reklama - zainteresowany?

Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia - Helion

Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia
ebook
Autor: Stacy Cates, Simon Abrams, Dan Moughamian
Tytuł oryginału: Photoshop CS4 Bible
Tłumaczenie: Marcin Rogóż ( wstęp, rozdz. 1 - 15, dodatki A - C) Aleksander Jurczak (rozdz. 16 - 28)
ISBN: 978-83-246-8380-2
stron: 968, Format: ebook
Data wydania: 2013-09-24
Księgarnia: Helion

Cena książki: 64,50 zł (poprzednio: 129,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-64,50 zł)

Dodaj do koszyka Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia

Tagi: Edycja zdjęć | Photoshop

Ujarzmij potęgę Photoshopa CS4!

 • Jak dostosować Photoshopa do swoich potrzeb?
 • Jak wykorzystać efekty specjalne?
 • Jak przygotować grafikę na potrzeby Internetu?

Adobe Photoshop to narzędzie, które zdobyło uznanie najlepszych grafików i fotografów. Dzięki niemu udaje się zrealizować nawet najbardziej szalone pomysły, a jedynym ograniczeniem jest tu wyobraźnia. Ogrom możliwości to atut dla profesjonalistów, jednak Photoshop posiada unikalną cechę — jest przyjazny także dla amatorów. Jak to możliwe?! Lata rozwoju (Adobe Photoshop ma już blisko dwie dekady) sprawiły, że każdy jego najmniejszy element został pomyślany przez najlepszych analityków, stworzony przez świetnych projektantów, zaprogramowany przez kompetentnych programistów i przetestowany przez najlepszych grafików! Ta mieszanka może oznaczać tylko jedno — oto narzędzie niemal doskonałe!

Jeżeli chcesz opanować do perfekcji Adobe Photoshopa w wersji CS4, to trafiłeś na książkę, która z pewnością zaspokoi Twoje potrzeby. W trakcie lektury nauczysz się biegle wykorzystywać dostępne narzędzia oraz poznasz filozofię ich działania. Nauczysz się "myśleć Photoshopem", biegle operując takimi pojęciami, jak warstwy, maski, zaznaczenia. Ponadto poznasz dodatkowe narzędzia, dostępne w pakiecie z tą aplikacją: Camera RAW oraz Bridge. Książka podzielona jest na osiem części. W każdej z nich autorzy zwrócili uwagę na jeden z aspektów pracy z tym programem. Wśród poruszanych tematów znajdziesz między innymi te poświęcone kształtom, retuszowaniu, korygowaniu oraz efektom specjalnym. Dodatkowo zdobędziesz szczegółową wiedzę w zakresie zarządzania kolorami oraz pracy z dokumentami wideo, obrazami trójwymiarowymi czy technicznymi. Podręcznik ten zaspokoi głód wiedzy początkującego użytkownika Photoshopa, a zaawansowanym grafikom pozwoli na odkrycie nowych, nieznanych im możliwości codziennego narzędzia pracy.

 • Istota obrazów cyfrowych
 • Wczytywanie obrazów do Photoshopa
 • Wydajne wykorzystanie interfejsu użytkownika
 • Dostosowanie środowiska pracy
 • Praca z Camera RAW oraz Bridge
 • Praca z obrazami
 • Wykorzystanie warstw, zaznaczeń, kanałów oraz krzywych
 • Zastosowanie kształtów i ścieżek oraz praca z tekstami
 • Korygowanie, retuszowanie i wzbogacanie fotografii
 • Wykorzystanie efektów specjalnych
 • Zarządzanie kolorami
 • Przygotowywanie grafik na potrzeby Internetu
 • Praca z dokumentami wideo, obrazami trójwymiarowymi oraz technicznymi

Dowiedz się, jak profesjonalnie edytować zdjęcia i tworzyć oryginalną grafikę!

Dodaj do koszyka Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia

Spis treści

Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia eBook -- spis treści

O autorach (19)

Podziękowania (21)

Wprowadzenie (23)

Część I: Witamy w Adobe Photoshop CS4 (27)

Rozdział 1. Praca z obrazami cyfrowymi (29)

 • O obrazach cyfrowych (29)
  • Właściwości obrazów cyfrowych związane z kolorem i jasnością (30)
  • Przegląd głównych typów i właściwości obrazów cyfrowych (31)
  • Głębia bitowa (33)
  • Mapa bitowa (raster) i wektory (36)
  • Tryb kolorów (41)
  • Przestrzeń kolorów (46)
  • Format pliku (47)
  • Wysoka rozdzielczość kontra niska rozdzielczość (49)
 • Wczytywanie obrazów do Photoshopa (50)
  • Aparaty cyfrowe (50)
  • Aparaty analogowe (52)
  • Skanery (53)
  • Internet (54)
  • E-mail (54)
  • Wideo (55)
 • Przechowywanie obrazów cyfrowych (58)
 • Podsumowanie (58)

