reklama - zainteresowany?

Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. Wydanie III - Helion


ebook
Autor: Ved Antani, Stoyan Stefanov
Tytuł oryginału: Object Oriented JavaScript - Third Edition
Tłumaczenie: Lech Lachowski
ISBN: 978-83-283-3783-1
stron: 472, Format: ebook
Data wydania: 2017-12-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 63,20 zł (poprzednio: 78,02 zł)
Oszczędzasz: 19% (-14,82 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: JavaScript - Programowanie

Dziś JavaScript jest dojrzałym, wszechstronnym i potężnym językiem programowania, który świetnie się nadaje do programowania zorientowanego obiektowo. Pozwala przy tym na pisanie solidnego i efektywnego kodu. Stał się świetnym narzędziem do tworzenia bardzo złożonych, skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Można zaobserwować, że JavaScript powoli nadaje kształt następnej generacji platform internetowych i serwerowych. Najnowsza specyfikacja tego języka, ES6, wprowadza ważne konstrukcje językowe, takie jak obietnice, klasy, funkcje strzałkowe.

Ta książka jest znakomitym podręcznikiem programowania obiektowego w JavaScripcie. Przedstawiono tu solidne podstawy języka oraz programowania obiektowego, co ułatwia zrozumienie zaawansowanych, nowoczesnych funkcjonalności ES6: iteratorów i generatorów. Wyjaśniono koncepcję prototypów i zasady dziedziczenia, a także zasady programowania asynchronicznego. Nie zabrakło kilku niezwykle przydatnych dodatków: listy słów zastrzeżonych, funkcji i obiektów wbudowanych w język, a także wprowadzenia do wyrażeń regularnych. Ponadto każdy rozdział zakończono zestawem przydatnych ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Niektóre zagadnienia omówione w książce:

 • Konfiguracja środowiska programistycznego
 • Środowisko przeglądarki, model BOM i DOM
 • Technika AJAX
 • Wzorce kodowania i wzorce projektowe
 • Framework Jasmine i projektowanie oparte na testach
 • Programowanie reaktywne i biblioteka React

JavaScript — najlepszy warsztat profesjonalisty!


Ved Antani od kilkunastu lat używa JavaScriptu, Go i Javy do tworzenia skalowalnych serwerów oraz mobilnych platform. Jest zapalonym czytelnikiem i autorem książek. Studiował informatykę. Mieszka w Bangalore w Indiach. Jest miłośnikiem muzyki klasycznej i uwielbia spędzać czas z synem.

Stoyan Stefanov pracuje w Facebooku, jest autorem książek i często zabiera głos na konferencjach poświęconych WWW. Obecnie mieszka w Los Angeles w Kalifornii. W wolnych chwilach gra na gitarze, lata lub po prostu leniuchuje wraz z rodziną na którejś z plaż Santa Monica.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. Wydanie III", wybierały także:

 • Unreal Engine. Nauka pisania gier dla kreatywnych
 • JavaScript. Programowanie zaawansowane
 • HTML5. Tworzenie gier z wykorzystaniem CSS i JavaScript

Dodaj do koszyka

Spis treści

Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. Wydanie III eBook -- spis treści

O autorach (13)

O korektorze merytorycznym (14)

Przedmowa (15)

Rozdział 1. Obiektowy język JavaScript (19)

 • Trochę historii (20)
  • Wojny przeglądarkowe i renesans (21)
  • Teraźniejszość (22)
  • Przyszłość (23)
 • ECMAScript 5 (24)
  • Tryb ścisły w ES6 (24)
 • ECMAScript 6 (25)
  • Obsługa ES6 w przeglądarkach (25)
  • Babel (26)
 • Programowanie obiektowe (27)
  • Obiekty (28)
  • Klasy (28)
  • Hermetyzacja (29)
  • Agregacja (29)
  • Dziedziczenie (30)
  • Polimorfizm (30)
 • Programowanie obiektowe - podsumowanie (31)
 • Konfiguracja środowiska szkoleniowego (31)
  • Web Inspector dla silnika WebKit (32)
  • JavaScriptCore na komputerach Mac (33)
  • Inne konsole (34)
 • Podsumowanie (36)

