reklama - zainteresowany?

Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#. Od pomysłu do gotowej gry. Wydanie II - Helion


ebook
Autor: Jeremy Gibson Bond
Tytuł oryginału: Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C# (2nd Edition)
Tłumaczenie: Jacek Janusz
ISBN: 978-83-283-4253-8
stron: 984, Format: ebook
Data wydania: 2018-11-27
Księgarnia: Helion

Cena książki: 119,20 zł (poprzednio: 149,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-29,80 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: C# - Programowanie | Inne | Unity

Każdy, kto chce pisać gry, poza odpowiednią wiedzą teoretyczną i znakomitymi pomysłami, powinien posiadać praktyczne umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi służących do tego celu. W czasach, gdy napisanie i pokazanie światu nowej gry jest poważnym projektem angażującym wielu profesjonalistów z różnych branż, projektant doświadczeń interaktywnych musi podejmować wiele istotnych decyzji na dość wczesnych etapach rozwoju gry. Ważna jest również umiejętność prototypowania i przekazywania pozostałym członkom zespołu swoich koncepcji projektowych. To wszystko sprawia, że prowadzenie projektu, którego celem jest napisanie dobrej gry, jest zadaniem trudnym i pełnym wyzwań.

Ta książka jest przeznaczona dla osób, które chcą projektować i programować gry. Przedstawiono tu kilka praktycznych teorii projektowania gier oraz praktyk pomocnych w rozwijaniu i udoskonalaniu pomysłu na projekt. Znalazło się tu również sporo wskazówek dotyczących programowania gier jako takiego. Istotnym elementem książki jest opis procesu opracowywania prototypów dla różnych gatunków gier. Każdy z omówionych przykładów uwzględnia szybkie metody przechodzenia od koncepcji do działającego prototypu cyfrowego. W publikacji tej wykorzystano silnik gier Unity i język programowania C#. To wszystko sprawia, że maksymalnie ułatwia ona nabycie wiedzy i umiejętności, które docenia każdy profesjonalny projektant gier!

W tej książce między innymi:

 • czterowarstwowa struktura programowa i iteracyjny proces projektowania
 • programowanie w języku C#
 • zasady testowania gier i rozwiązywania problemów projektowych
 • praca w środowisku Unity na zaawansowanym poziomie
 • przykłady prototypów gier i materiały szkoleniowe

Jaki pomysł dziś wcielisz w grę?

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#. Od pomysłu do gotowej gry. Wydanie II", wybierały także:

 • Unity i C#. Podstawy programowania gier

Dodaj do koszyka

Spis treści

Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#. Od pomysłu do gotowej gry. Wydanie II eBook -- spis treści


Przedmowa 19

Wstęp 23

Podziękowania 31

O autorze 33

CZĘŚĆ I. PROJEKTOWANIE GIER I PROTOTYPOWANIE NA PAPIERZE

Rozdział 1. Myśląc jak projektant 37

 • Jesteś projektantem gier 38
 • Ćwiczenie z grą: Bartok 38
 • Definicja gry 44
 • Podsumowanie 50

Rozdział 2. Struktury analityczne gier 53

 • Najbardziej znane struktury ludologiczne 54
 • MDA: mechanika, dynamika i estetyka 54
 • Elementy formalne, dramatyczne i dynamiczne 58
 • Tetrada podstawowa 61
 • Podsumowanie 63

Rozdział 3. Tetrada warstwowa 65

 • Warstwa wbudowana 66
 • Warstwa dynamiczna 67
 • Warstwa kulturowa 68
 • Odpowiedzialność projektanta 70
 • Podsumowanie 71

Rozdział 4. Warstwa wbudowana 73

 • Mechanika wbudowana 74
 • Estetyka wbudowana 81
 • Narracja wbudowana 83
 • Technologia wbudowana 93
 • Podsumowanie 94

