reklama - zainteresowany?

Statystyka z programem Statistica - Helion

Statystyka z programem Statistica
ebook
Autor: Małgorzata Rabiej
ISBN: 978-83-246-5841-1
stron: 344, Format: ebook
Data wydania: 2012-09-06
Księgarnia: Helion

Cena książki: 27,45 zł (poprzednio: 53,82 zł)
Oszczędzasz: 49% (-26,37 zł)

Dodaj do koszyka Statystyka z programem Statistica

Tagi: Inne

Wydaje Ci się, że statystyka jest trudna?
Statistica na pewno nie!

Statistica to pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego, uważany za jedno z najlepszych rozwiązań w swojej klasie. Oferuje szeroki wybór narzędzi statystycznych i procedur analizy danych oraz umożliwia zarządzanie nimi i wizualizację otrzymanych wyników. Zapewnia też dostęp do zaawansowanych algorytmów modelowania i prognozowania. Właśnie dlatego stanowi obecnie standardowe narzędzie pracy w wielu firmach analitycznych, na uczelniach oraz w różnego rodzaju instytucjach badawczych. Ponadto dzięki prostemu interfejsowi i dobrej dokumentacji stale zyskuje nowych użytkowników.

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem możliwości środowiska oraz praktyczną nauką sposobów prowadzenia analiz statystycznych, koniecznie sięgnij po książkę "Statystyka z programem Statistica". Z nią poznasz podstawowe pojęcia i metody statystyczne oraz nauczysz się tworzyć i stosować odpowiednie modele. Dowiesz się, jak posługiwać się programem do szybkiego osiągnięcia wyznaczonych celów. Przedstawione tu zagadnienia przygotują Cię do samodzielnego opracowania wyników badań, ich prawidłowej analizy oraz formułowania wniosków. Jeśli masz coś wspólnego z komputerową analizą danych, po prostu nie wypada Ci nie mieć tej książki!

 • Interfejs i podstawowe możliwości środowiska Statistica
 • Pojęcia, metody i narzędzia wykorzystywane w analizach statystycznych
 • Badanie wpływu różnych czynników na wybrane cechy populacji
 • Ocena błędów wnioskowania o parametrach populacji na podstawie wyników próby losowej
 • Analiza współzależności między zmiennymi losowymi oraz ocena jakości zbudowanego modelu
 • Konstruowanie prognoz na podstawie szeregów czasowych
 • Sposoby wizualizacji wyników analiz statystycznych

Przekonaj się, co można osiągnąć za pomocą programu Statistica!

Dodaj do koszyka Statystyka z programem Statistica

 

Osoby które kupowały "Statystyka z programem Statistica", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku
 • Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekst
 • Mindf*ck szefa.
 • Sprzedaż wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywać technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami

Dodaj do koszyka Statystyka z programem Statistica

Spis treści

Statystyka z programem Statistica eBook -- spis treci

Wprowadzenie (7)

Rozdzia 1. Organizacja pracy w programie Statistica (11)

 • 1.1. Interfejs programu. Zmienne i przypadki (11)
  • wiczenie 1.1.1. Wprowadzanie i zapisywanie danych (14)
  • wiczenie 1.1.2. Edycja danych w arkuszu (18)
  • wiczenie 1.1.3. Tworzenie wyrae matematycznych (24)
  • wiczenie 1.1.4. Sortowanie danych (25)
  • wiczenie 1.1.5. Filtrowanie danych (27)
  • wiczenie 1.1.6. Wzory matematyczne. Przegldarka funkcji (28)
  • wiczenie 1.1.7. Zarzdzanie wynikami (29)
 • 1.2. Graficzna prezentacja danych w programie Statistica (31)
  • wiczenie 1.2.1. Wykresy rozrzutu (31)
  • wiczenie 1.2.2. Wykresy supkowe/kolumnowe (35)
  • wiczenie 1.2.3. Wykresy liniowe (38)
  • wiczenie 1.2.4. Wykres supkowy wielokrotny (39)
  • wiczenie 1.2.5. Wykres 3W sekwencyjny (39)
  • wiczenie 1.2.6. Wykresy obrazkowe (42)
  • wiczenie 1.2.7. Wykres liniowy (45)
  • wiczenie 1.2.8. Wykres powierzchniowy i warstwicowy (47)

Rozdzia 2. Statystyka opisowa (51)

  • wiczenie 2.1.1. Szereg rozdzielczy. Histogramy (52)
  • wiczenie 2.1.2. Opisowe charakterystyki rozkadw (57)
  • wiczenie 2.1.3. Wykresy ramka-wsy (60)
  • wiczenie 2.1.4. Analiza wielu zmiennych niezalenych (64)
  • wiczenie 2.1.5. Dane skategoryzowane (66)
  • Zadania (70)
  • Testy wielokrotnego wyboru (71)

Rozdzia 3. Zmienne losowe. Kalkulator prawdopodobiestwa (73)

  • wiczenie 3.1.1. Rozkad dwumianowy (83)
  • wiczenie 3.1.2. Standardowy rozkad normalny (85)
  • wiczenie 3.1.3. Rozkad t-Studenta (89)
  • wiczenie 3.1.4. Rozkad chi-kwadrat (93)
  • wiczenie 3.1.5. Rozkad redniej z prby (96)
  • wiczenie 3.1.6. Rozkad sumy zmiennych losowych (97)
  • Zadania (97)
  • Testy wielokrotnego wyboru (99)

