reklama - zainteresowany?

Skrypty powłoki systemu Linux. Receptury. Wydanie III - Helion


Autor: Clif Flynt, Sarath Lakshman, Shantanu Tushar
Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook - Third Edition
ISBN: 978-83-283-4031-2
okładka: miękka
Data wydania: 2018-01-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 57,85 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-31,15 zł)

Dodaj do koszyka

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Skrypty powłoki systemu Linux. Receptury. Wydanie III", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki

Dodaj do koszyka

Spis treści

Skrypty powłoki systemu Linux. Receptury. Wydanie III -- spis treści

Przedmowa (13)

Rozdział 1. Poznanie możliwości powłoki (17)

 • Wprowadzenie (18)
 • Wyświetlanie w oknie terminalu (18)
 • Używanie zmiennych i zmiennych środowiskowych (24)
 • Funkcja dołączająca wartość na początku zmiennych środowiskowych (29)
 • Wykonywanie obliczeń matematycznych za pomocą powłoki (30)
 • Eksperymentowanie z deskryptorami plików i przekierowywaniem (32)
 • Tablice zwykłe i tablice asocjacyjne (38)
 • Korzystanie z aliasów (40)
 • Uzyskiwanie informacji o terminalu (42)
 • Uzyskiwanie i ustawianie dat oraz opóźnienia (43)
 • Debugowanie skryptu (47)
 • Funkcje i argumenty (49)
 • Przekazywanie danych wyjściowych do drugiego polecenia (53)
 • Odczytywanie n znaków bez naciskania klawisza Enter (55)
 • Wykonywanie polecenia aż do osiągnięcia zamierzonego celu (56)
 • Separatory pól i iteratory (58)
 • Porównania i testy (60)
 • Dostosowywanie powłoki za pomocą plików konfiguracyjnych (64)

Rozdział 2. Dobre polecenie (67)

 • Wprowadzenie (68)
 • Łączenie za pomocą polecenia cat (68)
 • Rejestrowanie i odtwarzanie sesji terminalowych (71)
 • Znajdowanie plików i wyświetlanie ich listy (72)
 • Eksperymentowanie z poleceniem xargs (82)
 • Przekształcanie za pomocą polecenia tr (88)
 • Suma kontrolna i weryfikowanie (92)
 • Narzędzia kryptograficzne i funkcje mieszające (97)
 • Sortowanie, unikatowość i duplikaty (98)
 • Liczby losowe i nadawanie nazw plikom tymczasowym (103)
 • Podział plików i danych (104)
 • Podział nazw plików na podstawie rozszerzenia (107)
 • Zmiana nazw plików i przenoszenie ich w trybie wsadowym (110)
 • Sprawdzanie pisowni i przetwarzanie słownika (112)
 • Automatyzowanie interaktywnego wprowadzania danych (114)
 • Przyspieszanie wykonywania poleceń poprzez uruchamianie procesów równoległych (117)
 • Analizowanie katalogu oraz zawartych w nim plików i podkatalogów (119)

Rozdział 3. Plik na wejściu, plik na wyjściu (121)

 • Wprowadzenie (122)
 • Generowanie plików dowolnej wielkości (122)
 • Część wspólna i różnica zbiorów (A-B) w przypadku plików tekstowych (124)
 • Znajdowanie i usuwanie duplikatów plików (127)
 • Uprawnienia plików, prawo właściciela pliku i bit lepkości (130)
 • Zapewnianie niezmienności plików (135)
 • Masowe generowanie pustych plików (136)
 • Znajdowanie dowiązania symbolicznego i jego obiektu docelowego (137)
 • Wyliczanie statystyk dotyczących typów plików (139)
 • Korzystanie z plików pętli zwrotnej (141)
 • Tworzenie plików ISO i hybrydowych plików ISO (145)
 • Znajdowanie różnicy między plikami oraz stosowanie poprawek (148)
 • Korzystanie z poleceń head i tail w celu wyświetlenia 10 pierwszych lub ostatnich wierszy (150)
 • Wyświetlanie wyłącznie katalogów - inne metody (153)
 • Szybka nawigacja na poziomie wiersza poleceń za pomocą poleceń pushd i popd (154)
 • Określanie liczby wierszy, słów i znaków w pliku (155)
 • Wyświetlanie drzewa katalogów (157)
 • Przetwarzanie plików wideo i graficznych (158)

Rozdział 4. Przetwarzanie tekstu i sterowanie (163)

