reklama - zainteresowany?

Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr - Helion

Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr
ebook
Autor: Joanna Ger
ISBN: 978-8-3801-2542-1
stron: 448, Format: ebook
Data wydania: 2015-08-28
Księgarnia: Helion

Cena książki: 31,92 zł (poprzednio: 39,41 zł)
Oszczędzasz: 19% (-7,49 zł)

Dodaj do koszyka Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr

Tagi: Matematyka | Matematyka Europejczyka

Skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy studiów uniwersyteckich kierunku chemia. Mogą z niego również korzystać wszyscy zainteresowani wykładem matematyki jako przedmiotu pomocniczego. Autorka zamieściła w podręczniku treści niezbędne do właściwego rozumienia i stosowania metod matematycznych w czasie studiów chemicznych.
Oprócz treści wykładanych w skrypcie znajdują się też dowody twierdzeń oraz zestawy zadań. Każdy rozdział zawiera liczne przykłady (rozwiązane) ilustrujące teorię.
W podręczniku przedstawiono następujące zagadnienia: elementy logiki matematycznej i teorii mnogości; liczby rzeczywiste i zespolone; funkcje elementarne; elementy algebry liniowej; ciągi i szeregi; granicę i ciągłość odwzorowań; rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej; całka oznaczona na prostej; rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych; wielowymiarowa całka oznaczona Riemanna; całka krzywoliniowa; całka powierzchniowa; elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych.

Dodaj do koszyka Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr

 

Osoby które kupowały "Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr", wybierały także:

  • Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojęcia liczby po płaszczyznę zespoloną w Pythonie
  • Matematyka. Kurs video.
  • Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria
  • Matematyka. Kurs video. Teoria dla programisty i data science
  • Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II

Dodaj do koszyka Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr

Spis treści

Kurs matematyki dla chemikw. Wyd. 5. popr eBook -- spis treci

Spis treci

 

Przedmowa / 9

 

1. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogoci / 11

1.1. Elementy rachunku zda / 11

1.2. Elementy rachunku kwantyfikatorowego / 13

1.3. Rachunek zbiorów / 15

1.4. Odwzorowania / 17

1.5. Zadania / 21

 

2. Liczby rzeczywiste i zespolone. Funkcje elementarne / 23

2.1. Wasnoci zbioru liczb rzeczywistych / 23

2.2. Funkcje monotoniczne i wypuke / 30

2.3. Funkcje elementarne / 34

2.4. Liczby zespolone / 51

2.5. Zadania / 58

 

3. Elementy algebry liniowej / 61

3.1. Macierze / 61

3.2. Wyznaczniki / 65

3.3. Wzory Cramera / 74

3.4. Ukady liniowe / 80

3.5. Przestrzenie liniowe / 84

3.6. Baza i wymiar przestrzeni liniowej / 88

3.7. Rachunek wektorowy w Rn / 94

3.8. Odwzorowania liniowe / 99

3.9. Grupa przeksztace liniowych na paszczynie / 108

3.10. Zadania / 110

 

4. Cigi i szeregi / 113

4.1. Cigi liczbowe i ich wasnoci / 113

4.2. Granica cigu rzeczywistego i jej wasnoci / 116

4.3. Granice niewaciwe / 132

4.4. Zbieno w przestrzeniach Rk (k Є N) / 135

4.5. Szeregi liczbowe / 136

4.6. Kryteria zbienoci szeregów / 140

4.7. Szeregi potgowe / 148

4.8. Zadania / 151

 

5. Granica i cigo odwzorowa / 153

5.1. Pewne szczególne podzbiory Rn / 153

5.2. Granica odwzorowania / 158

5.3. Wasnoci granic funkcji / 161

5.4. Cigo odwzorowa / 165

5.5. Wasnoci odwzorowa cigych w zbiorach zwartych / 169

5.6. Dalsze wasnoci funkcji cigych / 171

5.7. Granice pewnych szczególnych funkcji / 179

5.8. Cigo funkcji elementarnych / 184

5.9. Zadania / 188

 

6. Rachunek róniczkowy funkcji jednej zmiennej / 191

6.1. Iloraz rónicowy i pochodna / 191

6.2. Interpretacja pochodnej / 194

6.3. Pochodne funkcji elementarnych / 195

6.4. Dziaania na pochodnych / 197

6.5. Pochodna funkcji odwrotnej / 199

6.6. Pochodna funkcji zoonej / 201

6.7. Róniczka funkcji / 203

6.8. Pochodne wyszych rzdów / 204

6.9. Twierdzenia o wartoci redniej / 205

6.10. Wnioski z twierdze o wartoci redniej / 209

6.11. Ekstrema funkcji / 216

6.12. Wypuko i punkty przegicia funkcji / 219

6.13. Asymptoty / 220

6.14. Wyraenia nieoznaczone i regua de l’Hospitala / 221

6.15. Badanie przebiegu zmiennoci funkcji / 224

6.16. Szereg Taylora / 226

6.17. Caka nieoznaczona / 231

6.18. Zadania / 242

 

7. Caka oznaczona na prostej / 245

7.1. Definicje / 245

7.2. Cakowalno pewnych klas funkcji / 248

7.3. Wasnoci caki / 251

7.4. Interpretacja geometryczna caki / 262

7.5. Funkcja górnej granicy cakowania / 263

7.6. Twierdzenia o wartoci redniej / 269

7.7. Caki niewaciwe / 271

7.8. Krzywe w Rn / 278

7.9. Zadania / 283

 

8. Rachunek róniczkowy w przestrzeniach Rn / 285

8.1. Definicja róniczki / 285

8.2. Pochodne czstkowe / 287

8.3. Formalne prawa róniczkowania / 294

8.4. Pochodne czstkowe wyszych rzdów i wzór Taylora / 300

8.5. Ekstrema funkcji wielu zmiennych / 305

8.6. Funkcje uwikane / 311

8.7. Ekstrema warunkowe / 316

8.8. Zadania / 323

 

9. Caka oznaczona Riemanna w przestrzeni Rn /325

9.1. Definicja n-wymiarowej caki Riemanna / 325

9.2. Wasnoci caki / 329

9.3. Caki iterowane i ich zwizek z cak w Rn / 332

9.4. Caki w obszarach normalnych w R2 / 340

9.5. Powierzchnie w R3 / 347

9.6. Caki w obszarach normalnych w R3 / 349

9.7. Zastosowanie do zagadnie fizyki / 353

9.8. Zadania / 359

 

10. Caka krzywoliniowa / 361

10.1. Orientacja krzywej / 361

10.2. Caka niezorientowana / 365

10.3. Caka krzywoliniowa zorientowana / 368

10.4. Twierdzenie Greena / 373

10.5. Niezaleno caki od drogi cakowania / 377

10.6. Interpretacja wektorowa / 380

10.7. Zadania / 384

 

11. Caka powierzchniowa / 387

11.1. Caka powierzchniowa niezorientowana / 387

11.2. Caka powierzchniowa zorientowana / 391

11.3. Zadania / 397

 

12. Elementy teorii równa róniczkowych zwyczajnych / 399

12.1. Uwagi wstpne / 399

12.2. Pojcie równania róniczkowego zwyczajnego rzdu pierwszego / 401

12.3. Problem Cauchy’ego dla równania róniczkowego rzdu pierwszego /403

12.4. Pewne szczególne typy równa róniczkowych / 410

12.5. Ukady równa liniowych rzdu pierwszego / 422

12.6. Równania liniowe n-tego rzdu o staych wspóczynnikach / 430

12.7. Zadania / 441

 

Literatura / 442

Skorowidz / 443

Dodaj do koszyka Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.