reklama - zainteresowany?

React, TypeScript i Node. Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack - Helion

React, TypeScript i Node. Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack

MIEJSCE 8 na liście TOP 20
Autor: David Choi
Tytuł oryginału: Full-Stack React, TypeScript, and Node: Build cloud-ready web applications using React 17 with Hooks and GraphQL
TĹ‚umaczenie: Piotr Rajca
ISBN: 978-83-283-8392-0
stron: 544, Format: 165x235, okładka: twarda
Księgarnia: Helion

Cena książki: 109,00 zł

Książka będzie dostępna od kwietnia 2022

Tagi: Inne - Programowanie | JavaScript - Programowanie | React

JavaScript i jego nast

Spis treści

React, TypeScript i Node. Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack -- spis tre¶ci

O autorze

O recenzencie

Wstęp

Czę¶ć I. Jak zrozumieć TypeScript i poprawić swoj± znajomo¶ć języka JavaScript

Rozdział 1. Zrozumieć TypeScript

 • Wymagania techniczne
 • Czym jest TypeScript?
 • Dlaczego TypeScript jest niezbędny?
  • Typowanie dynamiczne a statyczne
  • Programowanie obiektowe
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Prezentacja języka TypeScript

 • Wymagania techniczne
 • Czym s± typy?
  • Jak działaj± typy?
 • Wprowadzenie do typów języka TypeScript
  • Typ any
  • Typ unknown
  • Typy przecięć i unii
  • Typy literałowe
  • Nazwy zastępcze typów
  • Typy wyników funkcji
  • Funkcje jako typy
  • Typ never
 • Klasy i interfejsy
  • Klasy
  • Interfejsy
 • Dziedziczenie
  • Klasy abstrakcyjne
  • Interfejsy
 • Typy generyczne
 • Prezentacja najnowszych możliwo¶ci języka i konfigurowania kompilatora
  • Ł±czenie opcjonalne
  • Scalanie warto¶ci pustych
  • Konfigurowanie TypeScriptu
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Tworzenie lepszych aplikacji dzięki użyciu możliwo¶ci wersji ES6+ języka JavaScript

 • Wymagania techniczne
 • Poznawanie rodzajów zmiennych w ES6 oraz zasięgów w języku JavaScript
 • Poznawanie funkcji strzałkowych
 • Zmienianie kontekstu this
 • Rozproszenie, destrukturyzacja i reszta
  • Rozproszenie, Object.assign oraz Array.concat
  • Destrukturyzacja
  • Reszta
 • Prezentacja wybranych funkcji tablicowych
  • find
  • filter
  • map
  • reduce
  • some oraz every
 • Przedstawienie nowych typów kolekcji
  • Set
  • Map
 • Przedstawienie słów kluczowych async i await
 • Podsumowanie

Czę¶ć II. Nauka tworzenia aplikacji jednostronicowych z użyciem frameworka React

Rozdział 4. Przedstawienie koncepcji aplikacji jednostronicowych oraz ich realizacja z użyciem frameworka React

 • Wymagania techniczne
 • Przedstawienie wcze¶niejszych sposobów tworzenia witryny WWW
 • Cechy i zalety aplikacji jednostronicowych
 • Jak React pomaga w tworzeniu aplikacji jednostronicowych
  • Atrybuty aplikacji Reacta
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Tworzenie aplikacji Reacta z wykorzystaniem hooków

 • Wymagania techniczne
 • Wyja¶nienie ograniczeń i problemów zwi±zanych ze stosowaniem starych komponentów klasowych
  • Stan
  • Metody cyklu życia
 • Prezentacja hooków Reacta i wyja¶nienie, dlaczego w stosunku do komponentów klasowych s± one usprawnieniem
 • Porównanie stosowania komponentów klasowych i hooków
  • Wielokrotne stosowanie kodu
  • Prostota
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Przygotowywanie projektu za pomoc± create-react-app i testowanie go przy użyciu Jest

 • Wymagania techniczne
 • Przedstawienie metod programowania aplikacji Reacta i systemu używanego do ich budowania
  • Narzędzia do zarz±dzania projektami
  • Transpilacja
  • Repozytoria kodu
 • Testowanie aplikacji Reacta po stronie klienta
 • Atrapy
  • Tworzenie atrap z wykorzystaniem jest.fn
  • Tworzenie atrap komponentów
 • Prezentacja najpopularniejszych narzędzi oraz praktyk tworzenia aplikacji Reacta
  • Visual Studio Code
  • Prettier
  • Debugger Chrome
  • Alternatywne zintegrowane ¶rodowiska programistyczne
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Redux i React Router

