reklama - zainteresowany?

Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia - Helion

Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia
Autor: Todd Perkins
Tytuł oryginału: Adobe Flash Professional CS5 Bible
Tłumaczenie: Paweł Koronkiewicz
ISBN: 978-83-246-2989-3
stron: 816, Format: 172x245, okładka: twarda
Data wydania: 2011-05-28
Księgarnia: Helion

Cena książki: 38,90 zł (poprzednio: 125,48 zł)
Oszczędzasz: 69% (-86,58 zł)

Dodaj do koszyka Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia

Tagi: Flash/ActionScript

Niech potęga programu Flash CS5 pracuje w Twoich projektach!

 • Jak wykorzystać możliwości Flasha?
 • Jak zbudować swoją własną aplikację AIR?
 • Jak zintegrować pliki Flasha ze stronami WWW?

Adobe Flash to potężna, wielozadaniowa aplikacja, pełniąca funkcje programu ilustracyjnego oraz edytora obrazów i dźwięków. Flash daje możliwość tworzenia bogatych w efekty animacji, atrakcyjnych serwisów WWW oraz rozwiniętych projektów multimedialnych. W swojej najnowszej odsłonie program oferuje swoim użytkownikom konfigurowalne panele z opcjami i parametrami. Wprowadzono też sporo poprawek w środowisku edycyjnym. Filmy Flasha mogą komunikować się bezpośrednio ze skryptami i programami na serwerze. Wiele poprawek i uaktualnień dotyczy m.in. obsługi dźwięku czy komponentu FLVPlayback.

Książka "Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia" zawiera pełny i szczegółowy opis tego programu. Pomoże Ci nie tylko wtedy, gdy zaczynasz pracę z programem, ale także wtedy, kiedy stosujesz jego zaawansowane funkcje. Wewnątrz znajdziesz mnóstwo wskazówek i praktycznych przykładów, które możesz wykorzystać od razu. Dzięki temu podręcznikowi dowiesz się, jak zintegrować Flasha z innymi programami, aby tworzyć unikalne materiały w tym formacie. Poznasz język ActionScript w jego najnowszej wersji 3.0, dostępnej w odtwarzaczu Flash Player 9 i późniejszych. Znajdziesz tu wiedzę o każdej funkcji, której sprawna obsługa wymaga więcej niż czystej intuicji użytkownika, opisy wszystkich komponentów programu oraz sposoby animowania obiektów i używania gotowych szablonów kodu.

 • Tworzenie witryn we Flashu
 • Interfejs programu
 • Rysowanie, praca z tekstem i grafiką
 • Animacja i edytor ruchu
 • Multimedia
 • Oś czasu, zdarzenia i interakcje
 • Odtwarzacze i projektory
 • Aplikacje dla telefonów iPhone
 • Adobe AIR

Zostań niekwestionowanym mistrzem programu Flash CS5!

Dodaj do koszyka Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia

 

Osoby które kupowały "Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia", wybierały także:

 • Adobe Flash CS6 i ActionScript 3.0. Interaktywne projekty od podstaw
 • Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce
 • Tablice informatyczne. Flash MX 2004 ActionScript
 • Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5
 • Flash i ActionScript. Aplikacje 3D od podstaw

Dodaj do koszyka Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia

Spis treści

Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia -- spis treści

O autorze (17)

Wstęp (19)

Część I: Wprowadzenie - Flash, multimedia i WWW (25)

Rozdział 1. Budowa i miejsce Flasha (27)

 • Przede wszystkim integracja (28)
  • Topografia Flasha CS5 (30)
  • Typy plików Flasha (31)
 • Wiele światów Flasha CS5 (36)
  • Przetwarzanie obrazów rastrowych (bitmap) (37)
  • Program do grafiki wektorowej (37)
  • Program do wektorowej pracy z animacjami (38)
  • Mechanizm odtwarzania wideo (38)
  • Odtwarzacz audio (38)
  • Multimedialne środowisko edycyjne (39)
  • Sekwenser animacyjny (39)
  • Programowanie i obsługa baz danych (40)
  • Środowisko programisty aplikacji typu desktop (40)
  • Program do tworzenia aplikacji dla telefonów iPhone (41)
 • Podsumowanie (41)

