reklama - zainteresowany?

Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy - Helion

Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy
ebook
Autor: Matt Harrison
Tytuł oryginału: Machine Learning Pocket Reference: Working with Structured Data
Tłumaczenie: Andrzej Watrak
ISBN: 978-83-283-6559-9
stron: 256, Format: ebook
Data wydania: 2020-06-16
Księgarnia: Helion

Cena książki: 22,45 zł (poprzednio: 44,90 zł)
Oszczędzasz: 50% (-22,45 zł)

Dodaj do koszyka Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy

Tagi: Analiza danych | Python - Programowanie | Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe i nauka o danych są dziś ogromnie popularne. Dziedziny te szybko się rozwijają, a poszczególne techniki uczenia maszynowego znajdują coraz więcej różnorodnych zastosowań. Wiedza, którą można uzyskać dzięki odpowiedniemu przygotowaniu danych i ich eksploracji, często jest bezcenna. Umiejętność ich analizy oraz wiedza o możliwych sposobach rozwiązywania problemów napotykanych podczas uczenia maszynowego są więc dużymi atutami i mogą być wykorzystywane w wielu gałęziach nauki, techniki i biznesu.

Z tego zwięzłego przewodnika po technikach uczenia maszynowego opartego na strukturalnych danych skorzystają programiści, badacze, osoby zajmujące się nauką o danych oraz twórcy systemów sztucznej inteligencji. Znalazł się tu wyczerpujący opis procesu uczenia maszynowego i klasyfikacji danych strukturalnych. Przedstawiono też metody klastrowania danych, analizy regresji, redukcji wymiarowości oraz inne ważne zagadnienia. Prezentowane treści zostały zilustrowane uwagami, tabelami i przykładami kodu. Nie zabrakło opisu przydatnych bibliotek, niezwykle użytecznych w pracy analityka danych. W efekcie książka pozwala na szybkie rozwiązywanie różnego rodzaju problemów związanych z przetwarzaniem danych strukturalnych.

W książce między innymi:

 • klasyfikacja, oczyszczanie i uzupełnianie braków danych
 • eksploracyjna analiza danych i dobór modelu danych
 • przykłady analiz regresji
 • redukcja wymiarowości
 • potoki w bibliotece scikit-learn

Uczenie maszynowe: nowy wymiar analizy danych!

Dodaj do koszyka Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy

Spis treści

Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy eBook -- spis treści


Przedmowa 9

 • Czego należy oczekiwać? 9
 • Dla kogo jest ta książka? 10
 • Konwencje typograficzne 10
 • Przykłady kodów 11
 • Podziękowania 11

Rozdział 1. Wprowadzenie 13

 • Wykorzystywane biblioteki 13
 • Instalowanie bibliotek za pomocą programu pip 15
 • Instalowanie bibliotek za pomocą programu conda 16

Rozdział 2. Schemat procesu uczenia maszynowego 19

Rozdział 3. Klasyfikacja danych: baza Titanic 21

 • Proponowany schemat projektu 21
 • Importowane biblioteki 21
 • Zadanie pytania 22
 • Stosowana terminologia 22
 • Zebranie danych 24
 • Oczyszczanie danych 25
 • Zdefiniowanie cech 30
 • Próbkowanie danych 32
 • Imputacja danych 32
 • Normalizacja danych 33
 • Refaktoryzacja kodu 34
 • Model odniesienia 35
 • Różne rodziny algorytmów 35
 • Kontaminacja modeli 37
 • Utworzenie modelu 37
 • Ocena modelu 38
 • Optymalizacja modelu 39
 • Macierz pomyłek 40
 • Krzywa ROC 40
 • Krzywa uczenia 42
 • Wdrożenie modelu 43

Rozdział 4. Brakujące dane 45

 • Badanie braków danych 45
 • Pomijanie braków 49
 • Imputacja danych 49
 • Tworzenie kolumn ze wskaźnikami 50

