reklama - zainteresowany?

Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F# - Helion

Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#
ebook
Autor: Dmitri Nesteruk
Tytuł oryginału: Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design
Tłumaczenie: Radosław Meryk
ISBN: 978-83-283-6271-0
stron: 240, Format: ebook
Data wydania: 2020-02-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 37,05 zł (poprzednio: 57,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-19,95 zł)

Nakład wyczerpany

Tagi: .NET - Programowanie | C# - Programowanie

Wzorce projektowe są bardzo przydatnym narzędziem w przyborniku programisty. Pozwalają na szybkie opracowanie złożonych zagadnień, ale można je również potraktować jako wstęp do ciekawego i inspirującego dochodzenia, jak rozwiązać konkretny problem na wiele różnych sposobów, na różnych poziomach zaawansowania technicznego i z zastosowaniem różnego rodzaju kompromisów. Takie próby jednak często prowadzą do nadinżynierii lub powstawania zbyt skomplikowanych struktur i mechanizmów. Chociaż bywa to zabawne i pomaga w doskonaleniu umiejętności programistycznych, nie jest pożądanym sposobem tworzenia systemów produkcyjnych.

To książka przeznaczona dla programistów C#, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat sztuki programowania dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik projektowych do rozwiązywania konkretnych problemów programistycznych w optymalny sposób. Dogłębnie przedstawiono tu implementację klasycznych wzorców wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich możliwości. Omówiono znaczenie poszczególnych cech języków C# i F# dla implementacji wzorców. Pokazano cały szereg przykładów i scenariuszy, możliwych implementacji wzorców, ich alternatyw i wzajemnych relacji. Co więcej, zaprezentowano sposób wykorzystania dedykowanego narzędzia ReSharper do łatwej implementacji wzorców projektowych.

W tej książce między innymi:

 • zasady projektowania SOLID
 • cechy C# i F# związane z paradygmatem funkcyjnym
 • kreacyjne wzorce projektowe
 • praca w środowisku Visual Studio

Wzorce projektowe w .NET: rekomendacja najlepszych architektów!