Rozdział 2. Przegląd technologii sieci WWW (43)

 • Miejsce Flasha w internetowej ewolucji (43)
  • Wielkie nadzieje (43)
  • Flash - tak czy nie? (47)
  • Alternatywne metody pracy z multimediami (51)
 • Technologie towarzyszące plikom Flasha (54)
  • HTML wiecznie żywy (54)
  • Skrypty JavaScript strony klienta (55)
  • Świat usług Web Services (55)
  • Technologie serwerowe firmy Adobe (56)
 • Projekt i jego potencjał (56)
  • Prezentacje liniowe (56)
  • Prezentacje interakcyjne (57)
  • Prezentacje sterowane danymi (57)
  • Aplikacje sterowane danymi (lub aplikacje RIA) (57)
 • Podsumowanie (58)

Rozdział 3. Planowanie projektów (59)

 • Podstawy organizacji pracy (59)
  • Faza I - Pomysł i podstawowe założenia projektu (60)
  • Faza II - Produkcja, testowanie i publikacja prezentacji (72)
 • Panel Project (Projekt) Flasha CS5 (74)
  • Tworzenie struktury projektu (1) (75)
  • Tworzenie projektu we Flashu CS5 (2) (76)
  • Zmienianie konfiguracji projektu i panelu (3) (79)
  • Otwieranie i edycja plików w projekcie (4) (82)
  • Publikowanie gotowego projektu (5) (83)
 • Podsumowanie (83)

Część II: Środowisko Flasha (85)

Rozdział 4. Interfejs programu (87)

 • Zaczynamy (87)
  • Pierwsze kroki (88)
  • Strona startowa (88)
  • Opcje menu pomocy (90)
  • Interfejs Flasha w systemach Mac OS i Windows (91)
  • Co można zrobić w panelu Properties (Właściwości) (94)
 • Zarządzanie oknami i panelami (95)
  • Menu podręczne (kontekstowe) (95)
  • Panele swobodne i dokowane (95)
  • Uaktywnianie paneli lub okien (97)
  • Tworzenie własnych układów paneli (97)
  • Skróty klawiaturowe (98)
 • Przybornik (panel Tools - Narzędzia) (100)
  • Zarządzanie przybornikiem (100)
  • Poznawanie przybornika (101)
  • Korzystanie z opcji narzędzi (101)
  • Dostosowywanie przybornika (101)
 • Okno dokumentu (105)
  • Zarządzanie oknem dokumentu (106)
  • Poznawanie okna dokumentu (108)
  • Korzystanie ze scen (109)
  • Korzystanie z menu opcji okna dokumentu (111)
  • Praca z szablonami (114)
 • Okno osi czasu (114)
  • Sterowanie oknem osi czasu (115)
  • Korzystanie z paska narzędziowego Controller (115)
  • Poznawanie osi czasu (117)
  • Edycja klatek i warstw (121)
  • Opcje widoku klatek (130)
 • Drukowanie (133)
 • Podsumowanie (134)

Rozdział 5. Rysowanie we Flashu (135)

