reklama - zainteresowany?

Excel 2016 PL. Biblia - Helion

Excel 2016 PL. Biblia
ebook
Autor: John Walkenbach
Tytuł oryginału: Excel 2016 Bible
Tłumaczenie: Piotr Cieślak
ISBN: 978-83-283-2440-4
stron: 920, Format: ebook
Data wydania: 2016-09-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 59,95 zł (poprzednio: 107,05 zł)
Oszczędzasz: 44% (-47,10 zł)

Dodaj do koszyka Excel 2016 PL. Biblia

Tagi: Analiza danych | Big Data | Excel | MS Office

Podobno nikt nie zna wszystkich możliwości Excela, choć jest to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na świecie. Z pewnością jest bardzo wszechstronny. Prowadzenie domowego budżetu, analizy biznesowe, opracowywanie raportów i zestawień, statystyczna analiza wyników badań naukowych czy notowań giełdy, korespondencja seryjna, a nawet wysyłanie powiadomień e-mail — to tylko kilka sposobów wykorzystania tego potężnego oprogramowania. Aby je docenić, trzeba się jednak umieć nim posłużyć, nawet jeśli to jest Excel w wersji 2016, uznanej za najłatwiejszą w obsłudze.

Niniejsza książka to zaktualizowane wydanie kultowego podręcznika, przeznaczonego dla wszystkich użytkowników Excela, niezależnie od stopnia wtajemniczenia. Uwzględniono w nim zmiany wprowadzone w Excelu 2016. Przedstawiono poszczególne możliwości programu, od stosowania szablonów, przez obsługę formuł i tworzenie tabel przestawnych, aż po analizę danych i wiele innych przydatnych funkcji. Każdy, kto korzysta z Excela, powinien mieć ten cenny przewodnik zawsze w zasięgu ręki. Okaże się niezawodną i błyskawiczną pomocą!

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • solidne podstawy Excela, cenne zwłaszcza dla początkujących,
 • posługiwanie się formułami i funkcjami przy wykonywaniu obliczeń,
 • prezentacja danych na wykresach oraz wykorzystanie grafiki,
 • analiza danych, w tym porządkowanie danych, tabele przestawne, analiza co-jeśli i dodatek Analysis ToolPak,
 • zaawansowane funkcje Excela, w tym sprawdzanie poprawności danych i ich ochrona,
 • programowanie w języku VBA w Excelu.

Poznaj Excela i sprawdź, w czym jeszcze może Ci pomóc!

Dodaj do koszyka Excel 2016 PL. Biblia

Spis treści

Excel 2016 PL. Biblia eBook -- spis treści

O autorze (27)

O redaktorze technicznym (27)

Podziękowania (27)

Wstęp (29)

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EXCELU (33)

Rozdział 1. Wprowadzenie do Excela (35)

 • Kiedy korzystamy z Excela? (35)
 • Nowości w Excelu 2016 (36)
 • Czym są arkusze i skoroszyty? (36)
 • Poruszanie się po arkuszu (37)
  • Nawigacja za pomocą klawiatury (39)
  • Nawigacja za pomocą myszy (40)
 • Obsługa Wstążki (40)
  • Karty Wstążki (41)
  • Karty kontekstowe (42)
  • Typy poleceń na Wstążce (43)
  • Obsługa Wstążki za pomocą klawiatury (44)
 • Korzystanie z menu podręcznego (46)
 • Konfigurowanie paska Szybki dostęp (47)
 • Okna dialogowe (48)
  • Nawigacja w oknach dialogowych (49)
  • Zakładki w oknach dialogowych (49)
 • Zastosowanie okien zadań (50)
 • Tworzenie pierwszego skoroszytu w Excelu (51)
  • Rozpoczęcie pracy (51)
  • Wpisywanie nazw miesięcy (52)
  • Wprowadzanie danych o wysokości obrotów (52)
  • Formatowanie wartości (53)
  • Nadawanie arkuszowi bardziej wyszukanego wyglądu (54)
  • Dodawanie wartości (54)
  • Tworzenie wykresu (55)
  • Drukowanie arkusza (55)
  • Zapisywanie skoroszytu (56)

Rozdział 2. Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu (57)

 • Typy danych używanych w arkuszu (57)
  • Wartości liczbowe (58)
  • Tekst (58)
  • Formuły (59)
 • Wprowadzanie tekstu i wartości do arkusza (59)
 • Wprowadzanie dat i godzin do arkusza (60)
  • Wprowadzanie dat (61)
  • Wprowadzanie godzin (61)
 • Modyfikacja zawartości komórki (61)
  • Usuwanie zawartości komórki (62)
  • Zastąpienie zawartości komórki (62)
  • Edycja zawartości komórki (62)
  • Przydatne wskazówki dotyczące wprowadzania danych (64)
 • Formatowanie liczb (69)
  • Automatyczne formatowanie liczb (70)
  • Formatowanie za pomocą narzędzia Wstążka (71)
  • Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych (71)
  • Formatowanie za pomocą okna dialogowego Formatowanie komórek (72)
  • Tworzenie własnych formatów liczbowych (74)

Rozdział 3. Podstawowe operacje na arkuszach (75)

 • Podstawowe zasady pracy z arkuszami (75)
  • Praca w oknach Excela (75)
  • Uaktywnianie arkusza (78)
  • Dodawanie nowego arkusza do skoroszytu (78)
  • Usuwanie niepotrzebnego arkusza (79)
  • Zmiana nazwy arkusza (79)
  • Zmiana koloru karty arkusza (80)
  • Przenoszenie arkuszy (80)
  • Ukrywanie i odkrywanie arkusza (81)
 • Określanie widoku arkusza (82)
  • Powiększanie i zmniejszanie widoku arkuszy (82)
  • Oglądanie skoroszytu w wielu oknach (82)
  • Porównywanie arkuszy obok siebie (84)
  • Dzielenie arkusza na okienka (84)
  • Zachowanie podglądu nagłówków dzięki blokowaniu okienek (84)
  • Kontrola okienek za pomocą okna czujki (86)
 • Praca z wierszami i kolumnami (87)
  • Wstawianie wierszy i kolumn (87)
  • Usuwanie wierszy i kolumn (88)
  • Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy (89)
  • Ukrywanie wierszy i kolumn (90)

Rozdział 4. Komórki i obszary komórek (91)

