reklama - zainteresowany?

Po prostu Windows 7 - Helion

Po prostu Windows 7
Autor: Maria Sokół
ISBN: 978-83-246-2601-4
stron: 368, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2010-12-15
Księgarnia: Helion

Cena książki: 17,90 zł (poprzednio: 57,74 zł)
Oszczędzasz: 69% (-39,84 zł)

Dodaj do koszyka Po prostu Windows 7

Tagi: Windows 7

Bez kłopotów zmień swój system na Windows 7

 • Co to jest Windows 7 i jak z niego korzystać?
 • Jak ujarzmić multimedia i zacząć w pełni wykorzystywać programy?
 • W jaki sposób podłączyć się do sieci i efektywnie zarządzać systemem?

Windows 7 w przeciwieństwie do Windows Visty na wszystkich swoich użytkownikach robi doskonałe wrażenie. To znakomity system operacyjny, na który prędzej czy później "przesiądą się" wszyscy użytkownicy pecetów. Warto już teraz poznać jego zalety i korzystać z nowych, wygodniejszych wersji, bogatszych programów, multimediów, ulepszonej wersji przeglądarki Internet Explorer (z numerem 8) oraz narzędzi zarządzania systemem i komputerem pracującym pod jego kontrolą.

Z tej książki dowiesz się, czym jest i jak działa Windows 7, jakie wymagania musi spełniać komputer, by system ten pracował prawidłowo, jak rozpocząć pracę i zapewnić bezpieczeństwo swoim danym. Nauczysz się korzystać z podstawowych funkcji Windows 7, obchodzić się z plikami, folderami, oknami, obsługiwać multimedia i drukarki. Dowiesz się, jak używać programów towarzyszących, takich jak edytory tekstu i grafiki czy kalkulator. Odkryjesz, jak dostosować wygląd ekranu i pasek zadań do swoich upodobań, jak używać funkcji ułatwiających pracę w systemie oraz jak konfigurować optymalne połączenia sieciowe. Po lekturze tej książki będziesz mógł swobodnie poruszać się po całym systemie Windows 7.

 • Windows 7 — wymagania, uaktualnianie starszych wersji systemu Windows
 • Zapora połączenia internetowego i blokowanie komputera
 • Uruchamianie, usypianie i zamykanie systemu
 • Konta użytkowników — definiowanie, przełączanie, wylogowywanie
 • Menedżer zadań i interfejs Windows 7
 • Pulpit, pasek zadań i menu Start — dostosowywanie
 • Operacje na plikach i folderach
 • Multimedia w Windows 7 oraz drukowanie
 • WordPad, Notatnik, Paint i kalkulator
 • Połączenia internetowe — tworzenie i konfigurowanie
 • Zarządzanie komputerem i systemem

Już dziś opanuj Windows 7!

Dodaj do koszyka Po prostu Windows 7

Spis treści

Po prostu Windows 7 -- spis treści

Wstęp (11)

Rozdział 1. Informacje wstępne (13)

 • Windows 7 - wymagania (13)
 • Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows (16)

Rozdział 2. Bezpieczeństwo komputera (17)

 • Po co aktualizować Windows 7? (17)
 • Jak skonfigurować automatyczną aktualizację systemu? (18)
 • Definiowanie opcji aktualizacji systemu (20)
 • Ręczny tryb aktualizacji systemu (22)
 • Odinstalowywanie aktualizacji (27)
 • Zapora połączenia internetowego (28)
 • Jak sprawdzić, czy zapora jest włączona? (29)
 • Włączanie zapory systemu Windows (32)
 • Wyłączanie zapory połączenia sieciowego w Windows 7 (33)
 • Definiowanie wyjątków, które nie są blokowane przez zaporę systemu Windows (35)
 • Blokowanie wyjątków w ustawieniach zapory systemu Windows (41)

Rozdział 3. Podstawowe operacje w systemie Windows 7 (43)

 • Uruchamianie i zamykanie systemu Windows 7 (43)
 • Ponowne uruchamianie systemu (46)
 • Usypianie systemu (47)
 • Szybkie przełączanie użytkowników (48)
 • Wylogowanie użytkownika (49)
 • Blokowanie komputera (50)
 • Zmiana hasła dostępu dla komputera grupy roboczej (51)
 • Tworzenie hasła użytkownika (53)
 • Zamykanie programów za pomocą Menedżera zadań (55)
 • Definiowanie nowego konta użytkownika (56)
 • Instalacja programów na kontach standardowych (58)

Rozdział 4. Środowisko pracy w Windows 7 i jego dostosowywanie (61)

