reklama - zainteresowany?

Budowanie mikrous - Helion

Budowanie mikrous

MIEJSCE 4 na liście TOP 20
Autor: Sam Newman
ISBN: 978-83-283-8800-0
okładka: mi
Księgarnia: Helion

Książka będzie dostępna od kwietnia 2022

 

Zobacz takĹźe:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Prawa ludzkiej natury
 • PrzywĂłdztwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku

Spis treści

Budowanie mikrousług. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II -- spis treści

Przedmowa

Część I. Podstawy

Rozdział 1. Czym są mikrousługi?

 • Mikrousługi w skrócie
 • Kluczowe pojęcia dotyczące mikrousług
  • Możliwość niezależnego wdrażania
  • Zamodelowane wokół domeny biznesowej
  • Posiadanie własnego stanu
  • Rozmiar
  • Elastyczność
  • Dopasowanie architektury do organizacji zespołów
 • Monolit
  • Monolit jednoprocesowy
  • Monolit modułowy
  • Monolit rozproszony
  • Monolity i rywalizacja o dostawy
  • Zalety monolitów
 • Technologie pomocnicze
  • Agregacja logów i rozproszone śledzenie
  • Kontenery i Kubernetes
  • Przesyłanie strumieniowe
  • Chmura publiczna i platformy bezserwerowe
 • Najważniejsze korzyści
  • Niejednorodność technologii
  • Odporność na błędy
  • Skalowanie
  • Łatwość wdrażania
  • Dopasowanie do organizacji zespołów
  • Komponowalność
 • Niedogodności związane z architekturą mikrousług
  • Wrażenia programisty
  • Przeciążenie technologią
  • Koszty
  • Raportowanie
  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów
  • Bezpieczeństwo
  • Testowanie
  • Opóźnienia
  • Spójność danych
 • Czy powinienem korzystać z mikrousług?
  • Kiedy mikrousługi mogą się nie sprawdzić?
  • Gdzie mikrousługi działają dobrze?
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Jak modelować mikrousługi?

 • Przedstawiamy firmę MusicCorp
 • Co decyduje o tym, że granice mikrousługi są dobre?
  • Ukrywanie informacji
  • Spójność
  • Sprzężenia
  • Wzajemne oddziaływanie pomiędzy sprzężeniami a spójnością
 • Rodzaje sprzężeń
  • Sprzężenie domen
  • Sprzężenia przelotowe
  • Sprzężenie wspólnych danych
  • Sprzężenia treści
 • Wprowadzenie do metodologii projektowania opartego na domenie (DDD)
  • Język wszechobecny
  • Agregat
  • Kontekst ograniczony
  • Mapowanie agregatów i kontekstów ograniczonych na mikrousługi
  • Event Storming
 • Projektowanie DDD w kontekście mikrousług
 • Alternatywy dla granic domen biznesowych
  • Ulotność
  • Dane
  • Technologia
  • Względy organizacyjne
 • Modele mieszane i wyjątki
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Dzielenie monolitu

 • Określenie celu
 • Migracja przyrostowa
 • Monolit rzadko jest Twoim wrogiem
  • Niebezpieczeństwa przedwczesnej dekompozycji
 • Co podzielić najpierw?
 • Dekompozycja według warstwy
  • Najpierw kod
  • Najpierw dane
 • Przydatne wzorce dekompozycji
  • Wzorzec figowca-dusiciela
  • Uruchamianie równoległe
  • Przełącznik funkcji
 • Problemy z dekompozycją danych
  • Wydajność
  • Integralność danych
  • Transakcje
  • Narzędzia
  • Bazy danych raportowania
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Rodzaje komunikacji mikrousług

 • Od komunikacji wewnątrz procesu do komunikacji między procesami
  • Wydajność
  • Modyfikacje interfejsów
  • Obsługa błędów
 • Technologia komunikacji między procesami: wiele możliwości do wyboru
 • Style komunikacji mikrousług
  • Łącz i dopasowuj
 • Wzorzec komunikacja synchroniczna blokująca
  • Zalety
  • Wady
  • Gdzie stosować wzorzec?
 • Wzorzec komunikacja asynchroniczna nieblokująca
  • Zalety
  • Wady
  • Gdzie stosować wzorzec?
 • Wzorzec komunikacja za pośrednictwem współdzielonych danych
  • Implementacja
  • Zalety
  • Wady
  • Gdzie stosować wzorzec?
 • Wzorzec komunikacja żądanie - odpowiedź
  • Implementacja: komunikacja synchroniczna kontra asynchroniczna
  • Gdzie stosować wzorzec?
 • Wzorzec komunikacja sterowana zdarzeniami
  • Implementacja
  • Co jest wewnątrz zdarzenia?
  • Gdzie stosować wzorzec?
 • Zachowaj ostrożność
 • Podsumowanie

