reklama - zainteresowany?

Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe - Helion


ebook
Autor: Jonathan LeBlanc
Tytuł oryginału: Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth, OpenID, and Distributed Web Framework
Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak
ISBN: 978-83-246-3945-8
stron: 576, Format: ebook
Data wydania: 2012-12-17
Księgarnia: Helion

Cena książki: 44,50 zł (poprzednio: 89,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-44,50 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Inne - Programowanie | Programowanie | programowanie-kupon | Social Media

Jedyny podręcznik o platformie OpenSocial!

Serwisy społecznościowe w zasadzie z dnia na dzień opanowały Internet. Mówią o nich wszyscy i korzystają z nich wszyscy! Przez krótki okres używały ich tylko osoby prywatne, jednak błyskawicznie ich potencjał dostrzegły także firmy. Jest to dla nich najprawdopodobniej najlepszy kanał komunikacji z klientami. Dlatego podczas tworzenia nowych rozwiązań czy nowych serwisów warto rozważyć integrację z popularnymi serwisami społecznościowymi oraz wprowadzenie własnych elementów tego typu.

To zadanie ma ułatwić platforma OpenSocial, na której koncentruje się ta książka. Dowiesz się stąd, jak tworzyć niezależne aplikacje dla istniejących serwisów, jak budować grafy powiązań społecznościowych oraz tworzyć produkty spełniające oczekiwania samego autora jako użytkownika usług społecznościowych.

W trakcie lektury nauczysz się odwzorowywać relacje pomiędzy użytkownikami oraz dostosowywać dostarczane im treści na podstawie danych zawartych w ich profilach. Ponadto zdobędziesz solidną dawkę wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz najlepszych technik autoryzacji użytkowników na platformie OpenSocial. Sprawdzisz, jak przenieść aplikację napisaną dla Facebooka na platformę OpenSocial, oraz poznasz niuanse konfigurowania środowiska produkcyjnego. Książka ta jest wyjątkową pozycją na rynku, poświęconą platformie OpenSocial. Wykorzystaj jej potencjał i stwórz nowatorskie oprogramowanie!

Poznaj możliwości platformy OpenSocial!

 • Skonfiguruj środowisko produkcyjne
 • Odwzoruj relacje pomiędzy użytkownikami
 • Stwórz interesujące gadżety
 • Skorzystaj z zaawansowanych mechanizmów identyfikacji
 • Przenieś aplikację z serwisu Facebook na platformę OpenSocial

Postaw na otwarte standardy!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe", wybierały także:

 • Zrozum struktury danych. Algorytmy i praca na danych w Javie

Dodaj do koszyka

Spis treści

Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe eBook -- spis treści

Słowo wstępne (15)

1. Podstawowe pojęcia związane z kontenerem aplikacji społecznościowych (21)

 • Czym jest kontener aplikacji społecznościowych? (22)
  • Profil użytkownika (23)
  • Znajomi i powiązania użytkownika (24)
  • Strumień aktywności użytkowników (24)
 • Implementacja zastrzeżonych i otwartych standardów (25)
  • Implementacja zastrzeżona (25)
  • Implementacja typu open source (26)
  • Dlaczego w tej książce zostaną omówione otwarte standardy? (27)
 • Wbudowana aplikacja - tworzenie rozwiązań w ramach czarnej skrzynki (27)
 • Wbudowane zabezpieczenia aplikacji (29)
  • Ataki XSS (30)
  • Zasada tego samego pochodzenia i starsze przeglądarki (30)
  • Pobieranie plików bez wiedzy użytkownika (31)
  • Zabezpieczanie aplikacji (31)
 • Aplikacja zewnętrzna - integracja danych serwisu społecznościowego poza kontenerem (31)
 • Widoki aplikacji (32)
  • Widok domowy (mały) (33)
  • Widok profilu (mały) (34)
  • Widok kanwy (duży) (35)
  • Domyślny widok (dowolny) (36)
 • Zagadnienia związane z uprawnieniami aplikacji (37)
 • Aplikacje strony klienckiej kontra aplikacje serwera (38)
  • Stosowanie systemów szablonów w warstwie znaczników (38)
  • Stosowanie mieszanego środowiska serwera i klienta (39)
  • Opóźnianie ładowania mniej ważnej treści (40)
 • Kiedy dobra aplikacja okazuje się zła? (40)
  • Przenośna aplikacja z animacjami (41)
  • Niedopracowany widok (42)
  • Aplikacja kopiująca widoki (43)
  • Aplikacja prezentująca zbyt dużo informacji (43)
  • Nierentowna aplikacja (44)
  • Aplikacja informacyjna (45)
 • Studia przypadków dla modeli aplikacji (46)
  • Studium przypadku: gra społecznościowa ze znajomymi (46)
  • Studium przypadku: aplikacje sprzedaży produktów (50)
  • Studium przypadku: aplikacje uwzględniające położenie użytkownika (53)
 • Krótkie wskazówki na początek (56)
  • Należy zdefiniować docelowych odbiorców (57)
  • Możliwie wczesne budowanie punktów integracji z serwisem społecznościowym (57)
  • Budowanie z myślą o elementach komercyjnych (57)
  • Tworzenie dopracowanych, atrakcyjnych widoków (58)

