reklama - zainteresowany?

Zaawansowane techniki języka JavaScript. Wydanie II - Helion


Autor: John Resig, Russ Ferguson, John Paxton
Tytuł oryginału: Pro JavaScript Techniques, Second Edition
Tłumaczenie: Jarosław Baca, Rafał Szpoton
ISBN: 978-83-283-2086-4
stron: 200, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2016-03-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,90 zł

Dodaj do koszyka

Tagi: JavaScript - Programowanie

JavaScript stanowi doskonałe, zaawansowane narzędzie do programowania aplikacji internetowych. Zawodowe wykorzystanie tego języka wymaga jednak opanowania trudniejszych zagadnień, takich jak obiektowy model dokumentu (DOM) czy korzystanie z nowych narzędzi obiektowych w JS. Trzeba też nauczyć się testować aplikację i usuwać błędy. Dopiero wiedza na tym poziomie pozwoli zasłużyć na miano profesjonalisty.

Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy o nowoczesnym języku JavaScript. Zawiera zwięzłe, praktyczne informacje, których każdy doskonały programista będzie potrzebował do pisania aplikacji internetowych. Autorzy skoncentrowali się na zasadniczych tematach i przedstawili wszystkie istotne kwestie dotyczące zaawansowanych technik programowania w tym języku. Opisali również praktyczne sposoby wykorzystania tych technik, wskazując przy tym sposoby uniknięcia potencjalnych problemów.

Dzięki tej książce:

 • poznasz najważniejsze profesjonalne techniki programowania w JavaScripcie
 • zrozumiesz działanie funkcji i zapoznasz się z narzędziami obiektowymi tego języka
 • dokładnie zgłębisz kwestie związane z modelem DOM i nauczysz się go wykorzystywać
 • zapoznasz się z zasadami obsługi zdarzeń w JavaScripcie
 • nauczysz się tworzyć kod wielokrotnego użytku z wykorzystaniem obiektowego JavaScriptu
 • zaczniesz wykorzystywać JavaScript do walidacji formularzy HTML oraz CSS
 • opanujesz techniki, które wkrótce zdecydują o przyszłości JavaScriptu

Programuj w JavaScripcie jak nowoczesny profesjonalista!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Zaawansowane techniki języka JavaScript. Wydanie II", wybierały także:

 • AngularJS
 • D3.js w akcji
 • Aplikacje 3D. Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3

Dodaj do koszyka

Spis treści

Zaawansowane techniki języka JavaScript. Wydanie II -- spis treści

O autorach (11)

O recenzentach technicznych (13)

Podziękowania (15)

Rozdział 1. Profesjonalne techniki w JavaScript (17)

 • Jak tu dotarliśmy? (18)
 • Współczesny JavaScript (19)
  • Rozkwit bibliotek (20)
  • Więcej niż wzmianka o rozwiązaniach mobilnych (21)
  • Dokąd zmierzamy? (22)
 • Co nas czeka wkrótce? (22)
 • Podsumowanie (23)

Rozdział 2. Funkcje, cechy i obiekty (25)

 • Cechy języka (25)
  • Referencje oraz wartości (25)
  • Zakres (27)
  • Kontekst (29)
  • Domknięcia (30)
  • Przeciążenie funkcji oraz sprawdzanie typów (33)
 • Nowe narzędzia obiektowe (35)
  • Obiekty (35)
  • Modyfikacja obiektów (36)
 • Podsumowanie (38)

Rozdział 3. Tworzenie kodu do wielokrotnego użytku (39)

 • Obiektowy JavaScript (39)
  • Dziedziczenie (43)
  • Widoczność składowych obiektu (47)
  • Przyszłość obiektowego JavaScript (49)
 • Opakowanie kodu w JavaScript (49)
  • Przestrzenie nazw (49)
  • Wzorzec modułowy (50)
  • Wyrażenia funkcyjne wywoływane natychmiast (51)
 • Podsumowanie (54)

Rozdział 4. Usuwanie błędów z kodu JavaScript (55)

 • Narzędzia testujące (55)
  • Konsola (56)
  • Wykorzystanie funkcji konsoli (58)
 • Debugger (60)
  • Inspektor DOM (60)
  • Analizator sieci (60)
  • Oś czasu (61)
  • Profiler (62)
 • Podsumowanie (63)

Rozdział 5. Obiektowy model dokumentu (65)

 • Wprowadzenie do obiektowego modelu dokumentu (65)
  • Struktura DOM (67)
  • Relacje w modelu DOM (68)
 • Dostęp do elementów DOM (70)
  • Odnajdywanie elementów za pomocą selektora CSS (72)
 • Oczekiwanie na wczytanie modelu DOM strony HTML (73)
  • Oczekiwanie na wczytanie strony (73)
  • Oczekiwanie na właściwe zdarzenie (74)
 • Pobieranie zawartości Elementu (74)
  • Pobieranie tekstu Elementu (74)
  • Pobieranie kodu HTML elementu (76)
 • Praca z atrybutami elementu (77)
  • Pobieranie i ustawianie wartości atrybutu (77)
 • Modyfikacja modelu DOM (80)
  • Tworzenie węzłów za pomocą DOM (80)
  • Wstawianie do drzewa DOM (81)
 • Wstawianie HTML do drzewa DOM (82)
  • Usuwanie węzłów z drzewa DOM (83)
  • Obsługa znaków niewidocznych w DOM (84)
  • Proste przeglądanie drzewa DOM (85)
 • Podsumowanie (87)