 • Wprowadzenie (164)
 • Używanie wyrażeń regularnych (164)
 • Wyszukiwanie tekstu wewnątrz pliku za pomocą polecenia grep (169)
 • Oparte na kolumnach wycinanie zawartości pliku za pomocą polecenia cut (175)
 • Stosowanie polecenia sed w celu zastępowania tekstu (178)
 • Korzystanie z polecenia awk w celu zaawansowanego przetwarzania tekstu (182)
 • Częstość wystąpień słów używanych w danym pliku (188)
 • Kompresowanie i dekompresowanie kodu JavaScript (190)
 • Scalanie wielu plików jako kolumn (193)
 • Wyświetlanie n-tego słowa lub n-tej kolumny pliku lub wiersza (194)
 • Wyświetlanie tekstu między wierszami o określonych numerach lub między wzorcami (195)
 • Wyświetlanie wierszy w odwrotnej kolejności (196)
 • Analizowanie adresów e-mail i URL zawartych w tekście (197)
 • Usuwanie z pliku zdania zawierającego dane słowo (199)
 • Zastępowanie wzorca tekstem we wszystkich plikach znajdujących się w katalogu (200)
 • Podział tekstu i operacje na parametrach (201)

Rozdział 5. Zagmatwany internet? Wcale nie! (203)

 • Wprowadzenie (204)
 • Pobieranie ze strony internetowej (204)
 • Pobieranie strony internetowej jako zwykłego tekstu (207)
 • Narzędzie cURL - wprowadzenie (208)
 • Uzyskiwanie dostępu do nieprzeczytanych wiadomości e-mail usługi Gmail z poziomu wiersza poleceń (213)
 • Analizowanie danych z witryny internetowej (215)
 • Przeglądarka obrazów i narzędzie do ich pobierania (216)
 • Generator internetowego albumu ze zdjęciami (219)
 • Klient wiersza poleceń serwisu Twitter (221)
 • Dostęp do definicji słów za pośrednictwem serwera sieci Web (224)
 • Znajdowanie uszkodzonych łączy w witrynie internetowej (226)
 • Śledzenie zmian w witrynie internetowej (228)
 • Wysyłanie danych do strony internetowej i wczytywanie odpowiedzi (230)
 • Pobieranie wideo z internetu (232)
 • Tworzenie podsumowania tekstu za pomocą OTS (233)
 • Tłumaczenie tekstu za pomocą wiersza poleceń (234)

Rozdział 6. Zarządzanie repozytorium (235)

 • Wprowadzenie (236)
 • Korzystanie z systemu Git (237)
 • Tworzenie nowego repozytorium Git (237)
 • Klonowanie zdalnego repozytorium Git (238)
 • Dodawanie i zatwierdzanie zmian w repozytorium Git (238)
 • Tworzenie i łączenie gałęzi w repozytorium Git (240)
 • Udostępnienie swojej pracy (242)
 • Przesyłanie gałęzi na serwer (244)
 • Pobieranie najnowszej wersji kodu źródłowego do bieżącej gałęzi (244)
 • Sprawdzanie stanu repozytorium Git (245)
 • Wyświetlanie historii repozytorium Git (246)
 • Znajdowanie błędów (247)
 • Oznaczanie migawek znacznikami (248)
 • Etyka komentarzy stosowanych podczas zatwierdzania kodu (250)
 • Używanie narzędzia Fossil (250)
 • Tworzenie nowego repozytorium Fossil (251)
 • Klonowanie zdalnego repozytorium Fossil (253)
 • Otwieranie projektu Fossil (253)
 • Dodawanie i zatwierdzanie zmian za pomocą narzędzia Fossil (254)
 • Używanie gałęzi i kopii projektu w repozytorium Fossil (255)
 • Udostępnianie pracy za pomocą repozytorium Fossil (258)
 • Aktualizowanie lokalnego repozytorium Fossil (258)
 • Sprawdzanie stanu repozytorium Fossil (259)
 • Wyświetlanie historii repozytorium Fossil (260)

Rozdział 7. Plan tworzenia kopii zapasowych (265)

 • Wprowadzenie (265)
 • Archiwizowanie za pomocą programu tar (266)
 • Archiwizowanie za pomocą programu cpio (272)
 • Kompresowanie za pomocą programu gunzip (gzip) (273)
 • Archiwizowanie i kompresowanie za pomocą programu zip (277)
 • Szybsze archiwizowanie za pomocą programu pbzip2 (278)
 • Tworzenie systemów plików z kompresją (279)
 • Tworzenie migawek kopii zapasowych za pomocą programu rsync (281)
 • Archiwa różnicowe (284)
 • Tworzenie obrazów całego dysku za pomocą programu fsarchiver (285)

Rozdział 8. Poczciwa sieć (289)

