reklama - zainteresowany?

C#. Praktyczny kurs. Wydanie II - Helion

C#. Praktyczny kurs. Wydanie II
ebook
Autor: Marcin Lis
ISBN: 978-83-246-5401-7
stron: 416, Format: ebook
Data wydania: 2012-08-14
Księgarnia: Helion

Cena książki: 32,45 zł (poprzednio: 57,95 zł)
Oszczędzasz: 44% (-25,50 zł)

Dodaj do koszyka C#. Praktyczny kurs. Wydanie II

Tagi: C# - Programowanie | programowanie-kupon

Dołącz do grona profesjonalnych programistów C#!

 • Poznaj podstawy języka C# i zasady korzystania z platformy .NET
 • Dowiedz się, jak używać popularnych środowisk programistycznych
 • Naucz się tworzyć aplikacje różnego typu w języku C#

C# to nowoczesny, w pełni obiektowy następca języków C i C++, łączący w sobie ich legendarną wydajność z mechanizmami, które doskonale sprawdziły się w środowiskach Javy i Delphi. Opracowany przez firmę Microsoft jako podstawowe narzędzie programistyczne dla platformy .NET, język C# zdobywa coraz większą popularność również za sprawą poziomu bezpieczeństwa, możliwości przenoszenia kodu oraz dostępu do wielu przydatnych narzędzi, które znacznie ułatwiają tworzenie różnego rodzaju programów, w tym aplikacji WWW, sieciowych, bazodanowych i graficznych.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, czy też masz już pewne doświadczenie w korzystaniu z innych języków, książka "C#. Praktyczny kurs. Wydanie II " będzie dla Ciebie doskonałym wprowadzeniem w arkana praktycznego stosowania języka C#. Dzięki niej poznasz wszystkie niezbędne informacje teoretyczne i szybko zaczniesz pisać swoje pierwsze programy. Dowiesz się nie tylko jak używać podstawowych konstrukcji języka, lecz również jak korzystać z zaawansowanych mechanizmów obiektowych, obsługiwać wyjątki i przeprowadzać operacje wejścia-wyjścia, a nawet tworzyć interfejsy graficzne aplikacji.

 • Podstawowe informacje na temat języka C# i platformy .NET
 • Przegląd i instalacja narzędzi przydatnych programiście C#
 • Struktura programu w C#, proste typy danych i ich zastosowanie
 • Podstawowe konstrukcje języka i operacje na zmiennych
 • Instrukcje sterujące i korzystanie z tablic
 • Podstawy programowania obiektowego
 • Elementy składowe klas i ich używanie
 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Interfejsy, klasy zagnieżdżone i typy uogólnione
 • Obsługa wyjątków standardowych i definiowanie własnych
 • Operacje na strumieniach danych, plikach i katalogach
 • Korzystanie z komponentów graficznych i obsługa zdarzeń

Poznaj nowoczesny język programowania! Poznaj C#!

Dodaj do koszyka C#. Praktyczny kurs. Wydanie II

Spis treści

C#. Praktyczny kurs. Wydanie II eBook -- spis treści

Wstęp (9)

Rozdział 1. Zanim zaczniesz programować (11)

 • Lekcja 1. Podstawowe koncepcje C# i .NET (11)
  • Jak to działa? (11)
  • Narzędzia (12)
  • Instalacja narzędzi (13)
 • Lekcja 2. Pierwsza aplikacja, kompilacja i uruchomienie programu (16)
  • .NET Framework (17)
  • Visual C# Express (19)
  • Mono (23)
  • MonoDevelop (24)
  • Struktura kodu (26)
 • Lekcja 3. Komentarze (27)
  • Komentarz blokowy (27)
  • Komentarz liniowy (29)
  • Komentarz XML (29)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (31)

Rozdział 2. Elementy języka (33)

