reklama - zainteresowany?

Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II - Helion

Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II
ebook
Autor: Alan Shalloway, James R. Trott
Tytuł oryginału: Design Patterns Explained: A New Perspective on Object Oriented Design, 2nd Edition
ISBN: 978-83-283-6161-4
stron: 368, Format: ebook
Data wydania: 2005-02-14
Księgarnia: Helion

Cena książki: 34,50 zł (poprzednio: 69,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-34,50 zł)

Dodaj do koszyka Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II

Tagi: Wzorce projektowe

Zmień podejście do programowania - zastosuj wzorce projektowe

 • Skorzystaj z metod modelowania obiektowego w języku UML
 • Poznaj różne typy wzorców projektowych
 • Wykorzystaj wzorce projektowe w swoich programach

Wzorce projektowe to modele rozwiązań wielu zagadnień programistycznych, oparte na zasadach programowania obiektowego. Zastosowanie ich w projektach informatycznych zapewnia szybszą i bardziej efektywną pracę zarówno podczas projektowania i tworzenia oprogramowania, jak i na etapie jego wdrożenia. Sprawne korzystanie z wzorców projektowych wiąże się jednak z koniecznością poznania metod modelowania obiektowego, zrozumienia zasad obiektowości i umiejętności podzielenia projektowanego systemu na komponenty.

Książka "Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie drugie" to przewodnik po wzorcach projektowych, przedstawiający je od strony najbardziej istotnej dla programisty - od strony praktycznej. Przykłady w języku Java, diagramy UML i wyczerpujące komentarze - wszystko to sprawia, że po przeczytaniu tej ksiażki staniesz się ekspertem w dziedzinie wzorców projektowych i będziesz wykorzystywać je we wszystkich swoich projektach.

 • Zasady obiektowości
 • Modelowanie obiektowe w języku UML
 • Standardowe rozwiązania obiektowe
 • Wprowadzenie do wzorców projektowych
 • Zasady stosowania wzorców projektowych
 • Katalog wzorców projektowych
 • Projektowanie i programowanie z zastosowaniem wzorców projektowych

Korzystając z wzorców projektowych, zwiększysz szybkość i efektywność swojej pracy nad aplikacjami.

Dodaj do koszyka Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II

 

Osoby które kupowały "Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II", wybierały także:

 • Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian
 • DDD. Kompendium wiedzy
 • Tablice informatyczne. Wzorce projektowe
 • Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy

