reklama - zainteresowany?

Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 - Helion


ebook
Autor: William Rice
Tytuł oryginału: Moodle 1.9 E-Learning Course Development
Tłumaczenie: Anna Borska
ISBN: 978-83-246-5793-3
stron: 360, Format: ebook
Data wydania: 2013-02-19
Księgarnia: Helion

Cena książki: 28,50 zł (poprzednio: 57,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-28,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Moodle

Poznaj możliwości Moodle"a i twórz jeszcze atrakcyjniejsze kursy internetowe

 • Jak zarządzać zawartością kursów?
 • Jak modyfikować konfigurację witryny?
 • Jak dodawać do kursów interaktywny materiał?

Moodle jest darmowym systemem zarządzania nauczaniem. Pozwala on na wprowadzenie jeszcze większej interaktywności przy tworzeniu kursów internetowych. Dzięki temu rozwiązaniu kursy stają się jeszcze atrakcyjniejsze i skuteczniejsze. Użycie tej platformy wyzwala większe zaangażowanie zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Uczniowie mogą między innymi wzajemnie recenzować swoje prace. Natomiast katalogi i narzędzia przeznaczone dla nauczycieli umożliwiają udostępnianie uczniom konkretnych plików, sprawdzanie wiedzy i wystawianie ocen. Dzięki ankietom możliwe jest także zbadanie opinii uczniów na temat przebiegu kursu.

Książka "Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9" zawiera szczegółowy opis tworzenia edukacyjnej witryny i zarządzania kursem internetowym -- z podziałem na kolejne kroki całego procesu. Korzystając z tego podręcznika, dowiesz się także, jak udoskonalić zbudowaną już witrynę i zwiększyć jej możliwości (na przykład poprzez dodawanie elementów statycznych i interaktywnych, takich jak ankiety, dzienniki czy strony wiki). Podręcznik ten został skonstruowany w taki sposób, aby dostarczać praktycznej wiedzy pedagogom, szkoleniowcom, administratorom serwisu oraz autorom kursów, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości Moodle"a w celu poprawienia jakości i atrakcyjności kształcenia online, a także szkolenia w tradycyjnej formie -- podczas lekcji w szkolnej pracowni komputerowej.

 • Instalacja i konfiguracja Moodle"a
 • Dodawanie elementów społecznościowych
 • Zasoby i elementy interaktywne
 • Pliki pakietów językowych
 • Tworzenie kategorii kursu
 • Dołączanie materiału statycznego
 • Techniki zwiększające bezpieczeństwo
 • Tworzenie pytań i zarządzanie nimi
 • Narzędzia dla nauczyciela -- raporty i logi
 • Rozszerzanie Moodle"a i administracja systemem

Z tym podręcznikiem każda nauka stanie się atrakcyjna i efektywna!

Dodaj do koszyka

Spis treści

Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9 eBook -- spis treści

O autorze (11)

O recenzentach (13)

Przedmowa (15)

Rozdział 1. Wprowadzenie (19)

  • Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (20)
  • Plan tworzenia witryny nauczania (20)
  • Krok po kroku - korzystanie z każdego z rozdziałów (21)
  • Krok 1. Zrozumienie podejścia Moodle'a do nauczania (rozdział 1.) (21)
  • Krok 2. Instalacja i konfiguracja Moodle'a (rozdziały 2. i 3.) (21)
  • Krok 3. Tworzenie struktury witryny nauczania (rozdział 4.) (22)
  • Krok 4. Dodawanie podstawowego materiału do kursu (rozdział 5.) (22)
  • Krok 5. Tworzenie zasobów interaktywnych (rozdział 6.) (22)
  • Krok 6. Dodawanie elementów społecznościowych (rozdział 7.) (23)
  • Krok 7. Tworzenie strony powitalnej (rozdział 8.) (23)
  • Krok 8. Korzystanie z narzędzi nauczyciela (rozdział 9.) (23)
  • Krok 9. Rozszerzanie Moodle'a (rozdział 10.) (24)
 • Idea Moodle'a (24)
 • Doświadczenia użytkowników Moodle'a (25)
  • Strona główna Moodle'a (26)
  • Wewnątrz kursu (30)
  • Tryb edycji (37)
  • Zasoby i elementy interaktywne (39)
  • Blok administracji (40)
  • I wiele więcej (41)
 • Architektura Moodle'a (41)
  • Katalog aplikacji Moodle'a (42)
  • Katalog danych Moodle'a (43)
  • Baza danych Moodle'a (44)
 • Podsumowanie (44)

Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja Moodle'a (45)

  • Eksperymenty na własną rękę (45)
  • Korzystanie z tego rozdziału (46)
 • Instalacja Moodle'a (46)
  • Krok 1. instalacji - serwer (47)
  • Krok 2. instalacji - poddomena czy podkatalog? (49)
  • Krok 3. instalacji - pobranie i rozpakowanie Moodle'a (50)
  • Krok 4. instalacji - katalog danych Moodle'a (53)
  • Krok 5. instalacji - baza danych (54)
  • Krok 6. instalacji - skrypt instalacyjny (57)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 3. Konfiguracja witryny (65)

 • Eksperymenty na własną rękę (65)
 • Menu administracji witryny (66)
  • Dostęp do menu administracji witryny (67)
 • Uwierzytelnianie (68)
  • Uwierzytelnianie przy użyciu zewnętrznej bazy danych lub zewnętrznego serwera (69)
  • Konta utworzone ręcznie i zawieszanie kont (70)
 • Zapisy (71)
  • Zapisy wewnętrzne (72)
 • Język (83)
  • Pliki pakietów językowych (84)
  • Ustawienia językowe (85)
  • Ustawienia zabezpieczeń (89)
  • Filtry (95)
 • Konfiguracja strony głównej (98)
  • Jak korzystać z tego podrozdziału (99)
  • Ustawienia strony głównej (99)
 • Kopie bezpieczeństwa (105)
 • Zadania programu cron (105)
 • Podsumowanie (106)

Rozdział 4. Tworzenie kategorii i kursów (107)

 • Kategorie kursów a odbiór witryny (107)
  • Tworzenie kategorii kursów (109)
  • Ustalanie kolejności kursów (109)
  • Dodawanie kursu do kilku kategorii (110)
 • Zmiana kategorii kursu (111)
  • Ustawienia kursu (112)
 • Ręczne zapisywanie nauczycieli i uczniów (128)
 • Bloki (130)
 • Podsumowanie (153)

Rozdział 5. Dodawanie materiału statycznego do kursu (155)

 • Jakie rodzaje materiałów statycznych można dodać? (155)
  • Zasoby (156)
 • Pliki (158)
  • Do czego służy przesyłanie plików? (158)
  • Typy plików (159)
  • Zamieszczanie odnośników do przesłanych plików (160)
  • Kiedy warto korzystać z przesyłania plików? (162)
 • Strony tekstowe (162)
  • Wybór formatu strony tekstowej (163)
  • Ustawienia okna (166)
 • Strony internetowe (166)
  • Korzyści ze stosowania języka HTML w trakcie edycji stron internetowych (167)
  • Tworzenie strony w edytorze HTML i przesyłanie jej do Moodle'a (169)
  • Nauka języka HTML (169)
 • Odnośniki (170)
  • Odnośnik a strona internetowa (171)
 • Katalogi (172)
  • Dlaczego warto korzystać z katalogów? (174)
 • Etykiety (174)
 • Dodawanie multimediów (dźwięków i filmów) (175)
  • Osadzanie plików multimedialnych (177)
  • Przesyłanie plików multimedialnych (179)
 • Podsumowanie (181)

Rozdział 6. Dodawanie materiału interaktywnego do kursu (183)

 • Zadanie (184)
  • Rodzaje zadań (185)
  • Tworzenie zadania (190)
  • Wersja do wydruku (191)
  • Podkreślanie, że zadania są obowiązkowe (191)
 • Lekcja (192)
  • Czym są lekcje? (192)
  • Ustawienia lekcji (195)
  • Strona z pierwszym pytaniem (202)
  • Tworzenie stron z pytaniami (203)
  • Tworzenie stron a przypisywanie przejść (207)
  • Przebieg lekcji (207)
  • Edycja lekcji (208)
  • Tabele gałęzi (209)
 • Quizy (210)
  • Ustawienia quizu (211)
  • Edycja quizu (217)
 • SCORM/AICC (232)
 • Ankieta (233)
  • Tworzenie ankiety (233)
  • Typy ankiet (234)
  • Zastosowanie różnych typów ankiet (235)
 • Głosowanie (236)
  • Punkt widzenia uczniów (236)
  • Punkt widzenia nauczyciela (236)
 • Podsumowanie (240)

