reklama - zainteresowany?

Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania - Helion

Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania
ebook
Autor: Praca zbiorowa
ISBN: 9788301205317
stron: 870, Format: ebook
Data wydania: 2019-04-16
Księgarnia: Helion

Cena książki: 77,40 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-51,60 zł)

Dodaj do koszyka Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania

Tagi: E-biznes

Informatyka ekonomiczna to ceniona w świecie akademicka dziedzina badań, edukacji i zastosowań o interdyscyplinarnym charakterze. W wielu krajach stanowi dyscyplinę naukową zajmującą się zastosowaniami informatyki w organizacjach gospodarczych oraz administracyjnych. To ugruntowany obszar wiedzy o uznanych, stale modyfikowanych podstawach teoretyczno-metodologicznych, rozwijanych na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w czasopismach naukowych. W książce zawarto przegląd najważniejszych i aktualnych zagadnień teoretycznych (m.in. takie obszary jak: technologie teleinformatyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, oprogramowanie, testowanie, inżynieria komputerów, Scrum, bazy danych, Big Data, systemy ERP, CRM, BI i WFM, zarządzanie wiedzą, e-biznes, Internet Rzeczy), poszerzony o część praktyczną, zawierającą opisy, charakterystykę i ocenę wybranych zastosowań informatyki ekonomicznej. Publikacja jest dziełem krajowych i zagranicznych pracowników akademickich oraz praktyków ekspertów IE i IT. To wartościowe źródło wiedzy zarówno dla specjalistów informatyki ekonomicznej, środowiska akademickiego, zespołów pracowników firm informatycznych, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą szybko rozwijającą się dziedziną. W książce zaprezentowano następujące obszary wiedzy: Teoretyczne podstawy informatyki ekonomicznej Technologie teleinformatyczne i bezpieczeństwo systemów informatycznych Algorytmikę, programowanie komputerów, testowanie i inżynierię oprogramowania Tworzenie systemów informatycznych Systemy informatyczne zarządzania, w tym ERP, CRM, BI, WFM Gospodarkę cyfrową Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty informatyki ekonomicznej Praktyczne przykłady zastosowań informatyki ekonomicznej

Dodaj do koszyka Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania

Spis treści

Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • DZIAŁ A. TEORIA
 • Część I. Podstawy teoretyczne
 • Rozdział 1. Propedeutyka informatyki ekonomicznej
  • 1.1. Wprowadzenie
  • 1.2. Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina naukowa
   • 1.2.1. Podstawowe pojęcia
   • 1.2.2. Zakres przedmiotowy
   • 1.2.3. Interdyscyplinarny charakter informatyki ekonomicznej
   • 1.2.4. Możliwości pracy zawodowej
   • 1.2.5. Rys historyczny
  • 1.3. Warsztat metodyczno-narzędziowy informatyki ekonomicznej
   • 1.3.1. Wybrane metody i narzędzia
   • 1.3.2. Modelowanie
   • 1.3.3. Architektura ramowa
   • 1.3.4. Modelowanie referencyjne
  • 1.4. Wyzwania informatyki ekonomicznej
   • 1.4.1. Globalizacja, powszechna komputeryzacja i hybrydyzacja
   • 1.4.2. Produkty hybrydowe
   • 1.4.3. Procesy wysokiej kreatywności
  • Bibliografia
 • Rozdział 2. Dane, informacje, systemy
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Dane, informacje, wiedza, kapitał intelektualny
   • 2.2.1. Systemy liczbowe
   • 2.2.2. Jednostki informacji
   • 2.2.3. Dane wybrane definicje i charakterystyki
   • 2.2.4. Informacja wybrane definicje i klasyfikacje
   • 2.2.5. Informacja ekonomiczna i kryteria jej oceny
