reklama - zainteresowany?

Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów - Helion

Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
ebook
Autor: Abhishek Sur
ISBN: 978-83-754-1186-7
stron: 460, Format: ebook
Data wydania: 2020-11-19
Księgarnia: Helion

Cena książki: 62,37 zł (poprzednio: 69,30 zł)
Oszczędzasz: 10% (-6,93 zł)

Dodaj do koszyka Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów

Tagi: .NET - Programowanie | Programowanie | Visual Studio - Programowanie

Praca z zestawem różnych pojawiających się nowych technologii jest sporym wyzwaniem. Zadaniem pakietu Visual Studio 2012 jest umożliwianie użytkowni-kom programowania i obsługi aplikacji klienckich i biznesowych. Platforma .NET 4.5 zapewnia programistom szerokie możliwości pracy nad wszelkimi formami aplikacji i usług, od klienckich poprzez mobilne aż do internetowych, pomagając w szybkim dostarczeniu ich na rynek.
Visual Studio 2012 i .NET 4.5: Poradnik dla zaawansowanych programistów jest praktycznym przewodnikiem pokazującym krok po kroku, jak pracować z nowymi technologiami w środowisku .NET. Zapewnia dogłębną analizę i eksperckie porady dotyczące różnych elementów .NET oraz prezentuje kod wykorzystujący szczegółowe przykłady praktyczne. Ta książka pozwala szybko rozpocząć pracę w środowisku programistycznym Visual Studio 2012 pokazując możliwości różnych jego narzędzi. Zapewnia ekspercką wiedzę na temat infrastruktury .NET, budowy wewnętrznej podzespołów i podstawowe wprowadzenie do języka pośredniego. Typowe pojęcia i zagadnienia związane z językiem C# są pokazane przy wykorzystaniu wielu przykładów.
Dla kogo jest napisana ta książka
Ta książka jest przeznaczona dla programistów Visual Studio 2012 i .NET, którzy chcą dokładnie zrozumieć nowe technologie .NET i rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Wymagane jest podstawowe zrozumienie platformy .NET i języka C#. Celem tej książki jest pogłębienie znajomości .NET i pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów z najnowszymi technologiami.
Czego można nauczyć się z tej książki
- Podstaw korzystania ze środowiska programistycznego Visual Studio 2012 i jego różnych składników oraz lepszego wykorzystania tego narzędzia podczas pisania kodu
- Zrozumienia technik zarządzania pamięcią do budowania lepszych aplikacji
- Zrozumienia infrastruktury .NET dzięki dogłębnej analizie jej budo-wy wewnętrznej
- Tworzenia rozwiązań wykorzystujących w pełni możliwości języko-we .NET i umiejętności wybierania odpowiednich technologii
- Implementowania aplikacji wielowątkowych / asynchronicznych przy użyciu najnowszych aktualizacji platformy .NET 4.5 i porównania z poprzednimi rozwiązaniami
- Tworzenia bezpiecznych aplikacji WWW opartych na ASP.NET w środowisku .NET 4.5 z wykorzystaniem jQuery i HTML5 w celu szybkiego tworzenia aplikacji
- Projektowania zaawansowanych aplikacji klienckich .NET z wyko-rzystaniem MVVM i WPF 4.5
- Zrozumienia urządzeń dotykowych i wykorzystania umiejętności programowania wielodotykowych aplikacji dla Windows 8

Dodaj do koszyka Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów

 

Osoby które kupowały "Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów", wybierały także:

  • Domain-Driven Design dla .NET Core. Jak rozwiązywać złożone problemy podczas projektowania architektury aplikacji
  • Gray Hat C#. Język C# w kontroli i łamaniu zabezpieczeń
  • PowerShell. Kurs video. Zarz
  • ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalności Web API
  • Programowanie asynchroniczne i równoległe w C#. Kurs video. Poziom podstawowy

Dodaj do koszyka Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów

Spis treści

Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów eBook -- spis treści

Dodaj do koszyka Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.