Rozdział 2. Proste typy danych, tablice, pętle i warunki (37)

 • Zmienne (37)
  • Wielkość liter w nazwach zmiennych ma znaczenie (39)
 • Operatory (40)
 • Proste typy danych (43)
  • Ustalanie typu danych - operator typeof (43)
  • Liczby (44)
  • Łańcuchy znaków (49)
  • Typ boolean (54)
  • Undefined i null (59)
  • Symbole (60)
 • Proste typy danych - podsumowanie (61)
 • Tablice (62)
  • Dodawanie i aktualizacja elementów tablicy (63)
  • Usuwanie elementów (63)
  • Tablice tablic (64)
 • Warunki i pętle (65)
  • Bloki kodu (65)
  • Pętle (71)
 • Komentarze (75)
 • Ćwiczenia (76)
 • Podsumowanie (77)

Rozdział 3. Funkcje (79)

 • Czym jest funkcja? (80)
  • Wywoływanie funkcji (80)
  • Parametry (80)
 • Parametry domyślne (82)
 • Parametry reszty (83)
 • Operator rozwijania (84)
 • Funkcje predefiniowane (85)
  • parseInt() (85)
  • parseFloat() (86)
  • isNaN() (87)
  • isFinite() (88)
  • encodeURI() i encodeURIComponent() (88)
  • eval() (88)
 • Zakres zmiennych (89)
  • Wynoszenie zmiennych (91)
 • Zakres bloku (92)
 • Funkcje są danymi (93)
  • Funkcje anonimowe (95)
  • Wywołania zwrotne (95)
  • Funkcje natychmiastowe (98)
  • Funkcje wewnętrzne (prywatne) (99)
  • Funkcje, które zwracają funkcje (100)
  • Funkcjo, przepiszże się! (101)
 • Domknięcia (102)
  • Łańcuch zakresów (103)
  • Przerwanie łańcucha za pomocą domknięcia (103)
  • Funkcje dostępowe (109)
  • Iterator (110)
 • IIFE a bloki (111)
 • Funkcje strzałkowe (111)
 • Ćwiczenia (112)
 • Podsumowanie (113)

Rozdział 4. Obiekty (115)

 • Od tablic do obiektów (115)
  • Elementy, właściwości, metody i składowe (117)
  • Tablice asocjacyjne (118)
  • Dostęp do właściwości obiektu (118)
  • Wywoływanie metod obiektu (119)
  • Modyfikacja właściwości i metod (120)
  • Wartość this (121)
  • Konstruktory (122)
  • Obiekt globalny (123)
  • Właściwość constructor (124)
  • Operator instanceof (125)
  • Funkcje zwracające obiekty (125)
  • Przekazywanie obiektów (126)
  • Porównywanie obiektów (127)
  • Obiekty w konsoli silnika WebKit (128)
  • Literały obiektowe ES6 (129)
 • Właściwości i atrybuty obiektów (131)
 • Metody obiektów w ES6 (132)
  • Kopiowanie właściwości za pomocą Object.assign (132)
  • Porównywanie właściwości za pomocą Object.is (133)
 • Destrukturyzacja (133)
 • Obiekty wbudowane (136)
  • Object (136)
  • Array (137)
  • Function (143)
  • Inferencja typów obiektów (150)
  • Boolean (151)
  • Number (152)
  • String (153)
  • Math (157)
  • Date (159)
  • RegExp (163)
  • Obiekty Error (168)
 • Ćwiczenia (171)
 • Podsumowanie (173)

Rozdział 5. Iteratory i generatory ES6 (175)

 • Pętla for...of (175)
 • Iteratory i obiekty iterowalne (176)
  • Iteratory (176)
  • Obiekty iterowalne (177)
 • Generatory (178)
  • Iterowanie przez generatory (181)
 • Kolekcje (182)
  • Map (182)
  • Set (185)
  • WeakMap i WeakSet (186)
 • Podsumowanie (186)

Rozdział 6. Prototypy (189)

