reklama - zainteresowany?

C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI - Helion


ebook
Autor: Mark Michaelis
Tytuł oryginału: Essential C# 7.0 (6th Edition)
Tłumaczenie: Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-283-5781-5
stron: 961, Format: ebook
Data wydania: 2019-08-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 64,50 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-64,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: C# - Programowanie

C# jest jednym z lepiej dopracowanych języków programowania. Cechują go dojrzałość, prostota, nowoczesność i bezpieczeństwo. Został od podstaw zaprojektowany jako obiektowy. Stanowi integralną część platformy Microsoft .NET Framework. Jest ulubionym narzędziem profesjonalnych programistów, którym zależy na pisaniu kodu bezpiecznego, przejrzystego, wydajnego i prostego w konserwacji. W wersji 7.0 tego języka pojawiły się nowe usprawnienia, dzięki którym programowanie stało się jeszcze bardziej efektywne i satysfakcjonujące.

Ta książka jest szóstym, zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniem jednego z najlepszych podręczników programowania. Poza znakomitym kompendium języka C# znalazły się tu informacje o poszczególnych metodykach programowania, od sekwencyjnego aż po podstawy programowania deklaratywnego z wykorzystaniem atrybutów. Szczegółowo przedstawiono funkcje wprowadzone do wersji 7.0 języka, a także w platformie .NET Framework 4.7/.NET Core 2.0. Książka jest też wygodnym źródłem wiedzy o pewnych rzadko stosowanych konstrukcjach składniowych, specyficznych szczegółach i subtelnościach języka C#. Jasny i przejrzysty sposób prezentowania treści pozwoli na szybkie zrozumienie nawet najbardziej zawiłych zagadnień.

W tej książce między innymi:

 • przewodnik po C# oraz różne paradygmaty programowania
 • interfejsy, dziedziczenie, typy bezpośrednie
 • obsługa wyjątków
 • delegaty, technologia LINQ i mechanizm refleksji
 • zarządzanie wątkami i programowanie asynchroniczne

C#. Nowoczesny, elegancki, bezpieczny!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI", wybierały także:

 • Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji cross-platform
 • Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#
 • C# od podszewki. Wydanie IV

Dodaj do koszyka

Spis treści

C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI eBook -- spis treści

 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
  • Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
  • Cechy tej książki
   • Wskazówki dotyczące pisania kodu w języku C#
   • Przykładowy kod
   • Mapy myśli
   • Pomocne uwagi
  • Struktura książki
 • Podziękowania
 • O autorze
  • O redaktorze technicznym
 • 1. Wprowadzenie do języka C#
  • Witaj, świecie
   • Tworzenie, edytowanie, kompilowanie i uruchamianie kodu źródłowego w języku C#
    • Używanie narzędzia Dotnet CLI
    • Używanie środowiska Visual Studio 2017
   • Tworzenie projektu
   • Kompilowanie i wykonywanie kodu
   • Kod źródłowy do książki C# 7.0
    • Używanie Dotnet CLI
    • Używanie Visual Studio
  • Podstawy składni języka C#
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Słowa kluczowe
   • Słowa kluczowe języka C#
   • Identyfikatory
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Słowa kluczowe
   • Definicja typu
   • Metoda Main
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Czym jest metoda
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Deklaracja metody Main
   • Instrukcje i ograniczniki instrukcji
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Instrukcje bez średników
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Czym są odstępy?
   • Odstępy
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Formatowanie kodu za pomocą odstępów
  • Korzystanie ze zmiennych
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Zmienne lokalne
   • Typy danych
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Czym jest typ danych?