 • Typy danych (33)
 • Lekcja 4. Typy danych w C# (34)
  • Typy danych w C# (34)
  • Zapis wartości (literały) (38)
 • Zmienne (40)
 • Lekcja 5. Deklaracje i przypisania (40)
  • Proste deklaracje (41)
  • Deklaracje wielu zmiennych (42)
  • Nazwy zmiennych (43)
  • Zmienne typów odnośnikowych (44)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (44)
 • Lekcja 6. Wyprowadzanie danych na ekran (45)
  • Wyświetlanie wartości zmiennych (45)
  • Wyświetlanie znaków specjalnych (48)
  • Instrukcja Console.Write (49)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (50)
 • Lekcja 7. Operacje na zmiennych (51)
  • Operacje arytmetyczne (51)
  • Operacje bitowe (58)
  • Operacje logiczne (62)
  • Operatory przypisania (64)
  • Operatory porównywania (relacyjne) (65)
  • Pozostałe operatory (66)
  • Priorytety operatorów (66)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (66)
 • Instrukcje sterujące (68)
 • Lekcja 8. Instrukcja warunkowa if...else (68)
  • Podstawowa postać instrukcji if...else (68)
  • Zagnieżdżanie instrukcji if...else (70)
  • Instrukcja if...else if (73)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (75)
 • Lekcja 9. Instrukcja switch i operator warunkowy (76)
  • Instrukcja switch (76)
  • Przerywanie instrukcji switch (79)
  • Operator warunkowy (81)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (82)
 • Lekcja 10. Pętle (82)
  • Pętla for (83)
  • Pętla while (86)
  • Pętla do...while (88)
  • Pętla foreach (90)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (90)
 • Lekcja 11. Instrukcje break i continue (91)
  • Instrukcja break (91)
  • Instrukcja continue (95)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (96)
 • Tablice (97)
 • Lekcja 12. Podstawowe operacje na tablicach (97)
  • Tworzenie tablic (97)
  • Inicjalizacja tablic (100)
  • Właściwość Length (101)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (103)
 • Lekcja 13. Tablice wielowymiarowe (103)
  • Tablice dwuwymiarowe (104)
  • Tablice tablic (107)
  • Tablice dwuwymiarowe i właściwość Length (109)
  • Tablice nieregularne (110)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (114)

Rozdział 3. Programowanie obiektowe (117)

 • Podstawy (117)
 • Lekcja 14. Klasy i obiekty (118)
  • Podstawy obiektowości (118)
  • Pierwsza klasa (119)
  • Jak użyć klasy? (121)
  • Metody klas (122)
  • Jednostki kompilacji, przestrzenie nazw i zestawy (126)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (130)
 • Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod (131)
  • Argumenty metod (131)
  • Obiekt jako argument (133)
  • Przeciążanie metod (137)
  • Argumenty metody Main (138)
  • Sposoby przekazywania argumentów (139)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (143)
 • Lekcja 16. Konstruktory i destruktory (144)
  • Czym jest konstruktor? (144)
  • Argumenty konstruktorów (146)
  • Przeciążanie konstruktorów (147)
  • Słowo kluczowe this (149)
  • Niszczenie obiektu (152)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (153)
 • Dziedziczenie (154)
 • Lekcja 17. Klasy potomne (154)
  • Dziedziczenie (154)
  • Konstruktory klasy bazowej i potomnej (158)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (162)
 • Lekcja 18. Modyfikatory dostępu (162)
  • Określanie reguł dostępu (163)
  • Dlaczego ukrywamy wnętrze klasy? (168)
  • Jak zabronić dziedziczenia? (172)
  • Tylko do odczytu (173)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (176)
 • Lekcja 19. Przesłanianie metod i składowe statyczne (177)
  • Przesłanianie metod (177)
  • Przesłanianie pól (180)
  • Składowe statyczne (181)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (184)
 • Lekcja 20. Właściwości i struktury (185)
  • Właściwości (185)
  • Struktury (193)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (198)

Rozdział 4. Obsługa błędów (199)

 • Lekcja 21. Blok try...catch (199)
  • Badanie poprawności danych (199)
  • Wyjątki w C# (203)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (207)
 • Lekcja 22. Wyjątki to obiekty (208)
  • Dzielenie przez zero (208)
  • Wyjątek jest obiektem (209)
  • Hierarchia wyjątków (211)
  • Przechwytywanie wielu wyjątków (212)
  • Zagnieżdżanie bloków try...catch (214)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (216)
 • Lekcja 23. Tworzenie klas wyjątków (217)
  • Zgłaszanie wyjątków (217)
  • Ponowne zgłoszenie przechwyconego wyjątku (219)
  • Tworzenie własnych wyjątków (221)
  • Sekcja finally (223)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (226)

