reklama - zainteresowany?

Podstawy systemu Linux dla hakerów - Helion


ebook
Autor: OccupyTheWeb
ISBN: 9788301209131
stron: 280, Format: ebook
Data wydania: 2019-11-20
Księgarnia: Helion

Cena książki: 43,35 zł (poprzednio: 54,87 zł)
Oszczędzasz: 21% (-11,52 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Linux

Jeśli zaczynasz ekscytującą przygodę z hakerstwem, cyberbezpieczeństwem i testami penetracyjnymi, książka Podstawy systemu Linux dla hakerów jest doskonałą pozycją. Używając systemu Kali Linux - zaawansowanej dystrybucji systemu Linux, ukierunkowanej na testy penetracyjne - nauczysz się podstaw użytkowania systemu operacyjnego Linux oraz posiądziesz narzędzia i umiejętności niezbędne do kontrolowania środowiska Linux. Na początek dowiesz się, jak zainstalować system Kali w maszynie wirtualnej, oraz poznasz podstawowe pojęcia związane z systemem Linux. Następnie zajmiesz się praktycznymi zagadnieniami, takimi jak operacje na tekstach, kontrolowanie uprawnień do plików i katalogów oraz zarządzanie zmiennymi środowiskowymi użytkownika. Zaraz potem przejdziesz do kluczowych aspektów działań hakerskich, takich jak zapewnianie sobie bezpieczeństwa i anonimowości, oraz nauczysz się pisania skryptów powłoki bash oraz Python. Praktyczne przykłady i ćwiczenia, zawarte w każdym rozdziale, przyczynią się nie tylko do zwiększenia umiejętności, ale i ich sprawdzenia.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Podstawy systemu Linux dla hakerów", wybierały także:

 • Linux. Biblia. Edycja 2007
 • Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji
 • Sieci Linux. Receptury
 • Bash. Receptury
 • Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II

