reklama - zainteresowany?

C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII - Helion

C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII
Autor: Joseph Albahari, Ben Albahari
Tytuł oryginału: C# 7.0 in a Nutshell: The Definitive Reference, 7ed
Tłumaczenie: Łukasz Piwko
ISBN: 978-83-283-4075-6
stron: 1024, Format: 164x239, okładka: twarda
Data wydania: 2018-06-29
Księgarnia: Helion

Cena książki: 77,40 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-51,60 zł)

Dodaj do koszyka C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII

Tagi: C# - Programowanie

C# jest uważany za flagowy projekt firmy Microsoft. Język ten charakteryzuje się niezwykłą elastycznością i wszechstronnością. Udostępnia wysokopoziomowe abstrakcje, takie jak wyrażenia, zapytania i kontynuacje asynchroniczne, ale też pozwala na korzystanie z mechanizmów niskopoziomowych. W efekcie dzięki takim konstrukcjom, jak własne typy wartościowe programisty czy opcjonalne wskaźniki, można znacząco zwiększyć wydajność aplikacji. Wersja 7.0 jest kolejną poważną aktualizacją języka. Zapoznanie się z tymi zmianami będzie bardzo ważne dla każdego programisty piszącego w C#.

Niniejsza książka jest kolejnym, uzupełnionym i zaktualizowanym wydaniem cenionego kompendium wiedzy o C#, CLR oraz o związanej z C# platformie. Napisano ją z myślą o programistach na co najmniej średnim poziomie zaawansowania. W zrozumiały, a równocześnie dogłębny sposób wyjaśniono takie trudne kwestie, jak współbieżność, bezpieczeństwo i domeny aplikacji. Informacje o nowych składnikach języka C# 6.0 i 7.0, a także o związanej z nim platformie zostały oznaczone. Szczególnie istotny z punktu widzenia programisty może okazać się rozdział o nowym kompilatorze Roslyn, zwanym kompilatorem usługowym.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • składnia, typy oraz zmienne C#
 • wskaźniki, przeciążanie operatorów i wiązanie dynamiczne
 • programowanie współbieżne i asynchroniczne, praca z wątkami i programowanie równoległe
 • rdzenne technologie i techniki platformy .NET Framework, w tym LINQ, XML, kolekcje, kontrakty kodu, zarządzanie pamięcią, refleksja, programowanie dynamiczne
 • kompilator Roslyn, w tym jego architektura, struktura drzewa składni i model semantyczny

C# w nowej odsłonie - nowoczesny język dla profesjonalistów!

Dodaj do koszyka C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII

 

Osoby które kupowały "C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII", wybierały także:

 • Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń
 • Xamarin. Tworzenie interfejsów użytkownika
 • Tablice informatyczne. C#. Wydanie III
 • Język C. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do programowania
 • Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych

Dodaj do koszyka C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII

Spis treści

C# 7.0 w piguce. Wydanie VII -- spis treci

Wstp (11)

1. Wprowadzenie do C# i .NET Framework (15)

 • Obiektowo (15)
 • Bezpieczestwo typów (16)
 • Zarzdzanie pamici (17)
 • Platformy (17)
 • Powizania C# z CLR (17)
 • CLR i .NET Framework (18)
 • Inne platformy (18)
 • Historia C# w piguce (22)

2. Podstawy jzyka C# (29)

 • Pierwszy program w jzyku C# (29)
 • Skadnia (32)
 • Podstawy typów (34)
 • Typy liczbowe (42)
 • Typ logiczny i operatory (50)
 • acuchy znaków i pojedyncze znaki (52)
 • Tablice (54)
 • Zmienne i parametry (58)
 • Wyraenia i operatory (67)
 • Operatory null (72)
 • Instrukcje (73)
 • Przestrzenie nazw (82)

3. Tworzenie typów w jzyku C# (89)

 • Klasy (89)
 • Dziedziczenie (104)
 • Typ object (113)
 • Struktury (117)
 • Modyfikatory dostpu (118)
 • Interfejsy (120)
 • Wyliczenia (125)
 • Typy zagniedone (128)
 • Typy generyczne (130)

4. Zaawansowane elementy jzyka C# (143)

 • Delegaty (143)
 • Zdarzenia (151)
 • Wyraenia lambda (158)
 • Metody anonimowe (162)
 • Instrukcje try i wyjtki (163)
 • Wyliczanie i iteratory (171)
 • Typy wartociowe dopuszczajce warto null (176)
 • Metody rozszerzajce (181)
 • Typy anonimowe (184)
 • Krotki (C# 7) (185)
 • Atrybuty (188)
 • Atrybuty informacji wywoujcego (190)
 • Wizanie dynamiczne (192)
 • Przecianie operatorów (199)
 • Niebezpieczny kod i wskaniki (202)
 • Dyrektywy preprocesora (206)
 • Dokumentacja XML (208)