Część II. Implementacja

Rozdział 5. Implementacja komunikacji mikrousług

 • Poszukiwanie idealnej technologii
  • Łatwość zachowania zgodności wstecz
  • Zdefiniuj interfejs w sposób jawny
  • Zachowaj niezależność technologii interfejsów API
  • Spraw, aby Twoja usługa była prosta dla konsumentów
  • Ukryj szczegóły wewnętrznej implementacji
 • Wybór technologii
  • Zdalne wywołania procedur
  • REST
  • GraphQL
  • Brokery wiadomości
 • Formaty serializacji
  • Formaty tekstowe
  • Formaty binarne
 • Schematy
  • Strukturalne i semantyczne naruszenia kontraktu
  • Czy należy używać schematów?
 • Obsługa zmian między mikrousługami
 • Unikanie zmian naruszających kontrakt
  • Zmiany rozszerzające
  • Tolerancyjny konsument
  • Właściwa technologia
  • Jawny interfejs
  • Wczesne wykrywanie zmian naruszających kontrakt
 • Zarządzanie zmianami naruszającymi zgodność wstecz
  • Wdrażanie lockstep
  • Współistnienie niezgodnych ze sobą wersji mikrousług
  • Emulowanie starego interfejsu
  • Jakie podejście preferuję?
  • Umowa społeczna
  • Śledzenie użycia
  • Środki ekstremalne
 • Zasada DRY i niebezpieczeństwa wielokrotnego wykorzystywania kodu w świecie mikrousług
  • Udostępnianie kodu za pośrednictwem bibliotek
 • Wykrywanie usług
  • DNS
  • Dynamiczne rejestry usług
  • Nie zapomnij o ludziach
 • Siatki usług i bramy interfejsów API
  • Bramy API
  • Siatki usług
  • A co z innymi protokołami?
 • Dokumentowanie usług
  • Jawne schematy
  • System samoopisujący się
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Przepływy pracy

 • Transakcje bazodanowe
  • Transakcje ACID
  • Nadal ACID, ale bez niepodzielności?
 • Transakcje rozproszone - dwufazowe zatwierdzanie
 • Transakcje rozproszone - po prostu powiedz "nie"
 • Sagi
  • Tryby awarii dla sag
  • Implementacja sag
  • Sagi a transakcje rozproszone
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Budowanie

 • Krótkie wprowadzenie do ciągłej integracji
  • Czy rzeczywiście stosujesz mechanizmy CI?
  • Modele rozgałęziania
 • Potoki budowania a ciągłe dostawy
  • Narzędzia
  • Kompromisy i środowiska
  • Tworzenie artefaktów
 • Mapowanie kodu źródłowego i kompilacji na mikrousługi
  • Jedno gigantyczne repozytorium, jedna gigantyczna kompilacja
  • Wzorzec jedno repozytorium na mikrousługę (tzw. multirepo)
  • Wzorzec monorepo
  • Jakie podejście bym zastosował?
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Wdrażanie

 • Od widoku logicznego do fizycznego
  • Wiele egzemplarzy
  • Baza danych
  • Środowiska
 • Zasady wdrażania mikrousług
  • Odizolowane uruchamianie
  • Koncentracja na automatyzacji
  • Infrastruktura jako kod (IaC)
  • Wdrażanie bez przestojów
  • Zarządzanie pożądanym stanem
 • Opcje wdrażania
  • Maszyny fizyczne
  • Maszyny wirtualne
  • Kontenery
  • Kontenery aplikacji
  • Platforma jako usługa (PaaS)
  • Funkcja jako usługa (FaaS)
 • Która opcja wdrażania jest dla Ciebie odpowiednia?
 • Kubernetes i orkiestracja kontenerów
  • Przypadek orkiestracji kontenerów
  • Uproszczony widok pojęć związanych z Kubernetes
  • Wielodostępność i federacja
  • Cloud Native Computing Federation (CNCF)
  • Platformy i przenośność
  • Helm, Operator, CRD. O mój Boże!
  • I jeszcze Knative
  • Przyszłość
  • Czy powinieneś korzystać z Kubernetes?
 • Dostawy progresywne
  • Oddzielenie wdrożenia od wydania
  • Na drodze do dostaw progresywnych
  • Przełączniki funkcji
  • Wydania kanarkowe
  • Uruchamianie równoległe
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Testowanie