Dodaj do koszyka Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II

Spis treści

Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II eBook -- spis treści

 • Podziękowania
 • Wstęp
  • Od obiektowości poprzez wzorce projektowe do prawdziwej obiektowości
  • Od sztucznej inteligencji poprzez wzorce aż do prawdziwej obiektowości
  • Informacje o konwencjach zastosowanych w niniejszej książce
  • Nowości dodane w drugim wydaniu książki
 • Część I Wprowadzenie do programowania obiektowego
  • Przegląd tematyki
 • Rozdział 1. Obiektowość
  • Przegląd
  • Zanim pojawiły się obiekty: dekompozycja funkcjonalna
  • Problem określenia wymagań
  • Zmiany wymagań a dekompozycja funkcjonalna
  • Postępowanie w sytuacji zmieniających się wymagań
  • Obiektowość
  • Programowanie obiektowe w praktyce
  • Szczególne rodzaje metod
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 2. Język UML
  • Przegląd
  • Czym jest język UML?
  • Zastosowanie języka UML
  • Diagram klas
  • Diagramy interakcji
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Część II Ograniczenia tradycyjnie pojmowanego projektowania obiektowego
  • Przegląd tematyki
 • Rozdział 3. Problem wymagający rozwiązania uniwersalnego
  • Przegląd
  • Pozyskanie informacji z systemu CAD/CAM
  • Terminologia dziedziny zastosowań
  • Opis problemu
  • Prawdziwe wyzwania i rozwiązania
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 4. Standardowe rozwiązanie obiektowe
  • Przegląd
  • Rozwiązanie wykorzystujące specjalizację
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Część III Wzorce projektowe
  • Przegląd tematyki
  • Cele
 • Rozdział 5. Wprowadzenie do wzorców projektowych
  • Przegląd
  • Wzorce projektowe wywodzą się z architektury i antropologii
  • Wzorce projektowe od architektury do programowania
  • Po co studiować wzorce projektowe?
  • Inne zalety studiowania wzorców projektowych
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opcje i zastosowania
 • Rozdział 6. Wzorzec fasady
  • Przegląd
  • Wprowadzenie do fasady
  • Fasada
  • Praktyczne uwagi na temat zastosowania fasady
  • Zastosowanie fasady w rozwiązaniu problemu CAD/CAM
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 7. Wzorzec adaptera
  • Przegląd
  • Wprowadzenie do wzorca adaptera
  • Adapter
  • Praktyczne uwagi na temat zastosowania adaptera
  • Zastosowanie adaptera w celu rozwiązania problemu CAD/CAM
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 8. Poszerzamy horyzonty
  • Przegląd
  • Obiekty w rozumieniu tradycyjnym i nowym
  • Hermetyzacja w rozumieniu tradycyjnym i nowym
  • Określ zmienność i hermetyzuj ją
  • Analiza wspólności i zmienności a klasy abstrakcyjne
  • Cechy programowania inteligentnego
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 9. Wzorzec strategii
  • Omówienie
  • Sposób obsługi nowych wymagań
  • Studium problemu międzynarodowy system do handlu elektronicznego: początkowe wymagania
  • Obsługa nowych wymagań
  • Wzorzec strategii
  • Praktyczne uwagi na temat stosowania wzorca strategii
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 10. Wzorzec mostu
  • Przegląd
  • Wprowadzenie do wzorca mostu
  • Przykład problemu wymagającego zastosowania mostu
  • Obserwacja dotycząca zastosowań wzorców projektowych
  • Wyprowadzenie wzorca mostu
  • Wzorzec mostu retrospekcja
  • Praktyczne uwagi na temat zastosowań mostu
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 11. Wzorzec fabryki abstrakcyjnej
  • Przegląd
  • Wprowadzenie do wzorca fabryki abstrakcyjnej
  • Fabryka abstrakcyjna przykład zastosowania
  • Implementacja wzorca fabryki abstrakcyjnej
  • Praktyczne uwagi na temat stosowania fabryki abstrakcyjnej
  • Zastosowanie fabryki abstrakcyjnej w rozwiązaniu problemu CAD/CAM
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Część IV Projektowanie z wykorzystaniem wzorców
  • Przegląd tematyki
 • Rozdział 12. W jaki sposób projektują eksperci?
  • Przegląd
  • Tworzenie przez dodawanie wyróżnień
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 13. Rozwiązanie problemu CAD/CAM z wykorzystaniem wzorców projektowych
  • Przegląd
  • Przypomnienie problemu CAD/CAM
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców etap 1
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców etap 2a
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców etap 2b
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców etap 2c
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców powtórzone etapy 2a i 2b (fasada)
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców etapy 2a i 2b (adapter)