   • 2.2.6. Kapitał intelektualny
  • 2.3. Wybrane zagadnienia z teorii systemów
   • 2.3.1. System i rodzaje systemów
   • 2.3.2. Sterowanie
   • 2.3.3. Organizacje społeczno-ekonomiczne jako systemy
  • 2.4. Istota i typologia systemów informacyjnych
   • 2.4.1. System informacyjny i system informatyczny
   • 2.4.2. Klasy systemów informatycznych
  • Bibliografia
 • Rozdział 3. Informacja w systemach zarządzania
  • 3.1. Wprowadzenie
  • 3.2. System informacyjny w organizacjach
  • 3.3. Nowoczesne podejście do kreowania organizacji
  • 3.4. Organizacje wirtualne
   • 3.4.1. Definicja i cechy
   • 3.4.2. Cykl życia wirtualnej organizacji
   • 3.4.3 Organizacja wirtualna na tle tradycyjnych organizacji
   • 3.4.4. Zalety i wady organizacji wirtualnej
   • 3.4.5. System informacyjny w organizacji wirtualnej
  • 3.5. Organizacje uczące się
   • 3.5.1. Definicja organizacji uczącej się
   • 3.5.2. Istota organizacyjnego uczenia się
   • 3.5.3. Cechy organizacji uczącej się
   • 3.5.4. Bariery wdrażania organizacji uczącej się
   • 3.5.5. Porównanie organizacji tradycyjnych i uczących się
   • 3.5.6. System informacyjny w organizacji uczącej się
  • Bibliografia
 • Część II. Technologie teleinformatyczne
 • Rozdział 4. Sprzęt komputerowy
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Ewolucja sprzętu komputerowego
  • 4.3. Architektura systemów komputerowych
  • 4.4. Klasyfikacja urządzeń komputerowych
  • Bibliografia
 • Rozdział 5. Sieci komputerowe
  • 5.1. Wprowadzenie
  • 5.2. Sieci komputerowe podstawowe zagadnienia
   • 5.2.1. Definicja i charakterystyka
   • 5.2.2. Klasyfikacja sieci komputerowych
   • 5.2.3. Topologie sieci komputerowych
   • 5.2.4. Projektowanie sieci komputerowych
  • 5.3. Warstwowe architektury sieci
   • 5.3.1. Cele i odmiany warstwowych modeli sieci
   • 5.3.2. Model ISO/OSI
   • 5.3.3. Model TCP/IP
   • 5.3.4. Model IBM/SNA
  • 5.4. Media w sieciach teleinformatycznych
   • 5.4.1. Rodzaje mediów
   • 5.4.2. Media światłowodowe
   • 5.4.3. Okablowanie miedziane
   • 5.4.4. Fale radiowe
   • 5.4.5. Łącza satelitarne
   • 5.4.6. Promieniowanie podczerwone
  • 5.5. Urządzenia sieciowe
   • 5.5.1. Rodzaje urządzeń sieciowych
   • 5.5.2. Regeneratory i koncentratory urządzenia warstwy pierwszej modelu OSI
   • 5.3.3. Przełączniki, mosty i punkty dostępowe Wi-Fi urządzenia warstwy drugiej modelu OSI
   • 5.5.4. Rutery i przełączniki warstwy trzeciej modelu OSI
  • 5.6. Zagadnienie adresacji w sieciach lokalnych i rozległych
   • 5.6.1. Adresacja sieciowa rodzaje i zastosowanie
   • 5.6.2. Adresacja MAC
   • 5.6.3. Adresacja IPv4
   • 5.6.4. Adresacja IPv6
  • 5.7. Dobór tras w sieciach komputerowych
   • 5.7.1. Klasyfikacja doboru tras
   • 5.7.2. Ruting statyczny
   • 5.7.3. Ruting dynamiczny
   • 5.7.4. Protokoły rutingu
  • Bibliografia
 • Rozdział 6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • 6.1. Wprowadzenie
  • 6.2. Zagadnienia ogólne
  • 6.3. Autoryzacja w systemach informatycznych
   • 6.3.1. Hasła, tokeny, karty kryptograficzne
   • 6.3.2. Techniki biometryczne i behawioralne
   • 6.3.3. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
  • 6.4. Zabezpieczenia programowe i sprzętowe
   • 6.4.1. Ochrona antywirusowa i antyspamowa
   • 6.4.2. Szyfrowanie, tunelowanie i filtrowanie ruchu sieciowego
   • 6.4.3. Sprzętowa ochrona sieci informatycznej
  • 6.5. Bezpieczeństwo fizyczne
   • 6.5.1. Ochrona infrastruktury
   • 6.5.2. Niezawodność sprzętu informatycznego
   • 6.5.3. Zasilanie awaryjne
  • 6.6. Kopie bezpieczeństwa