Rozdział 5. Warstwa dynamiczna 95

 • Rola gracza 96
 • Emergencja 97
 • Mechanika dynamiczna 98
 • Estetyka dynamiczna 104
 • Narracja dynamiczna 109
 • Technologia dynamiczna 111
 • Podsumowanie 112

Rozdział 6. Warstwa kulturowa 113

 • Poza rozgrywką 114
 • Mechanika kulturowa 115
 • Estetyka kulturowa 116
 • Narracja kulturowa 117
 • Technologia kulturowa 118
 • Autoryzowane materiały transmedialne nie są częścią warstwy kulturowej 119
 • Kulturowy wpływ gry 120
 • Podsumowanie 123

Rozdział 7. Działając jak projektant 125

 • Projektowanie iteracyjne 126
 • Innowacyjność 132
 • Burza mózgów i powstawanie pomysłów 133
 • Zmiana decyzji 136
 • Scoping 139
 • Podsumowanie 140

Rozdział 8. Cele projektu 141

 • Cele projektu: lista niekompletna 142
 • Cele zorientowane na projektanta 142
 • Cele zorientowane na gracza 145
 • Podsumowanie 160

Rozdział 9. Prototypowanie na papierze 161

 • Korzyści z papierowych prototypów 162
 • Narzędzia do prototypowania na papierze 163
 • Prototypowanie interfejsów na papierze 165
 • Przykładowy prototyp papierowy 166
 • Zalety stosowania prototypowania na papierze 170
 • Niewskazane zastosowania prototypowania na papierze 171
 • Podsumowanie 172

Rozdział 10. Testowanie gier 173

 • Dlaczego należy testować gry? 174
 • Sam bądź wspaniałym testerem 174
 • Kręgi testerów 175
 • Metody testowania gier 178
 • Inne ważne rodzaje testów 185
 • Podsumowanie 186

Rozdział 11. Matematyka i równoważenie gry 187

 • Co to jest równoważenie gry? 188
 • Znaczenie arkuszy kalkulacyjnych 188
 • Użycie Arkuszy Google w tej książce 189
 • Badanie prawdopodobieństwa rzutów kostkami przy użyciu Arkuszy Google 190
 • Matematyka prawdopodobieństwa 201
 • Technologie losowania w grach papierowych 206
 • Rozkłady ważone 209
 • Permutacje 212
 • Użycie arkuszy kalkulacyjnych w celu równoważenia broni 213
 • Dodatnie i ujemne sprzężenie zwrotne 221
 • Podsumowanie 221

Rozdział 12. Prowadzenie gracza 223

 • Prowadzenie bezpośrednie 224
 • Cztery metody prowadzenia bezpośredniego 225
 • Prowadzenie pośrednie 226
 • Siedem metod prowadzenia pośredniego 226
 • Nauka nowych umiejętności i pomysłów 234
 • Podsumowanie 236

Rozdział 13. Projektowanie łamigłówek 237

 • Scott Kim o projektowaniu łamigłówek 238
 • Przykłady użycia łamigłówek w grach akcji 246
 • Podsumowanie 248

Rozdział 14. Zwinny umysł 249

 • Manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania 250
 • Metodologia Scrum 251
 • Przykład wykresu spalania 254
 • Tworzenie własnego wykresu spalania 263
 • Podsumowanie 263

Rozdział 15. Przemysł gier cyfrowych 265

 • Branża gier 266
 • Edukacja związana z projektowaniem gier 269
 • Wejście do branży 272
 • Nie czekaj, aby rozpocząć tworzenie gier! 276
 • Podsumowanie 279

CZĘŚĆ II. PROTOTYPOWANIE CYFROWE

Rozdział 16. Myśląc jak systemy komputerowe 283

 • Myślenie systemowe w grach planszowych 284
 • Przykład prostych instrukcji 285
 • Analiza gry Zbieracz jabłek 287
 • Podsumowanie 292

