reklama - zainteresowany?

Wzorce Cloud Native - Helion

Wzorce Cloud Native
ebook
Autor: Cornelia Davies
Tłumaczenie: Wojciech Urbański
ISBN: 9788301213497
stron: 416, Format: ebook
Data wydania: 2020-07-30
Księgarnia: Helion

Cena książki: 53,40 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-35,60 zł)

Dodaj do koszyka Wzorce Cloud Native

Tagi: Programowanie w chmurze

Platformy chmurowe obiecują Świętego Grala: niemal zerowe przestoje działania, nieskończoną skalowalność, krótką pętle zwrotnych informacji, odporność na problemy i kontrolę kosztów. Ale jak to osiągnąć? Stosując podejście cloud-native, programiści mogą budować odporne, zdolne do łatwego dostosowywania się, rozproszone aplikacje w skali internetowej, które obsługują olbrzymie ilości użytkowników i obciążenia danymi. Poznaj te podstawowe wzorce i praktyki, a będziesz gotowy na prosperowanie w dynamicznym, rozproszonym, wirtualnym świecie chmury. Bazując na 25 latach swojego doświadczenia, Cornelia Davis uczy praktyk i wzorców, które odróżniają aplikacje cloud-native od innych. Wraz z realistycznymi przykładami i eksperckimi poradami w temacie pracy z aplikacjami, danymi, usługami czy routingiem autorka pokazuje, jak projektować i budować oprogramowanie, które doskonale działa na nowoczesnych platformach chmurowych. W książce omówiono: Cykl życia aplikacji cloud-native Zarządzanie konfiguracją na skalę chmury Aktualizacje bez przestojów, wersjonowane usługi i równoległe wdrożenia Wyszukiwanie usług i dynamiczny routing Zarządzanie interakcjami pomiędzy usługami, w tym powtórzenia i bezpieczniki Publikacja jest przeznaczona dla czytelników posiadających podstawowe umiejętności projektowania oprogramowania i czytania Javy lub podobnego języka.

Dodaj do koszyka Wzorce Cloud Native

 

Osoby które kupowały "Wzorce Cloud Native", wybierały także:

 • Serverless na platformie Azure (ebook)
 • Google App Engine. Kod w chmurze
 • Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze

Dodaj do koszyka Wzorce Cloud Native

Spis treści

Wzorce Cloud Native eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • przedmowa
 • wstęp
 • podziękowania
 • o książce
 • o autorce
 • o ilustracji na okładce
 • Część 1 Kontekst cloud-native
  • 1 Wciąż używasz tego słowa: definiując cloud-native
   • 1.1. Wymagania dzisiejszych aplikacji
    • Brak przestojów
    • Skrócone cykle informacji zwrotnej
    • Wsparcie urządzeń mobilnych i wielu urządzeń
    • Połączone urządzenia tak zwany internet rzeczy
    • Kierowane danymi (data-driven)
   • 1.2. Wprowadzenie oprogramowania cloud-native
    • Definiując cloud-native
    • Model myślowy dla oprogramowania cloud-native
    • Oprogramowanie cloud-native w akcji
   • 1.3. Cloud-native a pokój na świecie
    • Chmura (cloud) a cloud-native
    • Czym nie jest cloud-native
    • Cloud-native jest miłe
  • 2 Uruchamianie aplikacji cloud-native na produkcji
   • 2.1. Przeszkody
    • Płatki śniegu
    • Ryzykowne wdrożenia
    • Zmiana jest wyjątkiem
    • Niestabilność na produkcji
   • 2.2. Aktywatory
    • Ciągłe dostarczanie
    • Powtarzalność
    • Bezpieczne wdrożenia
    • Zmiana jest regułą
  • 3 Platforma dla oprogramowania cloud-native
   • 3.1. Ewolucja platform cloud(-native)
    • Zaczęło się od chmury
    • Sygnał wybierania cloud-native
   • 3.2. Podstawowe zasady platformy cloud-native
    • Po pierwsze, porozmawiajmy o kontenerach
    • Wsparcie dla ciągle zmieniających się
    • Wsparcie dla wysoko rozproszonych
   • 3.3. Kto co robi?
   • 3.4. Więcej możliwości platform cloud-native
    • Platforma wspiera cały cykl życia oprogramowania
    • Bezpieczeństwo, kontrola zmian, compliance (funkcje kontrolne)
    • Kontrola tego, co wchodzi do kontenera
    • Aktualizacje i łatanie podatności
    • Kontrola zmian
 • Część 2 Wzorce cloud-native
  • 4 Zdarzeniowe mikroserwisy: nie tylko żądanie-odpowiedź
   • 4.1. Jesteśmy (zwykle) uczeni programowania imperatywnego
   • 4.2. Wracamy do przetwarzania zdarzeniowego
   • 4.3. Moja globalna książka kucharska
    • Żądanie-odpowiedź
    • Architektura zdarzeniowa
   • 4.4. Wprowadzenie CQRS Command Query Responsibility Segregation
   • 4.5. Inne style, podobne wyzwania
  • 5 Redundancja aplikacji: skalowanie poziome i bezstanowość
   • 5.1. Aplikacje cloud-native mają wiele uruchomionych instancji
   • 5.2. Stanowe aplikacje w chmurze
    • Dekompozycja monolitu i powiązanie z bazą danych
    • Słaba obsługa stanu sesji
   • 5.3. Sesje HTTP i lepkie sesje
   • 5.4. Stanowe usługi i bezstanowe aplikacje
    • Stanowe usługi to usługi wyjątkowe
    • Zmiana aplikacji na bezstanową
  • 6 Konfiguracja aplikacji: nie tylko zmienne środowiskowe
   • 6.1. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o konfiguracji?
    • Dynamiczne skalowanie zwiększanie i zmniejszanie liczby instancji aplikacji
    • Zmiany infrastruktury powodujące zmiany konfiguracji
    • Aktualizacja konfiguracji aplikacji bez przestoju
   • 6.2. Warstwa konfiguracji aplikacji
   • 6.3. Wstrzykiwanie wartości systemowych/środowiskowych
    • Zobaczmy to w akcji: używanie zmiennych środowiskowych dla konfiguracji
   • 6.4. Wstrzykiwanie konfiguracji aplikacji
    • Wprowadzenie serwera konfiguracji
    • Bezpieczeństwo dostarcza kolejnych wymagań
    • Zobaczmy to w akcji: konfiguracja aplikacji z wykorzystaniem serwera konfiguracyjnego
  • 7 Cykl życia aplikacji: uwzględnianie ciągłych zmian
   • 7.1. Współczucie dla działu operatorów
   • 7.2. Cykl życia jednej aplikacji, cykle życia wielu instancji
    • Aktualizacje blue/green
    • Stopniowa aktualizacja
    • Równoległe wdrożenia
   • 7.3. Koordynacja różnych cyklów życia aplikacji
   • 7.4. Zobaczmy to w akcji: wymiana poświadczeń a cykl życia aplikacji
   • 7.5. Radzenie sobie z efemerycznymi środowiskami uruchomieniowymi
   • 7.6. Widoczność stanu cyklu życia aplikacji
    • Zobaczmy to w akcji: węzły stanu zdrowia i sondy
   • 7.7. Serverless
  • 8 Dostęp do aplikacji: usługi, trasy i wyszukiwanie usług
   • 8.1. Abstrakcja usługi
    • Przykład usługi: googlowanie
    • Przykład usługi: nasz agregator blogów
   • 8.2. Dynamiczny routing
    • Równoważenie obciążenia po stronie serwera
    • Równoważenie obciążenia po stronie klienta
    • Aktualność tras
   • 8.3. Wyszukiwanie usług
    • Wyszukiwanie usług w sieci
    • Wyszukiwanie usług z równoważeniem ruchu po stronie klienta
    • Wyszukiwanie usług w Kubernetesie
    • Zobaczmy to w akcji: wykorzystanie wyszukiwania usług
  • 9 Redundancja interakcji: powtarzanie i inne pętle sterowania
   • 9.1. Powtarzanie żądań
    • Podstawowe powtórzenie żądania
    • Zobaczmy to w akcji: proste powtórzenia
    • Powtórzenia: co może pójść nie tak?
    • Wywoływanie burzy powtórzeń
    • Zobaczmy to w akcji: wywoływanie burzy powtórzeń
    • Unikanie burz powtórzeń: uprzejmi klienci
    • Zobaczmy to w akcji: bycie bardziej uprzejmym klientem
    • Kiedy nie powtarzać
   • 9.2. Logika awaryjna
    • Zobaczmy to w akcji: implementacja logiki awaryjnej
   • 9.3. Pętle sterowania
    • Zrozumienie typów pętli sterowania
    • Sterowanie pętlą sterowania
  • 10 Fasady usług: bezpieczniki (circuit breakers) i bramy API
   • 10.1. Bezpieczniki
    • Bezpiecznik w oprogramowaniu
    • Implementacja bezpiecznika
   • 10.2. Bramy API
    • Sprawa bramy API w oprogramowaniu cloud-native
    • Topologia bramy API
   • 10.3. Service mesh
    • Sidecar
    • Płaszczyzna sterowania
  • 11 Rozwiązywanie problemów: odnaleźć igłę w stogu siana
   • 11.1. Logowanie aplikacji
   • 11.2. Metryki aplikacji
    • Ściąganie metryk z aplikacji cloud-native
    • Wysyłanie metryk z aplikacji cloud-native
   • 11.3. Rozproszone śledzenie
    • Ślady w wyjściu usług
    • Składanie śladów za pomocą Zipkina
    • Szczegóły implementacji
  • 12 Dane cloud-native: przełamywanie monolitu danych
   • 12.1. Każdy mikroserwis potrzebuje pamięci podręcznej
   • 12.2. Przejście od żądań i odpowiedzi do zdarzeniowości
   • 12.3. Dziennik zdarzeń
    • Zobaczmy to w akcji: implementacja zdarzeniowych mikroserwisów
    • Co nowego w tematach i kolejkach?
    • Zawartość zdarzenia
    • Idempotentność
   • 12.4. Event sourcing
    • Dotychczasowa podróż
    • Źródło prawdy
    • Zobaczmy to w akcji: implementacja event sourcingu
   • 12.5. Ledwo zadrapaliśmy powierzchnię
 • Przypisy

Dodaj do koszyka Wzorce Cloud Native

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.