 • Komórki a obszary komórek (91)
  • Zaznaczanie obszarów (92)
  • Zaznaczanie całych wierszy i kolumn (93)
  • Zaznaczanie obszarów nieciągłych (94)
  • Zaznaczanie obszarów w kilku arkuszach (95)
  • Zaznaczanie określonych typów komórek (97)
  • Zaznaczanie komórek przez wyszukiwanie (98)
 • Kopiowanie i przenoszenie obszarów (100)
  • Kopiowanie za pomocą poleceń Wstążki (101)
  • Kopiowanie za pomocą poleceń menu (102)
  • Kopiowanie za pomocą skrótów klawiaturowych (102)
  • Kopiowanie lub przenoszenie przy użyciu metody "przeciągnij i upuść" (103)
  • Kopiowanie do przylegających komórek (104)
  • Kopiowanie obszaru komórek do innych arkuszy (104)
  • Wklejanie za pomocą schowka Office (105)
  • Wklejanie specjalne (107)
  • Zastosowanie okna dialogowego Wklejanie specjalne (108)
 • Nadawanie nazw obszarom (111)
  • Tworzenie nazw obszarów w skoroszycie (111)
  • Zarządzanie nazwami (114)
 • Dodawanie komentarzy do komórek (115)
  • Formatowanie komentarzy (116)
  • Zmiana kształtu komentarza (117)
  • Odczytywanie komentarzy (118)
  • Drukowanie komentarzy (118)
  • Ukrywanie i pokazywanie komentarzy (118)
  • Zaznaczanie komentarzy (119)
  • Edytowanie komentarzy (119)
  • Usuwanie komentarzy (119)

Rozdział 5. Tabele (121)

 • Czym jest tabela? (121)
 • Tworzenie tabeli (123)
 • Zmiana wyglądu tabeli (124)
 • Praca z tabelami (127)
  • Nawigowanie w obrębie tabeli (127)
  • Zaznaczanie fragmentów tabeli (127)
  • Dodawanie nowych wierszy lub kolumn (127)
  • Usuwanie wierszy lub kolumn (128)
  • Przenoszenie tabeli (128)
  • Korzystanie z wiersza sumy (129)
  • Usuwanie z tabeli powielonych wierszy (130)
  • Sortowanie i filtrowanie tabeli (131)
  • Zamiana tabeli z powrotem na zakres (136)

Rozdział 6. Formatowanie arkusza (137)

 • Narzędzia służące do formatowania (137)
  • Zastosowanie narzędzi formatujących karty Narzędzia główne (138)
  • Zastosowanie minipaska narzędzi (138)
  • Zastosowanie okna dialogowego Formatowanie komórek (140)
 • Stosowanie różnych krojów pisma do formatowania arkuszy (140)
 • Zmiana wyrównania tekstu (143)
  • Opcje wyrównania poziomego (144)
  • Opcje wyrównania pionowego (144)
  • Zawijanie i zmniejszanie tekstu (145)
  • Scalanie komórek arkusza (146)
  • Obracanie tekstu (147)
  • Określanie kierunku tekstu (147)
 • Kolory i cieniowanie (148)
 • Obramowanie i krawędzie (149)
 • Dodawanie grafiki w tle arkusza (150)
 • Nadawanie nazw stylom w celu uproszczenia formatowania (152)
  • Stosowanie stylów (152)
  • Modyfikowanie istniejącego stylu (153)
  • Tworzenie nowych stylów (154)
  • Dodawanie stylów z innych arkuszy (155)
  • Zapisywanie stylów w szablonach (155)
 • Motywy dokumentu (155)
  • Użycie motywu (157)
  • Dostosowywanie motywu (158)

Rozdział 7. Pliki Excela (161)

 • Tworzenie nowego skoroszytu (161)
 • Otwieranie istniejących skoroszytów (162)
  • Filtrowanie nazw plików (164)
  • Zmiana sposobu wyświetlania plików (164)
 • Zapisywanie skoroszytu (165)
 • Autoodzyskiwanie (166)
  • Odzyskiwanie wersji bieżącego skoroszytu (166)
  • Odzyskiwanie danych, które nie zostały zapisane (166)
  • Konfigurowanie Autoodzyskiwania (167)
 • Zabezpieczanie skoroszytu hasłem (167)
 • Organizacja plików (168)
 • Inne ustawienia informacji o skoroszycie (168)
  • Sekcja Ochrona skoroszytu (168)
  • Sekcja Sprawdzanie skoroszytu (169)
  • Sekcja Zarządzaj skoroszytem (169)
  • Sekcja Opcje wyświetlania w przeglądarce (169)
  • Sekcja Tryb zgodności (169)
 • Zamykanie skoroszytów (170)
 • Zabezpieczenie efektów pracy (170)
 • Zgodność plików Excela (171)
  • Sprawdzanie zgodności (171)
  • Formaty plików Excela 2016 (172)
  • Zapisywanie pliku, który będzie przetwarzany za pomocą wcześniejszej wersji Excela (172)

Rozdział 8. Tworzenie i zastosowanie szablonów (173)

 • Szablony Excela (173)
  • Przeglądanie szablonów (173)
  • Tworzenie skoroszytu przy użyciu szablonu (174)
  • Modyfikowanie szablonu (175)
 • Niestandardowe szablony Excela (176)
  • Szablony domyślne (177)
  • Tworzenie szablonów niestandardowych (178)

Rozdział 9. Drukowanie arkuszy (181)

 • Proste drukowanie (181)
 • Zmiana widoku strony (182)
  • Widok normalny (183)
  • Widok układu stron (183)
  • Podgląd podziału stron (185)
 • Dostosowywanie typowych ustawień strony (186)
  • Wybieranie drukarki (187)
  • Określanie obszaru drukowania (187)
  • Zmiana orientacji strony (188)
  • Określanie rozmiaru papieru (188)
  • Drukowanie kilku kopii arkusza (188)
  • Konfigurowanie marginesów strony (188)
  • Podział na strony (189)
  • Drukowanie tytułów wierszy i kolumn (190)
  • Skalowanie wydruku (191)
  • Drukowanie linii siatki (192)
  • Drukowanie nagłówków wierszy i kolumn (192)
  • Zastosowanie obrazu tła (192)
 • Dodawanie do raportów nagłówka lub stopki (192)
  • Wybieranie predefiniowanego nagłówka lub stopki (194)
  • Elementy kodu nagłówka i stopki (195)
  • Inne opcje nagłówka i stopki (196)
 • Inne zagadnienia związane z drukowaniem (196)
  • Kopiowanie ustawień strony między arkuszami (196)
  • Ukrywanie niektórych komórek podczas drukowania (197)
  • Blokowanie możliwości drukowania obiektów (197)
  • Tworzenie niestandardowych widoków arkusza (197)
  • Tworzenie dokumentów PDF (199)

CZĘŚĆ II. FORMUŁY I FUNKCJE (201)

Rozdział 10. Wprowadzenie do formuł i funkcji (203)

 • Podstawowe informacje o formułach (203)
  • Operatory używane w formułach (204)
  • Pierwszeństwo operatorów w formułach (205)
  • Wykorzystywanie funkcji w formułach (207)
 • Wprowadzanie formuł do arkusza (209)
  • Wprowadzanie formuł z klawiatury (211)
  • Wprowadzanie formuł przez wskazywanie (211)
  • Wklejanie do formuł nazw obszarów (212)
  • Wstawianie funkcji do formuł (213)
  • Kilka informacji na temat wstawiania funkcji (214)
 • Edytowanie formuł (215)
 • Odwoływanie się do komórek w formułach (216)
  • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane (216)
  • Zmiana rodzaju odwołania (218)
  • Odwołania do komórek znajdujących się poza arkuszem (218)
 • Użycie formuł w tabelach (220)
  • Podsumowywanie danych tabeli (220)
  • Zastosowanie formuł w tabeli (221)
  • Odwoływanie się do danych tabeli (223)
 • Poprawianie typowych błędów w formułach (223)
  • Odwołania cykliczne (225)
  • Określanie momentu przeliczania formuł (225)
 • Zaawansowane techniki nadawania nazw (227)
  • Nadawanie nazw wartościom stałym (227)
  • Nadawanie nazw formułom (228)
  • Część wspólna obszarów (228)
  • Przypisywanie nazw do istniejących odwołań (230)
 • Wskazówki dotyczące formuł (231)
  • Unikanie sztywnego wpisywania wartości (231)
  • Używanie paska formuły jako kalkulatora (231)
  • Tworzenie dokładnej kopii formuły (231)
  • Przekształcanie formuł w wartości (232)

