reklama - zainteresowany?

C#. Praktyczny kurs. Wydanie II - Helion

C#. Praktyczny kurs. Wydanie II
ebook
Autor: Marcin Lis
ISBN: 978-83-246-5401-7
stron: 416, Format: ebook
Data wydania: 2012-08-14
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,50 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-29,50 zł)

Dodaj do koszyka C#. Praktyczny kurs. Wydanie II

Tagi: C# - Programowanie | programowanie-kupon

Dołącz do grona profesjonalnych programistów C#!

 • Poznaj podstawy języka C# i zasady korzystania z platformy .NET
 • Dowiedz się, jak używać popularnych środowisk programistycznych
 • Naucz się tworzyć aplikacje różnego typu w języku C#

C# to nowoczesny, w pełni obiektowy następca języków C i C++, łączący w sobie ich legendarną wydajność z mechanizmami, które doskonale sprawdziły się w środowiskach Javy i Delphi. Opracowany przez firmę Microsoft jako podstawowe narzędzie programistyczne dla platformy .NET, język C# zdobywa coraz większą popularność również za sprawą poziomu bezpieczeństwa, możliwości przenoszenia kodu oraz dostępu do wielu przydatnych narzędzi, które znacznie ułatwiają tworzenie różnego rodzaju programów, w tym aplikacji WWW, sieciowych, bazodanowych i graficznych.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, czy też masz już pewne doświadczenie w korzystaniu z innych języków, książka "C#. Praktyczny kurs. Wydanie II " będzie dla Ciebie doskonałym wprowadzeniem w arkana praktycznego stosowania języka C#. Dzięki niej poznasz wszystkie niezbędne informacje teoretyczne i szybko zaczniesz pisać swoje pierwsze programy. Dowiesz się nie tylko jak używać podstawowych konstrukcji języka, lecz również jak korzystać z zaawansowanych mechanizmów obiektowych, obsługiwać wyjątki i przeprowadzać operacje wejścia-wyjścia, a nawet tworzyć interfejsy graficzne aplikacji.

 • Podstawowe informacje na temat języka C# i platformy .NET
 • Przegląd i instalacja narzędzi przydatnych programiście C#
 • Struktura programu w C#, proste typy danych i ich zastosowanie
 • Podstawowe konstrukcje języka i operacje na zmiennych
 • Instrukcje sterujące i korzystanie z tablic
 • Podstawy programowania obiektowego
 • Elementy składowe klas i ich używanie
 • Dziedziczenie i polimorfizm
 • Interfejsy, klasy zagnieżdżone i typy uogólnione
 • Obsługa wyjątków standardowych i definiowanie własnych
 • Operacje na strumieniach danych, plikach i katalogach
 • Korzystanie z komponentów graficznych i obsługa zdarzeń

Poznaj nowoczesny język programowania! Poznaj C#!

Dodaj do koszyka C#. Praktyczny kurs. Wydanie II

Spis treści

C#. Praktyczny kurs. Wydanie II eBook -- spis treci

Wstp (9)

Rozdzia 1. Zanim zaczniesz programowa (11)

 • Lekcja 1. Podstawowe koncepcje C# i .NET (11)
  • Jak to dziaa? (11)
  • Narzdzia (12)
  • Instalacja narzdzi (13)
 • Lekcja 2. Pierwsza aplikacja, kompilacja i uruchomienie programu (16)
  • .NET Framework (17)
  • Visual C# Express (19)
  • Mono (23)
  • MonoDevelop (24)
  • Struktura kodu (26)
 • Lekcja 3. Komentarze (27)
  • Komentarz blokowy (27)
  • Komentarz liniowy (29)
  • Komentarz XML (29)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (31)

Rozdzia 2. Elementy jzyka (33)