 • Wprowadzenie (290)
 • Konfigurowanie sieci (290)
 • Używanie narzędzia ping (296)
 • Śledzenie tras IP (300)
 • Wyświetlanie wszystkich komputerów dostępnych w sieci (301)
 • Uruchamianie poleceń na hoście zdalnym za pomocą narzędzia SSH (304)
 • Uruchamianie poleceń graficznych na hoście zdalnym (307)
 • Przesyłanie plików (308)
 • Łączenie się z siecią bezprzewodową (311)
 • Automatyczne logowanie protokołu SSH bez wymogu podania hasła (314)
 • Przekazywanie portów za pomocą protokołu SSH (316)
 • Podłączanie dysku zdalnego za pomocą lokalnego punktu podłączenia (317)
 • Analiza ruchu sieciowego i portów (318)
 • Pomiar przepustowości sieci (320)
 • Tworzenie dowolnych gniazd (321)
 • Tworzenie mostu (323)
 • Udostępnianie połączenia z internetem (324)
 • Tworzenie prostej zapory sieciowej za pomocą iptables (326)
 • Tworzenie sieci typu Virtual Private Network (327)

Rozdział 9. Postaw na monitorowanie (335)

 • Wprowadzenie (336)
 • Monitorowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej (336)
 • Obliczanie czasu wykonywania polecenia (342)
 • Informacje o zalogowanych użytkownikach, dziennikach rozruchu i niepowodzeniu rozruchu (345)
 • Wyświetlanie 10 procesów zajmujących w ciągu godziny najwięcej czasu procesora (347)
 • Monitorowanie danych wyjściowych poleceń za pomocą narzędzia watch (350)
 • Rejestrowanie dostępu do plików i katalogów (351)
 • Rejestrowanie za pomocą narzędzia syslog (352)
 • Zarządzanie plikami dziennika za pomocą narzędzia logrotate (354)
 • Monitorowanie logowania użytkowników w celu wykrycia intruzów (356)
 • Monitorowanie poziomu wykorzystania przestrzeni dysków zdalnych (358)
 • Określanie liczby godzin aktywności użytkownika w systemie (361)
 • Pomiar i optymalizowanie aktywności dysku (363)
 • Monitorowanie aktywności dysków (364)
 • Sprawdzanie dysków i systemów plików pod kątem błędów (365)
 • Analiza kondycji dysku (367)
 • Uzyskiwanie statystyk dotyczących dysku (370)

Rozdział 10. Administrowanie (373)

 • Wprowadzenie (373)
 • Gromadzenie informacji o procesach (374)
 • Objaśnienie narzędzi: which, whereis, whatis i file (380)
 • Kończenie procesów oraz wysyłanie sygnałów i odpowiadanie na nie (383)
 • Wysyłanie komunikatów do terminali użytkowników (386)
 • System plików /proc (389)
 • Gromadzenie informacji o systemie (390)
 • Planowanie za pomocą programu cron (392)
 • Rodzaje i sposoby użycia baz danych (396)
 • Zapisywanie bazy danych SQLite i jej odczytywanie (398)
 • Zapisywanie bazy danych MySQL i odczytywanie jej z poziomu powłoki Bash (400)
 • Skrypt do zarządzania użytkownikami (405)
 • Masowa zmiana wymiarów obrazów i konwersja formatów (409)
 • Wykonywanie zrzutów ekranowych z poziomu okna terminalu (413)
 • Zarządzanie wieloma terminalami za pomocą jednego z nich (414)

Rozdział 11. Podążanie za śladami (415)

 • Wprowadzenie (415)
 • Śledzenie pakietów za pomocą polecenia tcpdump (415)
 • Znajdowanie pakietów za pomocą polecenia ngrep (419)
 • Śledzenie tras sieciowych za pomocą polecenia ip (421)
 • Śledzenie wywołań systemowych za pomocą polecenia strace (423)
 • Śledzenie funkcji biblioteki dynamicznej za pomocą polecenia ltrace (427)

Rozdział 12. Dostosowywanie systemu Linux (431)

 • Wprowadzenie (431)
 • Identyfikowanie usług (433)
 • Gromadzenie danych z gniazd za pomocą polecenia ss (437)
 • Gromadzenie danych o operacjach wejścia-wyjścia w systemie za pomocą polecenia dstat (439)
 • Identyfikowanie procesów nadmiernie wykorzystujących zasoby za pomocą polecenia pidstat (442)
 • Dostosowywanie jądra systemu Linux za pomocą polecenia sysctl (443)
 • Dostosowywanie systemu Linux za pomocą plików konfiguracyjnych (445)
 • Zmiana priorytetu zarządcy procesów za pomocą polecenia nice (446)

Rozdział 13. Kontenery, maszyny wirtualne i chmura (449)

 • Wprowadzenie (449)
 • Używanie kontenerów systemu Linux (450)
 • Stosowanie Dockera (459)
 • Używanie maszyn wirtualnych w systemie Linux (463)
 • Linux w chmurze (464)

Skorowidz (471)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.