Dodaj do koszyka

Spis treści

Podstawy systemu Linux dla hakerów eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
  • Zawartość książki
  • Co to jest hakerstwo etyczne?
   • Testowanie penetracyjne
   • Działania wojskowe i wywiadowcze
  • Dlaczego hakerzy używają Linuksa
   • Linux jest systemem typu open source
   • Linux jest systemem transparentnym
   • Linux oferuje granularną kontrolę
   • Większość narzędzi hakerskich jest napisana dla systemu Linux
   • Przyszłość należy do systemów Linux i Unix
  • Pobieranie oprogramowania Kali Linux
  • Maszyny wirtualne
   • Instalowanie maszyny wirtualnej VirtualBox
   • Konfigurowanie maszyny wirtualnej
   • Instalowanie systemu Kali w maszynie wirtualnej
  • Konfigurowanie systemu Kali
 • Rozdział 1: Podstawy pierwsze kroki
  • Podstawowe terminy i pojęcia
  • Krótki przegląd systemu Kali
   • Terminal
   • System plików w Linuksie
  • Podstawowe polecenia w systemie Linux
   • Ustalanie obecnego miejsca za pomocą polecenia pwd
   • Sprawdzanie swojej nazwy użytkownika za pomocą polecenia whoami
   • Uzyskiwanie pomocy
   • Odwoływanie się do stron podręczników za pomocą polecenia man
  • Odnajdywanie obiektów
   • Wyszukiwanie za pomocą polecenia locate
   • Odnajdywanie binariów za pomocą polecenia whereis
   • Znajdowanie binariów dostępnych na ścieżce PATH za pomocą polecenia which
   • Bardziej zaawansowane wyszukiwanie za pomocą polecenia find
   • Filtrowanie za pomocą polecenia grep
  • Modyfikowanie plików i katalogów
   • Tworzenie pliku
   • Tworzenie katalogu
   • Kopiowanie pliku
   • Zmienianie nazwy pliku
   • Usuwanie pliku
   • Usuwanie katalogu
  • Poeksperymentujmy!
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 2: Operacje na tekstach
  • Wyświetlanie plików
   • Wyświetlanie początku za pomocą polecenia head
   • Wyświetlanie końca za pomocą polecenia tail
   • Numerowanie linii
  • Filtrowanie tekstu za pomocą polecenia grep
   • Zadanie dla hakerów: użycie poleceń grep, nl, tail i head
  • Wyszukiwanie i zastępowanie za pomocą polecenia sed
  • Wyświetlanie zawartości plików za pomocą poleceń more i less
   • Sterowanie wyświetlaniem za pomocą polecenia more
   • Wyświetlanie i filtrowanie za pomocą polecenia less
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 3: Analizowanie sieci i zarządzanie nimi
  • Analizowanie sieci za pomocą narzędzia ifconfig
  • Sprawdzanie urządzeń sieciowych za pomocą narzędzia iwconfig
  • Zmienianie swoich danych sieciowych
   • Zmienianie swojego adresu IP
   • Zmienianie swojej maski sieci i swojego adresu rozgłoszeniowego
   • Zmienianie swojego adresu MAC
   • Przypisywanie nowego adresu IP z serwera DHCP
  • Korzystanie z usługi DNS
   • Badanie usługi DNS za pomocą polecenia dig
   • Zmienianie swojego serwera DNS
   • Odwzorowywanie własnych adresów IP
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 4: Dodawanie i usuwanie oprogramowania
  • Obsługa oprogramowania za pomocą narzędzia apt
   • Wyszukiwanie pakietu
   • Dodawanie oprogramowania
   • Usuwanie oprogramowania
   • Aktualizowanie pakietów
   • Uaktualnianie pakietów
  • Dodawanie repozytoriów do pliku sources.list
  • Używanie instalatora graficznego
  • Instalowanie oprogramowania za pomocą narzędzia git
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 5: Kontrolowanie uprawnień do plików i katalogów
  • Różne rodzaje użytkowników
  • Nadawanie uprawnień
   • Przypisywanie praw własności indywidualnemu użytkownikowi
   • Przypisywanie praw własności grupie
  • Sprawdzanie uprawnień
  • Zmienianie uprawnień
   • Zmienianie uprawnień z użyciem notacji dziesiętnej
   • Zmienianie uprawnień z użyciem składni UGO
   • Nadawanie użytkownikowi root uprawnień do uruchamiania nowego narzędzia
  • Ustawianie bardziej bezpiecznych ustawień domyślnych z użyciem masek
  • Uprawnienia specjalne
   • Nadawanie tymczasowych uprawnień właściciela za pomocą ustawienia SUID
   • Nadawanie uprawnień grupy właściciela za pomocą ustawienia SGID
   • Przestarzały sticky bit
   • Uprawnienia specjalne, eskalacja uprawnień i hakerzy
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 6: Zarządzanie procesami
  • Wyświetlanie procesów
   • Filtrowanie z użyciem nazwy procesu
   • Znajdowanie najbardziej zasobochłonnych procesów za pomocą polecenia top
  • Zarządzanie procesami
   • Zmienianie priorytetu procesu za pomocą polecenia nice
   • Likwidowanie procesów
   • Uruchamianie procesów w tle
   • Przenoszenie procesu do planu pierwszego
  • Planowanie procesów
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 7: Zarządzanie zmiennymi środowiskowymi użytkownika
  • Wyświetlanie i modyfikowanie zmiennych środowiskowych
   • Wyświetlanie wszystkich zmiennych środowiskowych
   • Filtrowanie pod kątem określonych zmiennych
   • Zmienianie wartości zmiennych dla sesji
   • Utrwalanie zmian wartości zmiennej
  • Zmienianie znaku zachęty powłoki
  • Modyfikowanie zmiennej PATH
   • Dodawanie katalogów do zmiennej PATH
   • Jak nie dodawać do zmiennej PATH
  • Tworzenie zmiennej zdefiniowanej przez użytkownika
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 8: Skrypty powłoki bash