 • Rodzaje testów
 • Zakres testów
  • Testy jednostkowe
  • Testy usług
  • Testy od końca do końca
  • Kompromisy
 • Implementacja testów usług
  • Mocki czy namiastki usług
  • Inteligentniejsza namiastka usługi
 • Kłopotliwe testy od końca do końca
  • Testy kruche i łamliwe
  • Kto pisze testy od końca do końca?
  • Jak długo?
  • Piętrzące się zaległości
  • Metawersje
  • Brak niezależnej testowalności
 • Czy należy unikać testów od końca do końca?
  • Testy kontraktu oraz kontrakty konsumenckie
  • Czy należy używać testów od końca do końca?
 • Wygoda pracy programistów
 • Od fazy przedprodukcyjnej do testowania w produkcji
  • Rodzaje testów w produkcji
  • Bezpieczeństwo testowania w produkcji
  • Średni czas do naprawy kontra średni czas między awariami
 • Testy współzależności funkcjonalnych
  • Testy wydajności
  • Testy wytrzymałości
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Od monitorowania do obserwowalności

 • Niepokój, panika i zamieszanie
 • Jedna usługa, jeden serwer
 • Jedna usługa, wiele serwerów
 • Wiele usług, wiele serwerów
 • Obserwowalność a monitorowanie
  • Filary obserwowalności? Nie tak szybko
 • Elementy składowe obserwowalności
  • Agregacja logów
  • Agregacja metryk
  • Rozproszone śledzenie
  • Czy postępujemy właściwie?
  • Ostrzeganie
  • Monitorowanie semantyczne
  • Testowanie w produkcji
 • Standaryzacja
 • Wybór narzędzi
  • Wybór powinien być demokratyczny
  • Wybieraj narzędzia łatwe do integracji
  • Zapewniaj odpowiedni kontekst
  • Informacje w czasie rzeczywistym
  • Informacje odpowiednie dla Twojej skali
 • Maszynowy ekspert
 • Od czego zacząć?
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Bezpieczeństwo

 • Podstawowe zasady
  • Zasada najmniejszych uprawnień
  • Obrona w głąb
  • Automatyzacja
  • Wbuduj zabezpieczenia w proces dostaw
 • Pięć funkcji cyberbezpieczeństwa
  • Identyfikacja
  • Ochrona
  • Wykrywanie
  • Reagowanie
  • Odtwarzanie
 • Podstawy zabezpieczeń aplikacji
  • Poświadczenia
  • Łatki bezpieczeństwa
  • Kopie zapasowe
  • Odbudowa
 • Zaufanie domyślne kontra zaufanie zerowe
  • Zaufanie domyślne
  • Zaufanie zerowe
  • To jest pasmo
 • Zabezpieczanie danych
  • Dane podczas przesyłania
  • Zabezpieczanie danych w spoczynku
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • Uwierzytelnianie między usługami
  • Uwierzytelnianie użytkowników
  • Popularne implementacje pojedynczego logowania
  • Brama pojedynczego logowania
  • Szczegółowa autoryzacja
  • Problem zdezorientowanego zastępcy
  • Scentralizowana autoryzacja w górze strumienia przetwarzania
  • Autoryzacja zdecentralizowana
  • Tokeny JWT
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Niezawodność

 • Co to jest niezawodność?
  • Solidność
  • Zdolność do odtwarzania
  • Rozszerzalność z wdziękiem
  • Trwałe zdolności adaptacyjne
  • Architektura mikrousług
 • Awarie zdarzają się wszędzie
 • Jak wiele to zbyt wiele?
 • Degradowanie funkcjonalności
 • Wzorce stabilności
  • Limity czasu
  • Ponowienia prób
  • Grodzie
  • Bezpieczniki
  • Izolacja
  • Redundancja
  • Middleware
  • Idempotencja
 • Rozłożenie ryzyka
 • Twierdzenie CAP
  • Poświęcenie spójności
  • Poświęcenie dostępności
  • Poświęcenie tolerancji podziału?
  • AP czy CP?
  • To nie jest zasada "wszystko albo nic"
  • Świat rzeczywisty
  • Antykrucha organizacja
 • Inżynieria chaosu
  • Dni ćwiczeń
  • Eksperymenty produkcyjne
  • Wykraczając poza solidność
 • Szukanie winnych
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Skalowanie

