reklama - zainteresowany?

Spark. Zaawansowana analiza danych - Helion

Spark. Zaawansowana analiza danych
ebook
Autor: Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills
Tytuł oryginału: Advanced Analytics with Spark
Tłumaczenie: Andrzej Watrak
ISBN: 978-83-283-1464-1
stron: 240, Format: ebook
Data wydania: 2015-11-24
Księgarnia: Helion

Cena książki: 49,00 zł

Dodaj do koszyka Spark. Zaawansowana analiza danych

Tagi: Big data | Inne

Analiza ogromnych zbiorów danych nie musi być wolna!

Apache Spark to darmowy, zaawansowany szkielet i silnik pozwalający na szybkie przetwarzanie oraz analizę ogromnych zbiorów danych. Prace nad tym projektem rozpoczęły się w 2009 roku, a już rok później Spark został udostępniony użytkownikom. Jeżeli potrzebujesz najwyższej wydajności w przetwarzaniu informacji, jeżeli chcesz uzyskiwać odpowiedź na trudne pytania niemalże w czasie rzeczywistym, Spark może być odpowiedzią na Twoje oczekiwania.

Sięgnij po tę książkę i przekonaj się, czy tak jest w rzeczywistości. Autor porusza tu zaawansowane kwestie związane z analizą statystyczną danych, wykrywaniem anomalii oraz analizą obrazów. Jednak zanim przejdziesz do tych tematów, zapoznasz się z podstawami — wprowadzeniem do analizy danych za pomocą języka Scala oraz Apache Spark. Nauczysz się też przeprowadzać analizę semantyczną i zobaczysz, jak w praktyce przeprowadzić analizę sieci współwystępowań za pomocą biblioteki GraphX. Na koniec dowiesz się, jak przetwarzać dane geoprzestrzenne i genomiczne, a także oszacujesz ryzyko metodą symulacji Monte Carlo. Książka ta pozwoli Ci na wykorzystanie potencjału Apache Spark i zaprzęgnięcie go do najtrudniejszych zadań!

Przykłady prezetnowane w książce obejmują:

 • Rekomendowanie muzyki i dane Audioscrobbler
 • Prognozowanie zalesienia za pomocą drzewa decyzyjnego
 • Wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym metodą grupowania według k-średnich
 • Wikipedia i ukryta analiza semantyczna
 • Analiza sieci współwystępowań za pomocą biblioteki GraphX
 • Geoprzestrzenna i temporalna analiza tras nowojorskich taksówek
 • Szacowanie ryzyka finansowego metodą symulacji Monte Carlo
 • Analiza danych genomicznych i projekt BDG
 • Analiza danych neuroobrazowych za pomocą pakietów PySpark i Thunder

Poznaj potencjał i wydajność Apache Spark!

Dodaj do koszyka Spark. Zaawansowana analiza danych

 

Osoby które kupowały "Spark. Zaawansowana analiza danych", wybierały także:

 • Excel 2013. Kurs video. Poziom drugi. Przetwarzanie i analiza danych
 • Microsoft Excel 2016 Analiza i modelowanie danych biznesowych
 • Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych
 • Google Analytics. Integracja i analiza danych

Dodaj do koszyka Spark. Zaawansowana analiza danych

Spis treści

Spark. Zaawansowana analiza danych eBook -- spis treści

Przedmowa (9)

Słowo wstępne (11)

1. Analiza wielkich zbiorów danych (13)

 • Wyzwania w nauce o danych (15)
 • Przedstawiamy Apache Spark (16)
 • O czym jest ta książka (18)

2. Wprowadzenie do analizy danych za pomocą Scala i Spark (21)

 • Scala dla badaczy danych (22)
 • Model programowania w Spark (23)
 • Wiązanie rekordów danych (23)
 • Pierwsze kroki - powłoka Spark i kontekst SparkContext (24)
 • Przesyłanie danych z klastra do klienta (29)
 • Wysyłanie kodu z klienta do klastra (32)
 • Tworzenie list danych i klas wyboru (33)
 • Agregowanie danych (36)
 • Tworzenie histogramów (38)
 • Statystyki sumaryzacyjne ciągłych wartości (39)
 • Tworzenie współdzielonego kodu wyliczającego statystyki sumaryczne (40)
 • Prosty wybór zmiennych i ocena zgodności rekordów (44)
 • Następny krok (45)

3. Rekomendowanie muzyki i dane Audioscrobbler (47)

 • Zbiór danych (48)
 • Algorytm rekomendacyjny wykorzystujący metodę naprzemiennych najmniejszych kwadratów (49)
 • Przygotowanie danych (51)
 • Utworzenie pierwszego modelu (54)
 • Wyrywkowe sprawdzanie rekomendacji (56)
 • Ocena jakości rekomendacji (57)
 • Obliczenie metryki AUC (59)
 • Dobór wartości hiperparametrów (60)
 • Przygotowanie rekomendacji (62)
 • Dalsze kroki (63)

4. Prognozowanie zalesienia za pomocą drzewa decyzyjnego (65)

 • Szybkie przejście do regresji (65)
 • Wektory i cechy (66)
 • Przykłady treningowe (67)
 • Drzewa i lasy decyzyjne (68)
 • Dane Covtype (70)
 • Przygotowanie danych (71)
 • Pierwsze drzewo decyzyjne (72)
 • Hiperparametry drzewa decyzyjnego (76)
 • Regulacja drzewa decyzyjnego (77)
 • Weryfikacja cech kategorialnych (79)
 • Losowy las decyzyjny (81)
 • Prognozowanie (83)
 • Dalsze kroki (83)

5. Wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym metodą grupowania według k-średnich (85)

 • Wykrywanie anomalii (86)
 • Grupowanie według k-średnich (86)
 • Włamania sieciowe (87)
 • Dane KDD Cup 1999 (87)
 • Pierwsza próba grupowania (88)
 • Dobór wartości k (90)
 • Wizualizacja w środowisku R (93)
 • Normalizacja cech (94)
 • Zmienne kategorialne (96)
 • Wykorzystanie etykiet i wskaźnika entropii (97)
 • Grupowanie w akcji (98)
 • Dalsze kroki (100)

6. Wikipedia i ukryta analiza semantyczna (101)

 • Macierz słowo - dokument (102)
 • Pobranie danych (104)
 • Analiza składni i przygotowanie danych (104)
 • Lematyzacja (105)
 • Wyliczenie metryk TF-IDF (106)
 • Rozkład według wartości osobliwych (108)
 • Wyszukiwanie ważnych pojęć (110)
 • Wyszukiwanie i ocenianie informacji za pomocą niskowymiarowej reprezentacji danych (113)
 • Związek dwóch słów (114)
 • Związek dwóch dokumentów (115)
 • Związek słowa i dokumentu (116)
 • Wyszukiwanie wielu słów (117)
 • Dalsze kroki (118)

7. Analiza sieci współwystępowań za pomocą biblioteki GraphX (121)

 • Katalog cytowań bazy MEDLINE - analiza sieci (122)
 • Pobranie danych (123)
 • Analiza dokumentów XML za pomocą biblioteki Scala (125)
 • Analiza głównych znaczników i ich współwystępowań (126)
 • Konstruowanie sieci współwystępowań za pomocą biblioteki GraphX (128)
 • Struktura sieci (131)
  • Połączone komponenty (131)
  • Rozkład stopni wierzchołków (133)
 • Filtrowanie krawędzi zakłócających dane (135)
  • Przetwarzanie struktury EdgeTriplet (136)
  • Analiza przefiltrowanego grafu (138)
 • Sieci typu "mały świat" (139)
  • Kliki i współczynniki klastrowania (139)
  • Obliczenie średniej długości ścieżki za pomocą systemu Pregel (141)
 • Dalsze kroki (145)

8. Geoprzestrzenna i temporalna analiza tras nowojorskich taksówek (147)

 • Pobranie danych (148)
 • Przetwarzanie danych temporalnych i geoprzestrzennych w systemie Spark (148)
 • Przetwarzanie danych temporalnych za pomocą bibliotek JodaTime i NScalaTime (149)
 • Przetwarzanie danych geoprzestrzennych za pomocą Esri Geometry API i Spray (150)
  • Użycie interfejsu API Esri Geometry (151)
  • Wprowadzenie do formatu GeoJSON (152)
 • Przygotowanie danych dotyczących kursów taksówek (154)
  • Obsługa dużej liczby błędnych rekordów danych (155)
  • Analiza danych geoprzestrzennych (158)
 • Sesjonowanie w systemie Spark (161)
  • Budowanie sesji - dodatkowe sortowanie danych w systemie Spark (162)
 • Dalsze kroki (165)

9. Szacowanie ryzyka finansowego metodą symulacji Monte Carlo (167)

 • Terminologia (168)
 • Metody obliczania wskaźnika VaR (169)
  • Wariancja-kowariancja (169)
  • Symulacja historyczna (169)
  • Symulacja Monte Carlo (169)
 • Nasz model (170)
 • Pobranie danych (171)
 • Wstępne przetworzenie danych (171)
 • Określenie wag czynników (174)
 • Losowanie prób (176)
  • Wielowymiarowy rozkład normalny (178)
 • Wykonanie testów (179)
 • Wizualizacja rozkładu zwrotów (181)
 • Ocena wyników (182)
 • Dalsze kroki (184)

10. Analiza danych genomicznych i projekt BDG (187)

 • Rozdzielenie sposobów zapisu i modelowania danych (188)
 • Przetwarzanie danych genomicznych za pomocą wiersza poleceń systemu ADAM (190)
  • Format Parquet i format kolumnowy (195)
 • Prognozowanie miejsc wiązania czynnika transkrypcyjnego na podstawie danych ENCODE (197)
 • Odczytywanie informacji o genotypach z danych 1000 Genomes (203)
 • Dalsze kroki (204)

11. Analiza danych neuroobrazowych za pomocą pakietów PySpark i Thunder (205)

 • Ogólne informacje o pakiecie PySpark (206)
  • Budowa pakietu PySpark (207)
 • Ogólne informacje i instalacja biblioteki pakietu Thunder (209)
 • Ładowanie danych za pomocą pakietu Thunder (210)
  • Podstawowe typy danych w pakiecie Thunder (214)
 • Klasyfikowanie neuronów za pomocą pakietu Thunder (216)
 • Dalsze kroki (221)

A. Więcej o systemie Spark (223)

 • Serializacja (224)
 • Akumulatory (225)
 • System Spark i metody pracy badacza danych (226)
 • Formaty plików (228)
 • Podprojekty Spark (229)
  • MLlib (229)
  • Spark Streaming (230)
  • Spark SQL (230)
  • GraphX (230)

B. Nowy interfejs MLlib Pipelines API (231)

 • Samo modelowanie to za mało (231)
 • Interfejs API Pipelines (232)
 • Przykład procesu klasyfikacji tekstu (233)

Skorowidz (237)

Dodaj do koszyka Spark. Zaawansowana analiza danych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.