 • Kształty geometryczne (137)
  • Oval (Owal) (137)
  • Oval Primitive (Owal pierwotny) (138)
  • Rectangle (Prostokąt) i Rectangle Primitive (Prostokąt pierwotny) (139)
  • Parametry Join (Połączenie) i Miter (Ostre) (140)
  • PolyStar (Narzędzie Gwiazda-Wielokąt) (140)
  • Narzędzie Line (Linia) (143)
 • Narzędzia rysowania (144)
  • Narzędzie Pencil (Ołówek) (144)
  • Narzędzie Brush (Pędzel) (145)
  • Narzędzie Eraser (Gumka) (149)
 • Tworzenie precyzyjnych linii i krzywych Béziera za pomocą narzędzia Pen (151)
 • Wypełnienia i zarysy (155)
  • Wybieranie kolorów (155)
  • Wybór stylu linii (157)
  • Kontrola skalowania linii (160)
 • Optymalizacja rysunków (162)
 • Praca z narzędziami zaznaczania (163)
  • Narzędzie Selection (Zaznaczenie) (163)
  • Narzędzie Lasso (169)
  • Narzędzie Subselection (Zaznaczenie cząstkowe) (171)
 • Praca nad kompozycją i wyrównywanie elementów (173)
  • Upraszczanie ustawień przyciągania (173)
  • Panele projektowania (178)
 • Menu Edit (Edycja) (184)
 • Spray Brush (Rozpylacz) i Deco (Zamalowywanie) - wzory z symboli (186)
  • Rozpylacz - losowe wzory z symboli (186)
  • Deco (Zamalowywanie) - wzory i układy (189)
 • Podsumowanie (195)

Rozdział 6. Symbole, instancje i biblioteka (197)

 • Biblioteka i jej zawartość (198)
  • Praca z bibliotekami wspólnymi i zewnętrznymi (198)
  • Praca z wieloma bibliotekami (200)
  • Praca z panelem biblioteki (202)
  • Porządkowanie paneli biblioteki (206)
 • Definiowanie typu zawartości (207)
  • "Surowe" dane (207)
  • Obiekty rysowania i kształty podstawowe (208)
  • Grupy (208)
  • Symbole (209)
  • Importowane elementy (211)
 • Edycja symboli (213)
  • Tryb edycji symbolu (213)
  • Edycja symbolu w nowym oknie (Edit In New Window) (213)
  • Edycja symbolu w miejscu (Edit In Place) (214)
  • Edycja symbolu z poziomu biblioteki (214)
  • Powrót do filmu po zakończeniu edycji symbolu (214)
 • Modyfikowanie właściwości symbolu na stole montażowym (215)
  • Modyfikowanie koloru i przezroczystości (216)
  • Zmiana typu symbolu (218)
  • Zamiana symbolu (Swap Symbol) (218)
 • Tworzenie zagnieżdżonych struktur symboli (219)
  • Konwersja prostego kształtu na symbol graficzny (219)
  • Symbole Graphic (Grafika) w przycisku (220)
  • Animacja symboli graficznych w klipie filmowym (222)
  • Dodanie klipu filmowego do symbolu przycisku (224)
  • Modyfikowanie instancji klipu (225)
 • Skalowanie dziewięcioplasterkowe dla tła klipu filmowego (226)
 • Narzędzie Movie Explorer (Eksplorator filmu) (230)
  • Filtrowanie widoku (230)
  • Lista obiektów (231)
  • Menu opcji okna Movie Explorer (Eksplorator filmu) (232)
  • Menu podręczne (233)
 • Biblioteki współużytkowane w czasie edycji (234)
 • Podsumowanie (238)

Rozdział 7. Kolor (239)

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące koloru (240)
  • Paleta kolorów bezpiecznych dla sieci (241)
  • Kod szesnastkowy (241)
  • Efektywne posługiwanie się kolorem (242)
 • Praca z panelem Swatches (Próbki) (246)
  • Opcje panelu Swatches (Próbki) (248)
  • Importowanie własnych palet (250)
 • Panel Color (Kolor) (254)
  • Zmiana stopnia krycia wypełnienia lub obrysu (256)
  • Praca z wypełnieniami gradientowymi (257)
  • Edycja kolorów w wypełnieniach gradientowych (258)
  • Wypełnienia gradientowe a przezroczystość (260)
  • Zaznaczanie wypełnień rastrowych (263)
 • Korzystanie z narzędzi Eyedropper (Kroplomierz), Paint Bucket (Wiadro z farbą) oraz Ink Bottle (Kałamarz) (264)
 • Podsumowanie (265)