Rozdział 17. Wprowadzenie do środowiska projektowego Unity 293

 • Pobieranie Unity 294
 • Wprowadzenie do środowiska projektowego 297
 • Uruchamianie Unity po raz pierwszy 302
 • Przykładowy projekt 302
 • Konfigurowanie układu okien Unity 303
 • Obsługa środowiska Unity 307
 • Podsumowanie 308

Rozdział 18. Prezentacja naszego języka: C# 309

 • Cechy języka C# 310
 • Czytanie i rozumienie składni języka C# 316
 • Podsumowanie 318

Rozdział 19. Witaj, świecie - Twój pierwszy program 319

 • Tworzenie nowego projektu 320
 • Tworzenie nowego skryptu C# 322
 • Robi się coraz bardziej interesująco 327
 • Podsumowanie 335

Rozdział 20. Zmienne i komponenty 337

 • Wprowadzenie do zmiennych 338
 • Zmienne o silnej kontroli typów w języku C# 338
 • Ważne typy zmiennych języka C# 339
 • Zasięg zmiennych 343
 • Konwencje nazewnicze 343
 • Ważne typy zmiennych Unity 344
 • Obiekty GameObject i komponenty w Unity 351
 • Podsumowanie 354

Rozdział 21. Operatory logiczne i instrukcje warunkowe 355

 • Wartości logiczne (boolowskie) 356
 • Operatory porównania 360
 • Instrukcje warunkowe 363
 • Podsumowanie 369

Rozdział 22. Pętle 371

 • Rodzaje pętli 372
 • Definiowanie projektu 372
 • Pętle while 372
 • Pętle do...while 376
 • Pętle for 376
 • Pętle foreach 378
 • Instrukcje skoku wewnątrz pętli 379
 • Podsumowanie 381

Rozdział 23. Kolekcje w C# 383

 • Kolekcje języka C# 384
 • Użycie kolekcji ogólnych 386
 • Lista 387
 • Słownik 391
 • Tablica 394
 • Tablice wielowymiarowe 398
 • Tablice nieregularne 401
 • Kiedy należy używać tablic lub list 405
 • Podsumowanie 406

Rozdział 24. Funkcje i parametry 409

 • Definiowanie projektu związanego z przykładami użycia funkcji 410
 • Definicja funkcji 410
 • Parametry i argumenty funkcji 413
 • Wartości zwrotne 415
 • Poprawne nazwy funkcji 416
 • Dlaczego powinno się używać funkcji? 417
 • Przeciążanie funkcji 418
 • Parametry opcjonalne 419
 • Słowo kluczowe params 420
 • Funkcje rekurencyjne 422
 • Podsumowanie 423

Rozdział 25. Debugowanie 425

 • Pierwsze kroki z debugowaniem 426
 • Uruchamianie kodu krok po kroku za pomocą debugera 432
 • Podsumowanie 439

Rozdział 26. Klasy 441

 • Co to są klasy? 442
 • Dziedziczenie klas 449
 • Podsumowanie 452

Rozdział 27. Myślenie zorientowane obiektowo 453

 • Przykład zorientowany obiektowo 454
 • Implementacja algorytmu boidów za pomocą programowania obiektowego 456
 • Podsumowanie 476

CZĘŚĆ III. PRZYKŁADY PROTOTYPÓW GIER ORAZ MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Rozdział 28. Prototyp 1: Zbieracz jabłek 479

 • Cel istnienia prototypu cyfrowego 480
 • Przygotowanie 480
 • Kodowanie prototypu Zbieracza jabłek 490
 • Graficzny interfejs użytkownika i zarządzanie grą 504
 • Podsumowanie 514

Rozdział 29. Prototyp 2: Misja Demolka 517

 • Prototyp 2 - pierwsze kroki 518
 • Pomysł na prototyp gry 518
 • Zasoby grafiki 519
 • Programowanie prototypu 524
 • Podsumowanie 562

