reklama - zainteresowany?

Programowanie w j - Helion

Programowanie w j
ebook
Autor: Bogus
Tłumaczenie: Krzysztof Kapustka, Wojciech Fenrich
ISBN: 9788301229061
stron: 732, Format: ebook
Data wydania: 2023-03-15
Księgarnia: Helion

Cena książki: 111,20 zł (poprzednio: 139,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-27,80 zł)

Dodaj do koszyka Programowanie w j

Wyj

Dodaj do koszyka Programowanie w j

 

Osoby które kupowały "Programowanie w j", wybierały także:

 • Windows Media Center. Domowe centrum rozrywki
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Ruby on Rails. Ćwiczenia
 • Scrum. O zwinnym zarz
 • Prawa ludzkiej natury

Dodaj do koszyka Programowanie w j

Spis treści

Programowanie w języku C++ eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • Podziękowania
 • Podziękowania do wydania polskiego
 • Wykaz skrótów
 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Struktura książki
  • 1.2. Konwencje formatowania
  • 1.3. O kodzie i projektach
 • 2. Wprowadzenie do programowania
  • 2.1. Model sprzętowy
  • 2.2. Ekosystem tworzenia oprogramowania
  • 2.3. Etapy tworzenia oprogramowania
  • 2.4. Reprezentacja i uruchamianie algorytmów
   • 2.4.1. Reprezentowanie algorytmów
   • 2.4.2. Korzystanie z kompilatorów dostępnych w Internecie
   • 2.4.3. Struktura programu w C++
   • 2.4.4. Analiza kodu
   • 2.4.5. Budowa linuksowej postaci wykonywalnej
  • 2.5. Przykładowy projekt kalkulator procentu składanego
   • 2.5.1. Analiza procentu składanego
   • 2.5.2. Implementacja kalkulatora procentu składanego
   • 2.5.3. Budowanie i uruchamianie oprogramowania
  • 2.6. Przykładowy projekt zliczanie wystąpień znaków w tekście
   • 2.6.1. Analiza problemu i implementacja
   • 2.6.2. Uruchomienie kodu C++ za pomocą kompilatora dostępnego w Internecie
   • 2.6.3. Kod histogramu wyjaśnienie
  • 2.7. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • 3. Podstawy C++
  • 3.1. Stałe i zmienne wbudowane typy danych, ich zakres oraz inicjalizacja
  • 3.2. Przykładowy projekt zbieranie ocen studentów
  • 3.3. Nasz przyjaciel debugger
  • 3.4. Podstawowa struktura danych std::vector
  • 3.5. Przykładowy projekt implementowanie macierzy w postaci wektora wektorów
  • 3.6. Specjalny wektor do przechowywania tekstu std::string
  • 3.7. Słowo kluczowe auto oraz decltype do automatycznej dedukcji typu
  • 3.8. Popularne algorytmy standardowe
  • 3.9. Struktury: zbieranie obiektów różnego typu
  • 3.10. Tablice o stałym rozmiarze
   • 3.10.1. Wielowymiarowe tablice o stałym rozmiarze
  • 3.11. Referencje
  • 3.12. Wskaźniki
   • 3.12.1. Dostęp do obiektów za pomocą wskaźników
  • 3.13. Instrukcje
   • 3.13.1. Bloki instrukcji oraz dostęp do zmiennych rola nawiasów klamrowych
   • 3.13.2. Instrukcje C++
    • 3.13.2.1. Instrukcje warunkowe
    • 3.13.2.2. Instrukcje pętli
    • 3.13.2.3. Instrukcje pomocnicze continue oraz break
    • 3.13.2.4. Instrukcja goto
    • 3.13.2.5. Strukturalna obsługa wyjątków instrukcja try-catch
  • 3.14. Funkcje
   • 3.14.1. Anatomia funkcji w C++
   • 3.14.2. Przekazywanie argumentów do i z funkcji
    • 3.14.2.1. Przekazywanie argumentów przez kopię (semantyka wartości)
    • 3.14.2.2. Pośrednie przekazywanie argumentów przez referencję
    • 3.14.2.3. Przekazywanie przez wskaźnik
   • 3.14.3. Mechanizm wywoływania funkcji i funkcje wbudowane
   • 3.14.4. Funkcje rekurencyjne i stos wywołań
   • 3.14.5. Przeciążanie funkcji rozwiązywanie widoczności za pomocą przestrzeni nazw
