reklama - zainteresowany?

Zrozumieć JavaScript. Wprowadzenie do programowania - Helion


ebook
Autor: Marijn Haverbeke
Tytuł oryginału: Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming, Second Edition
Tłumaczenie: Łukasz Piwko
ISBN: 978-83-283-0972-2
stron: 480, Format: ebook
Data wydania: 2015-08-10
Księgarnia: Helion

Cena książki: 39,50 zł (poprzednio: 79,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-39,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: JavaScript - Programowanie | Node.js

Opanuj język internetu

Współczesne aplikacje i strony internetowe nie byłyby takie same, gdyby nie potencjał języka JavaScript. Ten język programowania jeszcze kilka lat temu przeżywał kryzys, lecz w końcu został doceniony. Obecnie jest on stosowany wszędzie tam, gdzie użytkownicy wymagają najwyższej interaktywności, szybkości działania oraz wygody korzystania z aplikacji internetowej. Jeżeli chcesz poznać JavaScript i użyć go już w najbliższym projekcie, to trafiłeś na doskonałą książkę.

Otwórz ją i przekonaj się, jak wygląda składnia JavaScriptu oraz typowe konstrukcje w tym języku. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów nauczysz się budować przejrzystą strukturę programu, korzystać z obiektów i tablic oraz wyrażeń regularnych. Ponadto poznasz tajniki programowania obiektowego i najlepsze techniki obsługi błędów. Gdy opanujesz już podstawy związane z językiem, przyjdzie czas na drugą część książki, poświęconą możliwościom JavaScriptu w środowisku przeglądarki. Na kolejnych stronach znajdziesz informacje o modelu DOM, korzystaniu z elementu canvas oraz obsłudze formularzy. Na koniec poznasz jeszcze tajniki optymalizacji kodu, żeby móc wycisnąć z JavaScriptu siódme poty. Książka ta jest doskonałą lekturą dla czytelników, którzy chcą bezproblemowo wkroczyć w świat tego języka!

Dzięki tej książce nauczysz się:

 • podstaw programowania, składni, struktur sterujących i sposobów pracy z danymi.
 • organizować kod w sposób klarowny przy użyciu technik programowania obiektowego i funkcyjnego.
 • pisać skrypty do wykonywania w przeglądarkach i tworzyć podstawowe aplikacje sieciowe.
 • efektywnie wykorzystywać model DOM do pracy z przeglądarkami.
 • budować serwery i programy narzędziowe przy użyciu systemu Node.js.

Poznaj możliwości języka JavaScript!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Zrozumieć JavaScript. Wprowadzenie do programowania eBook -- spis treści

Wprowadzenie (19)

 • O programowaniu (20)
 • Dlaczego język jest ważny (22)
 • Co to jest JavaScript (24)
 • Kod... - co to właściwie jest (25)
 • Książka w ogólnym zarysie (26)
 • Konwencje typograficzne (27)

CZĘŚĆ I. JĘZYK (29)

1. Wartości, typy i operatory (31)

 • Wartości (32)
 • Liczby (32)
  • Arytmetyka (34)
  • Liczby specjalne (34)
 • Łańcuchy (35)
 • Operatory jednoargumentowe (36)
 • Wartości logiczne (37)
  • Porównywanie (37)
  • Operatory logiczne (38)
 • Wartości niezdefiniowane (39)
 • Automatyczna konwersja typów (39)
  • Skrócona metoda wyznaczania wartości wyrażeń logicznych (40)
 • Podsumowanie (41)

2. Struktura programu (43)

 • Wyrażenia i instrukcje (43)
 • Zmienne (44)
 • Słowa kluczowe i zarezerwowane (46)
 • Środowisko (46)
 • Funkcje (47)
 • Funkcja console.log (47)
 • Wartości zwrotne (48)
 • Funkcje prompt i confirm (48)
 • Sterowanie sposobem wykonywania programu (49)
 • Wykonywanie warunkowe (50)
 • Pętle while i do (51)
 • Stosowanie wcięć w kodzie (53)
 • Pętle for (54)
 • Wychodzenie z pętli (55)
 • Zwięzłe modyfikowanie zmiennych (55)
 • Rozdzielanie zadań przy użyciu instrukcji switch (56)
 • Stosowanie wielkich liter (57)
 • Komentarze (57)
 • Podsumowanie (58)
 • Ćwiczenia (59)
  • Pętlowy trójkąt (59)
  • FizzBuzz (59)
  • Plansza do gry w szachy (59)