   • 6.6.1. Urządzenia i nośniki
   • 6.6.2. Rodzaje kopii
   • 6.6.3. Strategie rotacji nośników
  • Bibliografia
 • Część III. Oprogramowanie komputerów
 • Rozdział 7. Algorytmy i struktury danych
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. Istota postępowania algorytmicznego
   • 7.2.1. Algorytm
   • 7.2.2. Od problemu do programu
   • 7.2.3. Złożoność algorytmów
  • 7.3. Struktury danych
   • 7.3.1. Typy proste
   • 7.3.2. Struktury statyczne
   • 7.3.3. Struktury dynamiczne
  • 7.4. Rekurencja i obliczalność
   • 7.4.1. Wprowadzenie
   • 7.4.2. Analiza złożoności algorytmów rekurencyjnych
   • 7.4.3 Granice obliczalności
  • 7.5. Dziel i zwyciężaj
   • 7.5.1. Podział problemu
   • 7.5.2. Sortowanie przez scalanie
  • 7.6. Algorytmy zachłanne
   • 7.6.1.Strategia zachłanna
   • 7.6.2. Wydajemy resztę i pakujemy plecak
   • 7.6.3. Planowanie zadań
  • 7.7. Programowanie dynamiczne
   • 7.7.1. Wspólne podproblemy
   • 7.7.2. Najdłuższy wspólny podciąg
  • Bibliografia
 • Rozdział 8. Oprogramowanie i programowanie komputerów. Cloud Computing
  • 8.1. Wprowadzenie
  • 8.2. Klasyfikacja oprogramowania
   • 8.2.1. Oprogramowanie systemowe
   • 8.2.2. Oprogramowanie użytkowe
  • 8.3. Aplikacje mobilne
  • 8.4. Języki programowania
  • 8.5. Środowiska oraz technologie programistyczne
   • 8.5.1. Rodzaje środowisk
   • 8.5.2. Środowisko Java
   • 8.5.3. Środowisko Microsoft .NET
  • 8.6. Metody programowania komputerów
   • 8.6.1. Programowanie komponentowe
   • 8.6.2. Programowanie sterowane zdarzeniami
   • 8.6.3. Programowanie współbieżne
  • 8.7. Usługi chmur obliczeniowych
   • 8.7.1. Klasyfikacja
   • 8.7.2. Modele rozlokowania chmury
   • 8.7.3. Modele usług
  • 8.8. Wersjonowanie oprogramowania
  • 8.9. Licencjonowanie oprogramowania
  • Bibliografia
 • Rozdział 9. Testowanie oprogramowania
  • 9.1. Wprowadzenie
  • 9.2. Główne atrybuty testowania oprogramowania
   • 9.2.1. Przesłanki testowania oprogramowania
   • 9.2.2. Definicje i istota testowania
   • 9.2.3. Proces testowania
  • 9.3. Zarządzanie zgłoszeniem defektu
   • 9.3.1. Procedura zgłoszenia defektu
   • 9.3.2. Priorytetyzacja zgłoszenia
  • 9.4. Poziomy testowania
   • 9.4.1. Testy jednostkowe
   • 9.4.2. Testy integracyjne
   • 9.4.3. Testy systemowe
   • 9.4.4. Testy akceptacyjne
   • 9.4.5. Testy zgodności legislacyjnej, alfa i beta
  • 9.5. Typy testów i techniki testowania
  • 9.6. Narzędzia wspierające testowanie
  • 9.7. Automatyzacja procesu testowania
  • Bibliografia
 • Rozdział 10. Inżynieria oprogramowania
  • 10.1. Wprowadzenie
  • 10.2. Definicja inżynierii oprogramowania
   • 10.2.1. Obszary wiedzy inżynierii oprogramowania
   • 10.2.2. Procesy inżynierii oprogramowania
  • 10.3. Jakość oprogramowania
   • 10.3.1. Klasyfikacja jakości oprogramowania
   • 10.3.2. Weryfikacja i walidacja
   • 10.3.3. Zapewnianie jakości oprogramowania
  • 10.4. Modele jakości oprogramowania
   • 10.4.1. Model jakości McCalla
   • 10.4.2. Model Boehma
   • 10.4.3. Standard ISO 9000
   • 10.4.4. Cechy jakości oprogramowania
   • 10.4.5. Model dojrzałości procesowej organizacji (SEI-CMM)
  • 10.5. Pomiar i metryki oprogramowania
   • 10.5.1. Metryki złożoności
   • 10.5.2. Metryki niezawodności oprogramowania
   • 10.5.3. Metryki zadowolenia klienta
  • Bibliografia
 • Część IV. Tworzenie systemów informatycznych
 • Rozdział 11. Architektura korporacyjna
  • 11.1. Wprowadzenie
  • 11.2. Architektura korporacyjna i jej reprezentacje
  • 11.3. Korzyści ze stosowania architektury korporacyjnej