Rozdział 5. System wejścia-wyjścia (227)

 • Lekcja 24. Ciągi znaków (227)
  • Znaki i łańcuchy znakowe (227)
  • Znaki specjalne (230)
  • Zamiana ciągów na wartości (232)
  • Formatowanie danych (234)
  • Przetwarzanie ciągów (236)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (240)
 • Lekcja 25. Standardowe wejście i wyjście (241)
  • Klasa Console i odczyt znaków (241)
  • Wczytywanie tekstu z klawiatury (248)
  • Wprowadzanie liczb (249)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (251)
 • Lekcja 26. Operacje na systemie plików (252)
  • Klasa FileSystemInfo (252)
  • Operacje na katalogach (252)
  • Operacje na plikach (260)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (265)
 • Lekcja 27. Zapis i odczyt plików (265)
  • Klasa FileStream (266)
  • Podstawowe operacje odczytu i zapisu (267)
  • Operacje strumieniowe (272)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (281)

Rozdział 6. Zaawansowane zagadnienia programowania obiektowego (283)

 • Polimorfizm (283)
 • Lekcja 28. Konwersje typów i rzutowanie obiektów (283)
  • Konwersje typów prostych (284)
  • Rzutowanie typów obiektowych (285)
  • Rzutowanie na typ Object (289)
  • Typy proste też są obiektowe! (291)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (293)
 • Lekcja 29. Późne wiązanie i wywoływanie metod klas pochodnych (293)
  • Rzeczywisty typ obiektu (294)
  • Dziedziczenie a wywoływanie metod (296)
  • Dziedziczenie a metody prywatne (301)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (302)
 • Lekcja 30. Konstruktory oraz klasy abstrakcyjne (303)
  • Klasy i metody abstrakcyjne (303)
  • Wywołania konstruktorów (307)
  • Wywoływanie metod w konstruktorach (311)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (313)
 • Interfejsy (314)
 • Lekcja 31. Tworzenie interfejsów (314)
  • Czym są interfejsy? (314)
  • Interfejsy a hierarchia klas (316)
  • Interfejsy i właściwości (318)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (320)
 • Lekcja 32. Implementacja kilku interfejsów (321)
  • Implementowanie wielu interfejsów (321)
  • Konflikty nazw (323)
  • Dziedziczenie interfejsów (326)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (328)
 • Klasy zagnieżdżone (329)
 • Lekcja 33. Klasa wewnątrz klasy (329)
  • Tworzenie klas zagnieżdżonych (329)
  • Kilka klas zagnieżdżonych (331)
  • Składowe klas zagnieżdżonych (332)
  • Obiekty klas zagnieżdżonych (334)
  • Rodzaje klas wewnętrznych (337)
  • Dostęp do składowych klasy zewnętrznej (338)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (340)
 • Typy uogólnione (341)
 • Lekcja 34. Kontrola typów i typy uogólnione (341)
  • Jak zbudować kontener? (341)
  • Przechowywanie dowolnych danych (344)
  • Problem kontroli typów (347)
  • Korzystanie z typów uogólnionych (348)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (351)

Rozdział 7. Aplikacje z interfejsem graficznym (353)

 • Lekcja 35. Tworzenie okien (353)
  • Pierwsze okno (353)
  • Klasa Form (355)
  • Tworzenie menu (360)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (364)
 • Lekcja 36. Delegacje i zdarzenia (364)
  • Koncepcja zdarzeń i delegacji (365)
  • Tworzenie delegacji (365)
  • Delegacja jako funkcja zwrotna (369)
  • Delegacja powiązana z wieloma metodami (373)
  • Zdarzenia (375)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (385)
 • Lekcja 37. Komponenty graficzne (386)
  • Wyświetlanie komunikatów (386)
  • Obsługa zdarzeń (387)
  • Menu (389)
  • Etykiety (391)
  • Przyciski (393)
  • Pola tekstowe (395)
  • Listy rozwijane (398)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (401)

Zakończenie (403)

Skorowidz (405)

Dodaj do koszyka C#. Praktyczny kurs. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.