reklama - zainteresowany?

Programowanie strukturalne - Helion

Programowanie strukturalne
ebook
Autor: Witold Malina, Piotr Mironowicz
ISBN: 9788301203221
stron: 120, Format: ebook
Data wydania: 2019-03-06
Księgarnia: Helion

Cena książki: 29,40 zł (poprzednio: 49,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-19,60 zł)

Dodaj do koszyka Programowanie strukturalne

Tagi: Techniki programowania

W połowie lat sześćdziesiątych rozwój sprzętu komputerowego oraz języków programowania umożliwił tworzenie bardziej złożonych programów. Różne podejścia do ich wytwarzania oraz szeroka dyskusja programistów doprowadziły do opracowania i sformułowania reguł programowania strukturalnego. Są one uniwersalne i aktualne do dziś oraz stanowią podstawową wiedzę dla wszystkich programistów. Celem niniejszej książki jest przedstawienie wybranych metod programowania strukturalnego, tzn. takich, które prowadzą do poprawnej struktury, poprawy jakości oprogramowania oraz zwiększenia efektywności programistów. W pracy zwrócono uwagę na wpływ wielkości zadania na techniki programowania oraz czynniki wpływające na jakość programu. Problemy te są ważne z punktu ogólnego spojrzenia na programowanie. W publikacji opisano reguły dobrego stylu, instrukcje strukturalne oraz wybrane metody programowania strukturalnego i kodowania. Przedyskutowano przyczyny niestrukturalności oraz sposoby ich eliminowania. Naszkicowano także pewne możliwości dalszego rozwoju metod wytwarzania programowania. Praca zawiera wiele przykładów (w j. Pascal, C++, Python), które ilustrują i objaśniają poruszane tematy. Książka może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki w podstawowych kursach inżynierii oprogramowania. Zainteresuje również wszystkich tych, którzy zajmują się programowaniem amatorskim i chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Od czytelnika wymaga się niewielkiego doświadczenia w zakresie podstaw programowania.

Dodaj do koszyka Programowanie strukturalne

Spis treści

Programowanie strukturalne eBook -- spis treści

 • Wstęp
 • 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Rozwój języków i metodologii programowania
  • 1.2. Ewolucje systemów i ich struktury
  • 1.3. Kierunki rozwoju metodologii programowania
  • 1.4. Dbałość o jakość programowania
 • 2. Styl programowania i właściwości programów
  • 2.1. Reguły dobrego stylu programowania
   • 2.1.1. Komentarze
   • 2.1.2. Puste linie i odstępy
   • 2.1.3. Wybór nazw i skróty
   • 2.1.4. Rozmieszczenie instrukcji i akapity
   • 2.1.5. Nawiasy i porządkowanie list według alfabetu
  • 2.2. Właściwości programów i sposoby ich osiągania
   • 2.2.1. Uniwersalność
   • 2.2.2. Modyfikowalność
   • 2.2.3. Niezawodność
   • 2.2.4. Zrozumiałość
   • 2.2.5. Efektywność
  • 2.3. Uwagi do właściwości programów
 • 3. Programowanie strukturalne
  • 3.1. List Dijkstry (1968)
  • 3.2. Charakterystyka zdania goto
  • 3.3. Instrukcje strukturalne
   • 3.3.1. Sekwencja
   • 3.3.2. Instrukcje warunkowe (logiczne)
   • 3.3.3. Powtarzanie
  • 3.4. Zakończenie
   • 3.4.1. Uwagi o programowaniu strukturalnym
   • 3.4.2. Inne sposoby patrzenia na opis programów
 • 4. Metody projektowania programów
  • 4.1. Wprowadzenie
  • 4.2. Zasada abstrakcji
   • 4.2.1. Poziomy opisu
   • 4.2.2. Przykłady zastosowania zasady abstrakcji
   • 4.2.3. Opis za pomocą pseudokodu
  • 4.3. Programowanie modułowe
   • 4.3.1. Dekompozycja problemu
   • 4.3.2. Moduł. Relacje między modułami
   • 4.3.3. Kryterium dekompozycji i złożoność systemu
  • 4.4. Metoda struktur danych
  • 4.5. Projektowanie metodą syntetyczną
   • 4.5.1. Opis metody syntetycznej
   • 4.5.2. Porównanie metody syntetycznej z analityczną
  • 4.6. Zakończenie
 • 5. Graficzne przedstawianie programów
  • 5.1. Schemat blokowy i diagram strukturalny
  • 5.2. Podstawowe przyczyny niestrukturalności
  • 5.3. Metody eliminowania niestrukturalności
  • 5.4. Wnioski i uwagi
 • 6. Kodowanie programu
  • 6.1. Zasady kodowania strukturalnego
  • 6.2. Wspomaganie programowania strukturalnego przez języki programowania
  • 6.3. Zakończenie
 • Literatura
 • Załącznik
  • Specyfikacja wymagań

Dodaj do koszyka Programowanie strukturalne

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.