  • 11.4. Tworzenie architektury korporacyjnej
   • 11.4.1. Metody tworzenia architektury korporacyjnej w określonych ramach
   • 11.4.2. Rozpoczynanie od modelu biznesowego
   • 11.4.3. Inicjowanie przez partycypacyjne modelowanie przedsiębiorstwa
   • 11.4.4. Tworzenie elastycznej architektury korporacyjnej
  • 11.5. Narzędzia architektury korporacyjnej
  • Bibliografia
 • Rozdział 12. Modelowanie procesów biznesowych
  • 12.1. Wprowadzenie
  • 12.2. Procesowość organizacji gospodarczej
   • 12.2.1. Istota procesu biznesowego
   • 12.2.2. Klasyfikacja procesów biznesowych
   • 12.2.3. Cykl życia procesu
   • 12.2.4. Dojrzałość procesowa organizacji
  • 12.3. Podstawy modelowania procesów biznesowych
   • 12.3.1. Cele modelowania procesów biznesowych
   • 12.3.2. Mapy procesów biznesowych
   • 12.3.3. Notacja BPMN
   • 12.3.4. Środowiska narzędziowe
   • 12.3.5. Wyzwania w zakresie modelowania procesów biznesowych
  • 12.4. Diagram procesów biznesowych
   • 12.4.1. Zastosowanie diagramów procesów biznesowych
   • 12.4.2. Kategorie modelowania diagramów procesów biznesowych
   • 12.4.3. Studium przypadku diagramu procesów biznesowych
  • 12.5. Diagram kolaboracji
   • 12.5.1. Zastosowanie diagramów kolaboracji
   • 12.5.2. Kategorie modelowania diagramów kolaboracji
   • 12.5.3. Studium przypadku diagramu kolaboracji
  • 12.6. Diagram choreografii
   • 12.6.1. Zastosowanie diagramów choreografii
   • 12.6.2. Kategorie modelowania diagramów choreografii
   • 12.6.3. Studium przypadku diagramu choreografii
  • 12.7. Diagram konwersacji
   • 12.7.1. Zastosowanie diagramów konwersacji
   • 12.7.2. Kategorie modelowania diagramów konwersacji
   • 12.7.3. Studium przypadku diagramu konwersacji
  • Bibliografia
 • Rozdział 13. Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Scrum
  • 13.1. Wprowadzenie
  • 13.2. Systemy informatyczne i metodyki ich tworzenia
  • 13.3. Rodzaje metodyk tworzenia systemów informatycznych
  • 13.4. Cykl życia systemu
   • 13.4.1. Rodzaje cykli życia systemu
   • 13.4.2. Liniowy cykl życia systemu
   • 13.4.3. Spiralny cykl życia systemu
   • 13.4.4. Iteracyjno-przyrostowy cykl życia systemu
  • 13.5. Metody i techniki tworzenia systemów informatycznych
   • 13.5.1. Rodzaje metod i technik
   • 13.5.2. Diagramy przepływu danych
   • 13.5.3. Diagramy przypadków użycia
  • 13.6. Pakiety CASE
  • 13.7. Metodyki TSI aktualne rozwiązania
   • 13.7.1. Metodyki adaptacyjne
   • 13.7.2. MDA modelowanie architektury systemu
   • 13.7.3. Podejście SOA Service-Oriented Architecture
  • 13.8. Scrum podstawowe założenia
  • Bibliografia
 • Rozdział 14. Projektowanie interakcji człowiekkomputer
  • 14.1. Wprowadzenie
  • 14.2. Dziedzina projektowania interakcji człowiekkomputer
   • 14.2.1. Rola projektowania interakcji człowiekkomputer
   • 14.2.2. Teorie dla tworzenia koncepcji komunikacji z aplikacją
   • 14.2.3. Modele projektowania interakcji człowiekkomputer
   • 14.2.4. Zasady, reguły oraz dobre praktyki specyfikowania interfejsu komunikacji z aplikacją
  • 14.3. Użytkownicy w procesie projektowania interakcji człowiekkomputer
   • 14.3.1. Modele ludzkich zachowań
   • 14.3.2. Projektowanie interakcji skoncentrowane na użytkowników
   • 14.3.3. Prototypowanie we współpracy z użytkownikiem
  • 14.4. Projektowanie interfejsów komunikacji człowiekkomputer
   • 14.4.1. Psychologia codzienności
   • 14.4.2. Projektowanie wyglądu interfejsu użytkownika aplikacji
   • 14.4.3. Wizualizacja informacji
   • 14.4.4. Fizyczne interfejsy użytkownika