   • Deklarowanie zmiennej
   • Przypisywanie wartości do zmiennej
   • Korzystanie ze zmiennej
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wartość łańcuchów znaków jest niezmienna
  • Dane wejściowe i wyjściowe w konsoli
   • Pobieranie danych wejściowych z konsoli
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Metoda System.Console.Read()
   • Wyświetlanie danych wyjściowych w konsoli
   • Komentarze
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • XML
  • Wykonywanie kodu w środowisku zarządzanym i platforma CLI
   • Język CIL i narzędzie ILDASM
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Dane wyjściowe w języku CIL z programu HelloWorld.exe
  • Różne wersje platformy .NET
   • Interfejsy API
   • Wersje języka C# i platformy .NET
   • .NET Standard
  • Podsumowanie
 • 2. Typy danych
  • Podstawowe typy liczbowe
   • Typy całkowitoliczbowe
   • Typy zmiennoprzecinkowe (float i double)
   • Typ decimal
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Analiza typów zmiennoprzecinkowych
   • Literały liczbowe
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Zachowaj ostrożność, gdy zapisujesz wartości na sztywno
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Notacja szesnastkowa
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wyświetlanie liczb w formacie szesnastkowym
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Formatowanie dwustronne
  • Inne podstawowe typy
   • Typ logiczny (bool)
   • Typ znakowy (char)
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Standard Unicode
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • 16 bitów nie wystarcza do przedstawienia wszystkich znaków Unicode
   • Łańcuchy znaków
    • Literały
    • Interpolacja łańcuchów znaków
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wewnętrzne mechanizmy interpolacji łańcuchów znaków
    • Metody dla typu string
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Dyrektywy using i using static
    • Formatowanie łańcuchów znaków
    • Nowy wiersz
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Właściwości w języku C#
    • Długość łańcuchów znaków
    • Łańcuchy znaków są niezmienne
    • Typ System.Text.StringBuilder
  • Wartości null i void
   • Słowo kluczowe null
   • Typ void
  • Konwersje typów danych
   • Jawne rzutowanie
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Konwersje kontrolowane i niekontrolowane
    • Konwersja niejawna
   • Konwersja typów bez rzutowania
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Metoda TryParse()
  • Podsumowanie
 • 3. Jeszcze o typach danych
  • Kategorie typów
   • Typy bezpośrednie
   • Typy referencyjne
  • Modyfikator umożliwiający stosowanie wartości null
   • Zmienne lokalne z niejawnie określanym typem danych
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Typy anonimowe
  • Krotki
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Typ System.ValueTuple<>
  • Tablice
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Tablice
   • Deklarowanie tablicy
   • Tworzenie instancji tablic i przypisywanie do nich wartości
   • Korzystanie z tablicy
    • Długość
    • Inne metody dla tablic
    • Metody instancyjne tablicy
   • Łańcuchy znaków jako tablice
   • Typowe błędy związane z tablicami
  • Podsumowanie
 • Operatory i przepływ sterowania
  • Operatory
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Operatory
   • Operatory jednoargumentowe plus (+) i minus ()
   • Arytmetyczne operatory dwuargumentowe (+, , *, /, %)
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Nawiasy, łączność, priorytety i określanie wartości
    • Używanie operatora dodawania dla łańcuchów znaków
    • Używanie znaków w operacjach arytmetycznych
    • Wyjątkowe cechy typów zmiennoprzecinkowych
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Nieoczekiwane nierówności wartości typów zmiennoprzecinkowych
   • Złożone operatory przypisania (+=, =, *=, /=, %=)
   • Operatory inkrementacji i dekrementacji (++, )
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Przykładowa dekrementacja w pętli
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Inkrementacja i dekrementacja bezpieczna ze względu na wątki
   • Wyrażenia o stałej wartości i stałe lokalne
  • Zarządzanie przepływem sterowania
   • Instrukcja if
   • Zagnieżdżone instrukcje if
  • Bloki kodu ({})
  • Bloki kodu, zasięgi i przestrzenie deklaracji
  • Wyrażenia logiczne
   • Operatory relacyjne i równości
   • Operatory logiczne
    • Operator OR (||)
    • Operator AND (&&)
    • Operator XOR (^)
   • Logiczny operator negacji (!)
   • Operator warunkowy (?:)
   • Operator ??
   • Operator ?.
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Stosowanie operatora ?. razem z delegatami
  • Operatory bitowe (<<, >>, |, &, ^, ~)
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Bity i bajty
   • Operatory przesunięcia (<<, >>, <<=, >>=)
   • Operatory bitowe (&, |, ^)
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Objaśnienie operatorów logicznych
   • Bitowe złożone operatory przypisania (&=, |=, ^=)
   • Bitowy operator dopełnienia (~)
  • Instrukcje związane z przepływem sterowania ciąg dalszy
   • Pętle while i do/while
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Kiedy należy stosować pętlę while?
   • Pętla for
   • Pętla foreach
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • W jakich sytuacjach sensowne jest stosowanie instrukcji switch?
   • Podstawowa postać instrukcji switch
  • Instrukcje skoku
   • Instrukcja break
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Sprawdzanie pozycji za pomocą operatorów bitowych
   • Instrukcja continue
   • Instrukcja goto
  • Dyrektywy preprocesora języka C#
   • Wykluczanie i dołączanie kodu (#if, #elif, #else, #endif)
   • Definiowanie symboli preprocesora (#define, #undef)
   • Generowanie błędów i ostrzeżeń (#error, #warning)
   • Wyłączanie komunikatów z ostrzeżeniami (#pragma)
   • Opcja nowarn:<lista ostrzeżeń>
   • Określanie numerów wierszy (#line)
   • Wskazówki dla edytorów kodu z interfejsem graficznym (#region, #endregion)
  • Podsumowanie
 • 5. Metody i parametry
  • Wywoływanie metody
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Czym jest metoda?