3. Funkcje (63)

 • Definiowanie funkcji (64)
 • Parametry i zakresy dostępności (65)
 • Zagnieżdżone zakresy dostępności (66)
 • Funkcje jako wartości (67)
 • Sposób deklarowania funkcji (67)
 • Stos wywołań (68)
 • Argumenty opcjonalne (70)
 • Zamknięcia (71)
 • Rekurencja (72)
 • Hodowanie funkcji (75)
 • Funkcje i skutki uboczne (77)
 • Podsumowanie (78)
 • Ćwiczenia (78)
  • Minimum (78)
  • Rekurencja (78)
  • Liczenie znaków (79)

4. Struktury danych - obiekty i tablice (81)

 • Wiewiórkołak (82)
 • Zbiory danych (82)
 • Własności (83)
 • Metody (84)
 • Obiekty (85)
 • Zmienność (88)
 • Dziennik wiewiórkołaka (89)
 • Obliczanie korelacji (90)
 • Obiekty jako słowniki (92)
 • Ostateczna analiza (93)
 • Dalsza tablicologia (95)
 • Łańcuchy i ich własności (96)
 • Obiekt arguments (97)
 • Obiekt Math (98)
 • Obiekt globalny (100)
 • Podsumowanie (100)
 • Ćwiczenia (101)
  • Suma przedziału liczb (101)
  • Odwracanie tablicy (101)
  • Lista (102)
  • Porównywanie głębokie (102)

5. Funkcje wyższego rzędu (105)

 • Abstrakcja (106)
 • Abstrakcja operacji przeglądania tablicy (107)
 • Funkcje wyższego rzędu (109)
 • Przekazywanie argumentów (110)
 • JSON (111)
 • Filtrowanie tablicy (112)
 • Przekształcanie tablic za pomocą metody map (113)
 • Podsumowywanie przy użyciu metody reduce (114)
 • Składalność (115)
 • Koszty (116)
 • Prapraprapra... (116)
 • Wiązanie (119)
 • Podsumowanie (120)
 • Ćwiczenia (120)
  • Spłaszczanie (120)
  • Różnica wieku między matką i dzieckiem (120)
  • Historyczna średnia długość życia (120)
  • Wszystko i trochę (121)

6. Sekretne życie obiektów (123)

 • Historia (123)
 • Metody (125)
 • Prototypy (126)
 • Konstruktory (127)
 • Przesłanianie dziedziczonych własności (128)
 • Interferencja prototypów (129)
 • Obiekty bez prototypów (131)
 • Polimorfizm (132)
 • Formowanie tabeli (132)
 • Metody pobierające i ustawiające (137)
 • Dziedziczenie (139)
 • Operator instanceof (140)
 • Podsumowanie (141)
 • Ćwiczenia (141)
  • Typ wektorowy (141)
  • Kolejna komórka (142)
  • Interfejs sekwencyjny (142)

7. Projekt - elektroniczne życie (145)

 • Definicja (145)
 • Reprezentacja przestrzeni (146)
 • Interfejs programistyczny stworzeń (148)
 • Obiekt World (149)
 • Zmienna this i jej zakres dostępności (151)
 • Animacja życia (153)
 • Rusza się (155)
 • Więcej form życia (156)
 • Bardziej realistyczna symulacja (157)
 • Funkcje obsługi czynności (158)
 • Populacja nowego świata (160)
 • Ożywianie świata (161)
 • Ćwiczenia (162)
  • Sztuczna głupota (162)
  • Drapieżniki (163)

8. Błędy i obsługa błędów (165)

 • Błędy programisty (165)
 • Tryb ścisły (166)
 • Testowanie (167)
 • Debugowanie (168)
 • Propagacja błędów (170)
 • Wyjątki (171)
 • Sprzątanie po wyjątkach (172)
 • Selektywne przechwytywanie wyjątków (174)
 • Asercje (176)
 • Podsumowanie (177)
 • Ćwiczenia (177)
  • Spróbuj jeszcze raz (177)
  • Zamknięte pudełko (177)