Rozdział 11. Formuły ułatwiające pracę nad tekstem (233)

 • Kilka słów na temat tekstu (233)
 • Funkcje tekstowe (234)
  • Kody znaków (235)
  • Sprawdzanie identyczności dwóch łańcuchów znaków (236)
  • Łączenie kilku komórek (238)
  • Wyświetlanie sformatowanych wartości jako tekstu (238)
  • Wyświetlanie wartości w formacie Walutowe jako tekstu (239)
  • Powtarzanie znaku lub łańcucha znaków (240)
  • Histogram tekstowy (240)
  • Dodawanie znaków do wartości (241)
  • Usuwanie niepotrzebnych odstępów oraz znaków, które nie mogą być drukowane (242)
  • Zliczanie znaków w łańcuchu (242)
  • Zmiana wielkości liter (242)
  • Wyodrębnianie znaków z łańcucha (243)
  • Zastąpienie tekstu innym tekstem (244)
  • Przeszukiwanie łańcucha znaków (244)
  • Szukanie i zamienianie ciągu w łańcuchu znaków (245)
 • Zaawansowane formuły tekstowe (245)
  • Zliczanie określonych znaków w komórce (246)
  • Obliczanie częstotliwości występowania określonego fragmentu łańcucha znaków w komórce (246)
  • Odnalezienie pierwszego słowa w łańcuchu znaków (246)
  • Odnalezienie ostatniego słowa w łańcuchu znaków (247)
  • Usunięcie pierwszego słowa w łańcuchu (247)
  • Odnalezienie imienia, drugiego imienia oraz nazwiska (247)
  • Usuwanie tytułów sprzed nazwisk (248)
  • Tworzenie angielskich liczebników porządkowych (249)
  • Obliczanie liczby wyrazów w komórce (249)

Rozdział 12. Data i czas (251)

 • W jaki sposób Excel traktuje daty i czas? (251)
  • Omówienie numerów seryjnych dat (251)
  • Wpisywanie dat (252)
  • Interpretacja numerów seryjnych czasu (254)
  • Wpisywanie czasu (255)
  • Formatowanie dat i czasów (255)
  • Problemy z datami (256)
 • Funkcje związane z datami (258)
  • Wyświetlanie bieżącej daty (258)
  • Wyświetlanie dowolnej daty (259)
  • Wprowadzanie serii dat (260)
  • Konwertowanie tekstu na datę (261)
  • Wyliczanie liczby dni między dwiema datami (262)
  • Ustalanie liczby dni roboczych między dwiema datami (262)
  • Zmiana daty o określoną liczbę dni roboczych (263)
  • Obliczanie liczby lat między dwiema datami (264)
  • Obliczanie wieku osoby (264)
  • Wyznaczanie dnia roku (265)
  • Wyznaczanie dnia tygodnia (266)
  • Wyznaczanie numeru tygodnia w roku (266)
  • Wyznaczanie daty ostatniej niedzieli (266)
  • Wyznaczanie pierwszego dnia tygodnia po określonej dacie (267)
  • Wyznaczanie n-tego wystąpienia dnia tygodnia w miesiącu (267)
  • Obliczanie dni świątecznych (267)
  • Wyznaczanie ostatniego dnia w miesiącu (270)
  • Ustalanie, czy dany rok jest rokiem przestępnym (270)
  • Wyznaczanie kwartału roku (270)
 • Funkcje arkusza związane z jednostkami czasu (270)
  • Wyświetlanie czasu bieżącego (271)
  • Wyświetlanie dowolnego czasu (271)
  • Obliczanie różnicy między dwoma czasami (272)
  • Sumy czasu większe niż 24 godziny (273)
  • Konwertowanie czasu wojskowego (275)
  • Konwertowanie godzin, minut i sekund z zapisu dziesiętnego na wartości czasu (275)
  • Dodawanie godzin, minut lub sekund do określonej wartości czasu (276)
  • Zaokrąglanie wartości czasu (276)
  • Praca z wartościami czasu nieoznaczającymi pory dnia (277)

Rozdział 13. Tworzenie formuł, które zliczają i sumują (279)

 • Zliczanie i sumowanie komórek arkusza (279)
 • Podstawowe formuły zliczające (281)
  • Wyznaczanie liczby wszystkich komórek (282)
  • Wyznaczanie liczby pustych komórek (282)
  • Wyznaczanie liczby niepustych komórek (282)
  • Wyznaczanie liczby komórek z wartościami liczbowymi (282)
  • Wyznaczanie liczby komórek tekstowych (283)
  • Wyznaczanie liczby komórek niezawierających tekstu (283)
  • Zliczanie wartości logicznych (283)
  • Zliczanie wartości błędów w obszarze (283)
 • Zaawansowane formuły zliczające (283)
  • Zliczanie komórek przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI (284)
  • Zliczanie komórek na bazie wielu kryteriów (284)
  • Zliczanie najczęściej występującej wartości (287)
  • Zliczanie wystąpień określonego tekstu (288)
  • Ustalanie liczby różnych (unikatowych) wartości w obszarze (289)
  • Tworzenie rozkładu częstości (290)
 • Formuły sumujące (295)
  • Sumowanie wszystkich komórek z zakresu (295)
  • Liczenie sum skumulowanych (295)
  • Ignorowanie błędów przy sumowaniu (297)
  • Sumowanie n największych wartości (297)
 • Sumy warunkowe z jednym kryterium (298)
  • Sumowanie tylko wartości ujemnych (299)
  • Sumowanie wartości na podstawie innego obszaru (299)
  • Sumowanie wartości na podstawie porównań tekstów (299)
  • Sumowanie wartości na podstawie porównań dat (299)
 • Sumy warunkowe z wieloma kryteriami (300)
  • Zastosowanie kryterium Oraz (300)
  • Zastosowanie kryterium Lub (301)
  • Zastosowanie kryterium Oraz i Lub (301)

Rozdział 14. Tworzenie formuł, które wyszukują wartości (303)