   • Przestrzenie nazw
   • Nazwa typu
   • Zasięg
   • Nazwa metody
   • Parametry i argumenty
   • Wartości zwracane przez metody
   • Instrukcje a wywołania metod
  • Deklarowanie metody
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Refaktoryzacja kodu przez umieszczanie go w metodach
   • Deklarowanie parametrów formalnych
   • Deklaracja typu wartości zwracanej przez metodę
   • Metody z ciałem w postaci wyrażenia
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Przestrzenie nazw
  • Dyrektywa using
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Zagnieżdżone dyrektywy using
   • Dyrektywa using static
   • Tworzenie aliasów
  • Zwracane wartości i parametry metody Main()
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Odróżnianie od siebie różnych metod Main()
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Stos wywołań i miejsce wywołania
  • Zaawansowane parametry metod
   • Parametry przekazywane przez wartość
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Dopasowywanie zmiennych z jednostki wywołującej do nazw parametrów
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Typy referencyjne a typy bezpośrednie
   • Parametry przekazywane przez referencję (z modyfikatorem ref)
   • Parametry wyjściowe (z modyfikatorem out)
   • Przekazywanie przez referencję w trybie tylko do odczytu (in)
   • Zwracanie przez referencję
   • Tablice parametrów (params)
  • Rekurencja
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Błąd nieskończonej rekurencji
  • Przeciążanie metod
  • Parametry opcjonalne
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Określanie wywoływanej metody
  • Podstawowa obsługa błędów z wykorzystaniem wyjątków
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Wartość 42 jako łańcuch znaków i jako liczba całkowita
   • Przechwytywanie błędów
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Dziedziczenie klas wyjątków
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Ogólny blok catch
   • Zgłaszanie błędów za pomocą instrukcji throw
    • Unikaj stosowania obsługi wyjątków do radzenia sobie z oczekiwanymi sytuacjami
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Przekształcanie liczb za pomocą instrukcji TryParse()
  • Podsumowanie
 • 6. Klasy
  • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
   • Programowanie obiektowe
   • Hermetyzacja
   • Dziedziczenie
   • Polimorfizm
  • Deklarowanie klasy i tworzenie jej instancji
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Czym są obiekty, a czym klasy?
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Hermetyzacja, część 1. Obiekty łączą dane z metodami
  • Pola instancji
   • Deklarowanie pola instancji
   • Dostęp do pól instancji
  • Metody instancji
  • Stosowanie słowa kluczowego this
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Wykorzystywanie stylu programowania do unikania wieloznaczności
   • Zapisywanie i wczytywanie plików
  • Modyfikatory dostępu
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Hermetyzacja, część 2. Ukrywanie informacji
  • Właściwości
   • Deklarowanie właściwości
   • Automatycznie implementowane wartości
   • Wskazówki dotyczące właściwości i pól
   • Używanie właściwości ze sprawdzaniem poprawności
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Operator nameof
   • Właściwości przeznaczone tylko do odczytu i tylko do zapisu
   • Właściwości jako pola wirtualne
   • Modyfikatory dostępu w getterach i setterach
   • Właściwości i wywołania metod nie są dozwolone jako wartości parametrów ref i out
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wewnętrzne mechanizmy właściwości
  • Konstruktory
   • Deklarowanie konstruktora
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Szczegóły implementacji operatora new
   • Konstruktory domyślne
   • Inicjatory obiektów
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Inicjatory kolekcji
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Finalizatory
   • Przeciążanie konstruktorów
   • Łączenie konstruktorów w łańcuch wywoływanie innego konstruktora za pomocą słowa kluczowego this
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Centralizowanie inicjowania
   • Dekonstruktory
  • Składowe statyczne
   • Pola statyczne
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Dane można powiązać zarówno z klasą, jak i z obiektami
   • Metody statyczne
   • Konstruktory statyczne
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Preferuj statyczną inicjację w deklaracji
   • Właściwości statyczne
   • Klasy statyczne
  • Metody rozszerzające
  • Hermetyzacja danych
   • Modyfikator const
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Stałe publiczne powinny być niezmiennymi wartościami
   • Modyfikator readonly
  • Klasy zagnieżdżone
  • Klasy częściowe
   • Definiowanie klasy częściowej
   • Metody częściowe
  • Podsumowanie
 • Dziedziczenie
  • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
   • Definicje z obszaru dziedziczenia
  • Tworzenie klas pochodnych
   • Rzutowanie między typami bazowymi i pochodnymi
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Rzutowanie w łańcuchu dziedziczenia
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Definiowanie niestandardowych konwersji
   • Modyfikator dostępu private
   • Modyfikator dostępu protected
   • Metody rozszerzające
   • Dziedziczenie po jednym typie
   • Klasy zamknięte
  • Przesłanianie składowych z klas bazowych
   • Modyfikator virtual
   • Modyfikator new
   • Modyfikator sealed
   • Składowa base
   • Konstruktory
  • Klasy abstrakcyjne
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Klasy abstrakcyjne
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Polimorfizm
  • Wszystkie klasy są pochodne od System.Object
  • Sprawdzanie typu za pomocą operatora is
  • Dopasowanie do wzorca z użyciem operatora is
  • Dopasowanie do wzorca w instrukcji switch
  • Konwersja z wykorzystaniem operatora as
  • Podsumowanie
 • 8. Interfejsy
  • Wprowadzenie do interfejsów
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Po co stosować interfejsy?
