reklama - zainteresowany?

Prawa ludzkiej natury - Helion

Prawa ludzkiej natury
mp3
Autor: Robert Greene
Tytuł oryginału: The Laws of Human Nature
Tłumaczenie: Leszek Sielicki
ISBN: 978-83-283-9486-5
stron: 568, Format: mp3
Data wydania: 2021-06-07
Ksi─Ögarnia: Helion

Cena ksi─ů┼╝ki: 14,00 z┼é (poprzednio: 73,68 z┼é)
Oszczędzasz: 81% (-59,68 zł)

Dodaj do koszyka Prawa ludzkiej natury

Tagi: E-biznes | Marketing

Niejednokrotnie na swojej drodze spotykamy osoby, które stwarzaj

Dodaj do koszyka Prawa ludzkiej natury

Spis tre┼Ťci

Prawa ludzkiej natury Audiobook -- spis treÂci

Wstŕp 11

Rozdzia│ 1. Opanuj swoj▒ emocjonaln▒ ja╝˝ 22

 • Prawo irracjonalnoÂci 23
  • Wewnŕtrzna Atena 23
  • Klucze do ludzkiej natury 30
  • Etap pierwszy: rozpoznawanie tendencyjnoÂci 36
  • Etap drugi: strze┐ siŕ czynników zaogniaj▒cych 40
  • Etap trzeci: strategie rozbudzania racjonalnej ja╝ni 45

Rozdzia│ 2. Przekszta│Š mi│oŠ w│asn▒ w empatiŕ 50

 • Prawo narcyzmu 51
  • Narcystyczne spektrum 51
  • Cztery przyk│ady osobowoÂci narcystycznych 61

Rozdzia│ 3. Dostrzegaj, co siŕ kryje za maskami innych 78

 • Prawo odgrywania ról 79
  • Drugi jŕzyk 79
  • Klucze do ludzkiej natury 86
  • UmiejŕtnoÂci obserwacyjne 88
  • Klucze dekoduj▒ce 91
  • Sztuka zarz▒dzania wizerunkiem 101

Rozdzia│ 4. Oceniaj si│ŕ charakteru innych ludzi 106

 • Prawo kompulsywnego zachowania 107
  • Wzorzec 107
  • Klucze do ludzkiej natury 115
  • Oznaki charakteru 119
  • Typy toksyczne 124
  • Doskona│y charakter 129

Rozdzia│ 5. Sta˝ siŕ mrocznym przedmiotem po┐▒dania 134

 • Prawo po┐▒dliwoÂci 135
  • Obiekt po┐▒dania 135
  • Klucze do ludzkiej natury 141
  • Strategie stymulowania po┐▒dania 145
  • Najwy┐sze pragnienie 149

Rozdzia│ 6. Poszerz swoj▒ perspektywŕ 152

 • Prawo krótkowzrocznoÂci 153
  • Chwile szale˝stwa 153
  • Klucze do ludzkiej natury 160
  • Cztery oznaki krótkowzrocznoÂci i strategie ich przezwyciŕ┐ania 163
  • Cz│owiek dalekowzroczny 170

Rozdzia│ 7. Zmiŕkczaj opór innych, potwierdzaj▒c ich opinie na w│asny temat 172

 • Prawo defensywnoÂci 173
  • Gra o wp│ywy 173
  • Klucze do ludzkiej natury 182
  • Pi੠strategii doskona│ego argumentatora 187
  • Elastyczne strategie umys│ - ja╝˝ 196

Rozdzia│ 8. Zmieniaj uwarunkowania, zmieniaj▒c w│asn▒ postawŕ 200

 • Prawo autosabota┐u 201
  • Najwy┐sza wolnoŠ 201
  • Klucze do ludzkiej natury 209
  • Postawa ograniczaj▒ca (negatywna) 213
  • Postawa ekspansywna (pozytywna) 220

Rozdzia│ 9. Sta˝ twarz▒ w twarz ze swoj▒ ciemn▒ stron▒ 228

 • Prawo wyparcia 229
  • Ciemna strona 229
  • Klucze do ludzkiej natury 238
  • Rozszyfrowywanie cienia: sprzeczne zachowania 244
  • Zintegrowany cz│owiek 249

Rozdzia│ 10. Uwa┐aj na delikatne ego 256

 • Prawo zazdroÂci 257
  • Zgubna przyja╝˝ 257
  • Klucze do ludzkiej natury 266
  • Oznaki zazdroÂci 269
  • Rodzaje zazdroÂników 271
  • Wyzwalacze zazdroÂci 277
  • Poza zazdroÂci▒ 281

Rozdzia│ 11. Poznaj w│asne ograniczenia 286

 • Prawo megalomanii 287
  • U│uda sukcesu 287
  • Klucze do ludzkiej natury 297
  • Przywódca-megaloman 304
  • Megalomania praktyczna 308

Rozdzia│ 12. Nawi▒┐ ponownie po│▒czenie z w│asnym pierwiastkiem mŕskim lub kobiecym 314

 • Prawo stereotypowoÂci p│ci kulturowej 315
  • Autentyczna p│eŠ kulturowa 315
  • Klucze do ludzkiej natury 326
  • Projekcja p│ci kulturowej - rodzaje 333
  • Pierwotny mŕ┐czyzna-kobieta 339

Rozdzia│ 13. Dzia│aj w poczuciu celu 348

 • Prawo bezcelowoÂci 349
  • G│os 349
  • Klucze do ludzkiej natury 362
  • Strategie rozwijania wysokiego poczucia celu 368
  • Powab fa│szywych celów 375

Rozdzia│ 14. Opieraj siŕ negatywnej presji grupy 380

 • Prawo konformizmu 381
  • Eksperyment na ludzkiej naturze 381
  • Klucze do ludzkiej natury 395
  • Dwór i dworzanie 410
  • Grupa realna 417

Rozdzia│ 15. Sprawiaj, aby inni chcieli Ciŕ naÂladowaŠ 424

 • Prawo zmiennoÂci 425
  • Przekle˝stwo roszczeniowoÂci 425
  • Klucze do ludzkiej natury 439
  • Strategie budowania autorytetu 447
  • Autorytet wewnŕtrzny 453

Rozdzia│ 16. Dostrzegaj wrogoŠ za przyjazn▒ fasad▒ 456

 • Prawo agresji 457
  • Wyrafinowany agresor 457
  • Klucze do ludzkiej natury 473
  • Čród│o ludzkiej agresji 475
  • Pasywna agresja - jej strategie i mo┐liwe przeciwdzia│ania 483
  • Kontrolowana agresja 491

Rozdzia│ 17. Chwytaj historyczn▒ chwilŕ 498

 • Prawo pokoleniowej miopii 499
  • Wzbieraj▒cy przyp│yw 499
  • Klucze do ludzkiej natury 515
  • DoÂwiadczenie pokoleniowe 517
  • Wzorce pokoleniowe 521
  • Strategie wykorzystywania ducha czasów 528
  • Cz│owiek poza czasem i Âmierci▒ 532

Rozdzia│ 18. Pamiŕtaj, ┐e wszyscy jesteÂmy Âmiertelni 538

 • Prawo wypierania Âmierci 539
  • Kula w boku 539
  • Klucze do ludzkiej natury 549
  • Filozofia ┐ycia poprzez ÂmierŠ 552

Podziŕkowania 561

Wybrana bibliografia 563

Dodaj do koszyka Prawa ludzkiej natury

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.