Rozdział 2. Przestrzeń robocza, preferencje i narzędzia Photoshopa (59)

 • Omówienie przestrzeni roboczej Photoshopa (60)
  • Domyślne i niestandardowe przestrzenie robocze (61)
  • Pasek menu (62)
  • Ramka aplikacji (62)
  • Pasek aplikacji (66)
  • Pasek opcji (68)
  • Panel Tools (Narzędzia) (68)
  • Okna obrazów (69)
  • Panele (79)
 • Preferencje (82)
  • Kategoria General (Ogólne) (85)
  • Interface (Interfejs) (89)
  • File Handling (Obsługa plików) (90)
  • Performance (Wydajność) (92)
  • Cursors (Kursory) (96)
  • Transparency and Gamut (Przezroczystość i gamut) (96)
  • Units & Rulers (Jednostki i miarki) (97)
  • Guides, Grid & Slices (Miarki, siatki i odcięcia) (99)
  • Plug-Ins (Wtyczki) (99)
  • Type (Tekst) (100)
 • Ustawienia domyślne i Preset Manager (Menedżer ustawień domyślnych) (101)
  • Wybieranie i używanie ustawień domyślnych (102)
  • Tworzenie pojedynczych ustawień domyślnych (103)
 • Dostosowywanie skrótów i menu (104)
 • Narzędzia (106)
  • Narzędzie Move (Przesunięcie) (107)
  • Narzędzie Marquee selection (Zaznaczanie) (107)
  • Narzędzia z grupy Lasso (107)
  • Narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) i Magic Wand (Różdżka) (108)
  • Narzędzie Crop (Kadrowanie) (109)
  • Narzędzia Slice (Cięcie na plasterki) i Slice Select (Zaznaczanie plasterków) (109)
  • Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) (109)
  • Narzędzie Color Sampler (Próbkowanie kolorów) (110)
  • Narzędzie Ruler (Miarka) (110)
  • Narzędzie Count (Zliczanie obiektów) (110)
  • Narzędzia Healing (Korygujące) (111)
  • Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy) (111)
  • Narzędzie Brush (Pędzel) (112)
  • Narzędzie Pencil (Ołówek) (112)
  • Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów) (113)
  • Narzędzie Clone Stamp (Stempel) (113)
  • Narzędzie Pattern Stamp (Stempel ze wzorkiem) (114)
  • Narzędzie History Brush (Pędzel historii) (114)
  • Narzędzie Eraser (Gumka) (114)
  • Narzędzie Background Eraser (Gumka tła) (115)
  • Narzędzie Magic Eraser (Magiczna gumka) (115)
  • Narzędzie Gradient (115)
  • Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) (116)
  • Narzędzia Blur (Rozmywanie), Sharpen (Wyostrzanie) i Smudge (Smużenie) (116)
  • Narzędzia Dodge (Rozjaśnianie), Burn (Ściemnij) i Sponge (Gąbka) (116)
  • Narzędzie Pen (Pióro) (118)
  • Narzędzia Type (Tekst) (119)
  • Narzędzia Path Selection (Zaznaczanie ścieżek) (119)
  • Narzędzia Shape (Kształt) i Line (Linia) (120)
  • Narzędzia 3D (121)
  • Narzędzia Hand (Rączka), Rotation (Obróć widok) i Zoom (Powiększenie) (121)
  • Narzędzia Foreground Color (Kolor pierwszego planu) i Background Color (Kolor tła) (122)
  • Przyciski Mode (Tryb) (122)
 • Podsumowanie (123)

Rozdział 3. Wyszukiwanie i przetwarzanie obrazów za pomocą Bridge (125)

 • Wyszukiwanie i otwieranie obrazów (126)
  • Przetwarzanie obrazów (132)
 • Dodawanie danych opisowych i możliwych do przeszukiwania (133)
  • Panel Metadata (Metadane) (133)
  • Okno File Info (Informacje o pliku) (134)
  • Użycie szablonów metadanych (135)
  • Stosowanie słów kluczowych (136)
 • Tworzenie kolekcji obrazów (137)
  • Kolekcje (138)
  • Kolekcje inteligentne (138)
 • Tworzenie prezentacji (139)
  • Użycie przestrzeni roboczej Output (Wyjście) (139)
 • Przetwarzanie serii obrazów i zadania powtarzające się (142)
  • Seryjna zmiana nazw wielu obrazów (142)
  • Przetwarzanie wielu obrazów (144)
 • Podsumowanie (149)

Rozdział 4. Przestrzeń robocza Camera Raw (151)

 • Format RAW (152)
  • Format DNG (153)
 • Okno dialogowe Camera Raw (154)
 • Używanie Camera Raw (156)
  • Importowanie obrazów RAW, JPEG i TIFF (156)
  • Przetwarzanie wielu zdjęć (157)
  • Ustawienia poprawiające zdjęcia (157)
 • Podsumowanie (176)