 • Wprowadzenie do formuł wyszukujących (303)
 • Funkcje związane z wyszukiwaniem (304)
 • Podstawowe formuły wyszukiwania (305)
  • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (305)
  • Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO (307)
  • Funkcja WYSZUKAJ (307)
  • Łączne użycie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS (308)
 • Specjalne formuły wyszukujące (309)
  • Wyszukiwanie dokładnej wartości (310)
  • Wyszukiwanie wartości z lewej strony (311)
  • Przeprowadzanie wyszukiwania z uwzględnieniem wielkości liter (312)
  • Wyszukiwanie wartości w więcej niż jednej tabeli wyszukiwania (313)
  • Ustalanie ocen na podstawie liczby punktów z testu (313)
  • Obliczanie średniej oceny z punktów przyznawanych za kursy (314)
  • Wyszukiwanie dwóch wartości (315)
  • Wyszukiwanie wartości w dwóch kolumnach (316)
  • Ustalanie adresu komórki w obszarze na podstawie jej wartości (317)
  • Wyszukiwanie wartości najbliższej wartości szukanej (317)

Rozdział 15. Tworzenie formuł do zastosowań finansowych (319)

 • Wartość pieniądza w czasie (319)
 • Obliczenia dla pożyczek (320)
  • Funkcje Excela do wyliczania informacji o pożyczce (320)
  • Przykład obliczeń dla kredytu (323)
  • Spłata zadłużenia z karty kredytowej (324)
  • Tworzenie harmonogramu spłaty pożyczki (325)
  • Podsumowywanie różnych opcji pożyczek za pomocą tabel danych (327)
  • Obliczenia dla pożyczki z nieregularnymi spłatami (329)
 • Obliczenia dla inwestycji (331)
  • Wartość przyszła pojedynczego depozytu (331)
  • Wartość przyszła serii depozytów (335)
 • Obliczenia dla amortyzacji (336)
 • Prognozy finansowe (339)

Rozdział 16. Obliczenia różne (341)

 • Przeliczanie jednostek (341)
 • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych (343)
 • Obliczanie pola, powierzchni, obwodu i objętości (344)
  • Obliczanie pola oraz obwodu kwadratu (344)
  • Obliczanie pola oraz obwodu prostokąta (345)
  • Obliczanie pola oraz obwodu koła (345)
  • Obliczanie pola trapezu (345)
  • Obliczanie pola trójkąta (345)
  • Obliczanie powierzchni oraz objętości kuli (345)
  • Obliczanie powierzchni oraz objętości sześcianu (346)
  • Obliczanie powierzchni oraz objętości prostopadłościanu (346)
  • Obliczanie powierzchni oraz objętości stożka (346)
  • Obliczanie objętości walca (346)
  • Obliczanie objętości graniastosłupa (346)
 • Zaokrąglanie liczb (347)
  • Proste formuły do zaokrąglania (347)
  • Zaokrąglanie do najbliższej wielokrotności (348)
  • Zaokrąglanie wartości walutowych (348)
  • Obsługa kwot ułamkowych (349)
  • Zastosowanie funkcji ZAOKR.DO.CAŁK oraz LICZBA.CAŁK (349)
  • Zaokrąglanie do parzystych i nieparzystych liczb całkowitych (350)
  • Zaokrąglanie do n cyfr znaczących (350)

Rozdział 17. Wprowadzenie do formuł tablicowych (351)

 • Pojęcie formuł tablicowych (351)
  • Formuła tablicowa w wielu komórkach (352)
  • Formuła tablicowa w jednej komórce (353)
 • Tworzenie stałej tablicowej (354)
 • Pojęcie wymiarów tablicy (355)
  • Jednowymiarowe tablice poziome (355)
  • Jednowymiarowe tablice pionowe (356)
  • Tablice dwuwymiarowe (356)
 • Nazywanie stałych tablicowych (357)
 • Praca z formułami tablicowymi (359)
  • Wpisywanie formuły tablicowej (359)
  • Zaznaczanie zakresu formuły tablicowej (359)
  • Edytowanie formuły tablicowej (359)
  • Zwiększanie lub zmniejszanie obszaru wielokomórkowej formuły tablicowej (360)
 • Używanie wielokomórkowych formuł tablicowych (360)
  • Tworzenie tablicy na podstawie wartości z obszaru (361)
  • Tworzenie stałej tablicowej na podstawie wartości z obszaru (362)
  • Przeprowadzanie działań na tablicach (362)
  • Stosowanie funkcji w tablicach (363)
  • Transponowanie tablicy (364)
  • Tworzenie tablicy składającej się z ciągu liczb całkowitych (365)
 • Używanie jednokomórkowych formuł tablicowych (366)
  • Liczenie znaków w obszarze (366)
  • Sumowanie trzech najmniejszych wartości obszaru (367)
  • Liczenie komórek tekstowych w zakresie (368)
  • Eliminowanie formuł pośrednich (369)
  • Używanie stałych tablicowych zamiast odwołań do obszaru (370)

Rozdział 18. Sztuczki z formułami tablicowymi (371)

 • Praca z jednokomórkowymi formułami tablicowymi (371)
  • Sumowanie wartości z obszaru, w którym są błędy (371)
  • Liczenie błędów w zakresie (372)
  • Sumowanie n największych wartości w zakresie (373)
  • Liczenie średniej z wykluczeniem zer (373)
  • Ustalanie, czy określona wartość występuje w obszarze komórek (374)
  • Ustalanie liczby różnic między dwoma zakresami (375)
  • Zwracanie pozycji największej wartości z zakresu (376)
  • Znajdowanie wiersza n-tego wystąpienia wartości w zakresie (377)
  • Zwracanie najdłuższego tekstu z zakresu (377)
  • Ustalanie, czy obszar zawiera prawidłowe wpisy (377)
  • Sumowanie cyfr liczby całkowitej (379)
  • Sumowanie wartości zaokrąglonych (380)
  • Sumowanie każdej n-tej wartości z zakresu (381)
  • Usuwanie z tekstu wszystkich znaków poza cyframi (382)
  • Ustalanie najbliższej wartości w zakresie (382)
  • Zwracanie ostatniej wartości z kolumny (383)
  • Zwracanie ostatniej wartości z wiersza (384)
 • Praca z wielokomórkowymi formułami tablicowymi (385)
  • Zwracanie wyłącznie wartości dodatnich z zakresu (385)
  • Zwracanie niepustych komórek z zakresu (386)
  • Odwracanie kolejności komórek w zakresie (386)
  • Dynamiczne porządkowanie zakresu wartości (387)
  • Zwracanie listy unikatowych wartości z danego zakresu (387)
  • Wyświetlanie kalendarza (388)

CZĘŚĆ III. TWORZENIE WYKRESÓW I GRAFIKI (391)

Rozdział 19. Podstawowe techniki tworzenia wykresów (393)