  • Polimorfizm oparty na interfejsach
  • Implementacja interfejsu
   • Składowe z jawnie podawanym interfejsem
   • Składowe bez jawnie podawanego interfejsu
   • Porównanie implementacji z jawnie podawanym interfejsem i bez podawania interfejsu
  • Przekształcanie między klasą z implementacją i interfejsami
  • Dziedziczenie interfejsów
  • Dziedziczenie po wielu interfejsach
  • Metody rozszerzające i interfejsy
  • Implementowanie wielodziedziczenia za pomocą interfejsów
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Diagramy interfejsów
  • Zarządzanie wersjami
  • Interfejsy a klasy
  • Interfejsy a atrybuty
  • Podsumowanie
 • 9. Typy bezpośrednie
  • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
   • Kategorie typów
   • Typy bezpośrednie
   • Typy referencyjne
  • Struktury
   • Inicjowanie struktur
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Używanie operatora new do typów bezpośrednich
   • Używanie operatora default
   • Dziedziczenie i interfejsy a typy bezpośrednie
  • Opakowywanie
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Typy bezpośrednie w instrukcji lock
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Jak uniknąć opakowywania w wywołaniach metod?
  • Wyliczenia
   • Zgodność typów wyliczeniowych
   • Konwersja między wyliczeniami a łańcuchami znaków
   • Wyliczenia jako flagi
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Atrybut FlagsAttribute
  • Podsumowanie
 • 10. Dobrze uformowane typy
  • Przesłanianie składowych z klasy object
   • Przesłanianie metody ToString()
   • Przesłanianie metody GetHashCode()
   • Przesłanianie metody Equals()
    • Tożsamość obiektów a równe wartości obiektów
    • Implementowanie metody Equals()
   • Przeciążanie funkcji GetHashCode() i Equals() z użyciem krotek
  • Przeciążanie operatorów
   • Operatory porównania (==, !=, <, >, <=, >=)
   • Operatory dwuargumentowe (+, , *, /, %, &, |, ^, <<, >>)
   • Łączenie przypisania z operatorami dwuargumentowymi (+=, =, *=, /=, %=, &=, )
   • Logiczne operatory warunkowe (&&, ||)
   • Operatory jednoargumentowe (+, , !, ~, ++, , true, false)
   • Operatory konwersji
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Operator rzutowania ()
   • Wytyczne dotyczące operatorów konwersji
  • Wskazywanie innych podzespołów
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Biblioteki klas
   • Wskazywanie biblioteki
   • Wskazywanie projektu lub biblioteki w Dotnet CLI
   • Wskazywanie projektu lub biblioteki w Visual Studio 2017
   • Pakiety NuGet
   • Referencje do pakietów NuGet w Dotnet CLI
   • Dodawanie referencji do pakietów NuGet w Visual Studio 2017
   • Wywoływanie pakietu NuGet
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Hermetyzacja typów
     • Modyfikatory dostępu public i internal w deklaracjach typów
    • Modyfikator protected internal dla składowych w typach
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Modyfikatory dostępu dla składowych w typach
  • Definiowanie przestrzeni nazw
  • Komentarze XML-owe
   • Wiązanie komentarzy XML-owych z konstrukcjami programistycznymi
   • Generowanie pliku z dokumentacją w formacie XML
  • Odzyskiwanie pamięci
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Odzyskiwanie pamięci w platformie .NET
   • Słabe referencje
  • Porządkowanie zasobów
   • Finalizatory
   • Deterministyczna finalizacja z wykorzystaniem instrukcji using
   • Odzyskiwanie pamięci, finalizacja i interfejs IDisposable
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Przekazywanie wyjątków z konstruktorów
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Ponowne tworzenie usuwanych obiektów
  • Leniwe inicjowanie
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Leniwe inicjowanie za pomocą typów generycznych i wyrażeń lambda
  • Podsumowanie
 • 11. Obsługa wyjątków
  • Wiele typów wyjątków