5. Ogólny zarys platformy (213)

 • .NET Standard 2.0 (215)
 • CLR i rdze platformy (217)
 • Technologie praktyczne (221)

6. Podstawowe wiadomoci o platformie (229)

 • Obsuga acuchów i tekstu (229)
 • Data i godzina (242)
 • Daty i strefy czasowe (249)
 • Formatowanie i parsowanie (255)
 • Standardowe acuchy formatu i flagi parsowania (260)
 • Inne mechanizmy konwersji (267)
 • Globalizacja (271)
 • Praca z liczbami (272)
 • Wyliczenia (276)
 • Struktura Guid (279)
 • Sprawdzanie równoci (280)
 • Okrelanie kolejnoci (289)
 • Klasy pomocnicze (293)

7. Kolekcje (297)

 • Przeliczalno (297)
 • Interfejsy ICollection i IList (304)
 • Klasa Array (308)
 • Listy, kolejki, stosy i zbiory (316)
 • Sowniki (324)
 • Kolekcje i poredniki z moliwoci dostosowywania (330)
 • Doczanie protokoów równoci i porzdkowania (336)

8. Zapytania LINQ (343)

 • Podstawy (343)
 • Skadnia pynna (345)
 • Wyraenia zapyta (351)
 • Wykonywanie opónione (355)
 • Podzapytania (361)
 • Tworzenie zapyta zoonych (364)
 • Strategie projekcji (368)
 • Zapytania interpretowane (370)
 • LINQ to SQL i Entity Framework (376)
 • Budowanie wyrae zapyta (389)

9. Operatory LINQ (395)

 • Informacje ogólne (396)
 • Filtrowanie (399)
 • Projekcja (403)
 • czenie (414)
 • Porzdkowanie (421)
 • Grupowanie (424)
 • Operatory zbiorów (427)
 • Metody konwersji (428)
 • Operatory elementów (431)
 • Metody agregacyjne (433)
 • Kwantyfikatory (437)
 • Metody generujce (438)

10. LINQ to XML (441)

 • Przegld architektury (441)
 • Informacje ogólne o X-DOM (442)
 • Tworzenie drzewa X-DOM (445)
 • Nawigowanie i wysyanie zapyta (448)
 • Modyfikowanie drzewa X-DOM (452)
 • Praca z wartociami (455)
 • Dokumenty i deklaracje (458)
 • Nazwy i przestrzenie nazw (461)
 • Adnotacje (466)
 • Projekcja do X-DOM (467)

11. Inne technologie XML (473)

 • Klasa XmlReader (474)
 • Klasa XmlWriter (482)
 • Typowe zastosowania klas XmlReader i XmlWriter (484)
 • XSD i sprawdzanie poprawnoci schematów (488)
 • XSLT (491)

12. Zwalnianie zasobów i mechanizm usuwania nieuytków (493)

 • IDisposable, Dispose i Close (493)
 • Automatyczne usuwanie nieuytków (499)
 • Finalizatory (501)
 • Jak dziaa mechanizm usuwania nieuytków? (506)
 • Wycieki pamici zarzdzanej (511)
 • Sabe odwoania (515)

13. Diagnostyka i kontrakty kodu (519)

 • Kompilacja warunkowa (520)
 • Debugowanie i klasy monitorowania (523)
 • Integracja z debuggerem (526)
 • Procesy i wtki procesów (528)
 • Klasy StackTrace i StackFrame (529)
 • Dziennik zdarze Windows (530)
 • Liczniki wydajnoci (533)
 • Klasa Stopwatch (538)

14. Wspóbieno i asynchroniczno (539)

 • Wprowadzenie (539)
 • Wtkowanie (540)
 • Zadania (557)
 • Reguy asynchronicznoci (565)
 • Funkcje asynchroniczne w jzyku C# (570)
 • Wzorce asynchronicznoci (586)
 • Wzorce uznane za przestarzae (594)

15. Strumienie i wejcie-wyjcie (599)

 • Architektura strumienia (599)
 • Uycie strumieni (601)
 • Adapter strumienia (614)
 • Kompresja strumienia (622)
 • Praca z plikami w postaci archiwum ZIP (624)
 • Operacje na plikach i katalogach (625)
 • Plikowe operacje wejcia-wyjcia w UWP (635)
 • Mapowanie plików w pamici (638)
 • Odizolowany magazyn danych (641)

16. Sie (643)

 • Architektura sieci (643)
 • Adresy i porty (646)
 • Adresy URI (647)
 • Klasy po stronie klienta (649)
 • Praca z HTTP (661)
 • Utworzenie serwera HTTP (667)
 • Uycie FTP (670)
 • Uycie DNS (672)
 • Wysyanie poczty elektronicznej za pomoc SmtpClient (673)
 • Uycie TCP (673)
 • Otrzymywanie poczty elektronicznej POP3 za pomoc TCP (677)
 • TCP w rodowisku uruchomieniowym Windows (679)