Rozdział 7. Dodawanie elementów społecznościowych (241)

 • Czat (241)
  • Ustawienia czatu (242)
 • Forum (245)
  • Dyskusja a temat (246)
  • Wykorzystanie forum w celu przesyłania wiadomości do wielu osób (246)
  • Wiele forów (246)
  • Ustawienia forów (247)
 • Słownik pojęć (251)
  • Dodawanie pojęć do słownika (251)
  • Słownik globalny a słownik lokalny (253)
  • Słownik główny a słownik tymczasowy (254)
  • Oceny i komentarze (254)
 • Strony wiki (255)
  • Typ wiki i tryb grup (256)
  • Znaczniki wiki a HTML (257)
  • Przesyłanie plików binarnych (257)
  • CamelCase (257)
  • Opcje administracyjne uczniów (257)
  • Nazwa strony (258)
  • Wybór pierwszej strony (258)
 • Warsztaty (263)
  • Strategie warsztatów (264)
  • Tworzenie warsztatów (264)
  • Ustawienia warsztatów (265)
 • Podsumowanie (272)

Rozdział 8. Tworzenie strony powitalnej (273)

 • Pierwsze wrażenie (273)
 • Dostosowywanie strony logowania (275)
 • Dostosowywanie strony głównej (276)
  • Bloki na stronie głównej (277)
 • Łączenie dostępu anonimowego, przez konto gościa i zarejestrowane konta (288)
  • Ustawienia bezpieczeństwa (288)
 • Wygląd witryny (289)
  • Motywy - kolory i style (289)
  • Własne logo (290)
  • Własny nagłówek i stopka (291)
  • Własne ikony (293)
  • Własne łańcuchy znaków (294)
 • Podsumowanie (294)

Rozdział 9. Narzędzia dla nauczycieli (295)

 • Raporty i logi (295)
  • Strona raportów (296)
  • Wyświetlanie logów (297)
  • Wyświetlanie raportów aktywności (298)
  • Statystyki witryny (300)
 • Skale ocen (301)
  • Przypisywanie skali do elementu interaktywnego (302)
  • Tworzenie własnych skal (303)
 • Oceny (304)
  • Wyświetlanie ocen (304)
  • Kategorie ocen (305)
  • Tworzenie i wyświetlanie kategorii (305)
  • Średnia ważona ocen (306)
  • Waga ocen a waga kategorii (307)
  • Średnia ważona kategorii (308)
  • Punkty, procenty, litery (308)
 • Forum nauczycieli (310)
 • Role (311)
 • Podsumowanie (311)

Rozdział 10. Rozszerzanie Moodle'a i administrowanie serwisem (313)

 • Dodatkowe moduły (313)
  • Pobieranie modułów (314)
  • Instalacja modułów (315)
  • Zarządzanie modułami (316)
 • Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie i duplikacja kursów (317)
  • Co zawiera kopia zapasowa? (317)
  • Kopia zapasowa Moodle'a, bazy danych i katalogu (320)
  • Automatyczne kopie zapasowe (320)
  • Kopia zapasowa bazy danych (322)
  • Program phpMyAdmin (322)
  • Kopia zapasowa katalogów Moodle'a (325)
  • Plan odtwarzania systemu po awarii (326)
  • Duplikacja kursu (326)
  • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie pojedynczego kursu (327)
  • Resetowanie kursu (330)
 • Role (330)
  • Pojęcia (331)
  • Wbudowane role w Moodle'u (334)
  • Przypisywanie roli (334)
  • Edycja uprawnień roli (339)
  • Zalecenia dotyczące pracy z rolami (342)
 • Podsumowanie (342)

Dodatek A: Plan tworzenia witryny nauczania (343)

Skorowidz (347)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.