 • Typy danych (33)
 • Lekcja 4. Typy danych w C# (34)
  • Typy danych w C# (34)
  • Zapis wartoci (literay) (38)
 • Zmienne (40)
 • Lekcja 5. Deklaracje i przypisania (40)
  • Proste deklaracje (41)
  • Deklaracje wielu zmiennych (42)
  • Nazwy zmiennych (43)
  • Zmienne typw odnonikowych (44)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (44)
 • Lekcja 6. Wyprowadzanie danych na ekran (45)
  • Wywietlanie wartoci zmiennych (45)
  • Wywietlanie znakw specjalnych (48)
  • Instrukcja Console.Write (49)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (50)
 • Lekcja 7. Operacje na zmiennych (51)
  • Operacje arytmetyczne (51)
  • Operacje bitowe (58)
  • Operacje logiczne (62)
  • Operatory przypisania (64)
  • Operatory porwnywania (relacyjne) (65)
  • Pozostae operatory (66)
  • Priorytety operatorw (66)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (66)
 • Instrukcje sterujce (68)
 • Lekcja 8. Instrukcja warunkowa if...else (68)
  • Podstawowa posta instrukcji if...else (68)
  • Zagniedanie instrukcji if...else (70)
  • Instrukcja if...else if (73)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (75)
 • Lekcja 9. Instrukcja switch i operator warunkowy (76)
  • Instrukcja switch (76)
  • Przerywanie instrukcji switch (79)
  • Operator warunkowy (81)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (82)
 • Lekcja 10. Ptle (82)
  • Ptla for (83)
  • Ptla while (86)
  • Ptla do...while (88)
  • Ptla foreach (90)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (90)
 • Lekcja 11. Instrukcje break i continue (91)
  • Instrukcja break (91)
  • Instrukcja continue (95)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (96)
 • Tablice (97)
 • Lekcja 12. Podstawowe operacje na tablicach (97)
  • Tworzenie tablic (97)
  • Inicjalizacja tablic (100)
  • Waciwo Length (101)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (103)
 • Lekcja 13. Tablice wielowymiarowe (103)
  • Tablice dwuwymiarowe (104)
  • Tablice tablic (107)
  • Tablice dwuwymiarowe i waciwo Length (109)
  • Tablice nieregularne (110)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (114)

Rozdzia 3. Programowanie obiektowe (117)

 • Podstawy (117)
 • Lekcja 14. Klasy i obiekty (118)
  • Podstawy obiektowoci (118)
  • Pierwsza klasa (119)
  • Jak uy klasy? (121)
  • Metody klas (122)
  • Jednostki kompilacji, przestrzenie nazw i zestawy (126)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (130)
 • Lekcja 15. Argumenty i przecianie metod (131)
  • Argumenty metod (131)
  • Obiekt jako argument (133)
  • Przecianie metod (137)
  • Argumenty metody Main (138)
  • Sposoby przekazywania argumentw (139)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (143)
 • Lekcja 16. Konstruktory i destruktory (144)
  • Czym jest konstruktor? (144)
  • Argumenty konstruktorw (146)
  • Przecianie konstruktorw (147)
  • Sowo kluczowe this (149)
  • Niszczenie obiektu (152)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (153)
 • Dziedziczenie (154)
 • Lekcja 17. Klasy potomne (154)
  • Dziedziczenie (154)
  • Konstruktory klasy bazowej i potomnej (158)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (162)
 • Lekcja 18. Modyfikatory dostpu (162)
  • Okrelanie regu dostpu (163)
  • Dlaczego ukrywamy wntrze klasy? (168)
  • Jak zabroni dziedziczenia? (172)
  • Tylko do odczytu (173)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (176)
 • Lekcja 19. Przesanianie metod i skadowe statyczne (177)
  • Przesanianie metod (177)
  • Przesanianie pl (180)
  • Skadowe statyczne (181)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (184)
 • Lekcja 20. Waciwoci i struktury (185)
  • Waciwoci (185)
  • Struktury (193)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (198)

Rozdzia 4. Obsuga bdw (199)

 • Lekcja 21. Blok try...catch (199)
  • Badanie poprawnoci danych (199)
  • Wyjtki w C# (203)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (207)
 • Lekcja 22. Wyjtki to obiekty (208)
  • Dzielenie przez zero (208)
  • Wyjtek jest obiektem (209)
  • Hierarchia wyjtkw (211)
  • Przechwytywanie wielu wyjtkw (212)
  • Zagniedanie blokw try...catch (214)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (216)
 • Lekcja 23. Tworzenie klas wyjtkw (217)
  • Zgaszanie wyjtkw (217)
  • Ponowne zgoszenie przechwyconego wyjtku (219)
  • Tworzenie wasnych wyjtkw (221)
  • Sekcja finally (223)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (226)