 • Cztery osie skalowania
  • Skalowanie pionowe
  • Implementacja
  • Najważniejsze korzyści
  • Ograniczenia
  • Zwielokrotnianie w poziomie
  • Partycjonowanie danych
  • Dekompozycja funkcjonalna
 • Łączenie modeli
 • Zacznij od małych rozmiarów
 • Buforowanie
  • Buforowanie w celu poprawy wydajności
  • Buforowanie w celu skalowania
  • Buforowanie w celu poprawy niezawodności
  • Gdzie buforować
  • Unieważnianie
  • Złota zasada buforowania
  • Aktualność danych a optymalizacja
  • Zatrucie pamięcią podręczną - historia ku przestrodze
 • Autoskalowanie
 • Zaczynanie od nowa
 • Podsumowanie

Część III. Ludzie

Rozdział 14. Interfejsy użytkownika

 • W stronę środowiska cyfrowego
 • Modele własności
  • Przesłanki dla tworzenia dedykowanych zespołów frontendowych
 • Zespoły dopasowane do strumienia przetwarzania
  • Współdzielenie specjalistów
  • Zapewnienie spójności
  • Pokonywanie technicznych wyzwań
 • Wzorzec monolityczny frontend
  • Kiedy należy korzystać ze wzorca?
 • Wzorzec mikrofrontend
  • Implementacja
  • Kiedy stosować wzorzec?
 • Wzorzec dekompozycja na bazie stron
  • Gdzie stosować wzorzec?
 • Wzorzec dekompozycja oparta na widżetach
  • Implementacja
  • Kiedy korzystać ze wzorca?
 • Ograniczenia
 • Wzorzec centralna brama agregująca
  • Własność
  • Różne typy interfejsów użytkownika
  • Wiele obaw
  • Kiedy korzystać ze wzorca?
 • Wzorzec backend dla frontendu (BFF)
  • Ile komponentów BFF?
  • Wielokrotne użycie kodu a BFF
  • BFF dla desktopowego interfejsu webowego i nie tylko
  • Kiedy korzystać ze wzorca?
 • GraphQL
 • Podejście hybrydowe
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Struktury organizacyjne

 • Organizacje luźno sprzężone
 • Prawo Conwaya
  • Dowody
 • Wielkość zespołu
 • Zrozumieć prawo Conwaya
 • Małe zespoły, duża organizacja
 • O autonomii
 • Własność silna kontra własność kolektywna
  • Własność silna
  • Własność kolektywna
  • Na poziomie zespołu kontra na poziomie organizacji
  • Równoważenie modeli
 • Zespoły wspomagające
  • Społeczności praktyków
  • Platforma
 • Mikrousługi współdzielone
  • Zbyt trudne do rozdzielenia
  • Przekrojowe zmiany
  • Wąskie gardła dostaw
 • Wewnętrzne open source
  • Rola opiekunów
  • Dojrzałość
  • Narzędzia
 • Mikrousługi modułowe
  • Przeglądy zmian
 • Usługa osierocona
 • Studium przypadku: RealEstate.com.au
 • Rozproszenie geograficzne
 • Odwrócone prawo Conwaya
 • Ludzie
 • Podsumowanie

Rozdział 16. Ewolucyjny architekt

 • Co oznacza ta nazwa?
 • Czym jest architektura oprogramowania?
 • Umożliwienie wprowadzania zmian
 • Ewolucyjna wizja architekta
 • Definiowanie granic systemowych
 • Konstrukt społeczny
 • Warunki do "zamieszkiwania"
 • Pryncypialne podejście
  • Cele strategiczne
  • Zasady
  • Praktyki
  • Łączenie zasad i praktyk
  • Praktyczny przykład
 • Kierowanie architekturą ewolucyjną
 • Architektura w organizacji dostosowanej do strumienia przetwarzania
 • Budowanie zespołu
 • Wymagane standardy
  • Monitorowanie
  • Interfejsy
  • Bezpieczeństwo architektury
 • Zarządzanie i droga utwardzona
  • Przykładowe egzemplarze
  • Spersonalizowany szablon usługi
  • Utwardzona droga na dużą skalę
 • Dług techniczny
 • Obsługa wyjątków
 • Podsumowanie

Posłowie: mikrousługi w pigułce

Bibliografia

Glosariusz

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.