 • Interfejs Windows 7 (61)
 • Pasek zadań (62)
 • Szybki dostęp do plików (63)
 • Porządkowanie listy szybkiego dostępu (64)
 • Okna na pulpicie (65)
 • Funkcja Aero Shake (66)
 • Dostosowywanie menu Start (67)
 • Modyfikacja menu Start za pomocą opcji zaawansowanych (71)
 • Zmiana funkcji niektórych elementów menu Start (72)
 • Dodawanie i usuwanie niektórych elementów menu Start (73)
 • Przenoszenie przycisku Start (74)
 • Dostosowywanie pulpitu - jednolite tło (75)
 • Wybieranie tła pulpitu z listy teł dostarczanych z Windows 7 (78)
 • Zdjęcie jako tło pulpitu (80)
 • Wybór kompozycji pulpitu (83)
 • Dostosowywanie kompozycji (84)
 • Porządkowanie pulpitu (85)
 • Gadżety Windows 7 (86)
 • Kosz (87)
 • Wybór wygaszacza ekranu (88)
 • Właściwości paska zadań (92)
 • Blokowanie i odblokowywanie paska zadań (94)
 • Dostosowywanie rozmiarów paska zadań (95)
 • Dodawanie programów do paska zadań (96)
 • Dodawanie innych pasków narzędzi do paska zadań (97)
 • Pasek języka (99)
 • Tworzenie własnych pasków narzędzi (100)
 • Dodawanie skrótów do własnego paska narzędzi (101)
 • Przyciski zadań (103)
 • Minimalizacja wszystkich otwartych okien (104)
 • Jak dostosować obszar powiadomień? (105)
 • Dostosowywanie daty i godziny (109)
 • Dostosowywanie rozdzielczości ekranu (111)
 • Zmiana częstotliwości odświeżania (113)
 • Zmiana liczby kolorów wyświetlanych na monitorze (114)
 • Dostosowywanie myszy (115)

Rozdział 5. Obsługa okien (119)

 • Uruchamianie programu (119)
 • Elementy okna (120)
 • Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien (121)
 • Zamykanie okna (122)
 • Przesuwanie okna (122)
 • Zmiana rozmiarów okna (123)
 • Definiowanie układu okien na ekranie (124)
 • Przełączanie się między oknami (127)
 • Elementy okna (128)
 • Pomoc (129)

Rozdział 6. Praca z plikami i folderami (131)

 • Podstawowe informacje o dyskach (131)
 • Typy plików (133)
 • Ścieżki dostępu (134)
 • Foldery (134)
 • Eksplorator Windows (135)
 • Korzystanie z okna Komputer (139)
 • Wyświetlanie okna właściwości dysku (140)
 • Zmiana sposobu prezentowania plików i folderów w oknach (141)
 • Otwieranie folderu (145)
 • Tworzenie folderu (147)
 • Zmiana nazwy folderu (148)
 • Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie folderu (149)
 • Operacje na plikach - otwieranie pliku (152)
 • Zmiana nazwy pliku (154)
 • Usuwanie pliku (155)
 • Kopiowanie i przenoszenie pliku (156)
 • Zaznaczanie kilku folderów lub plików (158)
 • Znajdowanie pliku (160)
 • Konsola systemowa (162)

Rozdział 7. Multimedia w Windows 7 (165)

 • Multimedia (165)
 • Odtwarzanie płyt kompaktowych (166)
 • Widoki odtwarzacza (167)
 • Kopiowanie ścieżek z płyty CD na dysk twardy (169)
 • Biblioteka multimediów (172)
 • Listy odtwarzania (174)
 • Modyfikacje listy odtwarzania (176)
 • Automatyczne listy odtwarzania (177)
 • Wizualizacje (178)
 • Nagrywanie płyt (179)
 • Wyszukiwanie plików multimedialnych (182)
 • Dodawanie pliku do list odtwarzania z poziomu folderu (184)
 • Zmienianie ustawień tonów niskich, stereo i innych efektów dźwiękowych w programie Windows Media Player (185)
 • Regulacja głośności (188)
 • Dostosowywanie ustawień wideo (189)
 • Cyfrowe aparaty fotograficzne (190)
 • Jak wyświetlić zdjęcia? (191)

Rozdział 8. Drukowanie (193)

 • Instalacja drukarki (193)
 • Instalacja drukarki sieciowej (194)
 • Wybór drukarki domyślnej (196)
 • Udostępnianie drukarki (197)
 • Usuwanie drukarki (198)
 • Ustawianie domyślnych właściwości wydruku (199)
 • Wstrzymywanie i anulowanie drukowania (200)

Rozdział 9. Programy w Windows 7 (203)