Rozdzia 4. Estymacja parametryczna (103)

  • wiczenie 4.1.1. Przedzia ufnoci dla wartoci oczekiwanej (105)
  • wiczenie 4.1.2. Przedzia ufnoci dla odchylenia standardowego (110)
  • Zadania (111)
  • Testy wielokrotnego wyboru (112)

Rozdzia 5. Testy statystyczne (115)

 • 5.1. Badanie normalnoci rozkadu zmiennych (118)
  • wiczenie 5.1.1. Testy normalnoci rozkadu (120)
  • wiczenie 5.1.2. Wykresy normalnoci (125)
 • 5.2. Testy jednorodnoci wariancji (126)
  • wiczenie 5.2.1. Test F (126)
  • wiczenie 5.2.2. Test Levene'a (128)
  • wiczenie 5.2.3. Test Browna-Forsythe'a (130)
 • 5.3. Testy t-Studenta (131)
  • wiczenie 5.3.1. Test t dla pojedynczej prby (139)
  • wiczenie 5.3.2. Test t dla dwch prb niezalenych (141)
  • wiczenie 5.3.3. Testy istotnoci rnic dla dwch prb zalenych (148)
  • wiczenie 5.3.4. Inne testy istotnoci (149)
 • 5.4. Testy nieparametryczne dla prb niezalenych (151)
  • wiczenie 5.4.1. Test U Manna-Whitneya (152)
  • wiczenie 5.4.2. Test serii Walda-Wolfowitza (154)
 • 5.5. Testy nieparametryczne dla prb zalenych (156)
  • wiczenie 5.5.1. Test znakw (156)
  • wiczenie 5.5.2. Test kolejnoci par Wilcoxona (157)
  • Zadania (158)
  • Testy wielokrotnego wyboru (159)

Rozdzia 6. Porwnanie wielu rednich (165)

  • wiczenie 6.1.1. ANOVA jednoczynnikowa. Przekroje, prosta ANOVA (166)
  • wiczenie 6.1.2. ANOVA jednoczynnikowa. Modu ANOVA (173)
  • wiczenie 6.1.3. Wielokrotne porwnania (177)
  • wiczenie 6.1.4. ANOVA efektw gwnych (181)
  • wiczenie 6.1.5. ANOVA dla ukadw czynnikowych (183)
  • wiczenie 6.1.6. Porwnania zaplanowane (186)
  • wiczenie 6.1.7. Test Kruskala-Wallisa i test mediany (195)
  • wiczenie 6.1.8. Ukady z powtarzanymi pomiarami (197)
  • Zadania (205)
  • Testy wielokrotnego wyboru (206)

Rozdzia 7. Analiza zmiennych jakociowych (209)

  • wiczenie 7.1.1. Test McNemary (209)
  • wiczenie 7.1.2. Test Q Cochrana (211)
  • wiczenie 7.1.3. Tabele wielodzielcze. Test niezalenoci χ² (213)

Rozdzia 8. Analiza wspzalenoci midzy zmiennymi (217)

 • 8.1. Regresja liniowa (217)
  • wiczenie 8.1.1. Badanie korelacji (219)
  • wiczenie 8.1.2. Regresja liniowa (221)
 • 8.2. Regresja wieloraka (229)
  • wiczenie 8.2.1. Liniowy model regresji wielorakiej (231)
  • wiczenie 8.2.2. Predykcja zmiennej zalenej (243)
  • wiczenie 8.2.3. Regresja krokowa (244)
 • 8.3. Linearyzowana regresja nieliniowa (250)
  • wiczenie 8.3.1. Logarytmiczna funkcja regresji (251)
  • wiczenie 8.3.2. Wykadnicza funkcja regresji (257)
  • wiczenie 8.3.3. Hiperboliczna funkcja regresji (259)
  • wiczenie 8.3.4. Aproksymacja wielomianem drugiego stopnia (263)
 • 8.4. Estymacja nieliniowa (266)
  • wiczenie 8.4.1. Funkcja uytkownika (266)
  • wiczenie 8.4.2. Regresja logistyczna (271)
  • Zadania (277)
  • Testy wielokrotnego wyboru (278)

Rozdzia 9. Szeregi czasowe. Metody prognozowania (281)

  • wiczenie 9.1.1. Prognozowanie metod redniej ruchomej (284)
  • wiczenie 9.1.2. Wygadzanie wykadnicze (295)
  • wiczenie 9.1.3. Model Holta (301)
  • wiczenie 9.1.4. Model trendu liniowego (308)
  • wiczenie 9.1.5. Metoda wskanikw. Dekompozycja sezonowa (Census 1) (312)
  • wiczenie 9.1.6. Model ARIMA dla pojedynczego szeregu (326)
  • Zadania (333)
  • Testy wielokrotnego wyboru (334)

Odpowiedzi do testw (337)

Bibliografia (339)

Skorowidz (341)

Dodaj do koszyka Statystyka z programem Statistica

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.