Spis treści

Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F# eBook -- spis treści

 • O autorze
 • Wprowadzenie
  • Dla kogo jest ta książka?
  • O przykładach kodu
 • Część I. Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Zasady projektowania SOLID
  • Zasada pojedynczej odpowiedzialności
  • Zasada otwarty-zamknięty
  • Zasada podstawiania Liskov
  • Zasada segregacji interfejsów
  • Zasada odwracania zależności
 • Rozdział 2. Perspektywa funkcyjna
  • Podstawy funkcji
  • Literały funkcyjne w języku C#
  • Funkcje przechowywania w C#
  • Literały funkcyjne w języku F#
  • Kompozycja
  • Cechy języka związane z paradygmatem funkcyjnym
 • Część II. Wzorce kreacyjne
 • Rozdział 3. Budowniczy
  • Scenariusz
  • Prosty budowniczy
  • Płynny budowniczy
  • Komunikowanie zamiaru
  • Złożony budowniczy
  • Parametry budowniczego
  • Dziedziczenie płynnego interfejsu
  • Konstrukcja DSL w F#
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Fabryki
  • Scenariusz
  • Metoda fabrykująca
  • Fabryka
  • Fabryka wewnętrzna
   • Separacja logiczna
  • Fabryka abstrakcyjna
  • Fabryka funkcyjna
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Prototyp
  • Kopiowanie głębokie i płytkie
  • ICloneable to zły pomysł
  • Głębokie kopiowanie z wykorzystaniem specjalnego interfejsu
  • Głębokie kopiowanie obiektów
  • Duplikacja za pomocą konstruktora kopiującego
  • Serializacja
  • Fabryka prototypów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Singleton
  • Singleton według konwencji
  • Klasyczna implementacja
   • Leniwe ładowanie
  • Kłopoty z singletonami
  • Singletony a IoC
  • Monostat
  • Podsumowanie
 • Część III. Wzorce strukturalne
 • Rozdział 7. Adapter
  • Scenariusz
  • Adapter
  • Tymczasowe stany adaptera
  • Problem z generowaniem skrótów
  • Adapter właściwości (surogat)
  • Adaptery w .NET Framework
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Most
  • Konwencjonalny most
  • Most do dynamicznego prototypowania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Kompozyt
  • Grupowanie obiektów graficznych
  • Sieci neuronowe
  • Opakowanie kompozytu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Dekorator
  • Niestandardowy StringBuilder
  • Adapter-dekorator
  • Wielokrotne dziedziczenie
  • Dynamiczna kompozycja dekoratora
  • Dekorator statyczny
  • Dekorator funkcyjny
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Fasada
  • Budowa terminalu handlowego
  • Zaawansowany terminal
  • Gdzie jest fasada?
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Pyłek
  • Nazwy użytkowników
  • Formatowanie tekstu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13. Pełnomocnik
  • Pełnomocnik zabezpieczający
  • Pełnomocnik właściwości
  • Pełnomocnik wirtualny
  • Pełnomocnik komunikacji
  • Podsumowanie
 • Część IV. Wzorce zachowań
 • Rozdział 14. Łańcuch odpowiedzialności
  • Scenariusz
  • Łańcuch metod
  • Łańcuch brokerów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 15. Polecenie
  • Scenariusz
  • Implementacja wzorca Polecenie
  • Operacje cofania
  • Polecenia złożone
  • Polecenie funkcyjne
  • Zapytania i rozdzielanie zapytań od poleceń
  • Podsumowanie
 • Rozdział 16. Interpreter
  • Ewaluator wyrażeń numerycznych
   • Leksykalizacja
   • Parsowanie
   • Wykorzystanie leksera i parsera
  • Interpreter w paradygmacie funkcyjnym
  • Podsumowanie
 • Rozdział 17. Iterator
  • Właściwości wspierane przez tablice
  • Stwórzmy iterator
  • Ulepszony iterator
  • Podsumowanie
 • Rozdział 18. Mediator
  • Chat room
  • Mediator ze zdarzeniami
  • Podsumowanie
 • Rozdział 19. Memento
  • Rachunek bankowy
  • Cofnij i ponów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 20. Pusty obiekt
  • Scenariusz
  • Podejście natrętne
  • Pusty obiekt
  • Ulepszenia projektu
  • Wirtualny pośrednik pustego obiektu
  • Dynamiczny pusty obiekt
  • Podsumowanie
 • Rozdział 21. Obserwator
  • Słabe zdarzenie
  • Obserwatory właściwości
  • Problemy z zależnościami
  • Strumienie zdarzeń
  • Kolekcje obserwowalne
  • Subskrypcje deklaratywne
  • Podsumowanie
 • Rozdział 22. Stan
  • Przejścia między stanami zależne od stanu
  • Maszyna stanów samoróbka
  • Maszyny stanów z wykorzystaniem biblioteki Stateless
   • Typy, akcje i ignorowanie przejść
   • Ponowne wejście w ten sam stan
   • Stany hierarchiczne
   • Dodatkowe własności
  • Podsumowanie
 • Rozdział 23. Strategia
  • Strategia dynamiczna
  • Strategia statyczna
  • Strategia funkcyjna
  • Podsumowanie
 • Rozdział 24. Metoda szablonowa
  • Symulacja gry
  • Funkcyjna odmiana Metody szablonowej
  • Podsumowanie
 • Rozdział 25. Wizytator
  • Nachalny wizytator
  • Wyświetlacz reflektywny
   • Funkcyjny wizytator reflektywny
  • Usprawnienia
  • Co to jest dysponowanie?
  • Wizytator dynamiczny
  • Klasyczny wizytator
   • Implementacja dodatkowego wizytatora
  • Wizytator acykliczny
  • Wizytator funkcyjny
  • Podsumowanie

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.