reklama - zainteresowany?

Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług - Helion

Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług
Autor: Brendan Burns
Tytuł oryginału: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services
Tłumaczenie: Lech Lachowski
ISBN: 978-83-283-4738-0
stron: 184, Format: 140x208, okładka: miękka
Data wydania: 2018-10-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 11,90 zł (poprzednio: 39,67 zł)
Oszczędzasz: 70% (-27,77 zł)

Dodaj do koszyka Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług

Tagi: Inne - Programowanie | Techniki programowania

Nowoczesne oprogramowanie musi sprostać wyśrubowanym kryteriom: ma cechować się określoną niezawodnością i skalowalnością, a przy tym powinno korzystać z technologii chmury. Naturalnie powinien to być dobrze zaprojektowany system rozproszony. Dziś standardem jest korzystanie z aplikacji na wielu urządzeniach w różnych lokalizacjach. Niestety, mimo powszechności systemów rozproszonych ich projektowanie nader często przypomina coś w rodzaju czarnej magii, dostępnej dla nielicznych wtajemniczonych. W efekcie architektura każdego systemu jest unikatowa.

Ta książka jest praktycznym przewodnikiem dla projektantów systemów rozproszonych. Zaprezentowano tu kolekcję powtarzalnych wzorców oraz zalecanych praktyk programistycznych, dzięki którym rozwijanie niezawodnych systemów rozproszonych stanie się bardziej przystępne i wydajne. Poza podstawowymi wzorcami systemów rozproszonych przedstawiono tu również techniki tworzenia skonteneryzowanych komponentów wielokrotnego użytku. Znalazło się tu także omówienie zagadnień rozwoju kontenerów i orkiestratorów kontenerów, które zasadniczo zmieniły sposób budowania systemów rozproszonych. Książka ta jest lekturą obowiązkową dla każdego projektanta aplikacji, który chce efektywnie budować niezawodne aplikacje rozproszone!

Najważniejsze zagadnienia:

 • wprowadzenie do systemów rozproszonych
 • znaczenie wzorców i komponentów wielokrotnego użytku
 • jednowęzłowe wzorce Przyczepa, Adapter i Ambasador
 • wielowęzłowe wzorce dla replikowania, skalowania i wybierania węzłów głównych
 • wzorce wsadowego przetwarzania danych na dużą skalę

Twórz systemy rozproszone: skalowalne, elastyczne, niezawodne!

Dodaj do koszyka Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług

 

Osoby które kupowały "Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług", wybierały także:

 • DevOps w praktyce. Kurs video. Jenkins, Ansible, Terraform i Docker
 • Wyrażenia regularne od podstaw
 • Zrozum struktury danych. Algorytmy i praca na danych w Javie
 • Kosymulacja. Elastyczne projektowanie i symulacja wielodomenowa
 • Bezpieczeństwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker

Dodaj do koszyka Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług

Spis treści

Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług -- spis treści

Przedmowa (9)

1. Wprowadzenie (13)

 • Krótka historia rozwoju systemów (14)
 • Krótka historia wzorców w rozwoju oprogramowania (15)
  • Formalizacja programowania algorytmicznego (15)
  • Wzorce programowania obiektowego (16)
  • Rozwój otwartego oprogramowania (16)
 • Wartość wzorców, praktyk i komponentów (17)
  • Stojąc na ramionach gigantów (17)
  • Wspólny język do dyskusji na temat naszych praktyk (18)
  • Współdzielone komponenty do łatwego ponownego wykorzystania (19)
 • Podsumowanie (20)

I. WZORCE JEDNOWĘZŁOWE (21)

2. Wzorzec Przyczepa (25)

 • Przykład przyczepy: dodawanie HTTPS do starszej usługi (26)
 • Dynamiczna konfiguracja za pomocą przyczepy (27)
 • Modułowe kontenery aplikacji (29)
  • Część praktyczna: wdrażanie kontenera topz (30)
 • Budowanie prostej usługi PaaS za pomocą przyczepy (31)
 • Projektowanie przyczep pod kątem modułowości i ponownego użycia (32)
  • Parametryzacja kontenerów (33)
  • Definiowanie API każdego kontenera (34)
  • Dokumentowanie kontenerów (35)
 • Podsumowanie (36)

3. Wzorzec Ambasador (37)

 • Używanie ambasadora do fragmentowania usługi (38)
  • Część praktyczna: implementacja pofragmentowanej usługi Redis (40)
 • Używanie ambasadora do pośredniczenia między usługami (42)
 • Używanie ambasadora do eksperymentowania lub rozdzielania żądań (43)
  • Część praktyczna: implementacja 10% eksperymentów (44)

4. Wzorzec Adapter (47)

 • Monitorowanie (48)
  • Część praktyczna: monitorowanie za pomocą systemu Prometheus (49)
 • Rejestrowanie (50)
  • Część praktyczna: normalizowanie różnych formatów rejestrowania za pomocą fluentd (52)
 • Dodawanie monitora poprawności działania (53)
  • Część praktyczna: dodawanie wszechstronnego monitorowania kondycji MySQL (54)