  • 14.5. Jakość interakcji człowiekkomputer
   • 14.5.1. Ocena interfejsu użytkownika metody jakościowe
   • 14.5.2. Ocena interfejsu użytkownika kontrolowane eksperymenty
   • 14.5.3. Jakość interakcji człowiekkomputer
  • 14.6. Innowacyjne interfejsy dla interakcji człowiekkomputer
   • 14.6.1. Urządzenia wejściowe
   • 14.6.2. Urządzenia wyjściowe
  • Bibliografia
 • Rozdział 15. Bazy danych. Big Data
  • 15.1. Wprowadzenie
  • 15.2. Właściwości bazy danych
  • 15.3. Generacje baz danych
  • 15.4. Relacyjne bazy danych
  • 15.5. Modele danych
  • 15.6. Model związków encji
  • 15.7. Normalizacja modelu relacyjnego
  • 15.8. Rozszerzenia obiektowe w bazach danych
  • 15.9. Dostęp do systemów bazodanowych język SQL
  • 15.10. Systemy Big Data
   • 15.10.1. Klasyfikacja dużych zbiorów danych
   • 15.10.2. Przetwarzanie i gromadzenie zbiorów Big Data
   • 15.10.3. Zastosowanie Big Data
  • Bibliografia
 • Rozdział 16. Zarządzanie projektami informatycznymi
  • 16.1. Wprowadzenie
  • 16.2. Istota i problemy zarządzania projektami informatycznymi
  • 16.3. Cykl życia projektu
  • 16.4. Planowanie i monitorowanie zakresu
   • 16.4.1. Identyfikacja działań
   • 16.4.2. Struktura podziału pracy
   • 16.4.3. Monitorowanie i kontrola zakresu
  • 16.5. Zarządzanie czasem
   • 16.5.1. Sieć działań
   • 16.5.2. Harmonogram Gantta
   • 16.5.3. Metoda ścieżki krytycznej
   • 16.5.4. Kompresja działań i czasu trwania
  • Bibliografia
 • Część V. Systemy informatyczne zarządzania
 • Rozdział 17. Systemy ERP
  • 17.1. Wprowadzenie
  • 17.2. Geneza systemów ERP
   • 17.2.1. Systemy ERP na tle ewolucji systemów wspomagających zarządzanie
   • 17.2.2. Modele zintegrowanych systemów informatycznych
  • 17.3. System ERP jako zintegrowany system informatyczny
   • 17.3.1. Struktura i właściwości systemu ERP
   • 17.3.2. Rynek systemów ERP
  • 17.4. System ERP a zarządzanie łańcuchem dostaw SCM
   • 17.4.1. Łańcuch dostaw i łańcuch wartości
   • 17.4.2. Istota i zakres zarządzania łańcuchem dostaw
  • 17.5. Wdrażanie i użytkowanie systemów ERP
   • 17.5.1. Projekt wdrożeniowy a cykl życia systemu ERP
   • 17.5.2. Użytkowanie systemów ERP
   • 17.5.3. SAP Solution Manager jako platforma wdrażania i utrzymania
  • 17.6. Przesłanki i kierunki rozwoju systemów ERP
  • Bibliografia
 • Rozdział 18. Systemy CRM i analityka biznesowa
  • 18.1. Wprowadzenie
  • 18.2. CRM jako strategia zarządzania
   • 18.2.1. Założenia strategii CRM
   • 18.2.2. Podstawowe pojęcia strategii CRM
  • 18.3. Architektura i obszary zastosowania systemów CRM
   • 18.3.1. Architektura systemu CRM
   • 18.3.2. Obszary zastosowania oraz funkcjonalność systemu CRM
  • 18.4. Analityka biznesowa w zarządzaniu wiedzą o klientach
   • 18.4.1. Zarządzanie wiedzą o klientach
   • 18.4.2. Pojęcie i narzędzia analityki biznesowej
   • 18.4.3. Analityka biznesowa w zarządzania wiedzą o klientach
   • 18.4.4. Poziomy dojrzałości analityki biznesowej
   • 18.4.5. Kierunki rozwoju oraz rynek narzędzi analityki biznesowej
  • 18.5. Wdrażanie systemów CRM
   • 18.5.1. Rynek systemów CRM
   • 18.5.2. Proces wdrażania systemu CRM
   • 18.5.3. Koszty i korzyści z wdrożenia systemu CRM
   • 18.5.4. Outsourcing informatyczny
  • Bibliografia
 • Rozdział 19. Systemy Business Intelligence
  • 19.1. Wprowadzenie
  • 19.2. Pojęcie Business Intelligence
  • 19.3. Hurtownie danych
   • 19.3.1. Istota hurtowni danych
   • 19.3.2. Schematy hurtowni danych
   • 19.3.3. Zasada działania procesu ETL
  • 19.4. Narzędzia Business Intelligence
   • 19.4.1. Zastosowanie
