reklama - zainteresowany?

Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych - Helion

Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych
ebook
Autor: Andy Konwinski, Karau Holden, Patrick Wendel, Matei Zaharia
ISBN: 978-8-3011-8685-2
stron: 260, Format: ebook
Data wydania: 2016-06-17
Księgarnia: Helion

Cena książki: 55,20 zł (poprzednio: 68,15 zł)
Oszczędzasz: 19% (-12,95 zł)

Dodaj do koszyka Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych

Tagi: Big Data | Inne - Programowanie

Ilość danych we wszystkich domenach wciąż rośnie. Jak możemy skutecznie je wykorzystywać? W książce Poznajemy Sparka przedstawiono Apache Spark, system open source do przetwarzania klastrów, dzięki któremu pisanie i uruchamianie aplikacji analizy danych jest szybsze. Za pomocą Sparka można stawić czoła dużym zbiorom danych za pośrednictwem prostych interfejsów w językach Python, Java i Scala.

Dzięki tej pracy, napisanej przez deweloperów Sparka, naukowcy zajmujący się danymi i inżynierowie dowiedzą się, jak przedstawiać równoległe zadania za pomocą kilku wierszy kodu oraz jak pisać aplikacje od prostych zdań wsadowych do przetwarzania strumieniowego i systemów uczących się. Informacje zawarte w książce pozwolą im na:.

 • szybkie zgłębienie możliwości Sparka, takich jak rozproszone zbiory danych, buforowanie w pamięci oraz interaktywna powłoka
 • wykorzystywanie wbudowanych bibliotek, łącznie z Spark SQL, Spark Streaming oraz MLlib
 • wykorzystywanie paradygmatu programowania zamiast łączenia i dopasowywania narzędzi takich jak Hive, Hadoop, Mahout i Storm 
 • poznawanie sposobu wykorzystywania aplikacji interakcyjnych, wsadowych i strumieniowych dołączanie źródeł danych, np. HDFS, Hive, JSON i S3

Dodaj do koszyka Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych

 

Osoby które kupowały "Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych", wybierały także:

 • Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone
 • Excel 2016 PL. Biblia
 • Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat
 • Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym
 • Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych

Dodaj do koszyka Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych

Spis treści

Poznajemy Sparka. Byskawiczna analiza danych eBook -- spis treci

 • Okadka
 • Strona tytuowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treci
 • Sowo wstpne
 • Wprowadzenie
 • 1. Wprowadzenie do analizy danych w Sparku
  • Czym jest Apache Spark?
  • Ujednolicony stos
  • Jdro Sparka
  • Spark SQL
  • Spark Streaming
  • MLlib
  • GraphX
  • Zarzdzanie klastrami
  • Kto i po co korzysta ze Sparka?
  • Zadania z zakresu nauki o danych
  • Aplikacje przetwarzania danych
  • Krótka historia Sparka
  • Wersje i wydania Sparka
  • Warstwy pamici w Sparku
 • 2. Pobieranie Sparka i rozpoczcie pracy
  • Pobieranie Sparka
  • Wprowadzenie do powok Sparka dla Pythona i Scali
  • Wprowadzenie do podstawowych poj Sparka
  • Niezalene aplikacje
  • Inicjalizowanie kontekstu SparkContext
  • Tworzenie niezalenych aplikacji
  • Podsumowanie
 • 3. Programowanie z rozproszonymi zbiorami danych RDD
  • Podstawy RDD
  • Tworzenie RDD
  • Dziaania na RDD
  • Transformacje
  • Akcje
  • Leniwa ewaluacja
  • Przekazywanie funkcji do Sparka
  • Python
  • Scala
  • Java
  • Popularne transformacje i akcje
  • Podstawowe RDD
  • Przeksztacenia midzy typami RDD
  • Utrzymywanie (buforowanie)
  • Podsumowanie
 • 4. Praca z parami klucz-warto
  • Motywacja
  • Tworzenie RDD par
  • Transformacje na RDD par
  • Agregacje
  • Grupowanie danych
  • Zczenia
  • Sortowanie danych
  • Dziaania dostpne na RDD par
  • Partycjonowanie danych (zaawansowane)
  • Okrelanie partycjonera RDD
  • Dziaania, które zyskuj dziki partycjonowaniu
  • Dziaania, które maj wpyw na partycjonowanie
  • Przykad: PageRank
  • Niestandardowe partycjonery
  • Podsumowanie
 • 5. adowanie i zapisywanie danych
  • Motywacja
  • Formaty plików
  • Pliki tekstowe
  • JSON
  • Wartoci oddzielane przecinkami i tabulatorami
  • Pliki sekwencyjne
  • Pliki obiektowe
  • Formaty wejcia i wyjcia w Hadoop
  • Kompresja plików
  • Systemy plików
  • Lokalny lub zwyky
  • Amazon S3
  • HDFS
  • Dane strukturalne w Spark SQL
  • Apache Hive
  • JSON
  • Bazy danych
  • czniki z baz danych Java
  • Cassandra
  • HBase
  • Elasticsearch
  • Podsumowanie
 • 6. Zaawansowane programowanie w Sparku
  • Wprowadzenie
  • Akumulatory
  • Akumulatory i odporno na bdy
  • Akumulatory niestandardowe
  • Zmienne rozgoszeniowe
  • Optymalizacja rozgosze
  • Praca na poszczególnych partycjach
  • Potokowanie do programów zewntrznych
  • Dziaania liczbowe na RDD
  • Podsumowanie
 • 7. Uruchamianie Sparka w klastrze
  • Wprowadzenie
  • Spark Runtime Architecture
  • Sterownik
  • Wykonawcy
  • Meneder klastrów
  • Uruchamianie programu
  • Podsumowanie
  • Wdraanie aplikacji za pomoc spark-submit
  • Pakowanie kodu i elementów zalenych
  • Aplikacja Java Spark budowana za pomoc Mavena
  • Aplikacja Scala Spark budowana za pomoc sbt
  • Konflikty zalenoci
  • Harmonogramowanie w aplikacjach Sparka i midzy nimi
  • Menedery klastrów
  • Meneder klastrów Standalone
  • Hadoop YARN
  • Apache Mesos
  • Amazon EC2
  • Którego menedera klastrów uywa?
  • Podsumowanie
 • 8. Dostrajanie i debugowanie Sparka
  • Konfigurowanie Sparka z SparkConf
  • Skadniki wykonania: prace, zadania i etapy
  • Znajdowanie informacji
  • Sieciowy interfejs uytkownika w Sparku (Web UI)
  • Dzienniki sterownika i wykonawców
  • Kluczowe zagadnienia dotyczce wydajnoci
  • Poziom równolegoci
  • Format serializacji
  • Zarzdzanie pamici
  • Dostarczanie sprztu
  • Podsumowanie
 • 9. Spark SQL
  • czenie ze Spark SQL
  • Uywanie Spark SQL w aplikacjach
  • Inicjalizacja Spark SQL
  • Przykad podstawowych zapyta
  • Elementy DataFrames
  • Buforowanie
  • adowanie i zapisywanie danych
  • Apache Hive
  • róda danych lub Parquet
  • JSON
  • Ze zbiorów RDD
  • Serwer JDBC/ODBC
  • Praca z Beeline
  • Dugotrwae tablice i zapytania
  • Funkcje definiowane przez uytkowników
  • UDF w Spark SQL
  • Funkcje UDF w Hive
  • Wydajno Spark SQL
  • Opcje dostrajania wydajnoci
  • Podsumowanie
 • 10. Spark Streaming
  • Prosty przykad
  • Architektura i abstrakcja
  • Transformacje
  • Transformacje bezstanowe
  • Transformacje stanowe
  • Operacje wyjcia
  • róda wejciowe
  • Gówne róda
  • Dodatkowe róda
  • Wiele róde i ustawianie rozmiaru klastra
  • Dziaanie 24/7
  • Punkty kontrolne
  • Odporno sterownika na bdy
  • Odporno wza roboczego na bdy
  • Odporno odbiornika na bdy
  • Gwarancje przetwarzania
  • Interfejs uytkownika w strumieniowaniu
  • Kwestie wydajnoci
  • Rozmiary wsadu i okien
  • Poziom równolegoci
  • Czyszczenie pamici i jej wykorzystywanie
  • Podsumowanie
 • 11. Systemy uczce si w MLlib
  • Przegld
  • Wymagania dotyczce systemu
  • Podstawy systemów uczcych si
  • Przykad: klasyfikacja spamu
  • Typy danych
  • Praca z wektorami
  • Algorytmy
  • Ekstrakcja cech
  • Statystyki
  • Klasyfikacja i regresja
  • Klastrowanie
  • Wspólne filtrowanie i rekomendacje
  • Zmniejszenie wymiarowoci
  • Ewaluacja modelu
  • Wskazówki i kwestie wydajnoci
  • Przygotowanie cech
  • Konfigurowanie algorytmów
  • Bufrowanie zbiorów RDD do ponownego wykorzystania
  • Rozpoznawanie rzadkoci
  • Poziom równolegoci
  • API potoku
  • Podsumowanie
 • O autorach
 • Przypisy

Dodaj do koszyka Poznajemy Sparka. Błyskawiczna analiza danych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.