II. WZORCE SERWOWANIA USŁUG (57)

5. Zreplikowane usługi o zrównoważonym obciążeniu (61)

 • Usługi bezstanowe (61)
  • Sondy gotowości dla mechanizmu równoważenia obciążenia (63)
  • Część praktyczna: tworzenie zreplikowanej usługi w Kubernetes (63)
 • Usługi ze śledzeniem sesji (65)
 • Zreplikowane usługi warstwy aplikacji (67)
 • Wprowadzenie warstwy buforowania (67)
  • Wdrażanie pamięci podręcznej (68)
  • Część praktyczna: wdrażanie warstwy buforowania (69)
 • Rozszerzanie warstwy buforowania (72)
  • Ograniczanie przepustowości i obrona przed atakiem DoS (72)
  • Przerywanie połączenia SSL (73)
  • Część praktyczna: wdrażanie serwera nginx i przerywania połączenia SSL (74)
 • Podsumowanie (76)

6. Usługi pofragmentowane (77)

 • Pofragmentowane buforowanie (78)
  • Dlaczego możesz potrzebować pofragmentowanej pamięci podręcznej? (79)
  • Znaczenie pamięci podręcznej dla wydajności systemu (79)
  • Zreplikowane pofragmentowane pamięci podręczne (81)
  • Część praktyczna: wdrożenie ambasadora i systemu memcached dla pofragmentowanej pamięci podręcznej (82)
 • Funkcja fragmentująca (86)
  • Wybór klucza (87)
  • Spójne funkcje haszujące (89)
  • Część praktyczna: budowanie spójnego fragmentującego pośrednika HTTP (90)
 • Pofragmentowane zreplikowane serwowanie usług (91)
 • Systemy fragmentowania na gorąco (91)

7. Wzorzec Rozrzucaj-Zbieraj (93)

 • Wzorzec Rozrzucaj-Zbieraj z węzłem głównym jako dystrybutorem (94)
  • Część praktyczna: rozproszone wyszukiwanie dokumentów (95)
 • Rozrzucaj-Zbieraj z fragmentowaniem liści (96)
  • Część praktyczna: pofragmentowane wyszukiwanie dokumentów (97)
  • Wybieranie odpowiedniej liczby liści (98)
 • Skalowanie wzorca Rozrzucaj-Zbieraj pod kątem niezawodności i skali obliczeniowej (100)

8. Funkcje i przetwarzanie oparte na zdarzeniach (103)

 • Kiedy FaaS ma sens (104)
  • Zalety FaaS (104)
  • Wyzwania FaaS (105)
  • Potrzeba przetwarzania w tle (106)
  • Potrzeba przechowywania danych w pamięci (106)
  • Koszty ciągłego przetwarzania opartego na żądaniach (107)
 • Wzorce dla usług FaaS (107)
  • Wzorzec Dekorator: transformacja żądań lub odpowiedzi (107)
  • Część praktyczna: ustawianie wartości domyślnych żądania przed jego przetworzeniem (109)
  • Obsługa zdarzeń (110)
  • Część praktyczna: implementowanie uwierzytelniania dwuetapowego (111)
  • Potoki oparte na zdarzeniach (113)
  • Część praktyczna: implementowanie potoku w celu rejestracji nowego użytkownika (114)

9. Wybór własności (117)

 • Czy musisz wybierać węzeł główny? (119)
 • Podstawy wyboru węzła głównego (120)
  • Część praktyczna: wdrażanie etcd (122)
  • Implementacja blokad (123)
  • Część praktyczna: implementowanie blokad w etcd (126)
  • Implementowanie własności (127)
  • Część praktyczna: implementowanie dzierżaw w etcd (128)
 • Obsługa jednoczesnej manipulacji danymi (129)

III. WZORCE PRZETWARZANIA WSADOWEGO (133)

10. Systemy kolejek roboczych (135)

 • Ogólny system kolejki roboczej (135)
  • Interfejs kontenera źródłowego (136)
  • Interfejs kontenera roboczego (139)
  • Infrastruktura współdzielonej kolejki roboczej (140)
 • Część praktyczna: implementacja generowania miniaturek plików wideo (143)
 • Dynamiczne skalowanie węzłów roboczych (144)
 • Wzorzec Wiele Węzłów Roboczych (146)

11. Przetwarzanie wsadowe oparte na zdarzeniach (149)

 • Wzorce przetwarzania opartego na zdarzeniach (150)
  • Kopiarka (151)
  • Filtr (152)
  • Rozdzielacz (153)
  • Fragmentator (154)
  • Scalanie (156)
 • Część praktyczna: budowanie przepływu opartego na zdarzeniach dla rejestracji nowego użytkownika (157)
 • Infrastruktura "publikuj-subskrybuj" (159)
 • Część praktyczna: wdrażanie Kafki (159)

12. Skoordynowane przetwarzanie wsadowe (163)

 • Łączenie (czyli synchronizacja barierowa) (163)
 • Redukcja (166)
  • Część praktyczna: zliczanie (166)
  • Suma (167)
  • Histogram (168)
 • Część praktyczna: znakowanie obrazów i potok przetwarzania (169)

13. Wniosek: nowy początek? (173)

Skorowidz (175)

Dodaj do koszyka Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.