   • 19.4.2. Architektura Business Intelligence
   • 19.4.3. Narzędzia analityczne kostki wielowymiarowe OLAP
  • Bibliografia
 • Rozdział 20. Elektroniczny obieg informacji
  • 20.1. Wprowadzenie
  • 20.2. Istota i funkcjonalność systemów zarządzania przepływem pracy
  • 20.3. Procesy elektronicznego przepływu pracy
  • 20.4. Systemy zarządzania treścią (CMS)
  • 20.5. EDI elektroniczna wymiana dokumentów
  • 20.6. Dokument elektroniczny oraz XML
  • 20.7. Wspomaganie pracy grupowej
  • Bibliografia
 • Część VI. Gospodarka wiedzy
 • Rozdział 21. Zarządzanie wiedzą
  • 21.1. Wprowadzenie
  • 21.2. Wiedza we współczesnej organizacji
   • 21.2.1. Podział wiedzy
   • 21.2.2. Cechy wiedzy
  • 21.3. Istota zarządzania wiedzą
   • 21.3.1. Cykl i procesy zarządzania wiedzą
   • 21.3.2. Poziomy zarządzania wiedzą
   • 21.3.3. Strategie zarządzania wiedzą
  • 21.4. Systemy zarządzania wiedzą
   • 21.4.1. Architektura systemów zarządzania wiedzą
   • 21.4.2. Projektowanie systemów zarządzania wiedzą
   • 21.4.3. Zadania i funkcje systemów zarządzania wiedzą
  • 21.5. Narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą
  • Bibliografia
 • Rozdział 22. Społeczeństwo informacyjne, cyfryzacja
  • 22.1. Wprowadzenie
  • 22.2. Definicja i cechy społeczeństwa informacyjnego
   • 22.2.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego
   • 22.2.2. Cechy społeczeństwa informacyjnego
   • 22.2.3. Społeczeństwo informacyjne zagrożenia oraz wykluczenie cyfrowe
  • 22.3. Definicja i cechy technologii cyfrowej cyfryzacji
  • 22.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej
  • 22.5. Inicjatywy światowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego
  • 22.6. Wybrane raporty i dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego
  • Bibliografia
 • Rozdział 23. Biznes elektroniczny
  • 23.1. Wprowadzenie
  • 23.2. E-biznes podstawowe pojęcia
   • 23.2.1. E-biznes pojęcie i rozwój
   • 23.2.2. Internet ewolucja i wykorzystanie w biznesie
   • 23.2.3. E-biznes jako element e-gospodarki
  • 23.3. Modele biznesu elektronicznego
   • 23.3.1. Pojęcie oraz klasyfikacja relacji i modeli e-biznesu
   • 23.3.2. Charakterystyka podstawowych modeli e-biznesu
  • 23.4. E-handel
   • 23.4.1. Pojęcie, korzyści i rynek e-handlu
   • 23.4.2. E-sklep
  • Bibliografia
 • Rozdział 24. Internet Rzeczy
  • 24.1. Wprowadzenie
  • 24.2. Definicja Internetu Rzeczy
  • 24.3. Modele komunikacji Internetu Rzeczy
  • 24.4. Zastosowania Internetu Rzeczy
  • 24.5. Problemy związane z implementacją Internetu Rzeczy
   • 24.5.1. Aspekty techniczne
   • 24.5.2. Bezpieczeństwo
   • 24.5.3. Prywatność
   • 24.5.4. Interoperacyjność
   • 24.5.5. Aspekty prawne
  • 24.6. Przemysł 4.0
  • 24.7. Internet Wszechrzeczy
  • Bibliografia
 • Rozdział 25. E-learning w biznesie
  • 25.1. Wprowadzenie
  • 25.2. Koncepcja e-learningu
   • 25.2.1. E-learning 1.0
   • 25.2.2. E-learning 2.0
   • 25.2.3. M-learning
   • 25.2.4. MOOC
  • 25.3. Wykorzystanie e-learningu w biznesie
   • 25.3.1. Rozwój rynku e-learningu
   • 25.3.2. Obszary zastosowań e-learningu w biznesie
   • 25.3.3. E-learning w szkolnictwie wyższym i firmach szkoleniowych
   • 25.3.4. Wirtualne kampusy
   • 25.3.5. Korzyści stosowania e-learningu w biznesie
  • 25.4. Technologie e-learningowe stosowane w biznesie
   • 25.4.1. Wirtualne środowisko nauczania
   • 25.4.2. Platforma e-learningowa
   • 25.4.3. Narzędzie autorskie
   • 25.4.4. Repozytorium obiektów nauczania
   • 25.4.5. Media społecznościowe
   • 25.4.6. Narzędzia komunikacji i współpracy