   • 3.14.6. Funkcje lambda
   • 3.14.7. Więcej na temat funkcji lambda
   • 3.14.8. Wskaźniki do funkcji
   • 3.14.9. Funkcje w środowisku obiektowym
  • 3.15. Przykładowy projekt opakowywanie obiektów strukturą z konstruktorem
   • 3.15.1. EMatrix w środowisku obiektowym
   • 3.15.2. Podstawowe operacje z użyciem EMatrix
   • 3.15.3. Operacje wejścia i wyjścia na EMatrix
   • 3.15.4. Proste operacje matematyczne na macierzy EMatrix
   • 3.15.5. Organizowanie plików projektu i uruchamianie aplikacji
   • 3.15.6. Rozszerzanie inicjalizacji macierzy za pomocą prostego generatora liczb losowych
  • 3.16. Przykładowy projekt reprezentowanie równań kwadratowych
   • 3.16.1. Definicja klasy do reprezentowania wielomianów kwadratowych
   • 3.16.2. Implementacja składowych TQuadEq
   • 3.16.3. TQuadEq w akcji
  • 3.17. Przykładowy projekt krotki i powiązania strukturalne do konwertowania liczb rzymskich
   • 3.17.1. Więcej o std::tuple i powiązaniu strukturalnym
   • 3.17.2. Jak napisać test jednostkowy oprogramowania
   • 3.17.3. Automatyzowanie testów jednostkowych z użyciem standardowej biblioteki liczb losowych
  • 3.18. Projekt przykładowy tworzenie komponentu kalkulatora walutowego
   • 3.18.1. Analiza problemu wymiany walut
   • 3.18.2. Projekt oprogramowania CurrencyCalc   219
   • 3.18.3. Klasa TCurrency reprezentująca rekordy walut
    • 3.18.3.1. Manipulatory wejścia/wyjścia C++
   • 3.18.4. Klasa TCurrencyExchanger do wymiany walut
   • 3.18.5. Łączenie wszystkiego w całość kompletny program wymiany walut
  • 3.19. Operatory
   • 3.19.1. Podsumowanie operatorów C++
   • 3.19.2. Dalsze uwagi na temat operatorów
  • 3.20. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • 4. Zgłębianie programowania obiektowego
  • 4.1. Podstawowe reguły oraz filozofia projektowania i programowania obiektowego
  • 4.2. Anatomia klasy
   • 4.2.1. Konwencja nazewnictwa i samodokumentujący się kod
  • 4.3. Reguły uzyskiwania dostępu do składowych klasy  
  • 4.4. Przykładowy projekt klasa TComplex do przeciążania operatorów
   • 4.4.1. Definicja klasy TComplex
   • 4.4.2. Definicja składowych klasy TComplex
   • 4.4.3. Funkcje testujące dla klasy TComplex
  • 4.5. Więcej o referencjach
   • 4.5.1. Referencje prawostronne i przekazywania
   • 4.5.2. Referencje kontra wskaźniki
   • 4.5.3. Pułapki z referencjami
  • 4.6. Przykładowy projekt opanowywanie składowych klasy z użyciem klasy TheCube
   • 4.6.1. Automatyczna kontra jawna definicja konstruktorów
   • 4.6.2. Układ i semantyka obiektu TheCube
   • 4.6.3. Semantyka kopiowania płytkiego i głębokiego
   • 4.6.4. Semantyka konstruktora przenoszącego i przypisania przenoszącego
   • 4.6.5. Implementacja operatorów strumieniowania dla TheCube
   • 4.6.6. Sprawdzanie TheCube
  • 4.7. Projekt przykładowy przenoszenie EMatrix do klasy
   • 4.7.1. Definicja klasy EMatrix
   • 4.7.2. Implementacja operatorów strumieniowania klasy
   • 4.7.3. Implementacja operatorów arytmetycznych
   • 4.7.4. Testowanie operacji na macierzach
  • 4.8. Wprowadzenie do szablonów i programowania uogólnionego
   • 4.8.1. Uogólnianie klasy przy użyciu szablonów
   • 4.8.2. span class="c-10"> Specjalizacje szablonów
   • 4.8.3. Funkcje szablonowe i sprawdzanie typu
  • 4.8.4. Przykładowy projekt projektowanie klas szablonowych przy użyciu TStack
   • 4.8.4.1. Projekt i implementacja klasy TStackFor
   • 4.8.4.2. Testowanie TStack
  • 4.8.5. Szablonowe funkcje składowe