 • Jakie programy masz do dyspozycji? (203)
 • WordPad (204)
 • Dokumenty programu WordPad (206)
 • Formatowanie tekstu (209)
 • Formatowanie akapitu - wyrównanie tekstu (211)
 • Formatowanie akapitu - wcięcia (212)
 • Jednostki miary w programie WordPad (214)
 • Lista wypunktowana (215)
 • Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w edytorze WordPad (216)
 • Wstawianie obrazów w dokumencie edytora WordPad (217)
 • Ustawienia tabulatorów (219)
 • Ustawienia strony (220)
 • Drukowanie (222)
 • Notatnik (223)
 • Formatowanie czcionki w Notatniku (225)
 • Zawijanie tekstu (226)
 • Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w Notatniku (227)
 • Wstawianie do dokumentu godziny i daty (229)
 • Przechodzenie do określonego wiersza (230)
 • Wyświetlanie numeracji wierszy i kolumn (231)
 • Ustawienia strony (232)
 • Drukowanie dokumentu Notatnika (233)
 • Kalkulator (234)
 • Wykonywanie prostych obliczeń (235)
 • Kalkulator w widoku naukowym (236)
 • Pamięć Kalkulatora (237)
 • Kopiowanie wyniku obliczeń do Schowka (238)
 • Przenoszenie liczb między widokami kalkulatora (239)
 • Obliczenia statystyczne (240)
 • Paint (241)
 • Rysowanie (242)
 • Rysowanie kształtów (243)
 • Korzystanie z linii siatki i lupy (245)
 • Zmiana rozmiarów rysunku (246)
 • Tekst na rysunku (247)
 • Zaznaczanie i kopiowanie fragmentów obrazu (248)
 • Zapisywanie i drukowanie obrazów (250)
 • Sticky Notes (252)
 • Narzędzie Wycinanie (253)

Rozdział 10. Windows 7 i sieci (255)

 • Centrum sieci i udostępniania (255)
 • Tworzenie połączenia bezprzewodowego (260)
 • Udostępnianie połączenia internetowego (261)
 • Udostępnianie zasobów (262)
 • Internet Explorer (264)
 • Przeglądanie stron WWW (266)
 • Definiowanie strony głównej (269)
 • Lista ulubionych stron WWW (271)
 • Lista Historia (273)
 • Czyszczenie historii odwiedzanych stron (275)
 • Zapisywanie stron WWW (277)
 • Drukowanie stron WWW (279)
 • Wyszukiwarka Bing (280)

Rozdział 11. Zarządzanie komputerem i systemem w Windows 7 (281)

 • Centrum akcji (281)
 • Dostosowywanie Centrum akcji (283)
 • Kontrola konta użytkownika (285)
 • Konsola Zarządzanie komputerem (287)
 • Narzędzia systemowe - narzędzie Podgląd zdarzeń (289)
 • Filtrowanie zdarzeń (292)
 • Wyszukiwanie zdarzeń (294)
 • Sortowanie zdarzeń (295)
 • Archiwizacja dziennika zdarzeń (296)
 • Korzystanie z dzienników zdarzeń przy rozwiązywaniu problemów (298)
 • Foldery udostępnione - udziały (299)
 • Foldery udostępnione - sesje (300)
 • Foldery udostępnione - otwarte pliki (301)
 • Użytkownicy i grupy lokalne (302)
 • Tworzenie nowego konta użytkownika (302)
 • Obsługa kont (304)
 • Grupy (305)
 • Dodawanie użytkownika do grupy (306)
 • Tworzenie grupy lokalnej (308)
 • Monitor wydajności (310)
 • Konfigurowanie własnego dziennika (311)
 • Analiza wydajności systemu za pomocą Monitora wydajności (314)
 • Konfigurowanie ustawień wykresu w oknie Wydajność (315)
 • Menedżer urządzeń (318)
 • Przerwania (319)
 • Aktualizacja sterownika (322)
 • Defragmentacja dysku (324)
 • Harmonogram defragmentacji dysku (326)
 • Zarządzanie dyskami (327)
 • Zmiana litery dysku (329)
 • Usługi (331)
 • Konfigurowanie trybu uruchamiania usług (332)
 • Obsługa działania usług w programie Usługi (334)
 • Korzystanie z narzędzia Kopia zapasowa (335)
 • Konfigurowanie narzędzia Kopia zapasowa (336)
 • Przywracanie systemu (338)
 • Przywracanie plików (340)
 • Msconfig (342)

Dodatek A (345)

 • Nawigacja (345)
 • Skróty klawiaturowe ogólnego zastosowania (345)
 • Edycja (346)
 • Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych (346)

Dodatek B (347)

 • Porady (347)
 • Modyfikowanie Windows (349)
 • Programy (349)
 • Zarządzanie plikami i folderami (350)
 • Obsługa (350)

Skorowidz (351)

Dodaj do koszyka Po prostu Windows 7

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.