Rozdział 8. Praca z tekstem (267)

 • Typografia (268)
 • Rodzaje pól tekstowych we Flashu (268)
  • Edytowalne pola tekstowe (272)
 • Panel Properties (Właściwości) w trakcie pracy z narzędziem Text (Tekst) (273)
  • Praca z narzędziem Text (Tekst) (273)
  • Ustawianie atrybutów tekstu w panelu właściwości (276)
  • Przepływ tekstu przez wiele pól (285)
 • Eksport czcionek i ich wyświetlanie (287)
  • Wygładzanie czcionek - antyaliasing (287)
  • Czcionki urządzenia (289)
  • Opcja Use Device Fonts (Użyj czcionek urządzenia) (289)
  • Problemy z wyświetlaniem czcionek (290)
  • Zastępowanie czcionek (291)
 • Symbole czcionek i współużytkowane biblioteki czcionek (293)
  • Tworzenie symbolu czcionki (294)
  • Aktualizacja symboli czcionek w środowisku edycyjnym (297)
  • Stosowanie symboli czcionek w bibliotekach współużytkowanych w czasie wykonywania (297)
 • Modyfikacja tekstu (301)
  • Ręczna edycja tekstu (301)
  • Stosowanie filtrów (304)
 • Podsumowanie (305)

Rozdział 9. Praca z grafiką (307)

 • Próbkowanie i zmienianie kolorów wypełnień i linii (308)
  • Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) (308)
  • Narzędzie Ink Bottle (Kałamarz) (309)
  • Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) (311)
  • Działanie opcji zamykania odstępów (312)
  • Zastosowanie opcji Lock Fill (Zablokuj wypełnienie) (313)
 • Przekształcanie wypełnień gradientowych i bitmapowych (314)
  • Modyfikacja środka wypełnienia narzędziem Gradient Transform (Przekształcanie gradientu) (315)
  • Obrót wypełnienia narzędziem Gradient Transform (Przekształcanie gradientu) (316)
  • Zmiana skali narzędziem Gradient Transform (Przekształcanie gradientu) (317)
  • Ustawianie stylów przepełnienia (318)
  • Pochylanie wypełnień rastrowych (318)
 • Wykorzystanie narzędzia Gradient Transform (Przekształcanie gradientu) do uzyskania efektów oświetlenia (319)
 • Polecenia menu Modify/Shape (Modyfikuj/Kształt) (320)
  • Polecenie Convert Lines to Fills (Przekonwertuj linie na wypełnienia) (320)
  • Tworzenie skalowanej grafiki (320)
  • Rozszerzenie wypełnienia - polecenie Expand Fill (Rozwiń wypełnienie) (321)
  • Wygładzanie krawędzi wypełnienia - polecenie Soften Fill Edges (Zmiękcz wypełnienie krawędzi) (322)
 • Polecenie Free Transform (Przekształcanie swobodne) i jego opcje (324)
  • Panel Transform (Przekształć) (325)
  • Menu Modify/Transform (Modyfikuj/Przekształć) (325)
  • Narzędzie Free Transform (Przekształcanie swobodne) (326)
  • Przekształcanie kształtów, symboli, tekstu oraz grup (327)
 • Symbole w przestrzeni trójwymiarowej (329)
  • Kąt widzenia kamery - perspektywa (330)
  • Narzędzie Obrót 3D - przekształcenia symboli (332)
  • Narzędzie Translacja 3D - przesuwanie symboli (335)
 • Modyfikacja typów elementów (335)
  • Stos elementów (336)
  • Grupowanie (336)
  • Polecenie Break Apart (Rozdziel) (337)
  • Modyfikator Magic Wand (Magiczna różdżka) (341)
  • Wektoryzacja map bitowych (342)
 • Praca z obiektami rysunkowymi i poleceniami łączenia obiektów (344)
 • Praca z kształtami złożonymi (346)
 • Edycja za pomocą polecenia Find and Replace (Znajdź i zamień) (348)
 • Panel History (Historia) (349)
  • Powtórzenie kroków (350)
  • Kopiowanie kroków (351)
  • Czyszczenie historii (351)
  • Widok historii (351)
  • Zapis jako polecenie (352)
 • Podsumowanie (352)