 • Co to jest wykres? (393)
 • Obsługa wykresów w Excelu (394)
  • Wykresy osadzone (395)
  • Arkusze wykresów (396)
 • Tworzenie wykresu (398)
 • Tworzenie i dostosowywanie wykresu (398)
  • Zaznaczanie danych (399)
  • Wybieranie typu wykresu (399)
  • Eksperymentowanie z różnymi stylami (399)
  • Eksperymentowanie z różnymi układami (401)
  • Sprawdzanie innego widoku danych (402)
  • Sprawdzanie innych typów wykresów (402)
 • Praca z wykresami (404)
  • Zmienianie rozmiaru wykresu (404)
  • Przenoszenie wykresu (404)
  • Kopiowanie wykresu (405)
  • Usuwanie wykresu (405)
  • Dodawanie elementów wykresu (405)
  • Przenoszenie i usuwanie elementów wykresu (405)
  • Formatowanie elementów wykresu (406)
  • Drukowanie wykresów (406)
 • Typy wykresów (408)
  • Wybieranie typu wykresu (408)
  • Wykresy kolumnowe (410)
  • Wykresy słupkowe (412)
  • Wykresy liniowe (413)
  • Wykresy kołowe (415)
  • Wykresy XY (punktowe) (416)
  • Wykresy warstwowe (418)
  • Wykresy radarowe (418)
  • Wykresy powierzchniowe (420)
  • Wykresy bąbelkowe (421)
  • Wykresy giełdowe (422)
 • Nowe typy wykresów w Excelu 2016 (424)
  • Histogramy (424)
  • Wykresy Pareto (424)
  • Wykresy kaskadowe (425)
  • Wykresy typu "skrzynka i wąsy" (426)
  • Koncentryczne wykresy pierścieniowe (426)
  • Wykresy typu "mapa drzewa" (426)
 • Więcej informacji (428)

Rozdział 20. Zaawansowane techniki tworzenia wykresów (429)

 • Zaznaczanie elementów wykresu (429)
  • Zaznaczanie przy użyciu myszy (430)
  • Zaznaczanie przy użyciu klawiatury (431)
  • Zaznaczanie przy użyciu kontrolki Elementy wykresu (431)
 • Możliwości modyfikacji elementów wykresu za pomocą interfejsu użytkownika (432)
  • Zastosowanie okienka zadań Formatowanie (432)
  • Zastosowanie ikon formatowania wykresów (433)
  • Zastosowanie Wstążki (434)
  • Zastosowanie minipaska narzędzi (434)
 • Modyfikowanie obszaru wykresu (434)
 • Modyfikowanie obszaru kreślenia (435)
 • Praca z tytułami wykresu (436)
 • Edytowanie legendy (436)
 • Modyfikowanie linii siatki (438)
 • Modyfikowanie osi (439)
  • Osie wartości (439)
  • Osie kategorii (442)
 • Praca z seriami danych (446)
  • Usuwanie albo ukrywanie serii danych (447)
  • Dodawanie nowej serii danych do wykresu (447)
  • Zmiana danych w ramach serii (448)
  • Wyświetlanie etykiet danych na wykresie (451)
  • Obsługiwanie brakujących danych (452)
  • Dodawanie słupków błędów (453)
  • Dodawanie linii trendu (454)
  • Modyfikowanie wykresów 3-W (456)
  • Tworzenie wykresów złożonych (456)
  • Wyświetlanie tabeli danych (458)
 • Tworzenie szablonów wykresów (459)
 • Sztuczki z wykresami (460)
  • Tworzenie wykresów rysunkowych (460)
  • Tworzenie wykresu podobnego do termometru (461)
  • Tworzenie wykresu w kształcie wskaźnika (462)
  • Tworzenie histogramu porównawczego (463)
  • Tworzenie wykresu Gantta (464)
  • Tworzenie wykresów funkcji matematycznych z jedną zmienną (466)
  • Tworzenie wykresów funkcji matematycznych z dwiema zmiennymi (467)

Rozdział 21. Wizualizacja danych przy użyciu formatowania warunkowego (469)

 • Formatowanie warunkowe (469)
 • Określanie formatowania warunkowego (471)
  • Dostępne typy formatowania (471)
  • Tworzenie własnych reguł (472)
 • Formaty warunkowe używające grafiki (473)
  • Zastosowanie pasków danych (473)
  • Zastosowanie skali kolorów (474)
  • Zastosowanie zestawu ikon (477)
 • Tworzenie reguł bazujących na formule (480)
  • Odwołania względne i bezwzględne (480)
  • Przykłady formuł formatowania warunkowego (482)
 • Zastosowanie formatów warunkowych (485)
  • Zarządzanie regułami (485)
  • Kopiowanie komórek zawierających formatowanie warunkowe (486)
  • Usuwanie formatowania warunkowego (486)
  • Wyszukiwanie komórek zawierających formatowanie warunkowe (486)

Rozdział 22. Tworzenie wykresów przebiegu w czasie (487)

 • Typy wykresów przebiegu w czasie (488)
 • Tworzenie wykresów przebiegu w czasie (489)
 • Konfigurowanie wykresów przebiegu w czasie (490)
  • Zmiana rozmiaru wykresów przebiegu w czasie (491)
  • Obsługa ukrytych lub brakujących danych (492)
  • Zmiana typu wykresu przebiegu w czasie (492)
  • Zmiana koloru i szerokości linii wykresu przebiegu w czasie (492)
  • Wyróżnianie wybranych punktów danych (493)
  • Dostosowywanie skalowania osi wykresu przebiegu w czasie (493)
  • Symulowana linia referencyjna (494)
 • Wykorzystanie osi dat (496)
 • Wykresy przebiegu w czasie uaktualniane automatycznie (497)
 • Wyświetlanie wykresu przebiegu w czasie dla dynamicznego zakresu komórek (498)

Rozdział 23. Dodawanie rysunków i grafiki do arkuszy (501)

 • Używanie kształtów (501)
  • Dodawanie kształtu (502)
  • Dodawanie tekstu do kształtu (505)
  • Formatowanie kształtów (506)
  • Pojęcie stosu obiektów (507)
  • Grupowanie obiektów (507)
  • Wyrównywanie i ustalanie odległości między obiektami (508)
  • Modyfikowanie kształtów (508)
  • Drukowanie obiektów (511)
 • Zastosowanie obiektów SmartArt (511)
  • Wstawianie obiektu SmartArt (511)
  • Konfigurowanie obiektu SmartArt (512)
  • Zmiana układu i stylu (513)
  • Więcej informacji na temat obiektów SmartArt (513)
 • Zastosowanie stylów WordArt (513)
 • Praca z innymi plikami graficznymi (514)
  • O plikach graficznych (515)
  • Wstawianie zrzutów ekranu (517)
  • Używanie obrazu jako tła arkusza (517)
 • Edytor równań (517)

CZĘŚĆ IV. ZAAWANSOWANE WŁAŚCIWOŚCI EXCELA (519)

Rozdział 24. Dostosowywanie interfejsu użytkownika Excela (521)

 • Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (521)
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp (522)
  • Dodawanie nowych poleceń do paska Szybki dostęp (522)
  • Inne operacje związane z paskiem Szybki dostęp (525)
 • Dostosowywanie Wstążki (526)
  • Po co dostosowywać Wstążkę? (526)
  • Możliwości dostosowywania (526)
  • Sposoby dostosowywania Wstążki (527)
  • Resetowanie Wstążki (528)

Rozdział 25. Używanie niestandardowych formatów liczbowych (529)