2. Odwzorowywanie relacji użytkowników na podstawie grafu powiązań społecznościowych (59)

 • Graf powiązań społecznościowych w internecie (59)
 • Stosowanie grafu rzeczywistych powiązań społecznościowych w wirtualnym świecie (61)
  • Automatyczne dzielenie użytkowników na klastry (62)
  • Prywatność i bezpieczeństwo (62)
  • Budowanie zaufania (63)
 • Udostępnianie prywatnych danych użytkownika: model opt-in kontra model opt-out (63)
  • Model udostępniania za zgodą użytkownika (opt-in) (63)
  • Model wyłączania udostępniania na wniosek użytkownika (opt-out) (64)
 • Zrozumienie modelu relacji (65)
  • Model śledzenia (65)
  • Model połączeń (66)
  • Model grupowy (67)
 • Relacje kontra podmioty (71)
 • Budowanie związków społecznościowych - analiza grafu powiązań społecznościowych Facebooka (72)
  • Budowanie na bazie rzeczywistych tożsamości (72)
  • Zrozumienie najskuteczniejszych kanałów komunikacji (73)
  • Budowanie grup użytkowników (74)
  • Unikanie grafów nieistotnych powiązań społecznościowych (74)
 • Wskazywanie lubianych i nielubianych podmiotów za pośrednictwem protokołu OpenLike (75)
  • Integracja widgetu OpenLike (75)
  • Sposób prezentowania oznaczeń "Lubię to" (76)
 • Podsumowanie (76)

3. Tworzenie podstawowych elementów platformy aplikacji społecznościowych (79)

 • Czego nauczysz się w tym rozdziale? (79)
 • Apache Shindig (79)
 • Konfiguracja kontenera Shindig (80)
  • Instalacja kontenera Shindig w systemie Mac OS X (Leopard) (81)
  • Instalacja kontenera Shindig w systemie Windows (84)
  • Testowanie instalacji kontenera Shindig (86)
 • Partuza (87)
  • Wymagania (88)
  • Instalacja kontenera Partuza w systemie Mac OS X (Leopard) (88)
  • Instalacja kontenera Partuza w systemie Windows (91)
  • Testowanie instalacji kontenera Partuza (96)
 • Specyfikacja gadżetu OpenSocial w formacie XML (96)
 • Konfigurowanie aplikacji za pomocą węzła ModulePrefs (97)
  • Elementy Require i Optional (98)
  • Element Preload (98)
  • Element Icon (99)
  • Element Locale (99)
  • Element Link (100)
 • Definiowanie preferencji użytkownika (101)
  • Wyliczeniowe typy danych (103)
 • Treść aplikacji (103)
  • Definiowanie widoków treści (104)
  • Treść wbudowana kontra treść zewnętrzna (110)
 • Budowanie kompletnego gadżetu (111)