  • Błyskawiczny kurs powłoki bash
  • Nasz pierwszy skrypt Hello, Hackers-Arise!
   • Ustawianie uprawnień do wykonywania
   • Uruchamianie skryptu HelloHackersArise
   • Zwiększanie funkcjonalności za pomocą zmiennych i informacji podawanych przez użytkowników
  • Pierwszy skrypt hakerski: skanowanie w celu wyszukania otwartych portów
   • Nasze zadanie
   • Prosty skaner
   • Udoskonalanie skanera MySQL
  • Często używane polecenia powłoki bash
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 9: Kompresja i archiwizacja
  • Na czym polega kompresja?
  • Grupowanie plików w archiwum
  • Kompresowanie plików
   • Kompresowanie za pomocą narzędzia gzip
   • Kompresowanie za pomocą narzędzia bzip2
   • Kompresowanie za pomocą narzędzia compress
  • Tworzenie fizycznych kopii bit po bicie urządzeń pamięci masowej
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 10: Zarządzanie systemem plików i urządzeniami pamięci masowej
  • Katalog /dev urządzeń
   • W jaki sposób Linux przedstawia urządzenia pamięci masowej
   • Partycje dysków
   • Urządzenia znakowe i blokowe
   • Wyświetlanie informacji o urządzeniach blokowych za pomocą polecenia lsblk
  • Montowanie i odmontowywanie
   • Samodzielne montowanie urządzeń pamięci masowej
   • Odmontowywanie za pomocą polecenia umount
  • Monitorowanie systemów plików
   • Uzyskiwanie informacji o zamontowanych dyskach
   • Sprawdzanie pod kątem błędów
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 11: System rejestrowania w dziennikach
  • Proces demon rsyslog
   • Plik konfiguracyjny rsyslog
   • Reguły narzędzia rsyslog
  • Automatyczne usuwanie plików dzienników za pomocą narzędzia logrotate
  • Niewidzialność
   • Usuwanie śladów
   • Wyłączanie rejestrowania w dziennikach
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 12: Korzystanie z usług i ich wykorzystywanie
  • Uruchamianie, zatrzymywanie i restartowanie usług
  • Tworzenie internetowego serwera HTTP za pomocą usługi Apache Web Server
   • Pierwsze kroki z usługą Apache
   • Edytowanie pliku index.html
   • Dodawanie treści w formacie HTML
   • Co uzyskaliśmy
  • OpenSSH i Raspberry Spy Pi
   • Przygotowanie urządzenia Raspberry Pi
   • Konstruowanie systemu Raspberry Spy Pi
   • Konfigurowanie kamery
   • Rozpoczynanie szpiegowania
  • Wydobywanie informacji z baz danych MySQL
   • Uruchamianie bazy danych MySQL
   • Komunikowanie się z bazą danych MySQL
   • Uzyskiwanie dostępu do odległej bazy danych
   • Łączenie się z bazą danych
   • Tabele bazy danych
   • Badanie danych
   • PostgreSQL i środowisko Metasploit
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 13: Zapewnianie sobie bezpieczeństwa i anonimowości
  • W jaki sposób Internet nas zdradza
  • System The Onion Router
   • Jak działa sieć Tor
   • Kwestie bezpieczeństwa
  • Serwery proxy
   • Określanie serwerów proxy za pomocą pliku konfiguracyjnego
   • Kilka innych interesujących opcji
   • Kwestie bezpieczeństwa
  • Wirtualne sieci prywatne
  • Szyfrowana poczta elektroniczna
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 14: Omówienie sieci bezprzewodowych i ich badanie
  • Sieci Wi-Fi
   • Podstawowe polecenia dla sieci bezprzewodowych
   • Rozpoznawanie sieci Wi-Fi za pomocą pakietu narzędzi aircrack-ng
  • Wykrywanie urządzeń Bluetooth i podłączanie się do nich
   • Jak działa Bluetooth
   • Skanowanie urządzeń Bluetooth i rekonesans
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 15: Zarządzanie jądrem systemu Linux i ładowalnymi modułami jądra
  • Co to jest moduł jądra?
  • Sprawdzanie wersji jądra systemu
  • Dostrajanie jądra za pomocą polecenia sysctl
  • Zarządzanie modułami jądra
   • Uzyskiwanie dokładniejszych informacji za pomocą polecenia modinfo
   • Dodawanie i usuwanie modułów za pomocą polecenia modprobe
   • Wstawianie i usuwanie modułów jądra
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 16: Automatyzowanie zadań za pomocą funkcji planowania zleceń
  • Planowanie zdarzenia lub zlecenia do automatycznego uruchamiania
   • Planowanie zadania sporządzania kopii zapasowej
   • Planowanie uruchamiania skryptu MySQLscanner z użyciem pliku crontab
   • Skróty crontab
  • Używanie skryptów rc do uruchamiania zleceń wraz z systemem
   • Poziomy uruchamiania w systemie Linux
   • Dodawanie usług do skryptu rc.d
  • Dodawanie usług startowych za pomocą graficznego interfejsu użytkownika
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Rozdział 17: Podstawy skryptów Python dla hakerów
  • Dodawanie modułów Python
   • Korzystanie z menedżera pakietów pip
   • Instalowanie modułów podmiotów trzecich
  • Wprowadzenie do pisania skryptów w języku Python
   • Zmienne
   • Komentarze
   • Funkcje
  • Listy
  • Moduły
  • Programowanie obiektowe
  • Python a komunikacja sieciowa
   • Tworzenie klienta TCP
   • Tworzenie nasłuchu TCP
  • Słowniki, instrukcje sterujące i pętle
   • Słowniki
   • Instrukcje sterujące
   • Pętle
  • Udoskonalanie naszych hakerskich skryptów
  • Wyjątki i łamacze haseł
  • Podsumowanie
  • Ćwiczenia
 • Przypisy

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.