  • 4.9. Relacje między klasami zna, ma oraz jest
  • 4.10. Przykładowy projekt rozszerzanie funkcjonalności poprzez dziedziczenie klas z użyciem TComplexQuadEq
  • 4.11. Funkcje wirtualne i polimorfizm
  • 4.12. Więcej na temat mechanizmu wirtualnego
  • 4.13. Ciekawie rekurencyjny wzorzec szablonu i statyczny polimorfizm
  • 4.14. Klasy domieszki
  • 4.15. Przykładowy projekt klasa TLongNumberFor do wydajnego przechowywania liczb o dowolnej długości
   • 4.15.1. Reprezentacja Binary-Coded Decimal
   • 4.15.2. Kolejność bajtów
   • 4.15.3. Definicja klasy TLongNumberFor
    • 4.15.3.1. Operacje konwersji typu
    • 4.15.3.2. Funkcja testująca TLongNumberFor
   • 4.15.4. Projektowanie klas dla numeru PESEL
    • 4.15.4.1. Agregowanie klasy PESEL
    • 4.15.4.2. Odziedziczona klasa PESEL
    • 4.15.4.3. Organizacja projektu LongNumber
   • 4.15.5. Rozszerzanie funkcjonalności klasy TLongNumberFor z użyciem wzorca pełnomocnika
    • 4.15.5.1. Definicja klasy Proxy
    • 4.15.5.2. Testowanie funkcjonalności klasy TLongNumberFor z użyciem wzorca pełnomocnika
  • 4.16. Silne typy
  • 4.17. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • 5. Zarządzanie pamięcią
  • 5.1. Rodzaje magazynów danych
  • 5.2. Dynamiczny przydział pamięci jak unikać wycieków pamięci
   • 5.2.1. Wprowadzenie do inteligentnych wskaźników i zarządzania zasobami
    • 5.2.1.1. RAII i odwijanie stosu
  • 5.3. Inteligentne wskaźniki omówienie z przykładami
   • 5.3.1. Więcej o std::unique_ptr
    • 5.3.1.1. Kontekst użycia std::unique_ptr
    • 5.3.1.2. Wzorzec projektowy metody wytwórczej
    • 5.3.1.3. Niestandardowe usuwanie unique_ptr
    • 5.3.1.4. Konstrukcje do unikania podczas korzystania z unique_ptr
   • 5.3.2. Więcej o shared_ptr i weak_ptr
  • 5.4. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • 6. Zaawansowane programowanie obiektowe
  • 6.1. Obiekty funkcyjne
  • 6.2. Projekt przykładowy rozszerzanie o wyszukiwanie walut w plikach XML oraz korzystanie z maszyny stanów i wyrażeń regularnych za pomocą biblioteki regex
   • 6.2.1. Dopasowywanie do wzorca za pomocą biblioteki wyrażeń regularnych
   • 6.2.2. Wzorzec maszyny stanów
   • 6.2.3. Implementowanie klasy rozszerzonej
   • 6.2.4. Rozszerzenie projektu wczytywanie informacji o walutach z internetu
   • 6.2.5. Uruchamianie rozszerzonej wersji CurrencyCalc
   • 6.2.6. Tworzenie biblioteki statycznej
   • 6.2.7. System plików C++
   • 6.2.8. Interfejs użytkownika
    • 6.2.8.1. Definicja klasy CC_GUI
    • 6.2.8.2. Definicje składowych klasy CC_GUI i mechanizm wywołania zwrotnego
    • 6.2.8.3. Uruchamianie aplikacji z GUI
  • 6.3. Zegary systemowe i pomiar czasu
  • 6.4. Mierzenie czasu wykonywania funkcji
  • 6.5. Klasa Range
   • 6.5.1. Programowanie funkcyjne i biblioteka std::ranges
  • 6.6. Przykładowy projekt parsowanie wyrażeń
   • 6.6.1. Definiowanie wyrażeń języka i zasad gramatyki formalnej
   • 6.6.2. Projektowanie biblioteki przetwarzania wyrażeń
   • 6.6.3. Pierwszy interpreter poleceń
   • 6.6.4. Budowanie drzewa składniowego z użyciem wzorca projektowego kompozytu
    • 6.6.4.1. Wzorzec projektowy kompozytu do definiowania węzłów drzewa
    • 6.6.4.2. Implementacja hierarchii TNode i współpraca z wizytatorami
    • 6.6.4.3. Implementacja klasy ValueLeafNode
    • 6.6.4.4. Implementacja klasy BinOperator
    • 6.6.4.5. Implementacja klasy PlusOperator
    • 6.6.4.6. Głębokie kopiowanie obiektów węzła mechanizm prototypowania