Rozdział 5. Oczyszczanie danych 51

 • Nazwy kolumn 51
 • Uzupełnianie brakujących wartości 52

Rozdział 6. Badanie danych 53

 • Ilość danych 53
 • Statystyki podsumowujące 53
 • Histogram 54
 • Wykres punktowy 56
 • Wykres łączony 57
 • Macierz wykresów 59
 • Wykresy pudełkowy i skrzypcowy 60
 • Porównywanie dwóch cech porządkowych 61
 • Korelacja 63
 • Wykres RadViz 66
 • Wykres współrzędnych równoległych 68

Rozdział 7. Wstępne przetwarzanie danych 71

 • Normalizacja 71
 • Skalowanie w zadanym zakresie 72
 • Kolumny wskaźnikowe 73
 • Kodowanie etykietowe 74
 • Kodowanie częstościowe 74
 • Wyodrębnianie kategorii danych z ciągów znaków 75
 • Inne rodzaje kodowania kolumn kategorialnych 76
 • Przetwarzanie dat 78
 • Tworzenie cechy col_na 79
 • Ręczne przetwarzanie cech 79

Rozdział 8. Wybieranie cech 81

 • Skorelowane kolumny danych 81
 • Regresja lasso 83
 • Rekurencyjna eliminacja cech 85
 • Informacja wzajemna 86
 • Analiza głównych składowych 87
 • Ważność cech 87

Rozdział 9. Niezrównoważone klasy danych 89

 • Wybór innego wskaźnika 89
 • Algorytmy drzewa decyzyjnego i metody zespołowe 89
 • Penalizacja modeli 89
 • Próbkowanie w górę mniej licznych klas 90
 • Generowanie danych w mniej licznych klasach 91
 • Próbkowanie w dół bardziej licznych klas 91
 • Próbkowanie w górę, a potem w dół 92

Rozdział 10. Klasyfikacja 93

 • Regresja logistyczna 94
 • Naiwny klasyfikator Bayesa 98
 • Maszyna wektorów nośnych 99
 • K najbliższych sąsiadów 102
 • Drzewo decyzyjne 104
 • Las losowy 111
 • XGBoost 115
 • Model LightGBM z gradientowym wzmacnianiem 124
 • TPOT 128

Rozdział 11. Wybór modelu 133

 • Krzywa weryfikacji 133
 • Krzywa uczenia 134

Rozdział 12. Wskaźniki i ocena klasyfikacji 137

 • Tablica pomyłek 137
 • Wskaźniki 140
 • Dokładność 141
 • Czułość 141
 • Precyzja 141
 • F1 142
 • Raport klasyfikacyjny 142
 • Krzywa ROC 142
 • Krzywa precyzja-czułość 144
 • Krzywa skumulowanych zysków 145
 • Krzywa podniesienia 147
 • Równowaga klas 149
 • Błąd prognozowania klas 150
 • Próg dyskryminacji 150

Rozdział 13. Interpretacja modelu 153

 • Współczynniki regresji 153
 • Ważność cech 153
 • Pakiet LIME 153
 • Interpretacja drzewa 155
 • Wykres częściowych zależności 156
 • Modele zastępcze 158
 • Pakiet Shapley 159

Rozdział 14. Regresja 163

 • Model odniesienia 165
 • Regresja liniowa 165
 • Maszyna wektorów nośnych 168
 • K najbliższych sąsiadów 170
 • Drzewo decyzyjne 172
 • Las losowy 177
 • XGBoost 180
 • LightGBM 185

Rozdział 15. Wskaźniki i ocena regresji 191

 • Wskaźniki 191
 • Wykres reszt 193
 • Heteroskedastyczność 194
 • Rozkład normalny reszt 195
 • Wykres błędów prognozowanych wyników 196

Rozdział 16. Interpretacja modelu regresyjnego 199

 • Shapley 199

Rozdział 17. Redukcja wymiarowości danych 205

 • Analiza głównych składowych 205
 • UMAP 221
 • t-SNE 226
 • PHATE 230

Rozdział 18. Klastrowanie danych 233

 • Algorytm k-średnich 233
 • Klastrowanie aglomeracyjne (hierarchiczne) 239
 • Interpretowanie klastrów 241

Rozdział 19. Potoki 247

 • Potok klasyfikacyjny 247
 • Potok regresyjny 249
 • Potok analizy głównych składowych 249

Dodaj do koszyka Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.