9. Wyrażenia regularne (181)

 • Tworzenie wyrażeń regularnych (182)
 • Dopasowywanie wzorców (182)
 • Dopasowywanie zbiorów znaków (183)
 • Powtarzanie części wzorca (184)
 • Grupowanie podwyrażeń (185)
 • Dopasowania i grupy (186)
 • Typ Date (187)
 • Granice słów i łańcuchów (188)
 • Wzorce wyboru (189)
 • Zasady dopasowywania (189)
 • Wycofywanie (190)
 • Metoda replace (192)
 • Zachłanność (193)
 • Dynamiczne tworzenie obiektów RegExp (195)
 • Metoda search (195)
 • Własność lastIndex (196)
  • Przeglądanie dopasowanych elementów za pomocą pętli (197)
 • Przetwarzanie plików INI (198)
 • Znaki międzynarodowe (200)
 • Podsumowanie (200)
 • Ćwiczenia (201)
  • Wyrażeniowy golf (201)
  • Rodzaje cudzysłowów (202)
  • Jeszcze raz liczby (202)

10. Moduły (203)

 • Co dają moduły (203)
  • Przestrzenie nazw (204)
  • Wielokrotne wykorzystywanie kodu (204)
  • Rozluźnienie powiązań (205)
 • Funkcje w roli przestrzeni nazw (206)
 • Obiekty jako interfejsy (207)
 • Pomijanie zakresu globalnego (208)
 • Wykonywanie danych jako kodu (209)
 • Funkcja dołączająca (209)
 • Powolne wczytywanie modułów (211)
 • Projektowanie interfejsu (214)
  • Przewidywalność (214)
  • Możliwość składania (215)
  • Interfejsy warstwowe (215)
 • Podsumowanie (216)
 • Ćwiczenia (216)
  • Nazwy miesięcy (216)
  • Powrót do elektronicznego życia (216)
  • Zależności cykliczne (217)

11. Projekt - język programowania (219)

 • Analiza składni (219)
 • Ewaluator (223)
 • Specjalne konstrukcje (224)
 • Środowisko (226)
 • Funkcja (228)
 • Kompilacja (229)
 • Ściąganie (229)
 • Ćwiczenia (230)
  • Tablice (230)
  • Zamknięcie (230)
  • Komentarze (231)
  • Naprawienie zakresu (231)

CZĘŚĆ II. PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE (233)

12. JavaScript i przeglądarki internetowe (235)

 • Sieci i internet (236)
 • Sieć ogólnoświatowa (237)
 • HTML (238)
 • HTML i JavaScript (240)
 • Piaskownica (241)
 • Zgodność i wojny przeglądarkowe (241)

13. Obiektowy model dokumentu (243)

 • Struktura dokumentu (243)
 • Drzewa (245)
 • Standard (246)
 • Poruszanie się po drzewie (246)
 • Znajdowanie elementów (248)
 • Modyfikowanie dokumentu (249)
 • Tworzenie węzłów (249)
 • Atrybuty (251)
 • Rozmieszczenie elementów na stronie (253)
 • Style (255)
 • Kaskadowe arkusze stylów (257)
 • Selektory (258)
 • Pozycjonowanie i animowanie (259)
 • Podsumowanie (261)
 • Ćwiczenia (262)
  • Budowa tabeli (262)
  • Elementy według nazwy znacznika (262)
  • Kapelusz kota (263)

14. Obsługa zdarzeń (265)

 • Procedury obsługi zdarzeń (265)
 • Zdarzenia i węzły DOM (266)
 • Obiekty zdarzeń (267)
 • Propagacja (268)
 • Działania domyślne (269)
 • Zdarzenia klawiszy (270)
 • Kliknięcia myszą (272)
 • Ruch myszy (273)
 • Zdarzenia przewijania (275)
 • Zdarzenia aktywacji (276)
 • Zdarzenie load (277)
 • Czas wykonywania skryptu (277)
 • Zegary (279)
 • Eliminowanie skutków zbyt częstego wyzwalania zdarzeń (280)
 • Podsumowanie (281)
 • Ćwiczenia (282)
  • Cenzura klawiatury (282)
  • Trop myszy (282)
  • Karty (282)

