)
  • Aktywacja i testowanie (155)
  • Żargon Nexpose (156)
 • Klasa NexposeSession (157)
  • Metoda ExecuteCommand() (158)
  • Wylogowanie i zniszczenie sesji (161)
  • Znajdowanie wersji interfejsu API (162)
  • Korzystanie z Nexpose API (163)
 • Klasa NexposeManager (163)
 • Automatyzacja skanowania słabych punktów (165)
  • Tworzenie lokalizacji z aktywami (165)
  • Rozpoczynanie skanowania (166)
 • Tworzenie raportu na temat lokalizacji w formacie PDF i usuwanie lokalizacji (167)
 • Kompletowanie rozwiązania (168)
  • Rozpoczęcie skanowania (169)
  • Generowanie raportu i usuwanie lokalizacji (170)
  • Uruchamianie automatyzacji (170)
 • Podsumowanie (171)

7. Automatyzacja OpenVas (173)

 • Instalacja systemu OpenVAS (173)
 • Budowanie klas (174)
 • Klasa OpenVaSSession (175)
  • Uwierzytelnianie na serwerze OpenVAS (176)
  • Tworzenie metody do uruchamiania poleceń OpenVAS (177)
  • Odczytywanie komunikatu z serwera (177)
  • Konfiguracja strumienia TCP do wysyłania i odbierania poleceń (178)
  • Walidacja certyfikatów i odśmiecanie (179)
  • Odczytywanie wersji OpenVAS (180)
 • Klasa OpenVASManager (181)
  • Pobieranie konfiguracji skanowania i tworzenie celów (182)
  • Opakowanie automatyzacji (186)
  • Uruchamianie automatyzacji (187)
 • Podsumowanie (187)

8. Automatyzowanie programu Cuckoo Sandbox (189)

 • Konfigurowanie Cuckoo Sandbox (190)
 • Ręczne uruchamianie API systemu Cuckoo Sandbox (190)
  • Uruchamianie API (191)
  • Sprawdzanie stanu środowiska Cuckoo (192)
 • Tworzenie klasy CuckooSession (193)
  • Metody ExecuteCommand() do obsługi żądań HTTP (194)
  • Tworzenie wieloczęściowych danych HTTP za pomocą metody GetMultipartFormData() (196)
  • Przetwarzanie danych z pliku za pomocą klasy FileParameter (198)
  • Testowanie klasy CuckooSession i klas pomocniczych (199)
 • Klasa CuckooManager (201)
  • Metoda CreateTask() (201)
  • Szczegóły zadania i metody tworzenia raportów (203)
  • Tworzenie abstrakcyjnej klasy Task (204)
  • Sortowanie i tworzenie różnych typów klas (205)
 • Połączenie elementów ze sobą (207)
 • Testowanie aplikacji (209)
 • Podsumowanie (211)

9. Automatyzacja sqlmap (213)

 • Uruchamianie sqlmap (214)
  • Interfejs API REST programu sqlmap (215)
  • Testowanie API programu sqlmap za pomocą curl (216)
 • Tworzenie sesji dla programu sqlmap (220)
  • Tworzenie metody do wykonywania żądań GET (221)
  • Wykonywanie żądania POST (222)
  • Testowanie klasy obsługi sesji (223)
 • Klasa SqlmapManager (225)
  • Lista opcji sqlmap (227)
  • Tworzenie metod realizujących skanowanie (229)
  • Nowa metoda Main() (230)
 • Raport ze skanowania (231)
 • Automatyzowanie pełnego skanu sqlmap (232)
 • Integracja sqlmap z fuzzerem SOAP (234)
  • Dodanie obsługi żądań GET do fuzzera SOAP (235)
  • Dodanie obsługi żądań POST do programu sqlmap (236)
  • Wywoływanie nowych metod (238)
 • Podsumowanie (240)

10. Automatyzacja ClamAV (241)

 • Instalacja programu ClamAV (242)
 • Natywna biblioteka ClamaAV kontra demon sieciowy clamd (243)
 • Automatyzacja z wykorzystaniem natywnych bibliotek ClamAV (244)
  • Pomocnicze enumeracje i klasy (244)
  • Dostęp do funkcji natywnej biblioteki ClamAV (247)
  • Kompilacja silnika programu ClamAV (248)
  • Skanowanie plików (250)
  • Sprzątanie (252)
  • Testowanie programu przez skanowanie pliku EICAR (252)
 • Automatyzacja z wykorzystaniem demona clamd (254)
  • Instalacja demona clamd (254)
  • Uruchamianie demona clamd (255)
  • Tworzenie klasy obsługi sesji dla demona clamd (255)
  • Tworzenie klasy menedżera demona clamd (257)
  • Testowanie z wykorzystaniem demona clamd (258)
 • Podsumowanie (259)

11. Automatyzacja Metasploit (261)

 • Uruchamianie serwera RPC (262)
 • Instalacja Metasploitable (263)
 • Pobranie biblioteki MSGPACK (264)
  • Instalowanie menedżera pakietów NuGet w środowisku MonoDevelop (264)
  • Instalacja biblioteki MSGPACK (265)
  • Dodanie referencji do biblioteki MSGPACK (266)
 • Klasa MetasploitSession (267)
  • Tworzenie metody Execute() dla żądań HTTP i interakcje z biblioteką MSGPACK (268)
  • Przekształcanie danych odpowiedzi z formatu MSGPACK (270)
 • Testowanie klasy sesji (272)
 • Klasa MetasploitManager (273)
 • Scalamy komponenty w całość (275)
  • Uruchamianie eksploita (276)
  • Interakcje z powłoką (277)
  • Pobieranie powłok (278)
 • Podsumowanie (279)

12. Automatyzacja Arachni (281)

 • Instalacja Arachni (281)
 • Interfejs API REST systemu Arachni (282)
  • Tworzenie klasy ArachniHTTPSession (284)
  • Tworzenie klasy ArachniHTTPManager (285)
 • Połączenie klas sesji i menedżera (286)
 • RPC systemu Arachni (287)
  • Ręczne uruchamianie mechanizmu RPC (288)
  • Klasa ArachniRPCSession (290)
  • Metody pomocnicze operacji ExecuteCommand() (292)
  • Metoda ExecuteCommand() (293)
  • Klasa ArachniRPCManager (296)
 • Scalamy komponenty w całość (297)
 • Podsumowanie (300)

13. Dekompilacja i inżynieria wsteczna zarządzanych zestawów (301)

 • Dekompilacja zestawów zarządzanych (302)
 • Testowanie dekompilatora (305)
 • Wykorzystanie narzędzia monodis do analizowania zestawu (306)
 • Podsumowanie (309)

14. Czytanie gałęzi rejestru w trybie offline (311)

 • Struktura gałęzi rejestru (312)
 • Pobieranie gałęzi rejestru (313)
 • Czytanie gałęzi rejestru (314)
  • Klasa do parsowania pliku gałęzi rejestru (315)
  • Tworzenie klasy reprezentującej klucze węzłów (316)
  • Implementacja klasy do przechowywania kluczy wartości (321)
 • Testowanie biblioteki (322)
 • Zrzucanie klucza Boot (323)
  • Metoda GetBootKey() (323)
  • Metoda GetValueKey() (325)
  • Metoda GetNodeKey() (325)
  • Metoda StringToByteArray() (326)
  • Uzyskanie klucza rozruchowego (327)
  • Weryfikacja klucza rozruchowego (327)
 • Podsumowanie (328)

Skorowidz (331)

Dodaj do koszyka Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.