reklama - zainteresowany?

F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV - Helion

F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV
Autor: Don Syme, Adam Granicz, Antonio Cisternino
Tytuł oryginału: Expert F# 4.0, 4th Edition
Tłumaczenie: Tomasz Walczak
ISBN: 978-83-283-2943-0
stron: 560, Format: 168x237, okładka: miękka
Data wydania: 2017-01-16
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,90 zł (poprzednio: 96,45 zł)
Oszczędzasz: 69% (-66,55 zł)

Dodaj do koszyka F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV

Tagi: Inne - Programowanie | Techniki programowania

Język F# jest nowoczesnym, lecz dojrzałym językiem programowania, który zyskuje coraz większą popularność. Ułatwia on korzystanie z kilku paradygmatów programowania: programowania funkcyjnego, obiektowego i imperatywnego. Został zaprojektowany do pisania prostego, solidnego i wydajnego kodu, lecz przydaje się do rozwiązywania złożonych problemów. Kod w F# jest zwięzły i efektywny. Sam F# jest projektem open source, jednak stanowi część platformy .NET. To wszystko czyni z niego język przyszłości!

Trzymasz w ręku kompletny przewodnik po języku F#, w którym wyczerpująco przedstawiono informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy w tej technologii. Zwięźle opisano tu paradygmaty obsługiwane przez F#, a następnie pokazano, w jaki sposób można posłużyć się tym językiem do rozwiązywania problemów z siecią, danymi, programowaniem równoległym i analizami. W ten sposób nauczysz się stosować wspomniane paradygmaty i używać kwerend, co pozwoli Ci osiągnąć wysoką produktywność w pisaniu programów dla wielu systemów i technologii.

W tej książce znajdziesz:

 • wyjaśnienie paradygmatów programowania funkcyjnego, obiektowego i imperatywnego
 • kompletne informacje na temat najnowszej wersji języka F#
 • instrukcje dotyczące projektowania bibliotek języka F#
 • wskazówki dotyczące pisania hermetycznego i uporządkowanego kodu
 • zagadnienia programowania reaktywnego, asynchronicznego i równoległego
 • techniki rozwiązywania problemów programistycznych za pomocą F#

Z językiem F# rozwiązywanie problemów stanie się przyjemnością!


Don Syme — jest architektem języka F#. Brał udział w rozwijaniu typów generycznych w C# i technologii .NET Common Language Runtime. W 2015 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Królewskiej Akademii Inżynierii.
Adam Granicz — ma 10-letnie doświadczenie w pracy z językiem F#. Pracuje nad narzędziem WebSharper — podstawowym środowiskiem dla języka F#. Regularnie pisze artykuły i zabiera głos na konferencjach.
Antonio Cisternino — jest profesorem Uniwersytetu w Pizie we Włoszech. Zajmuje się głównie metaprogramowaniem i budową architektury systemów. Od kilku lat korzysta z F# i bierze udział w rozwijaniu tego języka.

Dodaj do koszyka F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV

 

Osoby które kupowały "F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV", wybierały także:

 • Zrozum struktury danych. Algorytmy i praca na danych w Javie

Dodaj do koszyka F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV

Spis treści

F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV -- spis treści

O autorach (9)

O recenzentach technicznych (11)

Podziękowania (13)

Rozdział 1. Wprowadzenie (15)

 • Geneza języka F# (16)
 • O książce (17)
 • Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (20)

Rozdział 2. Pierwszy program w F# - wprowadzenie do języka (21)

 • Tworzenie pierwszego programu w F# (21)
 • Używanie bibliotek obiektowych w F# (33)
 • Pobieranie i używanie pakietów (35)
 • Dostęp do zewnętrznych danych za pomocą pakietów języka F# (37)
 • Uruchamianie serwera WWW i udostępnianie danych za pomocą pakietów języka F# (38)
 • Podsumowanie (39)

Rozdział 3. Wprowadzenie do programowania funkcyjnego (41)

 • Liczby i łańcuchy znaków (41)
 • Stosowanie instrukcji warunkowych oraz operatorów && i || (44)
 • Definiowanie funkcji rekurencyjnych (44)
 • Listy (46)
 • Opcje (49)
 • Wprowadzenie do dopasowywania do wzorca (50)
 • Wprowadzenie do wartości w postaci funkcji (54)
 • Podsumowanie (63)