15. Projekt - gra platformowa (285)

 • Gra (286)
 • Technologia (286)
 • Poziomy (287)
 • Wczytywanie poziomu (288)
 • Aktorzy (289)
 • Hermetyzacja jako obciążenie (291)
 • Rysowanie (292)
 • Ruch i kolizje (297)
 • Aktorzy i czynności (299)
 • Śledzenie klawiszy (303)
 • Uruchamianie gry (303)
 • Ćwiczenia (306)
  • Koniec gry (306)
  • Wstrzymywanie gry (306)

16. Rysowanie na kanwie (309)

 • SVG (310)
 • Kanwa (311)
 • Wypełnienie i obrys (312)
 • Ścieżki (312)
 • Krzywe (314)
 • Rysowanie wykresu kołowego (317)
 • Tekst (318)
 • Obrazy (319)
 • Przekształcenia (320)
 • Zapisywanie i kasowanie przekształceń (323)
 • Powrót do gry (324)
 • Wybór interfejsu graficznego (329)
 • Podsumowanie (330)
 • Ćwiczenia (331)
  • Kształty (331)
  • Wykres kołowy (331)
  • Odbijająca się piłka (332)
  • Obliczenia na zapas (332)

17. HTTP (335)

 • Protokół (335)
 • Przeglądarki i HTTP (337)
 • XMLHttpRequest (339)
 • Wysyłanie żądania (339)
 • Żądania asynchroniczne (341)
 • Pobieranie danych XML (341)
 • Piaskownica dla HTTP (342)
 • Abstrahowanie żądań (343)
 • Obietnice (345)
 • Docenianie HTTP (348)
 • Bezpieczeństwo i HTTPS (348)
 • Podsumowanie (349)
 • Ćwiczenia (350)
  • Negocjacja treści (350)
  • Oczekiwanie na wiele obietnic (350)

18. Formularze i pola formularza (353)

 • Pola (354)
 • Aktywacja (355)
 • Wyłączanie pól (356)
 • Formularz jako całość (357)
 • Pola tekstowe (358)
 • Pola wyboru i przyciski radiowe (359)
 • Pola opcji do wyboru (360)
 • Pola plikowe (362)
 • Zapisywanie danych u klienta (364)
 • Podsumowanie (366)
 • Ćwiczenia (367)
  • Pracownia JavaScript (367)
  • Automatyczne uzupełnianie (367)
  • Gra w życie Conwaya (367)

19. Projekt - program rysunkowy (369)

 • Implementacja (370)
 • Tworzenie modelu DOM (370)
 • Podstawa (371)
 • Wybór narzędzi (372)
 • Kolor i rozmiar pędzla (374)
 • Zapisywanie (376)
 • Wczytywanie obrazów z plików (377)
 • Wykończenie (379)
 • Ćwiczenia (380)
  • Prostokąty (380)
  • Próbnik kolorów (381)
  • Wypełnianie zalewowe (382)

CZĘŚĆ III. WIĘCEJ NIŻ JAVASCRIPT (385)

20. Node.js (387)

 • Podstawy (388)
 • Asynchroniczność (388)
 • Polecenie node (389)
 • Moduły (391)
 • Instalowanie modułów z repozytorium NPM (392)
 • Moduł systemu plików (393)
 • Moduł HTTP (395)
 • Strumienie (396)
 • Prosty serwer plików (398)
 • Obsługa błędów (402)
 • Podsumowanie (404)
 • Ćwiczenia (404)
  • Negocjacja treści raz jeszcze (404)
  • Tamowanie wycieku (405)
  • Tworzenie katalogów (405)
  • Publiczna przestrzeń w internecie (406)

21. Projekt - serwis dla pasjonatów (407)

 • Projekt (408)
 • Długie sondowanie (409)
 • Interfejs HTTP (410)
 • Serwer (412)
  • Trasowanie (412)
  • Serwowanie plików (413)
  • Przemowy jako zasoby (414)
  • Długie sondowanie (416)
 • Klient (419)
  • HTML (419)
  • Uruchamianie (421)
  • Wyświetlanie przemów (422)
  • Aktualizowanie serwera (424)
  • Pokazywanie zmian (426)
 • Ćwiczenia (427)
  • Zapisywanie danych na dysku (427)
  • Resetowanie pól komentarzy (427)
  • Lepsze szablony (427)
  • Wykluczeni ze skryptów (428)