4. Definiowanie funkcji za pomocą odwołań JavaScriptu do elementów standardu OpenSocial (115)

 • Czego nauczysz się w tym rozdziale? (115)
 • Dołączanie bibliotek JavaScriptu z funkcjami standardu OpenSocial (116)
 • Dynamiczne ustawianie wysokości widoku gadżetu (117)
 • Umieszczanie animacji Flash w ramach gadżetu (118)
 • Wyświetlanie komunikatów dla użytkowników (119)
  • Tworzenie komunikatu (120)
  • Określanie położenia okien komunikatów (123)
  • Definiowanie stylów komunikatów i okien (125)
 • Zapisywanie stanu z preferencjami użytkownika (127)
 • Programowe ustawianie tytułu gadżetu (129)
 • Integracja interfejsu użytkownika gadżetu z podziałem na zakładki (130)
  • Podstawowy gadżet (131)
  • Tworzenie zakładki na podstawie kodu języka znaczników (131)
  • Tworzenie zakładki w kodzie JavaScriptu (132)
  • Uzyskiwanie i ustawianie informacji na temat obiektu TabSet (134)
 • Rozszerzanie kontenera Shindig o własne biblioteki języka JavaScript (136)
 • Budowanie kompletnego gadżetu (140)
  • Przygotowanie specyfikacji XML gadżetu (140)
  • Wyświetlanie gadżetu przy użyciu kontenera Shindig (144)

5. Przenoszenie aplikacji, profili i znajomych (145)

 • Czego nauczysz się w tym rozdziale? (145)
 • Ocena obsługi standardu OpenSocial (145)
 • Podstawowe elementy specyfikacji OpenSocial (147)
  • Specyfikacja podstawowego serwera API (148)
  • Specyfikacja podstawowego kontenera gadżetów (148)
  • Specyfikacja serwera społecznościowego interfejsu API (149)
  • Specyfikacja kontenera gadżetów społecznościowych (149)
  • Specyfikacja kontenera OpenSocial (150)
 • Tworzenie rozwiązań dla wielu kontenerów i przenoszenie aplikacji (150)
  • Stosowanie mieszanego środowiska klient-serwer (151)
  • Oddzielanie funkcji społecznościowych od podstawowego kodu aplikacji (151)
  • Unikanie znaczników właściwych konkretnym kontenerom (151)
 • Przenoszenie aplikacji z Facebooka do kontenera OpenSocial (152)
  • Stosowanie ramek iframe dla konstrukcji niebędących aplikacjami społecznościowymi (152)
  • Wyodrębnianie logiki funkcji Facebooka (153)
  • Oddzielenie kodu znaczników (wizualizacji) od logiki programu (153)
  • Stosowanie punktów końcowych REST zamiast języka FQL (153)
  • Stosowanie implementacji z zasadniczą częścią kodu po stronie serwera (154)
 • Personalizacja aplikacji na podstawie danych zawartych w profilu (154)
  • Obiekt Person (154)
  • Metody wymiany danych obiektu Person (155)
  • Pola dostępne w ramach obiektu Person (160)
  • Rozszerzanie obiektu Person (183)
  • Uzyskiwanie profilu użytkownika (189)
 • Promowanie aplikacji z wykorzystaniem znajomych użytkownika (191)
  • Generowanie żądań dotyczących znajomych użytkownika (192)
 • Budowanie kompletnego gadżetu (193)
  • Specyfikacja gadżetu (193)
  • Kod języka znaczników (194)
  • Kod języka JavaScript (195)
  • Uruchamianie gadżetu (197)

6. Aktywność użytkowników, publikowanie powiadomień aplikacji i żądanie danych w kontenerze OpenSocial (199)

 • Czego nauczysz się w tym rozdziale? (200)
 • Promocja aplikacji za pomocą strumienia aktywności w kontenerze OpenSocial (200)
  • Personalizacja aplikacji na podstawie powiadomień w strumieniu aktywności (201)
  • Generowanie powiadomień w celu zwiększania liczby użytkowników (202)
 • Pasywne i bezpośrednie publikowanie powiadomień aplikacji (205)
  • Bezpośrednie publikowanie powiadomień aplikacji (206)
  • Pasywne publikowanie powiadomień aplikacji (207)
  • Zrównoważone publikowanie powiadomień (209)
 • Generowanie żądań AJAX i żądań dostępu do danych zewnętrznych (210)
  • Generowanie standardowych żądań dostępu do danych (211)
  • Umieszczanie treści w żądaniach danych (212)
  • Używanie autoryzowanych żądań do zabezpieczania połączeń (213)
 • Budowanie kompletnego gadżetu (221)