 • Właściwość prototype (189)
  • Dodawanie metod i właściwości przy użyciu prototypu (190)
 • Korzystanie z metod i właściwości obiektu prototype (191)
  • Właściwości własne a właściwości prototypu (192)
  • Nadpisywanie właściwości prototypu właściwością własną (193)
  • Korzystanie z metody isPrototypeOf() (196)
  • Ukryte powiązanie __proto__ (197)
 • Rozszerzanie obiektów wbudowanych (199)
  • Rozszerzanie obiektów wbudowanych - kontrowersje (200)
  • Pułapki związane z prototypami (201)
 • Ćwiczenia (203)
 • Podsumowanie (203)

Rozdział 7. Dziedziczenie (205)

 • Łańcuchy prototypów (205)
  • Przykładowy łańcuch prototypów (206)
  • Przenoszenie wspólnych właściwości do prototypu (209)
 • Dziedziczenie samego prototypu (211)
  • Konstruktor tymczasowy - new F() (212)
 • Uber: dostęp do obiektu nadrzędnego z obiektu potomnego (214)
 • Zamknięcie dziedziczenia wewnątrz funkcji (215)
 • Kopiowanie właściwości (216)
 • Uwaga na kopiowanie przez referencję! (218)
 • Obiekty dziedziczą z obiektów (221)
 • Głębokie kopiowanie (222)
 • Korzystanie z metody object() (224)
 • Połączenie dziedziczenia prototypowego z kopiowaniem właściwości (225)
 • Dziedziczenie wielokrotne (227)
  • Domieszki (228)
 • Dziedziczenie pasożytnicze (229)
 • Wypożyczanie konstruktora (230)
  • Pożyczanie konstruktora i kopiowanie jego prototypu (232)
 • Studium przypadku: rysujemy kształty (232)
  • Analiza (233)
  • Implementacja (233)
  • Testowanie (237)
 • Ćwiczenia (238)
 • Podsumowanie (238)

Rozdział 8. Klasy i moduły (243)

 • Definiowanie klas (245)
  • Konstruktor (247)
  • Metody prototypowe (247)
  • Metody statyczne (248)
  • Właściwości statyczne (248)
  • Metody generatora (248)
 • Podklasy (249)
  • Domieszki (251)
 • Moduły (252)
  • Listy eksportów (254)
 • Podsumowanie (255)

Rozdział 9. Obietnice i obiekty proxy (257)

 • Asynchroniczny model programowania (259)
 • Stos wywołań JavaScriptu (261)
  • Kolejka komunikatów (262)
  • Pętla zdarzeń (262)
  • Timery (262)
 • Obietnice (264)
  • Tworzenie obietnic (266)
  • Metaprogramowanie i obiekty proxy (268)
  • Obiekt pośredniczący proxy (269)
  • Pułapki na funkcje (270)
 • Podsumowanie (271)

Rozdział 10. Środowisko przeglądarki (273)

 • Załączanie JavaScriptu na stronie HTML (273)
 • BOM i DOM - przegląd (274)
 • BOM (275)
  • Ponownie odkrywamy obiekt window (275)
  • Korzystanie z właściwości window.navigator (276)
  • Konsola jako ściąga (276)
  • Korzystanie z właściwości window.location (277)
  • Korzystanie z właściwości window.history (278)
  • Korzystanie z właściwości window.frames (279)
  • Korzystanie z właściwości window.screen (281)
  • Metody window.open() i window.close() (281)
  • Metody window.moveTo() i window.resizeTo() (282)
  • Metody window.alert(), window.prompt() i window.confirm() (282)
  • Metody window.setTimeout() i window.setInterval() (284)
  • Właściwość window.document (286)
 • DOM (286)
  • Core DOM i HTML DOM (288)
  • Dostęp do węzłów DOM (289)
  • Modyfikacja węzłów DOM (297)
  • Tworzenie nowych węzłów (300)
  • Usuwanie węzłów (303)
  • Obiekty DOM istniejące tylko w HTML (304)
 • Zdarzenia (308)
  • Kod obsługi zdarzeń wpleciony w atrybuty HTML (308)
  • Właściwości elementów (308)
  • Nasłuchiwacze zdarzeń DOM (309)
  • Przechwytywanie i bąbelkowanie (311)
  • Zatrzymanie propagacji (312)
  • Anulowanie zachowania domyślnego (314)
  • Obsługa zdarzeń w różnych przeglądarkach (314)
  • Typy zdarzeń (316)
 • XMLHttpRequest (317)
  • Wysłanie żądania (317)
  • Przetworzenie odpowiedzi (318)
  • Tworzenie obiektów XHR w IE w wersjach starszych niż 7 (319)
  • A jak asynchroniczny (320)
  • X jak XML (321)
  • Przykład (321)
 • Ćwiczenia (323)
 • Podsumowanie (325)