 • Formatowanie liczbowe (529)
  • Automatyczne formatowanie liczb (530)
  • Formatowanie liczb przy użyciu Wstążki (530)
  • Używanie klawiszy skrótów do formatowania liczb (531)
  • Używanie okna dialogowego Formatowanie komórek do formatowania liczb (531)
 • Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego (532)
  • Części kodu formatowania liczbowego (533)
  • Kody niestandardowego formatowania liczbowego (535)
 • Przykłady niestandardowych formatów liczbowych (536)
  • Skalowanie wartości (537)
  • Dodawanie zer przed liczbami (538)
  • Określanie warunków (540)
  • Wyświetlanie ułamków (540)
  • Wyświetlanie znaku minus po prawej (541)
  • Formatowanie dat i czasów (541)
  • Wyświetlanie łącznie tekstu i liczb (542)
  • Ukrywanie pewnych typów danych (543)
  • Wypełnianie komórki powtarzającym się znakiem (543)

Rozdział 26. Sprawdzanie poprawności danych (545)

 • Sprawdzanie poprawności danych (545)
 • Określanie kryteriów sprawdzania poprawności danych (546)
 • Typy dostępnych kryteriów sprawdzania poprawności danych (547)
 • Tworzenie list rozwijanych (548)
 • Zastosowanie formuł przy definiowaniu zasad sprawdzania poprawności danych (550)
 • Odwołania do komórek (550)
 • Przykłady formuł sprawdzania poprawności danych (551)
  • Akceptowanie tylko tekstu (552)
  • Akceptowanie wartości tylko wtedy, gdy jest ona większa od wartości znajdującej się w poprzedniej komórce (552)
  • Akceptowanie tylko unikatowych wartości (552)
  • Akceptowanie tylko ciągów znaków zawierających konkretny znak (552)
  • Akceptowanie tylko dat, które wskazują określony dzień tygodnia (553)
  • Akceptowanie tylko tych wartości, które nie przekraczają sumy (553)
  • Tworzenie listy zależnej (553)

Rozdział 27. Tworzenie i stosowanie konspektów (555)

 • Podstawowe informacje na temat konspektów (555)
 • Tworzenie konspektu (558)
  • Przygotowanie danych (558)
  • Automatyczne tworzenie konspektu (559)
  • Ręczne tworzenie konspektu (559)
 • Praca z konspektami (561)
  • Wyświetlanie poziomów (561)
  • Dodawanie danych do konspektu (562)
  • Usuwanie konspektu (562)
  • Konfigurowanie symboli konspektu (562)
  • Ukrywanie symboli konspektu (562)

Rozdział 28. Łączenie i konsolidacja arkuszy (563)

 • Łączenie skoroszytów (563)
 • Tworzenie formuł odwołań zewnętrznych (564)
  • Składnia formuł odwołań (564)
  • Tworzenie formuły łączącej metodą wskazania (565)
  • Wklejanie łączy (565)
 • Praca z formułami zewnętrznych odwołań (566)
  • Tworzenie łączy do niezapisanych skoroszytów (566)
  • Otwieranie skoroszytu przy użyciu formuł odwołań zewnętrznych (566)
  • Określanie domyślnego zachowania (567)
  • Aktualizacja łączy (568)
  • Zmiana źródła łącza (568)
  • Przerywanie łączy (568)
 • Unikanie potencjalnych problemów z formułami odwołań zewnętrznych (569)
  • Zmiana nazwy lub przenoszenie skoroszytu źródłowego (569)
  • Zastosowanie polecenia Zapisz jako (569)
  • Modyfikowanie skoroszytu źródłowego (569)
  • Łącza pośredniczące (570)
 • Konsolidacja arkuszy (570)
  • Konsolidacja arkuszy przy użyciu formuł (571)
  • Konsolidacja arkuszy przy użyciu polecenia Wklej specjalnie (572)
  • Konsolidacja arkuszy przy użyciu okna dialogowego Konsoliduj (573)
  • Przykład konsolidacji skoroszytów (574)
  • Odświeżanie konsolidacji (577)
  • Więcej informacji o konsolidowaniu (577)

Rozdział 29. Współpraca programu Excel z internetem (579)

 • Zapisywanie skoroszytów w internecie (579)
 • Zapisywanie skoroszytów w formacie HTML (580)
  • Tworzenie pliku HTML (581)
  • Tworzenie pojedynczego pliku strony WWW (582)
 • Otwieranie pliku HTML (584)
 • Praca z hiperłączami (585)
  • Wstawianie hiperłącza (585)
  • Zastosowanie hiperłączy (586)
 • Obsługa e-maili (587)
 • Dodatki do pakietu Office (587)

Rozdział 30. Ochrona danych (589)

 • Typy ochrony (589)
 • Ochrona arkusza (590)
  • Odblokowywanie komórek (590)
  • Opcje ochrony arkusza (591)
  • Przypisywanie uprawnień użytkownika (592)
 • Ochrona skoroszytu (593)
  • Wymóg podania hasła w celu otwarcia skoroszytu (593)
  • Ochrona struktury skoroszytu (594)
 • Ochrona projektu Visual Basic (595)
 • Powiązane zagadnienia (596)
  • Zapisywanie arkusza w postaci dokumentu PDF (596)
  • Finalizowanie skoroszytu (596)
  • Inspekcja skoroszytu (597)
  • Zastosowanie cyfrowego podpisu (598)

Rozdział 31. Sposoby unikania błędów w arkuszach (599)

 • Identyfikacja i usuwanie błędów formuł (599)
  • Brakujące nawiasy okrągłe (600)
  • Komórki wypełnione znakami # (601)
  • Puste komórki wcale takimi nie są (601)
  • Nadmiarowe znaki spacji (602)
  • Formuły zwracające błąd (603)
  • Problemy z odwołaniami bezwzględnymi i względnymi (607)
  • Problemy z kolejnością stosowania operatorów (607)
  • Formuły nie są obliczane (608)
  • Wartości rzeczywiste i wyświetlane (608)
  • Błędy związane z liczbami zmiennoprzecinkowymi (609)
  • Błędy związane z "fantomowymi" łączami (610)
 • Zastosowanie narzędzi inspekcji programu Excel (610)
  • Identyfikowanie komórek określonego typu (610)
  • Przeglądanie formuł (612)
  • Śledzenie powiązań pomiędzy komórkami (612)
  • Śledzenie wartości błędów (615)
  • Usuwanie błędów odwołań cyklicznych (615)
  • Zastosowanie funkcji sprawdzania błędów w tle (615)
  • Szacowanie formuł (617)
 • Szukanie i zastępowanie (617)
  • Szukanie informacji (618)
  • Zastępowanie danych (619)
  • Wyszukiwanie formatowania (620)
 • Sprawdzanie pisowni w arkuszach (621)
 • Zastosowanie autokorekty (622)

CZĘŚĆ V. ANALIZA DANYCH (625)

Rozdział 32. Importowanie i porządkowanie danych (627)