17. Serializacja (681)

 • Koncepcje serializacji (681)
 • Serializacja kontraktu danych (685)
 • Kontrakty danych i kolekcje (695)
 • Rozszerzenie kontraktu danych (697)
 • Serializacja binarna (700)
 • Atrybuty serializacji binarnej (702)
 • Serializacja binarna za pomoc ISerializable (706)
 • Serializacja XML (709)

18. Zestawy (719)

 • Co znajduje si w zestawie? (719)
 • Silne nazwy i podpisywanie zestawu (724)
 • Nazwy zestawów (727)
 • Technologia Authenticode (730)
 • Global Assembly Cache (734)
 • Zasoby i zestawy satelickie (736)
 • Wyszukiwanie i wczytywanie zestawów (745)
 • Wdraanie zestawów poza katalogiem bazowym (750)
 • Umieszczenie w pojedynczym pliku wykonywalnym (751)
 • Praca z zestawami, do których nie ma odwoa (753)

19. Refleksja i metadane (755)

 • Refleksja i aktywacja typów (756)
 • Refleksja i wywoywanie skadowych (762)
 • Refleksja dla zestawów (774)
 • Praca z atrybutami (775)
 • Generowanie dynamicznego kodu (781)
 • Emitowanie zestawów i typów (787)
 • Emitowanie skadowych typów (791)
 • Emitowanie generycznych typów i klas (796)
 • Kopotliwe cele emisji (798)
 • Parsowanie IL (801)

20. Programowanie dynamiczne (807)

 • Dynamiczny system wykonawczy jzyka (807)
 • Unifikacja typów liczbowych (809)
 • Dynamiczne wybieranie przecionych skadowych (810)
 • Implementowanie obiektów dynamicznych (816)
 • Wspópraca z jzykami dynamicznymi (819)

21. Bezpieczestwo (821)

 • Code Access Security (821)
 • Tosamo i role (822)
 • Zabezpieczenia systemu operacyjnego (825)
 • Kryptografia (827)
 • Windows Data Protection (828)
 • Obliczanie skrótów (829)
 • Szyfrowanie symetryczne (831)
 • Szyfrowanie kluczem publicznym i podpisywanie (835)

22. Zaawansowane techniki wielowtkowoci (839)

 • Przegld technik synchronizacji (840)
 • Blokowanie wykluczajce (840)
 • Blokady i bezpieczestwo ze wzgldu na wtki (848)
 • Blokowanie bez wykluczania (854)
 • Sygnalizacja przy uyciu uchwytów zdarze oczekiwania (859)
 • Klasa Barrier (867)
 • Leniwa inicjalizacja (868)
 • Pami lokalna wtku (871)
 • Metody Interrupt i Abort (873)
 • Metody Suspend i Resume (874)
 • Zegary (875)

23. Programowanie równolege (879)

 • Dlaczego PFX? (879)
 • PLINQ (882)
 • Klasa Parallel (895)
 • Równolege wykonywanie zada (901)
 • Klasa AggregateException (910)
 • Kolekcje wspóbiene (913)
 • Klasa BlockingCollection (916)

24. Domeny aplikacji (921)

 • Architektura domeny aplikacji (921)
 • Tworzenie i likwidowanie domen aplikacji (923)
 • Posugiwanie si wieloma domenami aplikacji (924)
 • Metoda DoCallBack (926)
 • Monitorowanie domen aplikacji (927)
 • Domeny i wtki (927)
 • Dzielenie danych midzy domenami (929)

25. Wspódziaanie macierzyste i poprzez COM (935)

 • Odwoania do natywnych bibliotek DLL (935)
 • Szeregowanie (936)
 • Wywoania zwrotne z kodu niezarzdzanego (939)
 • Symulowanie unii C (939)
 • Pami wspódzielona (940)
 • Mapowanie struktury na pami niezarzdzan (943)
 • Wspópraca COM (946)
 • Wywoanie komponentu COM z C# (948)
 • Osadzanie typów wspópracujcych (952)
 • Gówne moduy wspópracujce (952)
 • Udostpnianie obiektów C# dla COM (953)

26. Wyraenia regularne (955)

 • Podstawy wyrae regularnych (956)
 • Kwantyfikatory (960)
 • Asercje o zerowej wielkoci (961)
 • Grupy (964)
 • Zastpowanie i dzielenie tekstu (965)
 • Receptury wyrae regularnych (967)
 • Leksykon jzyka wyrae regularnych (970)

27. Kompilator Roslyn (975)

 • Architektura Roslyn (976)
 • Drzewa skadni (977)
 • Kompilacja i model semantyczny (991)

Skorowidz (1003)

Dodaj do koszyka C# 7.0 w pigułce. Wydanie VII

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.