7. Zaawansowane techniki OpenSocial i przyszłość tego standardu (225)

 • Czego nauczysz się w tym rozdziale? (225)
 • Potokowe przesyłanie danych (225)
  • Rodzaje żądań danych (228)
  • Udostępnianie danych dla żądań zewnętrznych (233)
  • Korzystanie z potokowego przesyłania danych po stronie klienta (234)
  • Obsługa błędów generowanych przez potok danych (237)
  • Parametry dynamiczne (238)
 • Szablony OpenSocial (240)
  • Alternatywny model kodu języka znaczników i danych (241)
  • Wyświetlanie szablonów (243)
  • Wyrażenia (247)
  • Zmienne specjalne (248)
  • Wyrażenia warunkowe (250)
  • Przetwarzanie treści w pętli (253)
  • Łączenie potokowego przesyłania danych i szablonów (258)
  • Pozostałe znaczniki specjalne (260)
  • Biblioteki szablonów (262)
  • Interfejs API języka JavaScript (265)
 • Kilka dodatkowych znaczników - język znaczników OpenSocial (270)
  • Wyświetlanie nazwiska użytkownika - znacznik os:Name (271)
  • Lista wyboru użytkownika - znacznik os:PeopleSelector (271)
  • Wyświetlanie odznaki użytkownika - znacznik os:Badge (272)
  • Ładowanie zewnętrznego kodu HTML - znacznik os:Get (272)
 • Obsługa lokalizacji za pomocą pakietów komunikatów (272)
 • Biblioteki API protokołu OpenSocial REST (275)
  • Dostępne biblioteki (275)
 • Przyszłość standardu OpenSocial: obszary rozwoju (276)
  • Kontenery korporacyjne (276)
  • Mobilna rewolucja (277)
  • Rozproszone frameworki internetowe (277)
 • Standard OpenSocial i rozproszone frameworki internetowe (277)
  • Standard Activity Streams (278)
  • Protokół PubSubHubbub (278)
  • Protokół Salmon (279)
  • Protokół Open Graph (280)
 • Budowanie kompletnego gadżetu (281)

8. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji społecznościowych (287)

 • Czego nauczysz się w tym rozdziale? (287)
 • Wykonywanie zewnętrznego kodu za pośrednictwem ramek iframe (288)
 • Bezpieczny model - projekt Caja (288)
 • Dlaczego warto używać kompilatora Caja? (289)
 • Rodzaje ataków - jak Caja chroni użytkownika? (289)
  • Przekierowywanie użytkowników bez ich zgody (290)
  • Śledzenie historii przeglądarki użytkownika (290)
  • Wykonywanie dowolnego kodu za pomocą funkcji document.createElement (291)
  • Rejestrowanie klawiszy naciskanych przez użytkownika (291)
 • Konfiguracja kompilatora Caja (293)
 • Przetwarzanie skryptów za pomocą kompilatora Caja z poziomu wiersza poleceń (295)
  • Zabezpieczanie kodu HTML-a i JavaScriptu (295)
  • Zmiana docelowego formatu kodu (300)
 • Uruchamianie kompilatora Caja z poziomu aplikacji internetowej (301)
 • Stosowanie kompilatora Caja dla gadżetu OpenSocial (303)
  • Dodawanie kompilatora Caja do gadżetu (303)
  • Praktyczny przykład (304)
 • Wczesne wykrywanie niebezpiecznych elementów JavaScriptu za pomocą narzędzia JSLint (305)
 • Eksperymenty w środowisku Caja Playground (306)
 • Wskazówki dotyczące pracy w środowisku Caja (306)
  • Implementacja modułowego kodu - kompilatora Caja nie należy stosować dla całego projektu (307)
  • Stosowanie wstępnie przetworzonych bibliotek JavaScriptu (308)
  • Nie należy używać Firebuga dla przetworzonego kodu źródłowego JavaScriptu (309)
  • Nie należy umieszczać zdarzeń w kodzie języka znaczników (309)
  • Centralizacja kodu JavaScriptu - stosowanie wyłącznie żądań danych i kodu języka znaczników (311)
 • Lżejsza alternatywa dla kompilatora Caja: narzędzie ADsafe (312)
 • ADsafe kontra Caja - którego narzędzia używać? (313)
 • Jak zaimplementować środowisko ADsafe? (314)
  • Konfiguracja obiektu środowiska ADsafe (314)
  • Obiekt DOM (315)
  • Wybór konkretnych węzłów DOM za pomocą zapytań (317)
  • Praca z obiektami pakietów (321)
  • Dołączanie zdarzeń (327)
  • Definiowanie bibliotek (328)
 • Budowanie kompletnego gadżetu (329)
  • Źródło danych (330)
  • Sekcja nagłówkowa: dołączane skrypty i style (330)
  • Ciało: warstwa języka znaczników (332)
  • Ciało: warstwa języka JavaScript (332)
  • Ostateczny wynik (334)
 • Podsumowanie (335)

