reklama - zainteresowany?

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow - Helion


ebook
Autor: Bartłomiej Gawin
ISBN: 978-83-01-19352-2
stron: 262, Format: ebook
Data wydania: 2015-10-08
Księgarnia: Helion

Cena książki: 35,94 zł (poprzednio: 59,90 zł)
Oszczędzasz: 40% (-23,96 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ebooki Wydawnictwa PWN do -40% | Kompetencje osobiste | Zarządzanie projektami IT


Książka Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow wprowadza czytelnika w obszary cyklicznego zarządzania procesami biznesowymi, począwszy od ich projektowania, poprzez informatyzację, analizę, poprawę i optymalizację, aż do ponownego utworzenia nowych definicji procesów, dostosowanych do rzeczywistych uwarunkowań i potrzeb biznesowych.

Publikacja wypełnia istniejącą na polskim rynku wydawniczym lukę w obszarze analizy procesów biznesowych za pomocą algorytmów workflow mining, których popularność w krajach rozwiniętych wzrasta i obejmuje coraz więcej obszarów w biznesie, instytucjach państwowych i organizacjach. Książka zawiera także unikalne przykłady wykorzystania systemów informatycznych do projektowania, informatyzacji i symulacji procesów biznesowych, co wpisuje się we współczesne trendy komercyjnych projektów informatycznych jak i kształcenie studentów na kierunkach biznesowych i informatycznych.
Z książki dowiesz się:

- co to są procesy i systemy workflow, - jakie są narzędzia i techniki wspierające projektowanie procesów biznesowych i systemów informatycznych,
- jak analizować procesy biznesowe, aby wiedzieć nie tylko, co się dzieje w organizacji, ale także jak to się dzieje i dlaczego tak się dzieje,
- jak efektywnie zarządzać procesami biznesowymi.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow", wybierały także:

  • Data Science i uczenie maszynowe

Dodaj do koszyka

Spis treści

Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow eBook -- spis treści

Wstęp

1. Wprowadzenie do problematyki realizacji i analizy procesów biznesowych

2. Charakterystyka procesów i systemów workflow

2.1. Podstawowe definicje
2.2. System workflow jako aplikacja informatyczna
2.3. Model referencyjny systemów workflow
2.4. Klasyfikacja systemów workflow

3. Modelowanie danych i procesów workflow

3.1. Standardy związane z systemami workflow
3.2. Standaryzacja modelowania danych w systemach workflow
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Model CWAD
3.2.3. Model BPAF
3.3. Problemy związane z modelowaniem danych
3.4. Standaryzacja modelowania procesów w systemach workflow
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Język UML (diagramy czynności i diagramy sekwencji)
3.4.3. Sieci Petriego
3.4.4. BPMN
3.4.5. BPMS
3.5. Problemy związane z modelowaniem procesów

4. Projektowanie systemów workflow– studium przypadku

4.1. Od modelu procesu biznesowego do aplikacji informatycznej
4.2. Projekt systemu workflow
4.2.1. Środowisko Bizagi
4.2.2. Opracowanie i parametryzacja modelu procesu biznesowego
4.2.3. Przygotowanie modelu danych
4.2.4. Przygotowanie formularzy dla użytkowników
4.2.5. Zaprojektowanie reguł biznesowych
4.2.6. Zdefiniowanie uczestników procesu
4.2.7. Integracja z systemami zewnętrznymi
4.3. Funkcjonowanie zaprojektowanego systemu workflow

5. Analiza procesów workflow

5.1. Wprowadzenie do analizy procesów
5.2. Pozyskiwanie danych na potrzeby analizy procesów workflow
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. SQL
5.2.3. OLAP i BI
5.2.4. Data Mining
5.2.5. workflow mining
5.3. Charakterystyka kontekstów analizy procesów workflow
5.3.1. Kontekst przepływu sterowania
5.3.2. Kontekst organizacyjny
5.3.3. Kontekst właściwości instancji procesu
5.3.4. Kontekst zgodności założeń
5.3.5. Kontekst zgodności danych
5.4. Charakterystyka algorytmów odkrywania rzeczywistych procesów
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Algorytm Alpha
5.4.3. Algorytm heurystyczny (Heuristics Approach Algorithm)
5.4.4. Algorytm z rozmytością (Fuzzy Miner Algorithm)
5.5. Środowiska informatyczne analizy procesów workflow

6. Zastosowanie algorytmów workflow mining – studium przypadku

6.1. Wprowadzenie do studium przypadku
6.1.1. Uwagi ogólne
6.1.2. Cele zakupu i wdrożenia systemu workflow
6.1.3. Architektura analizowanego systemu workflow
6.1.4. Procesy workflow i przypisane do nich jednostki organizacyjne
6.1.5. Problemy z systemem workflow
6.2. Pozyskiwanie danych do analizy metodą workflow mining
6.3. Analiza w kontekście przepływu sterowania
6.4. Analiza w kontekście organizacyjnym
6.5. Analiza w kontekście właściwości instancji procesu
6.6. Kontekst zgodności założeń
6.7. Ocena użyteczności metody analizy procesów biznesowych workflow
6.8. Analiza struktur danych systemu workflow a model CWAD
6.8.1. Dane odczytane za pomocą kwerend SQL
6.8.2. Dane odczytane za pomocą narzędzia do bieżącej kontroli procesów

7. Symulacje procesów biznesowych

7.1. Symulacje procesów biznesowych w cyklu PDCA
7.2. Wsparcie narzędziowe symulacji procesów biznesowych
7.3. Wykorzystanie algorytmów workflow mining do przygotowania danych źródłowych
7.4. Przebieg symulacji i uzyskane wyniki
7.5. Propozycja optymalizacji procesu biznesowego

8. Realizacja procesów biznesowych w środowisku Elektronicznej Wymiany Danych

8.1. Podstawy teoretyczne EWD
8.2. Praktyczna realizacja EWD
8.3. Standard UN/EDIFACT
8.4. Standard ebXML

Zakończenie
Wykaz skrótów
Literatura
Spis stron WWW
Spis rysunków
Spis tabel
Skorowidz

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.