Rozdział 11. Wzorce kodowania i wzorce projektowe (327)

 • Wzorce kodowania (328)
  • Izolowanie zachowania (328)
  • Przestrzenie nazw (331)
  • Rozgałęzianie kodu w czasie inicjowania (333)
  • Leniwe definicje (335)
  • Obiekt konfiguracyjny (335)
  • Prywatne właściwości i metody (337)
  • Metody uprzywilejowane (338)
  • Funkcje prywatne w roli metod publicznych (339)
  • Funkcje natychmiastowe (339)
  • Moduły (340)
  • Łańcuchowanie (341)
  • JSON (342)
  • Funkcje wyższego rzędu (343)
 • Wzorce projektowe (345)
  • Singleton (345)
  • Singleton 2 (346)
  • Fabryka (347)
  • Dekorator (349)
  • Obserwator (351)
 • Podsumowanie (354)

Rozdział 12. Testowanie i debugowanie (355)

 • Testy jednostkowe (356)
  • Programowanie sterowane testami (357)
  • Programowanie oparte na zachowaniach (357)
  • Mocha, Chai i Sinon (362)
 • Debugowanie kodu JavaScript (363)
  • Błędy składniowe (363)
  • Wyjątki w trakcie wykonywania programu (364)
 • Podsumowanie (371)

Rozdział 13. Programowanie reaktywne i biblioteka React (373)

 • Programowanie reaktywne (373)
  • Dlaczego warto rozważyć programowanie reaktywne? (376)
 • Biblioteka React (376)
 • Wirtualny DOM (377)
 • Instalacja i uruchomienie React (378)
  • Komponenty i ich parametry wejściowe (381)
  • Stan (382)
  • Zdarzenia cyklu życia (384)
 • Podsumowanie (386)

Dodatek A. Słowa zarezerwowane (387)

 • Słowa kluczowe (387)
 • Słowa zarezerwowane w ES6 (388)
  • Słowa zarezerwowane dla przyszłych implementacji (389)
 • Poprzednio zarezerwowane słowa (389)

Dodatek B. Funkcje wbudowane (391)

Dodatek C. Obiekty wbudowane (395)

 • Object (395)
  • Składowe konstruktora Object (396)
  • Składowe Object.prototype (396)
  • Dodatki do obiektów w ECMAScript 5 (398)
 • Dodatki do obiektów w ES6 (402)
  • Skrócona składnia właściwości (402)
  • Obliczane nazwy właściwości (403)
  • Object.assign (403)
 • Array (403)
  • Składowe Array.prototype (404)
  • Dodatki do Array w ECMAScript 5 (406)
  • Dodatki do tablic w ES6 (409)
 • Function (410)
  • Składowe Function.prototype (411)
  • Dodatki do Function w ECMAScript 5 (412)
  • Dodatki do Function w ES6 (412)
 • Boolean (413)
 • Number (413)
  • Składowe konstruktora Number (414)
  • Składowe Number.prototype (414)
 • String (415)
  • Składowe konstruktora String (416)
  • Składowe String.prototype (416)
  • Dodatki do String w ECMAScript 5 (418)
  • Dodatki do String w ES6 (419)
 • Date (419)
  • Składowe konstruktora Date (420)
  • Składowe Date.prototype (420)
  • Dodatki do Date w ECMAScript 5 (423)
 • Math (424)
  • Składowe obiektu Math (424)
 • RegExp (426)
  • Składowe RegExp.prototype (426)
 • Obiekty Error (427)
  • Składowe Error.prototype (428)
 • JSON (428)
  • Składowe obiektu JSON (428)

Dodatek D. Wyrażenia regularne (431)

Dodatek E. Odpowiedzi do ćwiczeń (437)

Skorowidz (467)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.