 • Importowanie danych (628)
  • Importowanie danych z pliku (628)
  • Importowanie tekstu do określonego zakresu komórek (630)
  • Kopiowanie i wklejanie danych (631)
 • Metody porządkowania danych (632)
  • Usuwanie powtarzających się wierszy (632)
  • Identyfikowanie powtarzających się wierszy (633)
  • Dzielenie tekstu (634)
  • Zmiana wielkości liter (638)
  • Usuwanie nadmiarowych spacji (639)
  • Usuwanie "dziwnych" znaków (640)
  • Konwertowanie wartości (640)
  • Klasyfikowanie wartości (641)
  • Łączenie kolumn (642)
  • Zmiana kolejności kolumn (642)
  • Losowe rozmieszczanie wierszy (643)
  • Wyodrębnianie nazw plików z adresów URL (643)
  • Dopasowywanie tekstu na liście (643)
  • Zmiana pionowego układu danych na poziomy (644)
  • Wypełnianie luk w zaimportowanym raporcie (646)
  • Sprawdzanie pisowni (647)
  • Zamiana i usuwanie tekstu z komórek (648)
  • Dodawanie tekstu do komórek (649)
  • Rozwiązywanie problemów z minusami na końcu wartości (650)
 • Porządkowanie danych - lista kontrolna (650)
 • Eksportowanie danych (651)
  • Eksportowanie do pliku tekstowego (651)
  • Eksportowanie do innych formatów (652)

Rozdział 33. Tabele przestawne - wprowadzenie (653)

 • Tabele przestawne (653)
  • Tabela przestawna na przykładzie (654)
  • Dane odpowiednie dla tabeli przestawnej (656)
 • Automatyczne tworzenie tabeli przestawnej (658)
 • Ręczne tworzenie tabel przestawnych (659)
  • Określanie danych (659)
  • Określanie lokalizacji tabeli przestawnej (660)
  • Konstruowanie tabeli przestawnej (661)
  • Formatowanie tabeli przestawnej (663)
  • Modyfikowanie tabeli przestawnej (664)
 • Dodatkowe przykłady tabel przestawnych (666)
  • Jaka jest całkowita dzienna wartość nowych depozytów dla każdego oddziału? (666)
  • W którym dniu tygodnia otwieranych jest najwięcej kont? (666)
  • Ile kont (z uwzględnieniem podziału na typy) otwarto w każdym oddziale? (667)
  • Jak się przedstawia rozkład środków pieniężnych między różnymi kontami? (667)
  • Jakiego typu konta są najczęściej zakładane przez kasjera? (668)
  • W którym oddziale kasjerzy zakładają nowym klientom najwięcej rachunków bieżących? (669)
 • Więcej informacji (669)

Rozdział 34. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych (671)

 • Praca z danymi nienumerycznymi (671)
 • Grupowanie pozycji tabeli przestawnej (673)
  • Przykład ręcznego grupowania (673)
  • Przykłady automatycznego grupowania (674)
 • Tworzenie rozkładu częstości (678)
 • Wstawianie do tabeli pól i elementów obliczeniowych (680)
  • Tworzenie pola obliczeniowego (682)
  • Wstawianie elementów obliczeniowych (683)
 • Filtrowanie tabel przestawnych przy użyciu fragmentatorów (686)
 • Filtrowanie tabel przestawnych za pomocą osi czasu (688)
 • Odwoływanie się do komórek w obrębie tabeli przestawnej (689)
 • Tworzenie wykresów przestawnych (690)
  • Przykład wykresu przestawnego (691)
  • Dodatkowe informacje na temat wykresów przestawnych (693)
 • Kolejny przykład tabeli przestawnej (694)
 • Zastosowanie funkcji Model danych (696)
 • Więcej informacji o tabelach przestawnych (700)

Rozdział 35. Analiza co-jeśli (701)

 • Przykład analizy co-jeśli (701)
 • Typy analiz co-jeśli (703)
  • Ręczna analiza co-jeśli (703)
  • Tworzenie tabel danych (703)
  • Menedżer scenariuszy (709)

Rozdział 36. Analiza danych przy użyciu funkcji Szukaj wyniku i Solver (715)

 • Odwrotna analiza co-jeśli (715)
 • Szukanie wyniku dla jednej komórki (716)
  • Przykład szukania wyniku (716)
  • Więcej o szukaniu wyniku (718)
 • Narzędzie Solver (718)
  • Do jakich zadań można wykorzystać Solver? (719)
  • Prosty przykład Solvera (719)
  • Więcej o Solverze (723)
 • Przykłady wykorzystania narzędzia Solver (725)
  • Rozwiązywanie układu równań liniowych (725)
  • Minimalizacja kosztów wysyłki (726)
  • Przydział zasobów (729)
  • Optymalizacja portfela inwestycyjnego (730)

Rozdział 37. Analiza danych za pomocą dodatku Analysis ToolPak (733)

 • Analysis ToolPak - przegląd możliwości analizy danych (733)
 • Instalowanie dodatku Analysis ToolPak (734)
 • Używanie narzędzi analizy danych (734)
 • Narzędzia dodatku Analysis ToolPak (735)
  • Analiza wariancji (735)
  • Korelacja (736)
  • Kowariancja (737)
  • Statystyka opisowa (737)
  • Wygładzanie wykładnicze (737)
  • Test F (z dwiema próbami dla wariancji) (738)
  • Analiza Fouriera (738)
  • Histogram (738)
  • Średnia ruchoma (739)
  • Generowanie liczb pseudolosowych (739)
  • Ranga i percentyl (741)
  • Regresja (741)
  • Próbkowanie (742)
  • Test t (742)
  • Test z (z dwiema próbami dla średnich) (743)

Rozdział 38. Zastosowanie funkcji Pobieranie i przekształcanie (745)

 • Pobieranie i przekształcanie - przegląd możliwości (745)
 • Źródła danych dla funkcji Pobieranie i przekształcanie (746)
 • Przykład - proste zapytanie (747)
  • Wybór źródła danych (747)
  • Usuwanie zbędnych kolumn (748)
  • Importowanie danych (748)
  • Modyfikowanie zapytania (749)
  • Odświeżanie zapytania (750)
 • Rejestrowanie wykonywanych operacji (751)
 • Przykład - tworzenie zestawień danych (752)
 • Przykład - przetwarzanie danych z zapytania internetowego (754)
  • Oddzielanie roku od tytułu filmu (755)
  • Zmienianie kwot w dolarach (756)
  • Dodawanie kolumny indeksu (757)
  • Importowanie danych (757)
 • Przykład - scalanie dwóch zapytań internetowych (758)
  • Wykonywanie pierwszego zapytania (758)
  • Wykonywanie drugiego zapytania (760)
  • Scalanie dwóch zapytań (761)
 • Przykład - pobieranie listy plików (763)
 • Przykład - wybieranie losowej próbki (765)
 • Przykład - odwracanie tabeli przestawnej (766)
 • Wskazówki dotyczące zastosowania funkcji Pobieranie i przekształcanie (768)
 • Więcej informacji (768)

CZĘŚĆ VI. PROGRAM EXCEL I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU VBA (769)

Rozdział 39. Podstawowe informacje na temat języka programowania Visual Basic for Applications (771)

 • Podstawowe informacje na temat makr języka VBA (771)
 • Wyświetlanie karty Deweloper (772)
 • Bezpieczeństwo makr (773)
 • Zapisywanie skoroszytów zawierających makra (774)
 • Dwa typy makr języka VBA (774)
  • Procedury Sub języka VBA (774)
  • Funkcje języka VBA (776)
 • Tworzenie makr języka VBA (776)
  • Rejestrowanie makr języka VBA (776)
  • Więcej informacji na temat rejestracji makr języka VBA (783)
  • Pisanie kodu źródłowego w języku VBA (786)
 • Więcej informacji na temat języka VBA (795)