Rozdział 4. Wprowadzenie do programowania imperatywnego (65)

 • Programowanie funkcyjne a programowanie imperatywne (65)
 • Pętle i iteracje w programowaniu imperatywnym (66)
 • Używanie modyfikowalnych rekordów (68)
 • Używanie modyfikowalnych wiązań let (70)
 • Praca z tablicami (71)
 • Wprowadzenie do imperatywnych kolekcji platformy .NET (74)
 • Wyjątki i ich kontrolowanie (78)
 • Wywoływanie efektów ubocznych - podstawowe operacje wejścia - wyjścia (81)
 • Łączenie programowania funkcyjnego z wydajnymi wstępnymi obliczeniami i pamięcią podręczną z programowania imperatywnego (84)
 • Łączenie podejścia funkcyjnego z imperatywnym - programowanie funkcyjne z efektami ubocznymi (91)
 • Podsumowanie (95)

Rozdział 5. Typy w programowaniu funkcyjnym (97)

 • Przegląd wybranych prostych definicji typów (97)
 • Wprowadzenie do typów generycznych (102)
 • Pisanie kodu w wersji generycznej (110)
 • Więcej o typach różnego rodzaju (115)
 • Wprowadzenie do tworzenia typów pochodnych (116)
 • Rozwiązywanie problemów z inferencją typów (120)
 • Podsumowanie (125)

Rozdział 6. Programowanie z wykorzystaniem obiektów (127)

 • Wprowadzenie do obiektów i składowych (127)
 • Używanie klas (130)
 • Dodawanie innych aspektów notacji obiektowej do typów (133)
 • Definiowanie typów obiektowych o modyfikowalnym stanie (138)
 • Wprowadzenie do interfejsowych typów obiektowych (141)
 • Inne techniki implementowania obiektów (146)
 • Łączenie podejścia funkcyjnego i obiektów - zwalnianie zasobów (151)
 • Rozszerzanie istniejących typów i modułów (157)
 • Używanie obiektów języka F# i typów platformy .NET (160)
 • Podsumowanie (163)

Rozdział 7. Hermetyzacja i porządkowanie kodu (165)

 • Ukrywanie elementów (165)
 • Porządkowanie kodu za pomocą przestrzeni nazw i modułów (170)
 • Projekty, podzespoły i kolejność kompilacji (174)
 • Posługiwanie się plikami z sygnaturami (179)
 • Ponowne wykorzystanie kodu (181)
 • Tworzenie i udostępnianie pakietów (181)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 8. Praca z danymi tekstowymi (183)

 • Budowanie łańcuchów znaków i formatowanie danych (183)
 • Parsowanie łańcuchów znaków i danych tekstowych (188)
 • Stosowanie wyrażeń regularnych (190)
 • Używanie XML-a do reprezentowania formatów konkretnych (195)
 • Użycie JSON-a do reprezentowania formatów konkretnych (201)
 • Rekurencyjne parsowanie zstępujące (204)
 • Parsowanie i formatowanie binarne (207)
 • Podsumowanie (211)

Rozdział 9. Praca z sekwencjami i danymi o strukturze drzewiastej (213)

 • Wprowadzenie do sekwencji (213)
 • Więcej o pracy z sekwencjami (219)
 • Struktura poza sekwencjami - modelowanie dziedzin (227)
 • Wzorce aktywne - widoki danych strukturalnych (234)
 • Sprawdzanie równości, haszowanie i porównywanie (239)
 • Wywołania ogonowe i programowanie rekurencyjne (244)
 • Podsumowanie (251)

Rozdział 10. Programowanie z użyciem liczb i wykresy (253)

 • Wprowadzenie do FsLab (253)
 • Tworzenie podstawowych wykresów za pomocą biblioteki FSharp.Charting (254)
 • Podstawowe literały i typy liczbowe (255)
 • Sekwencje, statystyka i kody liczbowe (259)
 • Statystyki, algebra liniowa i rozkłady w bibliotece Math.NET (266)
 • Szeregi czasowe, ramki danych i biblioteka Deedle (271)
 • Jednostki miary (273)
 • Podsumowanie (279)