Rozdział 30. Prototyp 3: Kosmiczna strzelanka 565

 • Prototyp 3 - pierwsze kroki 566
 • Definiowanie sceny 568
 • Tworzenie statku gracza 569
 • Dodawanie wrogów 577
 • Losowe generowanie wrogów 587
 • Definiowanie znaczników, warstw i fizyki 589
 • Zniszczenie statku gracza przez wrogów 592
 • Ponowne rozpoczęcie gry 595
 • Strzelanie (wreszcie!) 597
 • Podsumowanie 601

Rozdział 31. Prototyp 3 (ulepszony): Kosmiczna strzelanka ekstra 603

 • Prototyp 3 (ulepszony) - pierwsze kroki 604
 • Programowanie innych rodzajów wrogów 604
 • Nowe spojrzenie na proces strzelania 613
 • Wyświetlanie poziomu uszkodzeń 629
 • Dodawanie obiektów wzmacniających oraz ulepszanie broni 632
 • Sprawienie, że statki wroga będą upuszczać obiekty wzmacniające 642
 • Enemy_4 - bardziej skomplikowany wróg 645
 • Dodanie przewijanego tła z gwiazdami 654
 • Podsumowanie 656

Rozdział 32. Prototyp 4: Poszukiwacz 659

 • Prototyp 4 - pierwsze kroki 660
 • Ustawienia kompilacji 660
 • Importowanie obrazów w postaci sprajtów 662
 • Tworzenie kart ze sprajtów 664
 • Gra Poszukiwacz 681
 • Implementacja gry Poszukiwacz za pomocą kodu 684
 • Implementacja logiki gry 696
 • Dodawanie punktacji do gry Poszukiwacz 704
 • Uzupełnienie gry o grafikę 718
 • Podsumowanie 724

Rozdział 33. Prototyp 5: Bartok 727

 • Prototyp 5 - pierwsze kroki 728
 • Ustawienia kompilacji 730
 • Programowanie gry Bartok 731
 • Kompilowanie gry dla WebGL 769
 • Podsumowanie 771

Rozdział 34. Prototyp 6: Gra w słowa 773

 • Prototyp 6 - pierwsze kroki 774
 • O grze w słowa 774
 • Przetwarzanie listy słów 776
 • Konfigurowanie gry 783
 • Projektowanie ekranu gry 789
 • Dodanie interaktywności 798
 • Dodanie punktacji 801
 • Dodanie animacji do liter 804
 • Dodanie kolorów 807
 • Podsumowanie 809

Rozdział 35. Prototyp 7: Penetrator lochów 811

 • Penetrator lochów - omówienie gry 812
 • Prototyp 7 - pierwsze kroki 814
 • Konfigurowanie kamer 814
 • Zarządzanie danymi dotyczącymi lochów 816
 • Dodawanie bohatera 827
 • Uzupełnienie postaci Draya o animację ataku 836
 • Miecz Draya 839
 • Wróg: Skeletos 841
 • Skrypt InRoom 844
 • Zderzenia dla poszczególnych kafli 846
 • Dopasowywanie do siatki 850
 • Interfejs IFacingMover 851
 • Przemieszczanie się między pomieszczeniami 856
 • Podążanie kamerą za Drayem 860
 • Otwieranie drzwi 861
 • Dodanie elementów GUI w celu wyświetlenia liczby kluczy oraz poziomu zdrowia 866
 • Umożliwienie wrogom zadawania obrażeń Drayowi 870
 • Sprawienie, by Dray mógł zadawać obrażenia wrogom 874
 • Zbieranie przedmiotów 877
 • Pozostawianie przedmiotów przez zniszczonych wrogów 878
 • Implementacja Grapplera 881
 • Implementacja nowego lochu 890
 • Edytor poziomów dla gry Penetrator lochów 895
 • Podsumowanie 895

DODATKI

Dodatek A. Standardowa procedura konfigurowania projektu 899

Dodatek B. Przydatne pojęcia 905

Dodatek C. Materiały dostępne w sieci 965

Skorowidz 971

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.