9. Zabezpieczanie dostępu do grafu powiązań społecznościowych za pomocą standardu OAuth (337)

 • Punkt wyjścia - uwierzytelnianie podstawowe (337)
  • Implementacja uwierzytelniania podstawowego - jak to działa? (338)
  • Wady stosowania uwierzytelniania podstawowego (339)
 • Standard OAuth 1.0a (340)
  • Przepływ pracy w standardzie OAuth 1.0a (341)
  • Standard OAuth z perspektywy użytkownika końcowego (348)
  • Dwuetapowa autoryzacja OAuth kontra trzyetapowa autoryzacja OAuth (350)
  • Przykład implementacji trzyetapowej autoryzacji OAuth (354)
  • Narzędzia i wskazówki związane z diagnozowaniem problemów (369)
 • OAuth 2 (373)
  • Przepływ pracy w standardzie OAuth 2 (373)
  • Przykład implementacji: Facebook (381)
  • Przykład implementacji: żądanie dodatkowych informacji na temat użytkownika w procesie autoryzacji OAuth w serwisie Facebook (392)
  • Przykład implementacji: aplikacja z perspektywy użytkownika końcowego (394)
  • Wskazówki dotyczące diagnozowania problemów z żądaniami (396)
 • Podsumowanie (400)

10. Przyszłość serwisów społecznościowych: definiowanie obiektów społecznościowych za pośrednictwem rozproszonych frameworków sieciowych (401)

 • Czego nauczysz się w tym rozdziale? (401)
 • Protokół Open Graph - definiowanie stron internetowych jako obiektów społecznościowych (402)
  • Wzloty i upadki metadanych (403)
  • Działanie protokołu Open Graph (403)
  • Implementacja protokołu Open Graph (404)
  • Rzeczywisty przykład: implementacja protokołu Open Graph w serwisie Facebook (410)
  • Praktyczna implementacja: odczytywanie danych protokołu Open Graph ze źródła w internecie (413)
  • Wady protokołu Open Graph (419)
 • Strumienie aktywności: standaryzacja aktywności społecznościowych (420)
  • Dlaczego warto zdefiniować standard dla aktywności? (421)
  • Implementacja standardu Activity Streams (421)
  • Typy obiektów (424)
  • Czasowniki (426)
 • WebFinger - rozszerzanie grafu powiązań społecznościowych na podstawie adresów poczty elektronicznej (429)
  • Od finger do WebFinger: geneza protokołu WebFinger (429)
  • Implementacja protokołu WebFinger (430)
  • Wady protokołu WebFinger (432)
 • Protokół OExchange - budowanie grafu udostępniania treści społecznościowych (433)
  • Jak działa protokół OExchange? (433)
  • Zastosowania protokołu OExchange (434)
  • Implementacja protokołu OExchange (435)
 • Protokół PubSubHubbub: rozpowszechnianie treści (440)
  • Jak działa protokół PubSubHubbub? (441)
  • Zalety z perspektywy wydawców i subskrybentów (443)
  • Serwery hubów i usługi implementacji (445)
  • Biblioteki przepływu pracy (445)
  • Budowanie wydawcy w języku PHP (446)
  • Budowanie wydawcy w języku Python (448)
  • Budowanie subskrybenta w języku PHP (450)
  • Budowanie subskrybenta w języku Python (452)
 • Protokół Salmon: ujednolicenie stron konwersacji (455)
  • Działanie protokołu Salmon (455)
  • Budowanie rozwiązań na bazie protokołu PubSubHubbub (457)
  • Ochrona przed nadużyciami i spamem (458)
  • Przegląd implementacji (459)
 • Podsumowanie (460)