Rozdzia 5. System wejcia-wyjcia (227)

 • Lekcja 24. Cigi znakw (227)
  • Znaki i acuchy znakowe (227)
  • Znaki specjalne (230)
  • Zamiana cigw na wartoci (232)
  • Formatowanie danych (234)
  • Przetwarzanie cigw (236)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (240)
 • Lekcja 25. Standardowe wejcie i wyjcie (241)
  • Klasa Console i odczyt znakw (241)
  • Wczytywanie tekstu z klawiatury (248)
  • Wprowadzanie liczb (249)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (251)
 • Lekcja 26. Operacje na systemie plikw (252)
  • Klasa FileSystemInfo (252)
  • Operacje na katalogach (252)
  • Operacje na plikach (260)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (265)
 • Lekcja 27. Zapis i odczyt plikw (265)
  • Klasa FileStream (266)
  • Podstawowe operacje odczytu i zapisu (267)
  • Operacje strumieniowe (272)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (281)

Rozdzia 6. Zaawansowane zagadnienia programowania obiektowego (283)

 • Polimorfizm (283)
 • Lekcja 28. Konwersje typw i rzutowanie obiektw (283)
  • Konwersje typw prostych (284)
  • Rzutowanie typw obiektowych (285)
  • Rzutowanie na typ Object (289)
  • Typy proste te s obiektowe! (291)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (293)
 • Lekcja 29. Pne wizanie i wywoywanie metod klas pochodnych (293)
  • Rzeczywisty typ obiektu (294)
  • Dziedziczenie a wywoywanie metod (296)
  • Dziedziczenie a metody prywatne (301)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (302)
 • Lekcja 30. Konstruktory oraz klasy abstrakcyjne (303)
  • Klasy i metody abstrakcyjne (303)
  • Wywoania konstruktorw (307)
  • Wywoywanie metod w konstruktorach (311)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (313)
 • Interfejsy (314)
 • Lekcja 31. Tworzenie interfejsw (314)
  • Czym s interfejsy? (314)
  • Interfejsy a hierarchia klas (316)
  • Interfejsy i waciwoci (318)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (320)
 • Lekcja 32. Implementacja kilku interfejsw (321)
  • Implementowanie wielu interfejsw (321)
  • Konflikty nazw (323)
  • Dziedziczenie interfejsw (326)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (328)
 • Klasy zagniedone (329)
 • Lekcja 33. Klasa wewntrz klasy (329)
  • Tworzenie klas zagniedonych (329)
  • Kilka klas zagniedonych (331)
  • Skadowe klas zagniedonych (332)
  • Obiekty klas zagniedonych (334)
  • Rodzaje klas wewntrznych (337)
  • Dostp do skadowych klasy zewntrznej (338)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (340)
 • Typy uoglnione (341)
 • Lekcja 34. Kontrola typw i typy uoglnione (341)
  • Jak zbudowa kontener? (341)
  • Przechowywanie dowolnych danych (344)
  • Problem kontroli typw (347)
  • Korzystanie z typw uoglnionych (348)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (351)

Rozdzia 7. Aplikacje z interfejsem graficznym (353)

 • Lekcja 35. Tworzenie okien (353)
  • Pierwsze okno (353)
  • Klasa Form (355)
  • Tworzenie menu (360)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (364)
 • Lekcja 36. Delegacje i zdarzenia (364)
  • Koncepcja zdarze i delegacji (365)
  • Tworzenie delegacji (365)
  • Delegacja jako funkcja zwrotna (369)
  • Delegacja powizana z wieloma metodami (373)
  • Zdarzenia (375)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (385)
 • Lekcja 37. Komponenty graficzne (386)
  • Wywietlanie komunikatw (386)
  • Obsuga zdarze (387)
  • Menu (389)
  • Etykiety (391)
  • Przyciski (393)
  • Pola tekstowe (395)
  • Listy rozwijane (398)
  • wiczenia do samodzielnego wykonania (401)

Zakoczenie (403)

Skorowidz (405)

Dodaj do koszyka C#. Praktyczny kurs. Wydanie II

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.