  • Bibliografia
 • Część VII. Ekonomia, prawo i etyka w informatyce
 • Rozdział 26. Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych
  • 26.1. Wprowadzenie
  • 26.2. Ekonomiczne aspekty przedsięwzięć informatycznych
  • 26.3. Metody ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych
   • 26.3.1. Metody fundamentalne
   • 26.3.2. Metody kompozytowe
   • 26.3.3. Metody dedykowane
  • 26.4. Metody oceny ryzyka
  • 26.5. Audyt systemów informatycznych
  • Bibliografia
 • Rozdział 27. Prawne aspekty informatyki
  • 27.1. Wprowadzenie
  • 27.2. Prawna regulacja dostępu do informacji
   • 27.2.1. Wolność informacji i prawo do informacji publicznej
   • 27.2.2. Ochrona prywatności osób fizycznych
   • 27.2.3. Ochrona tajemnic przedsiębiorców
  • 27.3. Ochrona praw autorskich
   • 27.3.1. Zasady ogólne
   • 27.3.2. Ochrona programów komputerowych i baz danych
  • 27.4. Infrastruktura informacyjna państwa
   • 27.4.1. Pojęcie infrastruktury informacyjnej państwa
   • 27.4.2. Neutralność technologiczna państwa i interoperacyjność systemów teleinformatycznych państwa
   • 27.4.3. Referencyjne rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej
   • 27.4.4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • 27.5. Podpis elektroniczny, usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna
   • 27.5.1. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy
   • 27.5.2. Rodzaje podpisu elektronicznego
   • 27.5.3. Skutki prawne podpisu elektronicznego
  • 27.6. Obrót elektroniczny
   • 27.6.1. Uwagi ogólne
   • 27.6.2. Handel elektroniczny
   • 27.6.3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
   • 27.6.4. Pieniądz elektroniczny
  • 27.7. Prawo karne komputerowe
   • 27.7.1. Przestępstwa pospolite dokonywane za pomocą narzędzi informatycznych
   • 27.7.2. Przestępstwa komputerowe
   • 27.7.3. Haking. Nieuprawniony dostęp do informacji
   • 27.7.4. Zakaz posiadania nielegalnego oprogramowania lub danych
  • Bibliografia
 • Rozdział 28. ACM Code of Ethics and Professional Conduct
 • DZIAŁ B. ZASTOSOWANIA
 • Rozdział 29. Informatyka bankowa
  • 29.1. Wprowadzenie
  • 29.2. Pojęcia podstawowe
  • 29.3. Podstawy prawne
   • 29.3.1. Ustawa Prawo bankowe oraz Rekomendacja D KNF
   • 29.3.2. Pozostałe regulacje i rekomendacje
  • 29.4. System centralny
   • 29.4.1. Podstawowe funkcjonalności
   • 29.4.2. Architektura systemu centralnego
  • 29.5. Systemy wspomagające
   • 29.5.1. Obsługa wniosków New Account
   • 29.5.2. CRM
   • 29.5.3. Rozwiązania współpracy z zewnętrznymi organizacjami obsługi kart, bankomatów oraz płatności
   • 29.5.4. Bankowość internetowa
   • 29.5.6. Hurtownia danych
  • Bibliografia
 • Rozdział 30. Informatyka w ubezpieczeniach
  • 30.1. Wprowadzenie
  • 30.2. Podstawowe zagadnienia informatyki w ubezpieczeniach
   • 30.2.1. Specyfika sektora ubezpieczeniowego
   • 30.2.2. Podstawowe pojęcia informatyki w ubezpieczeniach
  • 30.3. Rola informatyki w ubezpieczeniach
   • 30.3.1. Łańcuch wartości w informatyce w ubezpieczeniach
   • 30.3.2. Domeny biznesowe systemów ubezpieczeniowych
  • 30.4. Uwarunkowania rozwoju informatyki w ubezpieczeniach
   • 30.4.1. Regulacje Komisji Nadzoru Finansowego
   • 30.4.2. Solvency II zmiany regulacyjne unijnego sektora ubezpieczeń
  • 30.5. Perspektywa klienta w systemach ubezpieczeniowych
  • Bibliografia
 • Rozdział 31. Informatyka w logistyce
  • 31.1. Wprowadzenie
  • 31.2. Wspólna płaszczyzna informatyki i logistyki
   • 31.2.1. Logistyka informacji zarządczej
   • 31.2.2. E-logistyka