   • 6.6.5. Interpreter do budowy drzew składniowych
   • 6.6.6. Stos dla inteligentnych wskaźników
   • 6.6.7. Przechodzenie po drzewach za pomocą wzorca projektowego wizytatora
    • 6.6.7.1. Wizytator ewaluujący wyrażenie
    • 6.6.7.2. Wizytator wypisujący wyrażenie
   • 6.6.8. Testowanie interpreterów
   • 6.6.9. Reprezentowanie wyrażeń na stosie w odwrotnej notacji polskiej
    • 6.6.9.1. Odwrócona notacja polska
    • 6.6.9.2. Algorytm do ewaluowania wyrażenia RPN
  • 6.7. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • 7. Arytmetyka komputerowa
  • 7.1. Reprezentacja wartości całkowitej
   • 7.1.1. Algorytm konwersji podstawy
   • 7.1.2. Reprezentacje szesnastkowe i ósemkowe
   • 7.1.3. Dodawanie binarne
   • 7.1.4. Wartości ujemne i odejmowanie
  • 7.2. Operacje przesunięcia binarnego
   • 7.1.5. Flagi kontroli arytmetycznej
   • 7.1.6. Reprezentowanie ułamków
  • 7.2. Operacje przesunięcia binarnego
  • 7.3. Przykładowy projekt model programowy dla reprezentacji stałoprzecinkowej
   • 7.3.1. Liczby stałoprzecinkowe i ich arytmetyka
   • 7.3.2. Definicja klasy FxFor   579
   • 7.3.3. Wybrane metody klasy FxFor   587
   • 7.3.4. Zastosowania dla FxFor
  • 7.4. Reprezentacje liczb zmiennoprzecinkowych
   • 7.4.1. Reprezentacja liczb w formacie zmiennoprzecinkowym
   • 7.4.2. Rozkład liczb zmiennoprzecinkowych i konsekwencje obliczeniowe
   • 7.4.3. Błąd przybliżenia wartości rzeczywistej przy użyciu reprezentacji zmiennoprzecinkowej
   • 7.4.4. Standard IEEE 754 dla arytmetyki zmiennoprzecinkowej
   • 7.4.5. Standardowy model operacji zmiennoprzecinkowych
   • 7.4.6. Obliczenia ze świadomością o błędach numerycznych
   • 7.4.7. Przykładowy projekt ewaluacja algorytmów sumujących
   • 7.4.8. Przykładowy projekt metoda Newtona do znajdywania miejsc zerowych funkcji
    • 7.4.8.1. Funkcja do obliczania pierwiastka kwadratowego na podstawie iteracji Newtona
  • 7.5. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • 8. Podstawy programowania równoległego
  • 8.1. Podstawowe zagadnienia związane z obliczeniami równoległymi
  • 8.2. Dodawanie równoległości do algorytmów standardowych
  • 8.3. Uruchamianie zadań asynchronicznych
  • 8.4. Zrównoleglanie za pomocą biblioteki OpenMP
   • 8.4.1. Uruchamianie zespołu wątków i zapewnianie ochrony wyłącznego dostępu
   • 8.4.2. Równoległa pętla for i operacje redukcji
   • 8.4.3. Równoległość dla dużych ilości danych
  • 8.5. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • Dodatek
  • A.1. Dyrektywy preprocesora
  • A.2. Krótkie wprowadzenie do języka C
   • A.2.1. Tablice wbudowane
    • A.2.1.1. Wielowymiarowe tablice o stałym rozmiarze
   • A.2.2. Przekazywanie tablic do funkcji funkcja main
   • A.2.3. Struktury C
   • A.2.4. Funkcje i operacje wejścia/wyjścia w C
   • A.2.5. Unie
   • A.2.6. Operacje wykonywane na pamięci i ciągach znaków
   • A.2.7. Łączenie kodu C i C++
  • A.3. Łączenie i organizacja binarna obiektów C/C++
  • A.4. Graficzny interfejs użytkownika i interfejs sieci Web dla projektów C++
  • A.5. Konwertowanie wartości bin, oct, dec i hex za pomocą FixBinCalc
  • A.6. Zestaw narzędzi programistycznych
   • A.6.1. Narzędzie do generowania projektów (CMake)
   • A.6.2. Systemy kontroli wersji i repozytoria
   • A.6.3. Profiler
  • A.7. Testowanie oprogramowania
  • A.8. Podsumowanie
   • Pytania i ćwiczenia
 • Bibliografia
 • O Autorze
 • Przypisy

Dodaj do koszyka Programowanie w j

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.