Część III: Animacja i efekty specjalne (355)

Rozdział 10. Animacja i edytor ruchu (357)

 • Podstawowe metody animacji we Flashu (358)
 • Animacja poklatkowa (358)
  • Dodawanie klatek kluczowych (361)
  • Tworzenie animacji poklatkowej (362)
 • Modyfikowanie sekwencji wieloklatkowych (362)
  • Przenikanie klatek (363)
  • Jednoczesna edycja wielu klatek (365)
 • Animacja automatyczna (366)
  • Automatyczna animacja kształtu (368)
  • Wskaźniki zmiany kształtu (372)
  • Automatyczna animacja ruchu (375)
  • Modyfikowanie właściwości automatycznej animacji ruchu (378)
  • Zakresy i warstwy animacji ruchu (380)
  • Edycja ścieżek ruchu (383)
  • Sterowanie animacją na ścieżce ruchu (385)
  • Ustawienia predefiniowane ruchu (386)
 • Edytor ruchu - dopracowywanie ustawień dynamiki i właściwości animacji (388)
  • Widoki właściwości w edytorze ruchu (391)
  • Edycja krzywych animacji i klatek kluczowych właściwości (391)
  • Krzywe dynamiki (napięcia) (392)
  • Animowanie właściwości 3D (394)
 • Łączenie sekwencji animacji (398)
  • Przenoszenie animacji na osie czasu symboli (399)
  • Porządkowanie symboli na głównej osi czasu (403)
 • Modyfikowanie i ponowne użycie animowanych symboli (405)
 • Szkielety IK - narzędzia Bone (Kość) i Bind (Powiązanie) (407)
  • Dodawanie efektu sprężystości (412)
  • Animacja kształtów (414)
  • Buforowanie bitmap w czasie odtwarzania (418)
  • Mapy bitowe (418)
  • Niech Flash pracuje dla Ciebie (419)
 • Podsumowanie (419)

Rozdział 11. Filtry, tryby mieszania, linie pomocnicze i maski (421)

 • Filtry Flasha (421)
  • Dodawanie i modyfikowanie filtrów (422)
  • Tworzenie trójwymiarowego cienia (426)
  • Łączenie filtrów i zapisywanie własnych ustawień (427)
  • Poddawanie filtrów animacji ruchu (429)
  • Sterowanie interpolacją ustawień filtrów w edytorze ruchu (430)
 • Kolor - właściwości a filtry (432)
  • Filtr Adjust Color (Ustaw kolor) (433)
  • Właściwości koloru (435)
  • Zaawansowany efekt koloru (436)
 • Wykorzystanie trybów mieszania (438)
  • Działanie trybów mieszania (438)
  • Zastosowanie prostych trybów mieszania (441)
  • Złożone tryby mieszania - Alpha (Alfa) i Erase (Gumka) (442)
  • Tworzenie animowanego efektu przezroczystości (443)
 • Warstwy specjalne - linie pomocnicze i maski (445)
  • Warstwy linii pomocniczych (446)
  • Maski (449)
  • Maskowanie kształtem (449)
  • Maskowanie grupą obiektów (452)
  • Maskowanie symbolem (453)
  • Maskowanie i tekst (453)
 • Polecenie Distribute to Layers (Rozmieść na warstwach) (457)
 • Podsumowanie (459)

Część IV: Włączanie do filmu plików multimedialnych (461)

Rozdział 12. Dźwięk (463)