11. Rozszerzanie grafu powiązań społecznościowych za pomocą standardu OpenID (461)

 • Standard OpenID (461)
  • Klucz do sukcesu - decentralizacja (462)
  • Udoskonalenia względem tradycyjnego logowania (462)
  • Dostęp do istniejącej bazy danych użytkowników i grafu powiązań społecznościowych (462)
 • Czy już teraz dysponuję implementacją standardu OpenID? Gdzie mam jej szukać? (463)
 • Procedura uwierzytelniania OpenID (464)
  • Krok 1.: żądanie logowania przy użyciu identyfikatora OpenID (464)
  • Krok 2.: operacja odkrywania w celu wyznaczenia adresu URL punktu końcowego (465)
  • Krok 3.: żądanie uwierzytelnienia użytkownika (466)
  • Krok 4.: udostępnienie stanu sukcesu lub niepowodzenia (467)
 • Dostawcy OpenID (469)
 • Omijanie problemów odkrywania domen w standardzie OpenID (469)
 • Rozszerzenia standardu OpenID (471)
  • Rozszerzenie Simple Registration (472)
  • Rozszerzenie Attribute Exchange (473)
  • Rozszerzenie Provider Authentication Policy Extension (479)
  • Aktualnie tworzone rozszerzenia (483)
 • Przykład implementacji: OpenID (484)
  • Implementacja standardu OpenID w języku PHP (485)
  • Implementacja standardu OpenID w języku Python (497)
 • Typowe błędy i techniki diagnostyczne (508)
  • Niezgodność adresu URL wywołań zwrotnych (509)
  • Brak możliwości odkrycia identyfikatora OpenID (509)
 • Podsumowanie (510)

12. Uwierzytelnianie hybrydowe - wygoda użytkownika i pełen dostęp do profilu (511)

 • Rozszerzenie hybrydy standardów OpenID i OAuth (511)
  • Istniejące implementacje (512)
 • Kiedy należy używać standardu OpenID, a kiedy jego hybrydy ze standardem OAuth? (512)
  • Pytania, na które warto sobie odpowiedzieć przed wybraniem właściwego rozwiązania (512)
  • Zalety i wady: standardowa implementacja OpenID (513)
  • Zalety i wady: uwierzytelnianie hybrydowe (514)
 • Przebieg uwierzytelniania w modelu hybrydowym na bazie standardów OpenID i OAuth (515)
  • Kroki 1. i 2.: odkrywanie (pierwsze dwa kroki procedury OpenID) (516)
  • Krok 3.: akceptacja uprawnień przez użytkownika (516)
  • Krok 4.: przekazanie stanu akceptacji/odrzucenia żądania OpenID i parametrów rozszerzenia hybrydowego (517)
  • Krok 5.: wymiana wstępnie zaakceptowanego tokenu żądania na token dostępu (519)
  • Krok 6.: generowanie podpisanych żądań dostępu do chronionych danych użytkownika (520)
 • Przykład implementacji: OpenID, OAuth i Yahoo! (521)
  • Konfiguracja aplikacji: uzyskanie kluczy standardu OAuth na potrzeby procesu uwierzytelniania hybrydowego (521)
  • Implementacja uwierzytelniania hybrydowego w języku PHP (522)
  • Implementacja uwierzytelniania hybrydowego w języku Python (533)
 • Podsumowanie (546)

Dodatek A Podstawowe zagadnienia związane z budową aplikacji internetowych (547)

Dodatek B Słownik pojęć (563)

Skorowidz (567)

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.