  • Przechwytywanie wyjątków
   • Ponowne zgłaszanie przetwarzanego wyjątku
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Zgłaszanie istniejącego już wyjątku bez zastępowania informacji na stosie
  • Ogólny blok catch
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Ogólne bloki catch w języku C# 1.0
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Wewnętrzne mechanizmy pustego bloku catch
  • Wskazówki związane z obsługą wyjątków
  • Definiowanie niestandardowych wyjątków
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Wyjątki z obsługą serializacji
  • Ponowne zgłaszanie opakowanego wyjątku
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Konwersje z kontrolą i bez kontroli
  • Podsumowanie
 • 12. Typy generyczne
  • Język C# bez typów generycznych
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Inny przykład typy bezpośrednie z możliwą wartością null
  • Wprowadzenie do typów generycznych
   • Używanie klasy generycznej
   • Definiowanie prostej klasy generycznej
   • Zalety typów generycznych
   • Wskazówki związane z tworzeniem nazw parametrów określających typy
   • Generyczne interfejsy i struktury
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wielokrotne implementowanie jednego interfejsu w tej samej klasie
   • Definiowanie konstruktora i finalizatora
   • Określanie wartości domyślnej
   • Wiele parametrów określających typ
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Krotki typy o różnej arności
   • Zagnieżdżone typy generyczne
  • Ograniczenia
   • Ograniczenia dotyczące interfejsu
   • Ograniczenia dotyczące klasy
   • Ograniczenia wymagające struktury lub klasy (struct i class)
   • Zestawy ograniczeń
   • Ograniczenia dotyczące konstruktora
   • Ograniczenia dotyczące dziedziczenia
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wymogi związane z ograniczeniami
     • Ograniczenia dotyczące operatorów są niedozwolone
     • Relacja LUB między ograniczeniami nie jest obsługiwana
     • Ograniczenia dotyczące delegatów i wyliczeń są niedozwolone
     • W ograniczeniu dotyczącym konstruktora można podawać tylko konstruktory domyślne
  • Metody generyczne
   • Inferencja typów w metodach generycznych
   • Dodawanie ograniczeń
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Rzutowanie w metodach generycznych
  • Kowariancja i kontrawariancja
   • Umożliwianie kowariancji za pomocą modyfikatora out stosowanego do parametru określającego typ (od wersji C# 4.0)
   • Umożliwianie kontrawariancji z użyciem modyfikatora in dla parametru określającego typ (od wersji C# 4.0)
   • Obsługa niezabezpieczonej kowariancji w tablicach
  • Wewnętrzne mechanizmy typów generycznych
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Reprezentacja typów generycznych w kodzie CIL
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Tworzenie obiektów typów generycznych opartych na typach bezpośrednich
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Tworzenie obiektów typów generycznych opartych na typach referencyjnych
  • Podsumowanie
 • 13. Delegaty i wyrażenia lambda
  • Wprowadzenie do delegatów
   • Opis scenariusza
   • Typ danych w postaci delegata
  • Deklarowanie typu delegata
   • Typy delegatów do ogólnego użytku System.Func i System.Action
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Deklarowanie typu delegata
   • Tworzenie instancji delegata
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Tworzenie instancji delegatów w wersji C# 1.0
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wewnętrzne mechanizmy delegatów
  • Wyrażenia lambda
   • Lambdy w postaci instrukcji
   • Lambdy w postaci wyrażeń
  • Metody anonimowe
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Bezparametrowe metody anonimowe
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Skąd się wzięła nazwa lambda?