 • Formaty importowanych i eksportowanych plików dźwiękowych (464)
  • Importowane formaty (464)
  • Eksportowane formaty (466)
 • Import dźwięków (468)
 • Przypisywanie dźwięku do przycisku (470)
 • Umieszczanie dźwięków na osi czasu (472)
 • Porządkowanie dźwięków na osi czasu (473)
  • Wyświetlanie warstw dźwiękowych (474)
  • Porządkowanie warstw dźwiękowych za pomocą folderu z warstwami (474)
 • Synchronizacja dźwięku z animacją (475)
  • Event (Zdarzenie) (475)
  • Start (Uruchom) (475)
  • Stop (Zatrzymaj) (476)
  • Stream (Strumień) (476)
 • Przerywanie odtwarzania dźwięków (477)
  • Zatrzymywanie dźwięku typu Event (Zdarzenie) (477)
  • Przerywanie odtwarzania pojedynczego dźwięku typu Stream (Strumień) (480)
  • Przerywanie odtwarzania wszystkich dźwięków (480)
 • Edycja dźwięków we Flashu (481)
  • Narzędzia edycji dźwięku we Flashu (482)
  • Efekty na liście Effect (Efekt) w panelu Properties (Właściwości) (483)
 • Ogólne informacje na temat optymalizacji dźwięku (485)
 • Parametry publikacji dźwięku (486)
  • Parametry kompresji (487)
  • Obsługa dźwięku i formatu MP3 przez odtwarzacze Flash Player (490)
 • Parametry kompresji dźwięków w bibliotece (491)
  • Ustawienia audio w bibliotece (491)
  • Łączenie metod optymalizacji dźwięku (493)
 • Dodatkowe uwagi na temat dźwięku (494)
  • Tryb VBR formatu MP3 (494)
  • Optymalizacja dźwięku pod kątem zajętości miejsca (495)
  • Ekstrakcja dźwięku z dokumentu Flasha (497)
 • Podsumowanie (499)

Rozdział 13. Importowanie grafiki (501)

 • Grafika wektorowa a grafika rastrowa (502)
 • Formaty importowanych plików (504)
 • Przygotowywanie map bitowych (507)
 • Zachowanie jakości map bitowych (509)
 • Importowanie i kopiowanie obrazów rastrowych (511)
  • Importowanie sekwencji (512)
  • Pliki bitmapowe z warstwami (512)
  • Kopiowanie i wstawianie map bitowych do Flasha (518)
  • Przezroczystość, efekty koloru i filtry a importowane bitmapy (518)
 • Właściwości map bitowych we Flashu (519)
  • Kilka słów przestrogi (522)
  • Zgodność z przeglądarkami (522)
 • Przyciski bitmap w panelu właściwości (523)
  • Przycisk Swap (Zamień) (523)
  • Przycisk Edit (Edycja) (524)
 • Wykorzystanie kompresji obrazu (524)
  • 24- lub 32-bitowe pliki z kompresją bezstratną (524)
  • 8-bitowe pliki z kompresją bezstratną (525)
  • Materiały z kompresją stratną (526)
 • Konwersja grafiki rastrowej na wektorową (527)
 • Korzystanie z zewnętrznej grafiki wektorowej (529)
 • Import grafiki wektorowej (530)
  • Kopiowanie i wklejanie grafiki wektorowej do Flasha (532)
  • Import plików w formacie Adobe Illustrator (533)
 • Optymalizacja grafiki wektorowej (535)
  • Wektoryzacja złożonej grafiki wektorowej (536)
  • Konwersja tekstu na krzywe (537)
  • Optymalizacja krzywych (538)
  • Buforowanie bitmapowe w czasie wykonywania (538)
 • Format przyszłości - XFL (540)
 • Podsumowanie (540)

Rozdział 14. Wyświetlanie obrazu wideo (543)