Rozdział 40. Tworzenie niestandardowych funkcji arkusza (797)

 • Podstawowe informacje na temat funkcji języka VBA (797)
 • Przykład wprowadzający (798)
  • Funkcja niestandardowa (798)
  • Zastosowanie funkcji w arkuszu (798)
  • Analiza funkcji niestandardowej (799)
 • O procedurach Function (800)
 • Wywoływanie procedur Function (801)
  • Wywoływanie funkcji niestandardowych z procedury (801)
  • Zastosowanie funkcji niestandardowych w formule arkusza (801)
 • Argumenty procedury Function (802)
  • Funkcja pozbawiona argumentów (802)
  • Funkcja przyjmująca jeden argument (803)
  • Kolejna funkcja z jednym argumentem (803)
  • Funkcja przyjmująca dwa argumenty (804)
  • Funkcja przyjmująca argument w postaci zakresu (805)
  • Prosta, ale przydatna funkcja (806)
 • Usuwanie błędów funkcji niestandardowych (806)
 • Wklejanie funkcji niestandardowych (807)
 • Dodatkowe informacje (808)

Rozdział 41. Tworzenie okien dialogowych (809)

 • Do czego mogą się przydać okna dialogowe? (809)
 • Alternatywy dla okien dialogowych (810)
  • Funkcja InputBox (810)
  • Funkcja MsgBox (811)
 • Podstawowe informacje na temat tworzenia okien dialogowych (814)
  • Praca z formularzami UserForm (814)
  • Dodawanie kontrolek (815)
  • Modyfikacja właściwości kontrolki (815)
  • Obsługa zdarzeń (816)
  • Wyświetlanie formularza UserForm (817)
 • Przykład formularza UserForm (817)
  • Tworzenie formularza UserForm (817)
  • Testowanie formularza UserForm (818)
  • Tworzenie procedury obsługującej zdarzenie (819)
 • Kolejny przykład formularza UserForm (820)
  • Tworzenie formularza UserForm (820)
  • Testowanie formularza UserForm (822)
  • Tworzenie procedur obsługujących zdarzenia (822)
  • Testowanie formularza UserForm (823)
  • Wykonywanie makra przy użyciu przycisku arkusza (824)
  • Umieszczanie makra na pasku narzędzi Szybki dostęp (824)
 • Więcej informacji na temat okien dialogowych (825)
  • Dodawanie skrótów klawiaturowych (825)
  • Sterowanie kolejnością uaktywniania kontrolek przez klawisz Tab (825)
 • Dalsza nauka (826)

Rozdział 42. Zastosowanie w arkuszu kontrolek okien dialogowych (827)

 • Dlaczego stosuje się kontrolki w arkuszu? (827)
 • Zastosowanie kontrolek (829)
  • Dodawanie kontrolki (829)
  • Tryb projektowania (830)
  • Modyfikowanie właściwości (830)
  • Właściwości współdzielone (831)
  • Łączenie kontrolek z komórkami (831)
  • Tworzenie makr dla kontrolek (832)
 • Dostępne kontrolki ActiveX (833)
  • Kontrolka Pole wyboru (833)
  • Kontrolka Pole kombi (834)
  • Kontrolka Przycisk polecenia (834)
  • Kontrolka Obraz (835)
  • Kontrolka Etykieta (835)
  • Kontrolka Pole listy (835)
  • Kontrolka Przycisk opcji (836)
  • Kontrolka Pasek przewijania (836)
  • Kontrolka Przycisk pokrętła (837)
  • Kontrolka Pole tekstowe (837)
  • Kontrolka Przycisk przełącznika (838)

Rozdział 43. Praca ze zdarzeniami programu Excel (839)

 • Zdarzenia (839)
 • Wprowadzanie kodu procedury języka VBA obsługującej zdarzenie (840)
 • Zastosowanie zdarzeń zachodzących na poziomie skoroszytu (841)
  • Zastosowanie zdarzenia Open (842)
  • Zastosowanie zdarzenia SheetActivate (843)
  • Zastosowanie zdarzenia NewSheet (843)
  • Zastosowanie zdarzenia BeforeSave (843)
  • Zastosowanie zdarzenia BeforeClose (844)
 • Praca ze zdarzeniami arkusza (844)
  • Zastosowanie zdarzenia Change (845)
  • Monitorowanie zmian w określonym zakresie (845)
  • Zastosowanie zdarzenia SelectionChange (846)
  • Zastosowanie zdarzenia BeforeRightClick (847)
 • Zastosowanie zdarzeń niepowiązanych z obiektami (847)
  • Zastosowanie zdarzenia OnTime (847)
  • Zastosowanie zdarzenia OnKey (848)

Rozdział 44. Przykłady aplikacji napisanych w języku VBA (851)

 • Praca z zakresami (851)
  • Kopiowanie zakresu (852)
  • Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości (853)
  • Zaznaczanie komórek - od aktywnej aż do końca wiersza lub kolumny (853)
  • Zaznaczanie wiersza lub kolumny (854)
  • Przenoszenie zakresu (854)
  • Optymalne wykonywanie pętli w zakresie (855)
  • Wyświetlenie prośby o wprowadzenie do komórki wartości (856)
  • Określanie typu zaznaczenia (857)
  • Identyfikacja zaznaczeń wielokrotnych (858)
  • Zliczanie zaznaczonych komórek (858)
 • Praca ze skoroszytami (859)
  • Zapisywanie wszystkich skoroszytów (859)
  • Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów (859)
 • Praca z wykresami (860)
  • Modyfikowanie typu wykresu (860)
  • Modyfikowanie właściwości wykresu (861)
  • Formatowanie wykresu (861)
 • Rady dotyczące przyspieszania programów VBA (861)
  • Wyłączanie funkcji aktualizacji zawartości ekranu (861)
  • Zapobieganie wyświetlaniu komunikatów ostrzegawczych (862)
  • Upraszczanie odwołań do obiektów (862)
  • Deklarowanie typów zmiennych (863)

Rozdział 45. Tworzenie własnych dodatków do programu Excel (865)

 • Czym jest dodatek? (865)
 • Praca z dodatkami (866)
 • Dlaczego tworzy się dodatki? (867)
 • Tworzenie dodatków (868)
 • Przykład dodatku (869)
  • Moduł Module1 (869)
  • Formularz UserForm (870)
  • Testowanie skoroszytu (870)
  • Dodawanie opisów (870)
  • Tworzenie interfejsu ułatwiającego obsługę makra w dodatku (871)
  • Ochrona projektu (871)
  • Tworzenie dodatku (872)
  • Instalowanie dodatku (872)

DODATKI (873)

Dodatek A. Spis funkcji arkusza (875)

Dodatek B. Skróty klawiszowe stosowane w programie Excel (889)

Skorowidz (895)

Dodaj do koszyka Excel 2016 PL. Biblia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.