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców etapy 2a i 2b (fabryka abstrakcyjna)
  • Projektowanie z wykorzystaniem wzorców etap 3
  • Porównanie z poprzednimi wersjami rozwiązania
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Część V Zdążając w kierunku nowego sposobu projektowania
  • Przegląd tematyki
 • Rozdział 14. Zasady i strategie projektowania z wykorzystaniem wzorców
  • Przegląd
  • Zasada otwarcia i zamknięcia
  • Zasada projektowania w kontekście
  • Zasada hermetyzacji zmienności
  • Klasy abstrakcyjne a interfejsy
  • Zasada zdrowego sceptycyzmu
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 15. Analiza wspólności i zmienności
  • Przegląd
  • Analiza wspólności i zmienności a projektowanie aplikacji
  • Rozwiązanie problemu CAD/CAM przy wykorzystaniu analizy wspólności i zmienności
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 16. Macierz analizy
  • Przegląd
  • Zmienność w świecie rzeczywistym
  • Studium zmienności: międzynarodowy system handlu elektronicznego
  • Uwagi praktyczne
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 17. Wzorzec dekoratora
  • Przegląd
  • Nowe szczegóły
  • Wzorzec dekoratora
  • Zastosowanie dekoratora w omawianym studium problemu
  • Inne zastosowania: operacje wejścia i (lub) wyjścia
  • Praktyczne uwagi na temat stosowania dekoratora
  • Istota wzorca dekoratora
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Część VI Inne zalety wzorców
  • Przegląd tematyki
 • Rozdział 18. Wzorzec obserwatora
  • Przegląd
  • Kategorie wzorców
  • Nowe wymagania aplikacji wspomagającej handel elektroniczny
  • Wzorzec obserwatora
  • Zastosowanie wzorca obserwatora
  • Praktyczne uwagi na temat zastosowania obserwatora
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 19. Wzorzec metody szablonu
  • Przegląd
  • Nowe wymagania
  • Wzorzec metody szablonu
  • Zastosowanie wzorca metody szablonu
  • Zastosowanie wzorca metody szablonu do redukcji nadmiarowości
  • Praktyczne uwagi na temat zastosowania szablonu metody
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
 • Część VII Fabryki
  • Przegląd tematyki
 • Rozdział 20. Wnioski płynące ze stosowania wzorców projektowych fabryki
  • Przegląd
  • Fabryki
  • Uniwersalny kontekst raz jeszcze
  • Fabryki działają zgodnie z wytycznymi
  • Ograniczanie wektorów zmian
  • Inny sposób rozumienia
  • Różne zastosowania fabryk
  • Praktyczne uwagi dotyczące fabryk
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 21. Wzorzec singletonu oraz wzorzec blokowania dwufazowego
  • Przegląd
  • Wprowadzenie do wzorca singletonu
  • Zastosowanie wzorca singletonu
  • Wariant: wzorzec blokowania dwufazowego
  • Reflekcje
  • Praktyczne uwagi na temat zastosowania singletonu i blokowania dwufazowego
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 22. Wzorzec puli obiektów
  • Przegląd
  • Problem wymagający zarządzania obiektami
   • Dane składowe
   • Metody
  • Wzorzec puli obiektów
  • Obserwacje: tworzenie obiektów nie jest jedynym możliwym zastosowaniem fabryk
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 23. Wzorzec metody fabryki
  • Przegląd
  • Nowe wymaganie
  • Wzorzec metody fabryki
  • Wzorzec metody fabryki a obiektowe języki programowania
  • Praktyczne uwagi dotyczące zastosowania wzorca metody fabryki
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 24. Fabryki podsumowanie
  • Przegląd
  • Etapy procesu tworzenia oprogramowania
  • Podobieństwa fabryk i zasad programowania ekstremalnego
  • Skalowanie
 • Część VIII Podsumowanie
  • Przegląd tematyki
 • Rozdział 25. Wzorce projektowe i nowa perspektywa projektowania obiektowego
  • Przegląd
  • Podsumowanie zasad obiektowości
  • Hermetyzacja implementacji za pomocą wzorców projektowych
  • Analiza wspólności i zmienności a wzorce projektowe
  • Dekompozycja dziedziny problemu poprzez określenie odpowiedzialności
  • Wzorce i projektowanie w kontekście
  • Powiązania wewnątrz wzorców
  • Wzorce projektowe i praktyki programowania inteligentnego
  • Uwagi praktyczne
  • Podsumowanie
  • Pytania kontrolne
   • Obserwacje
   • Interpretacje
   • Opinie i zastosowania
 • Rozdział 26. Bibliografia
  • Programowanie zorientowane obiektowo: strony WWW
  • Zalecana lektura
  • Lektura przeznaczona dla programistów korzystających z języka Java
  • Lektura przeznaczona dla programistów korzystających z języka C++
  • Lektura przeznaczona dla programistów korzystających z języka COBOL
  • Lektura dotycząca metodyki programowania ekstremalnego
  • Zalecana lektura dotycząca programowania
  • Ulubiona lektura autorów

Dodaj do koszyka Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.