 • Integracja wideo - dostępne technologie (544)
  • Wczytywanie pliku Flash Video w czasie odtwarzania filmu (544)
  • Streaming pliku wideo w czasie rzeczywistym (544)
  • Osadzanie wideo w filmie Flasha (545)
 • Import wideo (545)
  • Opcje kompresji kodeków (545)
  • Kompresowanie wideo w programie Adobe Media Encoder CS5 (547)
  • Kreator importu wideo (555)
  • Dołączanie wideo do filmów Flasha (558)
  • Parametry składnika (563)
  • Składniki interfejsu obiektu FLVPlayback (565)
 • Dodawanie punktów sygnalizacji (568)
 • Wykorzystanie kanału przezroczystości materiału wideo (576)
  • Materiał nagrany na żywo (577)
 • Podsumowanie (580)

Część V: Interakcyjność w filmach Flasha (581)

Rozdział 15. Skrypty na osi czasu i obsługa zdarzeń (583)

 • Operacje i funkcje obsługi zdarzeń (583)
  • Czym jest ActionScript? (584)
  • Panel Actions (Operacje) (585)
  • Krótkie wprowadzenie do składni kodu (589)
 • Pięć pierwszych operacji ActionScriptu (590)
  • gotoAndPlay() i gotoAndStop() (591)
  • nextFrame() i prevFrame() (592)
  • nextScene() i prevScene() (593)
  • play() i stop() (593)
  • navigateToURL() (594)
 • Uruchamianie operacji za pomocą funkcji obsługi zdarzeń (596)
  • Panel Code Snippets (Wycinki kodu) (597)
  • Wiązanie operacji z detektorem zdarzenia - programowanie przycisku (597)
  • Funkcje obsługi zdarzeń we Flashu (599)
 • Tworzenie niewidzialnych przycisków i operacja navigateToURL() (601)
 • Podsumowanie (607)

Rozdział 16. Budowanie osi czasu i interakcji (609)

 • Klipy filmowe - elementy z niezależnymi osiami czasu (609)
  • Współdziałanie klipów w filmie Flasha (610)
  • Jeden film, wiele osi czasu (611)
 • Ścieżki adresowe (613)
  • Ścieżki bezwzględne (614)
  • Ścieżki względne (616)
 • Odwołania do obiektów Movie Clip (617)
 • Podsumowanie (621)

Rozdział 17. Pierwszy własny projekt we Flashu (623)

 • Główna oś czasu i układ witryny (623)
  • Tworzymy plan (625)
  • Struktura folderów lokalnych (625)
  • Określanie właściwości filmu Flasha (625)
  • Przypisywanie obszarów prezentacji do klatek kluczowych (626)
  • Tworzymy zawartość poszczególnych sekcji (628)
 • Elementy nawigacyjne na głównej osi czasu (633)
  • Tworzymy przyciski menu (633)
  • Tworzymy przyciski do przeglądania zawartości sekcji (638)
 • Przewijanie tekstu: składnik TextArea (641)
 • Niestandardowy składnik BlurFader (644)
 • Ułatwienia dostępu (646)
 • Podsumowanie (650)

Część VI: Dystrybucja filmów Flasha (651)

Rozdział 18. Publikowanie filmów Flasha (653)

 • Testowanie filmów (653)
  • Polecenia Test Scene (Testuj scenę) oraz Test Movie (Testuj film) (654)
  • Narzędzie Bandwidth Profiler (Program profilujący przepustowość) (656)
  • Raport na temat zawartości filmu (size report) (661)
 • Publikowanie filmów (662)
 • Ustawienia publikowania (Publish Settings) (662)
  • Określanie formatu eksportowanego pliku (panel Formats (Formaty)) (663)
  • Ustawienia formatu Flasha (zakładka Flash) (664)
  • Ustawienia formatu HTML (zakładka HTML) (669)
  • Ustawienia formatu GIF (677)
  • Ustawienia formatu JPEG (681)
  • Ustawienia formatu PNG (682)
  • Tworzenie projektorów dla systemów Windows i Mac OS (684)
 • Podgląd i publikowanie filmu (685)
  • Wykorzystanie poleceń z podmenu Publish Preview (Podgląd publikowania) (685)
  • Wykorzystanie polecenia Publish (Publikuj) (685)
 • Profile publikowania (685)
 • Podsumowanie (686)