   • Delegaty nie zapewniają równości strukturalnej
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wewnętrzne mechanizmy wyrażeń lambda i metod anonimowych
   • Zmienne zewnętrzne
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Implementacja zmiennych zewnętrznych w kodzie CIL
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Przypadkowe przechwytywanie zmiennych z pętli
   • Drzewo wyrażeń
    • Używanie wyrażeń lambda jako danych
    • Drzewa wyrażeń są grafami obiektów
    • Delegaty a drzewa wyrażeń
    • Badanie drzewa wyrażeń
  • Podsumowanie
 • 14. Zdarzenia
  • Implementacja wzorca publikuj-subskrybuj za pomocą delegatów typu multicast
   • Definiowanie metod subskrybujących
   • Definiowanie klasy publikującej zdarzenia
   • Łączenie subskrybentów z nadawcą
   • Wywoływanie delegata
   • Sprawdzanie, czy wartość jest różna od null
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Operator = delegatów zwraca nową instancję
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wywoływanie delegata z zachowaniem bezpieczeństwa ze względu na wątki
   • Operatory używane do delegatów
   • Wywołania sekwencyjne
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wewnętrzne mechanizmy delegatów typu multicast
   • Obsługa błędów
   • Wartości zwracane przez metodę i przekazywanie danych przez referencję
  • Zdarzenia
   • Po co stosować zdarzenia?
    • Hermetyzacja subskrypcji
    • Hermetyzacja procesu publikacji
   • Deklarowanie zdarzeń
   • Konwencje programistyczne
   • Typy generyczne a delegaty
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wewnętrzne mechanizmy zdarzeń
   • Modyfikowanie implementacji zdarzeń
  • Podsumowanie
 • 15. Interfejsy kolekcji ze standardowymi operatorami kwerend
  • Inicjatory kolekcji
  • Interfejs IEnumerable<T> sprawia, że klasa staje się kolekcją
   • Instrukcja foreach dla tablic
   • Instrukcja foreach dla interfejsu IEnumerable<T>
    • Współdzielony stan
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Porządkowanie zasobów po iteracji
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Pętla foreach bez interfejsu IEnumerable
   • Nie modyfikuj kolekcji w trakcie iterowania z wykorzystaniem pętli foreach
  • Standardowe operatory kwerend
   • Filtrowanie danych za pomocą metody Where()
   • Projekcje z wykorzystaniem metody Select()
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Równoległe wykonywanie kwerend w technologii LINQ
   • Zliczanie elementów za pomocą metody Count()
   • Opóźnione wykonanie
   • Sortowanie z wykorzystaniem metod OrderBy() i ThenBy()
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Złączanie
   • Przeprowadzanie złączania wewnętrznego za pomocą instrukcji Join()
   • Grupowanie wyników za pomocą metody GroupBy()
   • Implementowanie relacji jeden do wielu za pomocą metody GroupJoin()
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Implementowanie złączeń zewnętrznych za pomocą metody GroupJoin()
   • Wywoływanie metody SelectMany()
   • Inne standardowe operatory kwerend
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Klasa Queryable z metodami rozszerzającymi interfejs IQueryable<T>
  • Typy anonimowe w technologii LINQ
   • Typy anonimowe
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Zmienne lokalne o niejawnie określanym typie (zmienne var)
   • Pobieranie danych do zmiennych typu anonimowego za pomocą technologii LINQ
   • Więcej o typach anonimowych i zmiennych lokalnych o niejawnie określanym typie
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Generowanie typów anonimowych
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Inicjatory kolekcji a typy anonimowe
  • Podsumowanie
 • 16. Technologia LINQ i wyrażenia z kwerendami
  • Wprowadzenie do wyrażeń z kwerendami
   • Projekcja
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Opóźnione wykonywanie wyrażeń z kwerendą
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Implementacja opóźnionego wykonywania
   • Filtrowanie
   • Sortowanie
   • Klauzula let
   • Grupowanie
   • Kontynuowanie kwerendy za pomocą klauzuli into
   • Spłaszczanie sekwencji składających się z sekwencji za pomocą kilku klauzul from
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Niepowtarzalne elementy
  • Wyrażenia z kwerendą to tylko wywołania metod
  • Podsumowanie
 • 17. Tworzenie niestandardowych kolekcji
  • Inne interfejsy implementowane w kolekcjach
   • Porównanie interfejsów IList<T> i IDictionary<TKey, TValue>
   • Interfejs ICollection<T>
  • Podstawowe klasy kolekcji
   • Kolekcje w postaci list List<T>
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Modyfikowanie procesu sortowania kolekcji
   • Porządkowanie całkowite
   • Przeszukiwanie kolekcji typu List<T>
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wyszukiwanie wielu elementów za pomocą metody FindAll()
   • Kolekcje w postaci słownika Dictionary<TKey, TValue>
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Modyfikowanie sprawdzania równości w słowniku
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Wymogi związane ze sprawdzaniem równości
   • Kolekcje posortowane SortedDictionary<TKey, TValue> i SortedList<T>
   • Kolekcje w postaci stosu Stack<T>
   • Kolekcje w postaci kolejek Queue<T>
   • Listy powiązane LinkedList<T>
  • Udostępnianie indeksera
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Określanie nazwy indeksera za pomocą atrybutu IndexerName
