reklama - zainteresowany?

Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria - Helion

Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria
ebook
Autor: Robert Podkoński
ISBN: 978-8-3808-8272-0
stron: 174, Format: ebook
Data wydania: 2016-12-07
Księgarnia: Helion

Cena książki: 8,98 zł (poprzednio: 19,52 zł)
Oszczędzasz: 54% (-10,54 zł)

Dodaj do koszyka Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria

Tagi: Matematyka

Już autorzy średniowiecznych tekstów zapoczątkowali proces, który zwykło się nazywać rewolucją naukową. Czy siedemnastowieczna rewolucja naukowa zaistniałaby bez poprzedzających ją scholastycznych dysput, których niektórzy uczestnicy doszukiwali się w pomysłach średniowiecznych przyrodników antycypacji idei nowożytnych fizyków. Inni natomiast stwierdzali, że nauka siedemnastowieczna w najmniejszym stopniu nie była kontynuacją filozofii przyrody wieków średnich, nawet pomimo tego, iż wiele jej elementów uderzająco przypominało koncepcje uznane przez fizykę nowożytną. Należy tutaj podkreślić, że zwolennicy zarówno jednej, jak i drugiej opcji za kryterium nowoczesności uznawali głównie wykorzystanie matematyki do opisu i rozwiązywania problemów fizycznych. Wysiłki historyków nauki próbujących rozwiązać tę kwestię ujawniły jednakże wiele zaskakujących i ciekawych aspektów średniowiecznej filozofii przyrody. Dzięki ich pracy wypełnionych zostało przynajmniej kilka pustych miejsc w skomplikowanej i wielopoziomowej układance, jaką jest obraz historii ludzkiego geniuszu. Celem niniejszej pracy jest zapełnienie kolejnej luki w tym obrazie.

Dodaj do koszyka Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria

 

Osoby które kupowały "Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria", wybierały także:

  • Od Las Vegas do Wall Street . O tym, jak pokonałem kasyno oraz rynek
  • Matematyka a programowanie. Kurs video. Od pojęcia liczby po płaszczyznę zespoloną w Pythonie
  • Głowa do liczb
  • Dziwna matematyka. Podróż ku nieskończoności
  • Głowa do liczb

Dodaj do koszyka Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria

Spis treści

Ryszard Kilvington. Nieskoczono i geometria eBook -- spis treci

PRZEDMOWA 7

ROZDZIA I. Struktura wielkoci cigych w filozofii przyrody Arystotelesa 11

ROZDZIA II. Spór o natur wielkoci cigych i nieskoczonoci na Uniwersytecie Oksfordzkim w pocztkach czternastego wieku 17
II. 1. Struktura wiata wedug Roberta Grosseteste’a 19
II. 2. Nieskoczono a zagadnienie wiecznoci wszechwiata 25
II. 3. Henryka z Harclay koncepcja nieskoczonoci i struktury wielkoci cigych 28
II. 4. Logika przeciw atomizmowi – Wilhelm z Alnwick i Wilhelm Ockham 38
II. 5. Geometria przeciw atomizmowi – Jan Duns Szkot 51

ROZDZIA III. Struktura i natura wielkoci cigych w kwestii Utrum continuum sit divisibile in infinitum Ryszarda Kilvingtona 59
III. 1. Ryszard Kilvington i jego dziea – stan bada 60
III. 2. Kwestia Utrum continuum sit divisibile in infinitum na tle pozostaych pism Ryszarda Kilvingtona 63
III. 3. Struktura kwestii 67
III. 4. Wykorzystanie metod matematycznych w odniesieniu do problemu struktury wielkoci cigych w kwestii Utrum continuum sit divisibile in infinitum 69
III. 4.1. Rachunek proporcji 69
III. 4.2. Punkty jako granice 75
III. 4.3. Wielkoci nieskoczenie mae – angulus contingentiae 81
III. 4.4. Pojcie ‘równoci’ w geometrii i filozofii przyrody 86
III. 4.5. Wielkoci nieskoczenie due – linea girativa 90
III. 4.6. „Totum est sua parte maius” 97
III. 4.7. „Totum est maius quam partes suae” 99
III. 5. Zwizki matematyki z filozofi przyrody w kwestii Utrum continuum sit divisibile in infinitum 102
III. 5.1. Nieadekwatno praw matematyki wobec scholastycznej filozofii przyrody 104
III. 5.2. Uyteczno matematyki dla filozofii przyrody 106
III. 6. Podsumowanie 111

ROZDZIA IV. Rozwizania problemu struktury kontinuum wypracowane przez autorów wspóczesnych Kilvingtonowi 115
IV. 1. Traktat De indivisibilibus Adama Wodehama 115
IV. 2. Tractatus de continuo Tomasza Bradwardine’a 120
IV. 3. Zwolennicy i oponenci koncepcji struktury kontinuum i nieskoczonoci Ryszarda Kilvingtona 128
IV. 3.1. Krytyka koncepcji nieskoczonoci Ryszarda Kilvingtona w De causa Dei Tomasza Bradwardine’a 128
IV. 3.2. Spadkobiercy pomysów Ryszarda Kilvingtona 134
IV. 3.2A. „Geometria nieskoczonoci” – linea girativa w kwestiach do Sentencji Rogera Rosetha 135
IV. 3.2B. Komentarz do Sentencji Grzegorza z Rimini 139
IV. 3.2C. Tractatus de infinito Jana Burydana 142
Zakoczenie 151
Bibliografia 157
Indeks osób 167
Indeks poj 169
Summary 173

Dodaj do koszyka Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.