Rozdział 19. Integracja filmów Flasha ze stronami WWW (689)

 • Pisanie dokumentów HTML dla filmów Flasha (689)
  • Znacznik <object> (690)
  • Znacznik <embed> (696)
 • Wykrywanie odtwarzacza filmów Flasha (699)
  • Plugin kontra ActiveX: wyświetlanie bez sprawdzania (699)
  • Wykrywanie odtwarzacza Flash Player (701)
  • Wykrywanie odtwarzacza Flash Player przy użyciu biblioteki SWFObject (705)
 • Wykorzystanie języków JavaScript i DHTML w filmach Flasha (709)
  • Słowo przestrogi dla twórców stron internetowych (709)
  • Jak Flash współpracuje z językiem JavaScript? (710)
  • Zmiana atrybutów HTML (710)
  • Metoda percentLoaded() (713)
 • Podsumowanie (716)

Rozdział 20. Odtwarzacze i projektory (717)

 • Niezależny odtwarzacz i projektor (717)
  • Generowanie projektora (718)
  • Rozpowszechnianie i licencje (720)
  • Dystrybucja na płytach CD-ROM i DVD-ROM (720)
 • Ograniczenia niezależnych odtwarzaczy i projektorów (720)
 • Wykorzystanie pluginu Flasha w przeglądarkach internetowych (721)
  • Obsługiwane systemy operacyjne (721)
  • Obsługiwane przeglądarki internetowe (722)
  • Dystrybucja pluginu i filmów Flasha w internecie (722)
  • Instalacja pluginu (722)
 • Korzystanie z ustawień odtwarzaczy Flash Player 6 i nowszych (723)
  • Zakładka Privacy (723)
  • Zakładka Local Storage (724)
  • Zakładka Microphone (725)
  • Zakładka Camera (725)
 • Programy narzędziowe (726)
 • Podsumowanie (727)

Rozdział 21. Aplikacje Adobe AIR (729)

 • Platforma Adobe AIR (729)
  • Różne poziomy bezpieczeństwa odtwarzacza Flash Player i platformy AIR (730)
  • Budowa prostej aplikacji AIR (730)
  • Inne składowe interfejsu programowania aplikacji AIR (737)
 • Publikowanie i udostępnianie aplikacji AIR (738)
  • Przygotowanie aplikacji AIR do publikowania (738)
  • Publikowanie aplikacji AIR (739)
  • Dystrybucja aplikacji AIR (740)
 • Podsumowanie (741)

Rozdział 22. Aplikacje dla telefonów iPhone (743)

 • Flash i telefony iPhone (744)
  • Jak to działa? (744)
  • Specyfika pracy z aplikacjami dla telefonów iPhone (744)
 • Niezbędne przygotowania (745)
  • Przystąpienie do programu iOS Developer Program (746)
  • Poznanie identyfikatora urządzenia (746)
  • Wniosek o wydanie certyfikatu programisty (747)
  • Pobieranie certyfikatu programisty (748)
  • Tworzenie profilu informacyjnego dla urządzenia (748)
  • Generowanie wersji certyfikatu w formacie .p12 (748)
  • Tworzenie identyfikatora aplikacji (749)
  • Publikowanie pliku IPA (749)
  • Obrazek wyświetlany przy ładowaniu aplikacji (749)
  • Przenoszenie pliku IPA do telefonu (750)
 • Budowanie aplikacji iPhone (750)
  • Wydajność aplikacji iPhone Flash (754)
 • Podsumowanie (755)

Dodatki (757)

Dodatek A: Płyta CD-ROM (759)

Dodatek B: Autorzy przykładów i artykułów w ramkach (763)

Dodatek C: Cyfrowy dźwięk - podstawy (765)

Dodatek D: Cyfrowe wideo - podstawy (773)

Skorowidz (783)

Dodaj do koszyka Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.