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Definiowanie operatora indeksowania przyjmującego różną liczbę parametrów
  • Zwracanie wartości null lub pustej kolekcji
  • Iteratory
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Początki iteratorów
   • Definiowanie iteratora
   • Składnia iteratora
   • Zwracanie wartości przez iterator
   • Iteratory i stan
   • Inne przykładowe iteratory
   • Umieszczanie instrukcji yield return w pętli
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Zagrożenia związane z iteratorami rekurencyjnymi
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Struktury a klasy
   • Anulowanie dalszych iteracji za pomocą instrukcji yield break
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Jak działają iteratory
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Kontekstowe słowa kluczowe
   • Tworzenie wielu identyfikatorów w jednej klasie
   • Wymagania związane z instrukcją yield
  • Podsumowanie
 • 18. Refleksja, atrybuty i programowanie dynamiczne
  • Mechanizm refleksji
   • Dostęp do metadanych za pomocą obiektu typu System.Type
    • Metoda GetType()
    • Operator typeof()
   • Wywoływanie składowych
   • Refleksja dotycząca typów generycznych
    • Ustalanie typów podanych w parametrach określających typ
    • Określanie, czy klasa lub metoda ma parametry generyczne
    • Pobieranie parametrów określających typ z klas lub metod generycznych
  • Operator nameof
  • Atrybuty
   • Niestandardowe atrybuty
   • Wyszukiwanie atrybutów
   • Inicjowanie atrybutu za pomocą konstruktora
   • Atrybut System.AttributeUsageAttribute
   • Parametry nazwane
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Atrybut FlagsAttribute
    • Predefiniowane atrybuty
    • Atrybut System.ConditionalAttribute
    • Atrybut System.ObsoleteAttribute
    • Atrybuty związane z serializacją
    • Atrybut System.NonSerializable
     • Udostępnianie niestandardowej serializacji
     • Zarządzanie wersjami w trakcie serializacji
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Atrybut System.SerializableAttribute i kod CIL
  • Programowanie z wykorzystaniem obiektów dynamicznych
   • Korzystanie z refleksji za pomocą instrukcji dynamic
   • Zasady i operacje związane z typem dynamic
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Omówienie typu dynamic
   • Po co stosować wiązanie dynamiczne?
   • Statyczna kompilacja a programowanie dynamiczne
   • Tworzenie niestandardowych obiektów dynamicznych
  • Podsumowanie
 • 19. Wielowątkowość
  • Podstawy wielowątkowości
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Słownictwo związane z wielowątkowością
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Co, jak i dlaczego w dziedzinie wielowątkowości
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Uwagi dotyczące wydajności
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Problemy z wątkami
     • Większość operacji nie jest atomowa
     • Niepewność spowodowana sytuacją wyścigu
     • Modele zarządzania pamięcią są skomplikowane
     • Blokady mogą skutkować zakleszczeniem
  • Używanie klasy System.Threading
   • Wykonywanie operacji asynchronicznych za pomocą klasy System.Threading.Thread
   • Zarządzanie wątkami
   • Nie usypiaj wątków w kodzie produkcyjnym
   • Nie usuwaj wątków w kodzie produkcyjnym
   • Pule wątków
  • Zadania asynchroniczne
   • Od wątków do zadań
   • Wprowadzenie do asynchronicznych zadań
   • Kontynuacja zadania
   • Używanie wyjątków AggregateException do obsługi nieobsłużonych wyjątków w zadaniach
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Radzenie sobie z nieobsłużonymi wyjątkami w wątku
  • Anulowanie zadania
   • Task.Run() skrócona i uproszczona wersja wywołania Task.Factory.StartNew()
   • Długotrwałe zadania
   • Zadania pozwalają zwalniać zasoby
  • Wzorzec obsługi asynchroniczności za pomocą zadań
   • Synchroniczne wywoływanie operacji o dużej latencji
   • Asynchroniczne wywoływanie operacji o dużej latencji za pomocą biblioteki TPL
   • Asynchroniczność oparta na zadaniach oraz instrukcjach async i await
   • Zwracanie wartości w metodach asynchronicznych
   • Dodanie możliwości zwracania typu ValueTask<T> w metodach asynchronicznych
   • Zwracanie wartości void w metodach asynchronicznych
   • Asynchroniczne lambdy i funkcje lokalne
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Tworzenie niestandardowej metody asynchronicznej
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Oczekiwanie na wartości inne niż obiekt typu Task<T>
   • Programy szeregujące zadania i kontekst synchronizacji
   • Modyfikatory async i await w programach z interfejsem użytkownika z systemu Windows
   • Operatory await
  • Równoległe wykonywanie iteracji pętli
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • W jaki sposób biblioteka TPL dostraja wydajność
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Używanie typu AggregateException do obsługi wyjątków w pętlach równoległych
   • Anulowanie wykonywania pętli równoległej
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Opcje pętli równoległych
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Wychodzenie z pętli równoległej
  • Równoległe wykonywanie kwerend LINQ
   • Anulowanie kwerendy PLINQ
  • Podsumowanie
 • 20. Synchronizowanie wątków
  • Po co stosować synchronizację?
   • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
    • Wiele wątków i zmienne lokalne
   • Synchronizacja z wykorzystaniem klasy Monitor
   • Stosowanie słowa kluczowego lock
    • ZAGADNIENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
     • Zwracanie obiektu typu Task bez operatora await
   • Wybieranie obiektu reprezentującego blokadę
   • Dlaczego należy unikać blokad opartych na słowie kluczowym this, wyrażeniu typeof(typ) lub typie string?
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Unikaj synchronizacji z wykorzystaniem atrybutu MethodImplAttribute
   • Deklarowanie pól jako zmiennych (volatile)
   • Stosowanie klasy System.Threading.Interlocked
   • Powiadomienia o zdarzeniach kierowane do wielu wątków
   • Najlepsze praktyki z obszaru projektowania synchronizacji
    • Unikanie zakleszczenia
    • Kiedy należy zapewniać synchronizację?
    • Unikanie zbędnych blokad
   • Inne typy związane z synchronizacją
    • Korzystanie z klasy System.Threading.Mutex
    • Klasa WaitHandle
    • Zdarzenia resetujące ManualResetEvent i ManualResetEventSlim
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Przedkładaj typ ManualResetEvent i semafory nad typ AutoResetEvent
    • Typy Semaphore, SemaphoreSlim i CountdownEvent
    • Klasy kolekcji przetwarzanych równolegle
   • Pamięć lokalna wątków
    • ThreadLocal<T>
    • Pamięć lokalna wątku tworzona za pomocą atrybutu ThreadStaticAttribute
  • Zegary
   • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
    • Kontrolowanie modelu wątkowego w technologii COM za pomocą atrybutu STAThreadAttribute
  • Podsumowanie
 • 21. Współdziałanie między platformami i niezabezpieczony kod
  • Mechanizm P/Invoke
   • Deklarowanie funkcji zewnętrznych
   • Typy danych parametrów
   • Stosowanie parametrów ref zamiast wskaźników
   • Używanie atrybutu StructLayoutAttribute do zapewniania układu sekwencyjnego
   • Obsługa błędów
   • Używanie typu SafeHandle
   • Wywoływanie funkcji zewnętrznych
   • Upraszczanie wywołań interfejsów API za pomocą nakładek
   • Odwzorowywanie wskaźników do funkcji na delegaty
   • Wskazówki
  • Wskaźniki i adresy
   • Kod niezabezpieczony
   • Deklarowanie wskaźników
   • Przypisywanie wartości do wskaźników
    • Zapewnianie stałej lokalizacji danych
    • Alokowanie danych na stosie
   • Dereferencja wskaźników
   • Dostęp do składowych typu docelowego
  • Wykonywanie niezabezpieczonego kodu za pomocą delegata
  • Podsumowanie
 • 22. Standard CLI
  • Definiowanie standardu CLI
  • Implementacje standardu CLI
   • Microsoft .NET Framework
   • .NET Core
   • Xamarin
  • Specyfikacja .NET Standard
  • Biblioteka BCL
  • Kompilacja kodu w języku C# na kod maszynowy
  • Środowisko uruchomieniowe
   • Odzyskiwanie pamięci
   • Odzyskiwanie pamięci w platformie .NET
   • Bezpieczeństwo ze względu na typ
    • ZAGADNIENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
     • Omijanie hermetyzacji i modyfikatorów dostępu
   • Przenośność między platformami
   • Wydajność
  • Podzespoły, manifesty i moduły
  • Język Common Intermediate Language
  • Common Type System
  • Common Language Specification
  • Metadane
  • Architektura .NET Native i kompilacja AOT
  • Podsumowanie

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.