 • Wymagania techniczne
 • Zarz±dzanie stanem przy użyciu Reduxa
  • Reduktory i akcje
  • React Context
 • Prezentacja frameworka React Router
 • Podsumowanie

Czę¶ć III. Tworzenie usług internetowych z użyciem Expressa i GraphQL-a

Rozdział 8. Prezentacja tworzenia aplikacji serwerowych z wykorzystaniem Node.js i Expressa

 • Wymagania techniczne
 • Wyja¶nienie sposobu działania ¶rodowiska Node
  • Pętla zdarzeń
 • Prezentacja możliwo¶ci ¶rodowiska Node
  • Instalowanie Node
  • Tworzenie prostego serwera Node
  • Ż±dania i odpowiedzi
  • Trasowanie
  • Debugowanie
 • Jak Express ułatwia pisanie rozwi±zań przeznaczonych dla ¶rodowiska Node
 • Przedstawienie możliwo¶ci frameworka Express
 • Tworzenie internetowego API przy użyciu Expressa
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Czym jest GraphQL?

 • Wymagania techniczne
 • Czym jest GraphQL?
 • Schematy GraphQL
 • Definicje typów i resolwery
 • Zapytania, mutacje oraz subskrypcje
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Konfiguracja projektu Expressa z zależno¶ciami od języków TypeScript i GraphQL

 • Wymagania techniczne
 • Tworzenie projektu Expressa tworzonego w języku TypeScript
 • Dodawanie do projektu GraphQL-a i jego zależno¶ci
 • Prezentacja pakietów pomocniczych
 • Podsumowanie

Rozdział 11. Czego się nauczysz - aplikacja internetowego forum

 • Analiza aplikacji, któr± napiszemy - internetowego forum
 • Analiza uwierzytelniania użytkowników forum
 • Analiza zarz±dzania w±tkami
 • Analiza systemu punktacji w±tków
 • Podsumowanie

Rozdział 12. Tworzenie klienta Reacta na potrzeby aplikacji internetowego forum

 • Wymagania techniczne
 • Tworzenie wstępnej wersji aplikacji Reacta
  • CSS Grid
  • Granice błędów
  • Warstwa usługi danych
  • Menu nawigacyjne
  • Komponenty zwi±zane z uwierzytelnianiem
  • Trasowanie i ekrany aplikacji
  • Ekran główny
  • Ekran w±tku i jego wpisów
 • Podsumowanie

Rozdział 13. Przygotowywanie stanu sesji przy użyciu Expressa i Redisa

 • Wymagania techniczne
 • Czym jest stan sesji?
 • Przedstawienie magazynu danych Redis
 • Tworzenie stanu sesji z wykorzystaniem Expressa i Redisa
 • Podsumowanie

Rozdział 14. Przygotowywanie Postgresa oraz warstwy repozytorium przy wykorzystaniu TypeORM

 • Wymagania techniczne
 • Przygotowanie bazy danych Postgres
 • Przedstawienie mechanizmów odwzorowań obiektowo-relacyjnych na przykładzie TypeORM
 • Tworzenie warstwy repozytorium bazuj±cej na Postgresie i TypeORM
 • Podsumowanie

Rozdział 15. Dodawanie schematu GraphQL-a - czę¶ć 1.

 • Wymagania techniczne
 • Tworzenie definicji typów i resolwerów dla serwerowego kodu GraphQL
  • System punktacji w±tków
 • Integracja mechanizmu uwierzytelniania z resolwerami GraphQL-a
 • Przygotowanie hooków Reacta do korzystania z serwera Apollo GraphQL
  • Ekran główny - komponent Main
  • Możliwo¶ci zwi±zane z uwierzytelnianiem
  • Ekran profilu użytkownika
 • Podsumowanie

Rozdział 16. Dodawanie schematu GraphQL-a - czę¶ć 2.

 • Komponent Thread i jego trasa
 • System punktów
 • Podsumowanie

Rozdział 17. Wdrażanie w chmurze AWS

 • Wymagania techniczne
 • Konfiguracja Ubuntu w chmurze AWS
 • Instalacja Redisa, Postgresa i Node w systemie Ubuntu
  • Instalacja serwera Redis
  • Instalacja Postgresa
  • Instalacja Node
 • Konfiguracja i wdrażanie aplikacji na serwerze NGINX
  • Konfigurowanie projektu super-forum-client
  • Konfiguracja serwera NGINX
  • Rozwi±zywanie problemów
 • Podsumowanie

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe naleĹĽÄ… do wydawnictwa Helion S.A.