reklama - zainteresowany?

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych - Helion

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych
video
Autor: Mariusz Postół
ISBN: 978-83-283-5125-7
Format: video
Data wydania: 2019-04-05
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,55 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 55% (-54,45 zł)

Dodaj do koszyka Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych

Tagi: C# - Programowanie

Obierz kurs na… przetwarzanie danych w C#!

Informatyka, a w szczególności programowanie, zajmuje się automatyzacją procesów przetwarzania informacji. Obecnie ta dziedzina wiedzy determinuje rozwój wielu innych, a także kształtuje nasze codzienne życie. Za automatyzację tych procesów odpowiedzialne są programy z algorytmami zapewniającymi działanie e-sklepów, płatności elektronicznych, logistyki. Programy przetwarzają dane procesowe, czyli informacje istotne dla konkretnego zastosowania. Wobec tego zarządzanie danymi jest w odniesieniu do automatyzacji procesu przetwarzania zagadnieniem kluczowym.
Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych ma na celu rozszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach nauki programowania obiektowego i komponentowego o zagadnienia dotyczące wzajemnego oddziaływania programu i środowiska, w którym jest on wykonywany, w zakresie wizualizacji, archiwizacji i przesyłania danych. Szczególny nacisk położono tu na wskazanie rozwiązań, które będą mogły służyć jako pewien wzorzec o szerokim zastosowaniu w długiej perspektywie czasowej. Wymienione zagadnienia są ilustrowane z wykorzystaniem najnowszych wersji języka C# i środowiska projektowego Microsoft® Visual Studio.

Czego nauczysz się podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

 • Zrozumiesz ważne zagadnienia z zakresu semantyki danych.
 • Dowiesz się, jak obchodzić się z danymi strumieniowymi i wykorzystywać ich kodowanie.
 • Sprawdzisz, na czym polega automatyzacja transformacji danych strumieniowych i serializacji tych danych.
 • Opracujesz zabezpieczenie kryptograficzne danych strumieniowych.
 • Opanujesz zagadnienia związane z programowaniem funkcyjnym — funkcje anonimowe, wyrażenia lambda, metody rozszerzające.
 • Uzyskasz wiedzę na temat danych strukturalnych i opanujesz składnię zapytań wyrażeń LINQ, także dla grafów obiektów i dla SQL.
 • Dowiesz się, jak postępować z danymi graficznymi — graficznym interfejsem użytkownika, generowaniem interfejsu graficznego, wzorcem MVVM.

W trakcie dziewięciu godzin szkolenia Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych poznasz najróżniejsze rozwiązania dla praktycznych scenariuszy dotyczących kolejnych aspektów zarządzania danymi procesowymi. Szczególną uwagę autor poświęcił trzem rodzajom danych zewnętrznych: strumieniowym (pliki, pakiety sieciowe), strukturalnym (bazy danych), graficznym (graficzny interfejs użytkownika). Dowiesz się stąd, jak automatyzować zarządzanie danymi, wykorzystywać wzorce projektowe, zabezpieczać dane i tworzyć rozwiązania zarówno bezpieczne, jak i zrozumiałe dla użytkowników.

Odkrywanie możliwości w języku C#

W trakcie kursu nauczysz się pisać programy znacznie lepsze niż dotychczas. Lepiej zrozumiesz działanie dostępnych narzędzi, co pozwoli Ci uniknąć w przyszłości wielu typowych błędów, a przede wszystkim odkryć różne możliwości języka programowania.
Podstawowym zadaniem architekta programu jest optymalne zaprojektowanie architektury rozwiązania złożonego z powiązanych komponentów. Architektura programu jest bezpośrednio związana z możliwościami technicznymi narzędzi, w których jest implementowana, i wiedzą zespołu uczestniczącego w tym pracach. Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych dostarczy Ci wiedzy pozwalającej określić wskaźniki jakości oraz wskaże, jak skutecznie wdrożyć dobre rozwiązania i uniknąć błędów strukturalnych. Co więcej, poznasz najnowsze wersje języka programowania, narzędzi inżynierskich i praktyk inżynierii oprogramowania.

Dane na wejściu i wyjściu — kompetencje i cele kursanta

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych jest przeznaczony dla programistów, którzy posiadają już wiedzę o programowaniu obiektowym i komponentowym, a także znają co najmniej jeden język programowania obiektowego. Z pewnością przyda się przypomnienie takich pojęć jak: polimorfizm, dziedziczenie, abstrakcja, hermetyzacja, typ, klasa, interfejs, komponent, test jednostkowy, referencja, iteracja, rekurencja itp. Ponieważ w trakcie kursu są omawiane praktyczne scenariusze współdziałania z plikami, bazami danych i interfejsem użytkownika, warto powtórzyć sobie podstawowe wiadomości z tego zakresu.
Choć celem kursu nie jest nauka języka programowania ani środowiska programistycznego, niewątpliwie przyda Ci się znajomość języka C#, środowiska MS Visual Studio i repozytorium GitHub.
Po ukończeniu kursu będziesz rozumiał semantykę, a więc znaczenie wybranych konstrukcji języka, dostępnych typów oraz wzorców projektowych, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą współdziałania ze środowiskiem, a w szczególności: wykorzystania plików oraz strumieni do archiwizacji i przesyłania danych; wykorzystania konstrukcji zintegrowanych z językiem do współdziałania z zewnętrznymi repozytoriami danych; dwukierunkowej wymiany danych z użytkownikiem za pomocą testowalnego interfejsu graficznego.

Tutaj znajdziesz repozytorium kodu źródłowego wykorzystanego w kursie.

Tylko dla orłów

Nauczyciele, w tym wykładowcy akademiccy, często borykają się z problemem braku doświadczeń praktycznych przy tworzeniu nowoczesnych programów. To ogranicza możliwość przekonującego tłumaczenia semantyki, zasad, wzorców i sposobu użycia współczesnych narzędzi. Często prowadzi też do posługiwania się uzasadnieniami abstrakcyjnymi i nadużywania stwierdzeń w stylu: „Ponieważ tak jest łatwiej, czytelniej, wygodniej, szybciej itp.”. Tego typu stwierdzenia nie definiują szczegółów miary, jaką należy zastosować, aby sprawdzić warunek. Trudno tak zdobytą wiedzę wykorzystać powtórnie w innych warunkach. Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych promuje przekazywanie wiedzy rzetelnej w miejsce wiedzy intuicyjnej, a zastosowana w nim metodyka dydaktyczna została sprawdzona w trakcie setek interaktywnych zajęć seminaryjnych.

„Wyzwaniem dla kursu jest przekształcenie dzisiejszego studenta informatyki w jutrzejszego zaawansowanego programistę i architekta oprogramowania. Tu warto sparafrazować klasyka: na absolwenta działa siła awansu skierowana ku górze i równa co do ilości materiałowi merytorycznemu zdobytemu w trakcie studiowania kursu”.

Mariusz Postół

Dodaj do koszyka Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych

 

Osoby które kupowały "Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych", wybierały także:

 • Domain-Driven Design dla .NET Core. Jak rozwiązywać złożone problemy podczas projektowania architektury aplikacji
 • Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń
 • Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji cross-platform
 • Wzorce projektowe dla programistów C#. Kurs video
 • WPF. Kurs video. Om

Dodaj do koszyka Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych

Spis treści

Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych -- spis treści

Dodaj do koszyka Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.