Rozdział 11. Programowanie reaktywne, asynchroniczne i równoległe (281)

 • Wprowadzenie do terminologii (282)
 • Zdarzenia (283)
 • Operacje asynchroniczne (286)
 • Agenty (296)
 • Przykład: asynchroniczny agent do obsługi robota internetowego (301)
 • Współbieżność oparta na współużytkowanej pamięci (305)
 • Podsumowanie (310)

Rozdział 12. Programowanie symboliczne z użyciem danych strukturalnych (311)

 • Sprawdzanie układów za pomocą rachunku zdań (311)
 • Upraszczanie wyrażeń i różniczkowanie (325)
 • Podsumowanie (336)

Rozdział 13. Integrowanie zewnętrznych danych i usług (337)

 • Podstawowe żądania REST (338)
 • Wprowadzenie do kwerend (341)
 • Inne możliwości związane z SQL-em (346)
 • Podsumowanie (353)

Rozdział 14. Budowanie inteligentnych aplikacji sieciowych (355)

 • Bezpośrednie udostępnianie treści w sieci (355)
 • Rozwijanie aplikacji sieciowych z rozbudowanym klientem za pomocą platformy WebSharper (360)
 • Podsumowanie (406)

Rozdział 15. Wizualizacje i graficzny interfejs użytkownika (407)

 • Wprowadzenie do biblioteki Eto (407)
 • Jak błyskawicznie zbudować aplikację "Witaj, świecie!"? (408)
 • Budowa aplikacji graficznej (409)
 • Łączenie kontrolek i menu (410)
 • Łączenie elementów w interfejs użytkownika (413)
 • Rysowanie aplikacji (416)
 • Tworzenie przeglądarki fraktali ze zbioru Mandelbrota (420)
 • Pisanie własnych kontrolek (431)
 • Świat, wygląd i układy współrzędnych (435)
 • Lekkie kontrolki (444)
 • Podsumowanie (450)

Rozdział 16. Programowanie zorientowane na język (451)

 • Wyrażenia reprezentujące obliczenia (452)
 • Używanie mechanizmu refleksji w F# (466)
 • Cytowania w języku F# (470)
 • Tworzenie dostawców typów w F# (474)
 • Podsumowanie (476)

Rozdział 17. Biblioteki i współdziałanie (477)

 • Typy, pamięć i współdziałanie (477)
 • Biblioteki - ogólny przegląd (478)
 • Używanie typów systemowych (481)
 • Inne struktury danych z języka F# i platformy .NET (482)
 • Nadzorowanie i izolowanie wykonywania kodu (484)
 • Dodatkowe biblioteki związane z refleksją (484)
 • Na zapleczu - współdziałanie z C# i innymi językami platformy .NET (487)
 • Współdziałanie z językami C i C++ za pomocą technologii PInvoke (490)
 • Podsumowanie (500)

Rozdział 18. Pisanie i testowanie kodu w F# (501)

 • Pisanie kodu (501)
 • Efektywne używanie F# Interactive (507)
 • Używanie diagnostyki z użyciem śledzenia kodu (510)
 • Debugowanie kodu z użyciem środowiska IDE (513)
 • Testowanie kodu (516)
 • Podsumowanie (521)

Rozdział 19. Projektowanie bibliotek języka F# (523)

 • Projektowanie standardowych bibliotek platformy .NET (524)
 • Metodyka projektowania funkcyjnego (528)
 • Dobry projekt bibliotek w F# (530)
 • Wybrane zalecane idiomy (537)
 • Podsumowanie (539)

Ddodatek. Krótki przewodnik po języku F# (541)

 • Komentarze i atrybuty (541)
 • Typy podstawowe i literały (541)
 • Typy (542)
 • Wzorce i dopasowywanie (542)
 • Funkcje, kompozycja i potoki (543)
 • Wiązanie i sterowanie przepływem (543)
 • Wyjątki (544)
 • Krotki, tablice, listy i kolekcje (544)
 • Operatory (545)
 • Definicje typów i obiekty (546)
 • Przestrzenie nazw i moduły (547)
 • Przepływy pracy i wyrażenia reprezentujące sekwencje (548)
 • Kwerendy i cytowania (549)

Skorowidz (551)

Dodaj do koszyka F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.