reklama - zainteresowany?

Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie - Helion

Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie

MIEJSCE 1 na li┼Ťcie TOP 20
Autor: Thomas Nield
Tytuł oryginału: Essential Math for Data Science: Take Control of Your Data with Fundamental Linear Algebra, Probability, and Statistics
Tłumaczenie: Grzegorz Werner
ISBN: 978-83-8322-013-0
stron: 327, Format: 165x235, okładka: mi
Data wydania: 2022-10-01
Ksi─Ögarnia: Helion

Cena ksi─ů┼╝ki: 41,40 z┼é (poprzednio: 69,00 z┼é)
Oszczędzasz: 40% (-27,60 zł)

Dodaj do koszyka Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie

Tagi: Matematyka

Rosn

Dodaj do koszyka Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie

 

Osoby które kupowały "Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie", wybierały także:

 • Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji
 • Ryszard Kilvington. Niesko┼äczono┼Ť─ç i geometria
 • Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie
 • Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6
 • Matematyka w uczeniu maszynowym

Dodaj do koszyka Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie

Spis tre┼Ťci

Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie˝stwa i statystyka -- spis treÂci

Przedmowa

1. Podstawy matematyki oraz rachunku ró┐niczkowego i ca│kowego

 • Teoria liczb
 • KolejnoŠ dzia│a˝
 • Zmienne
 • Funkcje
 • Sumowanie
 • Potŕgowanie
 • Logarytmy
 • Liczba Eulera i logarytmy naturalne
  • Liczba Eulera
  • Logarytmy naturalne
 • Granice
 • Pochodne
  • Pochodne cz▒stkowe
  • Regu│a │a˝cuchowa
 • Ca│ki
 • Podsumowanie
 • Ăwiczenia

2. Prawdopodobie˝stwo

 • ZrozumieŠ prawdopodobie˝stwo
  • Prawdopodobie˝stwo a statystyka
 • Matematyka prawdopodobie˝stw
  • Prawdopodobie˝stwa │▒czne
  • Prawdopodobie˝stwa alternatywne
  • Prawdopodobie˝stwo warunkowe i twierdzenie Bayesa
  • ú▒czne i alternatywne prawdopodobie˝stwa warunkowe
 • Rozk│ad dwumianowy
 • Rozk│ad beta
 • Podsumowanie
 • Ăwiczenia

3. Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne

 • Czym s▒ dane?
 • Statystyka opisowa a wnioskowanie statystyczne
 • Populacje, próby i obci▒┐enie
 • Statystyka opisowa
  • Žrednia i Ârednia wa┐ona
  • Mediana
  • Dominanta
  • Wariancja i odchylenie standardowe
  • Rozk│ad normalny
  • Dystrybuanta odwrotna
  • Standaryzacja Z
 • Wnioskowanie statystyczne
  • Centralne twierdzenie graniczne
  • Przedzia│y ufnoÂci
  • WartoÂci p
  • Testowanie hipotez
 • Rozk│ad t: analizowanie ma│ych prób
 • Big data i b│▒d teksa˝skiego snajpera
 • Podsumowanie
 • Ăwiczenia

4. Algebra liniowa

 • Co to jest wektor?
  • Dodawanie i │▒czenie wektorów
  • Skalowanie wektorów
  • Pow│oka i zale┐noŠ liniowa
 • Przekszta│cenia liniowe
  • Wektory bazowe
  • Mno┐enie macierzy przez wektor
 • Mno┐enie macierzy
 • Wyznaczniki
 • Specjalne rodzaje macierzy
  • Macierz kwadratowa
  • Macierz jednostkowa
  • Macierz odwrotna
  • Macierz diagonalna
  • Macierz trójk▒tna
  • Macierz rzadka
 • Uk│ady równa˝ i macierze odwrotne
 • Wektory i wartoÂci w│asne
 • Podsumowanie
 • Ăwiczenia

5. Regresja liniowa

 • Podstawowa regresja liniowa
 • Reszty i kwadraty b│ŕdu
 • Znajdowanie najlepiej dopasowanej linii
  • Równanie w formie zamkniŕtej
  • Techniki wykorzystuj▒ce macierze odwrotne
  • Metoda gradientu prostego
 • Nadmierne dopasowanie i wariancja
 • Metoda stochastycznego gradientu prostego
 • Wspó│czynnik korelacji
 • IstotnoŠ statystyczna
 • Wspó│czynnik determinacji
 • B│▒d standardowy estymacji
 • Przedzia│y przewidywania
 • Podzia│ danych na treningowe i testowe
 • Wielokrotna regresja liniowa
 • Podsumowanie
 • Ăwiczenia

6. Regresja logistyczna i klasyfikacja

 • Na czym polega regresja logistyczna?
 • Przeprowadzanie regresji logistycznej
  • Funkcja logistyczna
  • Dopasowywanie krzywej logistycznej
 • Regresja logistyczna z wieloma zmiennymi
 • Logarytm szansy
 • R-kwadrat
 • WartoÂci p
 • Podzia│y na dane treningowe i testowe
 • Macierz b│ŕdów
 • Twierdzenie Bayesa a klasyfikacja
 • Krzywa ROC/pole pod krzyw▒
 • Nierównowaga klas
 • Podsumowanie
 • Ăwiczenia

7. Sieci neuronowe

 • Kiedy u┐ywaŠ sieci neuronowych i uczenia g│ŕbokiego?
 • Prosta sieŠ neuronowa
  • Funkcje aktywacji
  • Propagacja w przód
 • Propagacja wsteczna
  • Obliczanie pochodnych wzglŕdem wag i biasów
  • Metoda gradientu stochastycznego
 • U┐ywanie scikit-learn
 • Ograniczenia sieci neuronowych i uczenia maszynowego
 • Podsumowanie
 • Ăwiczenie

8. Porady zawodowe i droga naprzód

 • Nowa definicja data science
 • Krótka historia data science
 • Szukanie przewagi
  • Bieg│oŠ w SQL-u
  • Bieg│oŠ w programowaniu
  • Wizualizacja danych
  • ZnajomoŠ bran┐y
  • Produktywna nauka
  • Praktyk czy doradca?
 • Na co trzeba uwa┐aŠ w pracy zwi▒zanej z data science?
  • Definicja roli
  • Skupienie organizacyjne i akceptacja
  • Adekwatne zasoby
  • Rozs▒dne cele
  • Konkurowanie z istniej▒cymi systemami
  • Twoja rola nie jest tym, czego siŕ spodziewa│eÂ
 • Czy Twoja praca marze˝ nie istnieje?
 • Co dalej?
 • Podsumowanie

A. Tematy dodatkowe

B. Odpowiedzi do Šwicze˝

Skorowidz

Dodaj do koszyka Podstawy matematyki w data science. Algebra liniowa, rachunek prawdopodobie

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe nale┼╝─ů do wydawnictwa Helion S.A.