reklama - zainteresowany?

Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu - Helion

Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu
Autor: Dick Kusleika
Tytuł oryginału: Data Visualization with Excel Dashboards and Reports
ISBN: 978-83-8322-091-8
okładka: mi
Data wydania: 2023-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 51,35 zł (poprzednio: 79,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-27,65 zł)

Dodaj do koszyka Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu

Dodaj do koszyka Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu

 

Osoby które kupowały "Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Scrum. O zwinnym zarz
 • Prawa ludzkiej natury

Dodaj do koszyka Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu

Spis treści

Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu -- spis treści

Wstęp

Część I. Wyświetlanie danych na pulpicie nawigacyjnym

 • Rozdział 1. Podstawy pulpitów nawigacyjnych
  • Kiedy stosować pulpity nawigacyjne
   • Co to jest pulpit nawigacyjny?
   • Kluczowe wskaźniki efektywności
  • Ustalanie wymagań użytkownika
   • Typy użytkowników końcowych
  • Łączenie danych
   • Tabele przestawne
   • Funkcje arkusza kalkulacyjnego
   • Tabele
   • Tekst jako kolumny
   • Usuwanie duplikatów
  • Budowa pulpitu nawigacyjnego
   • Układanie elementów
   • Różnicowanie elementów
   • Przedstawianie trendów
  • Formatowanie pulpitu nawigacyjnego
   • Formaty liczb
 • Rozdział 2. Przypadki zastosowania pulpitów nawigacyjnych
  • Sprawdzanie postępu
   • Studium przypadku - monitorowanie projektu związanego z oprogramowaniem
  • Wyświetlanie kluczowych wskaźników efektywności
   • Studium przypadku - kluczowe wskaźniki efektywności działu kadr
  • Raporty finansowe
   • Studium przypadku - dane i wskaźniki finansowe
 • Rozdział 3. Przygotowanie danych pod pulpity nawigacyjne
  • Rozdzielanie warstw danych
   • Warstwa danych źródłowych
   • Warstwa przygotowania i analizy
   • Warstwa prezentacji
  • Praca z danymi ze źródeł zewnętrznych
   • Power Query kontra Power Pivot
   • Pliki tekstowe
   • Pliki Excela
   • Bazy danych Access
   • Bazy danych programu SQL Server
  • Przekształcanie danych za pomocą Power Query
   • Zarządzanie kolumnami i wierszami
   • Przekształcanie kolumn

Część II. Elementarz wizualizacji

 • Rozdział 4. Podstawy skutecznych wizualizacji
  • Tworzenie efektywnych wizualizacji
   • Wszystko na jednym ekranie
   • Ładny projekt
   • Szybko opowiedziana historia
   • Historia spójna z danymi
   • Wybór odpowiedniego wykresu
  • Nadawanie znaczenia za pomocą koloru
   • Jak używać kolorów?
   • Wskazówki dotyczące stosowania koloru
  • Skupianie uwagi na tekście
   • Czcionka
   • Legendy
   • Osie
   • Etykiety danych
  • Pokazywanie obserwacji za pomocą wykresów
   • Porównywanie
   • Skład
   • Relacje
 • Rozdział 5. Wizualizacje niebędące wykresami
  • Wyjaśnienie niestandardowych formatów liczb
   • Cztery części formatu
   • Znaki specjalne
   • Format daty i godziny
   • Warunkowy niestandardowy format liczb
  • Używanie ikon
   • Skale kolorów
   • Paski danych
   • Zestawy ikon
  • Wykresy przebiegu w czasie
   • Rodzaje wykresów przebiegu w czasie
   • Tworzenie wykresu przebiegu w czasie
   • Grupy wykresów przebiegu w czasie
   • Dostosowywanie wykresu przebiegu w czasie
 • Rozdział 6. Tworzenie infografiki za pomocą kształtów
  • Praca z kształtami
   • Wstawianie kształtów
   • Dostosowywanie kształtów
  • Umieszczanie danych w ramkach
   • Tworzenie baneru
   • Tworzenie zakładki segregatora
   • Praca z wieloma kształtami
   • Tworzenie prostych wykresów za pomocą kształtów
  • Tworzenie niestandardowej infografiki
  • Dodawanie innych ilustracji

Część III. Opowiadanie historii za pomocą wizualizacji

 • Rozdział 7. Wizualizacja porównań wydajności
  • Pojedyncze pomiary
  • Wykresy kolumnowe
   • Studium przypadku - sprzedaż kwartalna
  • Wykresy pociskowe
   • Studium przypadku - wydatki a budżet
  • Wykresy kolumnowe grupowane
   • Studium przypadku - wady produkcyjne
  • Wykresy lejkowe
   • Studium przypadku - konwersja sprzedaży
  • Wykresy XY
   • Studium przypadku - temperatura a sprzedaż
  • Wykresy bąbelkowe
   • Studium przypadku - kredyty hipoteczne
  • Wilkinsonowe wykresy punktowe
   • Studium przypadku - wyniki produkcji
 • Rozdział 8. Wizualizowanie części większej całości
  • Wykresy kołowe
  • Wykresy pierścieniowe
   • Studium przypadku - sprzedaż według regionu
  • Wykresy waflowe
   • Studium przypadku - udział pracowników według dodatków
  • Hierarchiczne wykresy pierścieniowe
   • Studium przypadku - czas trwania procesu produkcyjnego
  • Histogramy
   • Studium przypadku - rachunki klientów restauracji
  • Mapy drzewa
   • Studium przypadku - średnia składek ubezpieczeniowych
  • Wykresy kaskadowe
   • Studium przypadku - dochód netto
 • Rozdział 9. Wizualizacja zmian w czasie
  • Wykresy liniowe
   • Studium przypadku - sprzedaż według kategorii produktu
  • Wykresy kolumnowe i wariancja
   • Studium przypadku - sprzedaż domów według miesiąca
  • Wykresy kombi
   • Studium przypadku - przychód z przewozów a kilometry
  • Wykresy liniowe z różnicami
   • Studium przypadku - przychód w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem
  • Wykresy pudełkowe
   • Studium przypadku - wynagrodzenia według działów
  • Wykresy animowane
   • Wykresy przestawne
   • Formuły obszaru przygotowania
   • Animowanie wykresów za pomocą makr
  • Automatyzacja wykresów
   • Manipulowanie obiektami wykresu
   • Tworzenie paneli wykresów

Dodaj do koszyka Wizualizacja danych. Pulpity nawigacyjne i raporty w Excelu

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.