Rozdział 6. Zdarzenia (89)

 • Wprowadzenie do zdarzeń JavaScript (89)
  • Stos, kolejka oraz pętla zdarzeń (90)
  • Fazy zdarzeń (90)
 • Podłączanie procedur nasłuchu zdarzeń (92)
  • Dowiązywanie tradycyjne (92)
  • Dowiązywanie DOM: rekomendacja W3C (96)
  • Odwiązywanie zdarzeń (97)
 • Wspólne cechy zdarzeń (98)
  • Obiekt zdarzenia (98)
  • Wyłączenie bąbelkowania zdarzeń (98)
  • Zmiana domyślnych akcji przeglądarki (99)
  • Delegacja zdarzeń (101)
 • Obiekt zdarzenia (102)
  • Właściwości ogólne (102)
  • Właściwości związane z myszką (103)
  • Właściwości związane z klawiaturą (104)
 • Rodzaje zdarzeń (105)
  • Zdarzenia związane ze stroną (106)
  • Zdarzenia interfejsu użytkownika (107)
  • Zdarzenia myszy (107)
  • Zdarzenia klawiatury (109)
  • Zdarzenia formularzy (109)
  • Dostępność zdarzeń (110)
 • Podsumowanie (110)

Rozdział 7. JavaScript a walidacja formularzy (111)

 • Walidacja formularzy w HTML oraz CSS (111)
  • CSS (113)
 • Walidacja formularzy za pomocą JavaScript (114)
  • Walidacja a użytkownicy (117)
  • Zdarzenia walidacji (118)
 • Dostosowywanie walidacji (120)
  • Zapobieganie walidacji formularzy (120)
 • Podsumowanie (121)

Rozdział 8. Wprowadzenie do Ajaksa (123)

 • Używanie Ajaksa (124)
  • Żądania HTTP (124)
  • Odpowiedź HTTP (129)
 • Podsumowanie (131)

Rozdział 9. Narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych (133)

 • Tworzenie rusztowania projektu (134)
 • NPM jest podstawą wszystkich narzędzi (134)
 • Generatory (134)
  • Kontrola wersji (135)
  • Dodawanie plików, ich modyfikacje oraz pierwsze zatwierdzenie zmian (136)
 • Podsumowanie (139)

Rozdział 10. AngularJS oraz testowanie (141)

 • Widoki oraz kontrolery (143)
 • Zdalne źródła danych (145)
 • Trasy (146)
 • Parametry tras (148)
 • Testowanie aplikacji (149)
  • Testy jednostkowe (150)
  • Dodawanie nowych testów (151)
  • Testowanie żądań HTTP za pomocą $httpBackend (152)
  • Testowanie integracyjne z Protractorem (153)
 • Podsumowanie (156)

Rozdział 11. Przyszłość JavaScript (157)

 • Teraźniejszość i przyszłość ECMAScript (158)
 • Użycie ECMAScript Harmony (158)
  • Zasoby Harmony (159)
  • Używanie Harmony (159)
 • Funkcje języka ECMAScript Harmony (163)
  • Funkcje strzałkowe (164)
  • Klasy (166)
  • Obietnice (166)
  • Moduły (168)
  • Rozszerzenia typów (170)
  • Nowe typy kolekcji (173)
 • Podsumowanie (175)

Dodatek A. Dokumentacja DOM (177)

 • Zasoby (177)
 • Terminologia (177)
 • Zmienne globalne (179)
  • document (179)
  • HTMLElement (179)
 • Nawigacja DOM (180)
  • body (180)
  • childNodes (180)
  • documentElement (181)
  • firstChild (181)
  • getElementById( elementID ) (181)
  • getElementsByTagName( nazwaZnacznika ) (181)
  • lastChild (182)
  • nextSibling (182)
  • parentNode (183)
  • previousSibling (183)
 • Informacje o węźle (183)
  • innerText (183)
  • nodeName (184)
  • nodeType (184)
  • nodeValue (185)
 • Attributes (185)
  • className (185)
  • getAttribute( nazwaAtrybutu ) (186)
  • removeAttribute( nazwaAtrybutu ) (186)
  • setAttribute( nazwaAtrybutu, wartośćAtrybutu ) (187)
 • Modyfikacje modelu DOM (187)
  • appendChild( węzełDoDodania ) (187)
  • cloneNode( true|false ) (188)
  • createElement( nazwaWęzła ) (188)
  • createElementNS( przestrzeńNazw, nazwaZnacznika ) (188)
  • createTextNode( łańcuchZnakowy ) (189)
  • innerHTML (189)
  • insertBefore( węzełDoWstawienia, węzełPrzedKtórymWstawić ) (190)
  • removeChild( węzełDoUsunięcia ) (190)
  • replaceChild( węzełDoWstawienia, węzełDoZastąpienia ) (190)

Skorowidz (193)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.