  • 31.3. Oprogramowanie w logistyce
   • 31.3.1. Systemy klasy ERP
   • 31.3.2. Systemy klasy WMS i WES
   • 31.3.3. Systemy klasy SCM
   • 31.3.4. Programy agentowe
   • 31.3.5. Pozostałe rozwiązania
  • 31.4. Systemy automatycznej identyfikacji
   • 31.4.1. Kody kreskowe
   • 31.4.2. Radiowe systemy identyfikacji danych (RFID)
   • 31.4.3. Pozostałe rozwiązania
  • 31.5. Kierunki rozwoju informatyki logistycznej
   • 31.5.1. Sztuczna inteligencja
   • 31.5.2. Telematyka
   • 31.5.3. Analityka danych
  • Bibliografia
 • Rozdział 32. Informatyka medyczna
  • 32.1. Wprowadzenie
  • 32.2. Różne wymiary zdrowia
   • 32.2.1. Zdrowie pojęcie wieloaspektowe
   • 33.2.2. Rodzaje ryzyka zdrowotnego
   • 32.2.3. Zdrowie bez granic
   • 32.2.4. Medykalizacja
   • 32.2.5. Upodmiotowienie
   • 32.2.6. Zdrowie przesłanki dla biznesu
   • 32.2.7. Zarządzanie systemami informatycznymi dla ochrony zdrowia w organizacjach
   • 32.2.8. Podziały w zdrowiu
  • 32.3. Systemy informatyczne a ochrona zdrowia
   • 32.3.1. Obszary systemów informatycznych dla ochrony zdrowia
   • 32.3.2. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
   • 32.3.3. Standardy i klasyfikacje w obszarze ochrony zdrowia
   • 32.3.4. Elektroniczna dokumentacja medyczna pacjentów
   • 32.3.5. Podawanie leków
   • 32.3.6. Systemy obrazowania medycznego
   • 32.3.7. Aplikacje mobilne
   • 32.3.8. Gry medyczne
  • 32.4. Inne zagadnienia
   • 32.4.1. Wsparcie dla niepełnosprawnych
   • 32.4.2. Kwestie prywatności i bezpieczeństwa
   • 32.4.3. Zdrowie w sieci
  • Bibliografia
 • Rozdział 33. E-administracja
  • 33.1. Wprowadzenie
  • 33.2. Istota e-administracji
  • 33.3. Uwarunkowania skutecznego wdrożenia e-administracji
  • 33.4. Bankowość internetowa i e-administracja w Estonii
  • 33.5. E-dowód osobisty oraz mobilny dowód osobisty (mID)
  • 33.6. Wybory przez internet w Estonii
  • 33.7. Wnioski
  • Bibliografia
 • Rozdział 34. Informatyka śledcza
  • 34.1. Wprowadzenie
  • 34.2. Podstawowe definicje
  • 34.3. Przestępczość komputerowa
  • 34.4. Normy i standardy informatyki śledczej
  • 34.5. Podstawy postępowania z cyfrowymi śladami dowodowymi
  • Bibliografia
 • Rozdział 35. Telepraca w przedsiębiorstwie
  • 35.1. Wprowadzenie
  • 35.2. Istota telepracy
  • 35.3. Rodzaje telepracy
   • 35.3.1. Telepraca mobilna
   • 35.3.2. Telepraca w miejscu zamieszkania
   • 35.3.3. Telepraca w telecentrach
   • 35.3.4. Telepraca sporadyczna
  • 35.4. Porównanie tradycyjnej pracy biurowej i telepracy
  • 35.5. Motywacje do wdrożenia telepracy
   • 35.5.1. Bezpośrednie korzyści finansowo-organizacyjne
   • 35.5.2. Telepraca i potencjalne korzyści w kontekście: pracarodzina
   • 35.5.3. Wpływ telepracy na ochronę środowiska
  • 35.6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji oraz środki zaradcze w kontekście pracy zdalnej
   • 35.6.1. Bezpieczeństwo informacji w firmach
   • 35.6.2. Telepraca a potencjalne ryzyko utraty danych
   • 35.6.3. Systemy i procedury zabezpieczające dane w telepracy
  • 35.7. Narzędzia wspomagające współpracę między pracownikami
   • 35.7.1. Komunikacja ze współpracownikami
   • 35.7.2. Telepraca a wideokonferencje
   • 35.7.3. Repozytoria wyników pracy
  • 35.8. Systemy wspomagające zdalne zarządzanie zespołem
   • 35.8.1. Systemy podziału zadań
   • 35.8.2. Systemy badania postępów pracy
   • 35.8.3. Kontrola czasu pracy
  • Bibliografia
 • Słownik definicji
 • Table of Contents
 • O redaktorach i autorach
 • Przypisy

Dodaj do koszyka Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.