22. Wydajność JavaScriptu (429)

 • Kompilacja etapowa (430)
 • Układ grafowy (431)
 • Definiowanie grafu (432)
 • Pierwsza funkcja rozkładu ukierunkowanego siłowo (433)
 • Profilowanie (435)
 • Rozwijanie funkcji (437)
 • Powrót do klasycznych pętli (438)
 • Unikanie pracy (438)
 • Zmniejszanie ilości śmieci (439)
 • Usuwanie nieużytków (440)
 • Zapisywanie danych w obiektach (441)
 • Typy dynamiczne (443)
 • Podsumowanie (444)
 • Ćwiczenia (444)
  • Znajdowanie drogi (444)
  • Mierzenie czasu (445)
  • Optymalizacja (446)

Podpowiedzi do ćwiczeń (447)

 • Struktura programu (447)
  • Pętlowy trójkąt (447)
  • FizzBuzz (448)
  • Plansza do gry w szachy (448)
 • Funkcje (448)
  • Minimum (448)
  • Rekurencja (448)
  • Liczenie znaków (449)
 • Struktury danych - obiekty i tablice (449)
  • Suma przedziału liczb (449)
  • Odwracanie tablicy (449)
  • Lista (450)
  • Porównywanie głębokie (450)
 • Funkcje wyższego rzędu (451)
  • Różnica wieku między matką i dzieckiem (451)
  • Historyczna średnia długość życia (451)
  • Wszystko i trochę (451)
 • Sekretne życie obiektów (452)
  • Typ wektorowy (452)
  • Kolejna komórka (452)
  • Interfejs sekwencyjny (452)
 • Projekt - elektroniczne życie (453)
  • Sztuczna głupota (453)
  • Drapieżniki (453)
 • Błędy i obsługa błędów (453)
  • Spróbuj jeszcze raz (453)
  • Zamknięte pudełko (454)
 • Wyrażenia regularne (454)
  • Rodzaje cudzysłowów (454)
  • Jeszcze raz liczby (454)
 • Moduły (455)
  • Nazwy miesięcy (455)
  • Powrót do elektronicznego życia (455)
  • Zależności cykliczne (456)
 • Projekt - język programowania (456)
  • Tablice (456)
  • Zamknięcie (456)
  • Komentarze (456)
  • Naprawienie zakresu (457)
 • Obiektowy model dokumentu (457)
  • Budowa tabeli (457)
  • Elementy według nazwy znacznika (457)
 • Obsługa zdarzeń (458)
  • Cenzura klawiatury (458)
  • Trop myszy (458)
  • Karty (458)
 • Projekt - gra platformowa (459)
  • Koniec gry (459)
  • Wstrzymywanie gry (459)
 • Rysowanie na kanwie (460)
  • Kształty (460)
  • Wykres kołowy (460)
  • Odbijająca się piłka (461)
  • Obliczenia na zapas (461)
 • HTTP (461)
  • Negocjacja treści (461)
  • Oczekiwanie na wiele obietnic (462)
 • Formularze i pola formularza (462)
  • Pracownia JavaScript (462)
  • Automatyczne uzupełnianie (462)
  • Gra w życie Conwaya (463)
 • Projekt - program rysunkowy (463)
  • Prostokąty (463)
  • Próbnik kolorów (464)
  • Wypełnianie zalewowe (464)
 • Node.js (465)
  • Negocjacja treści raz jeszcze (465)
  • Tamowanie wycieku (465)
  • Tworzenie katalogów (466)
  • Publiczna przestrzeń w internecie (466)
 • Projekt - serwis dla pasjonatów (466)
  • Zapisywanie danych na dysku (466)
  • Resetowanie pól komentarzy (467)
  • Lepsze szablony (467)
  • Wykluczeni ze skryptów (467)
 • Wydajność JavaScriptu (468)
  • Znajdowanie drogi (468)
  • Optymalizacja (468)

Skorowidz (469)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.