Część II: Praca z obrazami (177)

Rozdział 5. Tworzenie nowych obrazów, zmienianie rozmiaru oraz dopasowywanie rozdzielczości (179)

 • Rozpoczynanie pracy z nowym obrazem (180)
  • Preferencje jednostek i miarek (181)
  • Tworzenie nowego obrazu (183)
 • Otwieranie obrazów (186)
 • Umieszczanie i wklejanie obrazów (189)
 • Zmienianie rozmiaru obrazu (193)
  • Zmienianie rozmiarów części obrazu (196)
  • Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego (197)
  • Kadrowanie obszaru roboczego (197)
 • Podsumowanie (198)

Rozdział 6. Wycofywanie błędów (199)

 • Polecenie Undo (Cofnij) (199)
 • Polecenie Revert (Odwróć) (200)
 • Panel History (Historia) (200)
  • Stany historii (201)
  • Migawki (203)
  • History Brush (Pędzel historii) (204)
 • Funkcje z wbudowaną możliwością wycofywania (204)
  • Okna dialogowe (205)
  • Maski (205)
  • Warstwy dopasowania (205)
  • Layer Comps (Kompozycje warstw) (207)
  • Obiekty inteligentne (210)
  • Crop/Reveal All (Kadrowanie/Pokaż wszystko) (211)
 • Podsumowanie (212)

Rozdział 7. Zapisywanie plików (213)

 • Zapisywanie plików na dysku (213)
  • Preferencje obsługi plików (213)
  • Polecenie Save (Zapisz) (215)
 • Polecenie Save for Web & Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń) (217)
 • Szczegółowy opis formatów plików (219)
  • PSD - format natywny (219)
  • Wiodące formaty plików (221)
  • Formaty specjalistyczne (224)
  • Photoshop Raw (233)
 • Zapisywanie z Camera Raw (235)
 • Podsumowanie (236)

Część III: Warstwy, zaznaczenia, kanały i krzywe (237)

Rozdział 8. Warstwy, maski warstw, tryby mieszania i obiekty inteligentne (239)

 • Praca z warstwami (239)
  • Umieszczanie obrazów i ich fragmentów na osobnych warstwach (241)
  • Zmienianie rozmiarów obrazów znajdujących się na warstwach (246)
  • Paleta Layers (Warstwy) (250)
  • Menu palety Layers (Warstwy) (255)
  • Menu Layer (Warstwa) (255)
 • Maski warstw (257)
  • Paleta Masks (Maski) (260)
 • Warstwy dopasowania (262)
  • Paleta Adjustments (Dopasowania) (264)
  • Style warstw (278)
 • Tryby mieszania (280)
 • Obiekty inteligentne (282)
 • Stosy obrazów (283)
 • Podsumowanie (285)

Rozdział 9. Histogramy, poziomy i krzywe (287)

 • O histogramach (288)
  • Dobry histogram (289)
  • Paleta Histogram (290)
 • Polecenie Levels (Poziomy) (292)
  • Okno dialogowe Levels (Poziomy) (292)
  • Zastosowanie poziomów (293)
 • Polecenie Curves (Krzywe) (300)
  • Okno dialogowe Curves (Krzywe) (301)
  • Stosowanie krzywych (305)
 • Podsumowanie (310)

Rozdział 10. Zaznaczenia i kanały (311)

 • Główne narzędzia i opcje zaznaczeń (311)
  • Narzędzia Marquee (Zaznaczanie) (312)
  • Narzędzia Lasso (317)
  • Quick Selection (Szybkie zaznaczanie), Magic Wand (Różdżka) i Color Range (Zakres koloru) (321)
 • Poprawianie zaznaczeń (327)
  • Refine Edge (Popraw krawędź) (328)
  • Opcje menu Select (Zaznaczenie) (332)
 • Kanały (335)
  • Kanały alfa (335)
 • Podsumowanie (342)

Część IV: Ścieżki, kształty i tekst (345)

Rozdział 11. Praca ze ścieżkami (347)

 • Wprowadzenie do ścieżek Béziera (348)
 • Definiowanie ścieżek i narzędzia wektorowe (349)
  • Analiza ścieżek (349)
  • Narzędzia i opcje wektorowe (352)
 • Tworzenie ścieżek wektorowych (361)
  • Tworzenie prostych ścieżek otwartych i zamkniętych (362)
  • Tworzenie złożonych ścieżek (365)
  • Edycja ścieżek (373)
  • Wyrównywanie i rozmieszczanie ścieżek (379)
  • Malowanie i wypełnianie ścieżek (379)
 • Ścieżki jako zaznaczenia (382)
  • Tworzenie zaznaczeń ze ścieżek (382)
  • Ze ścieżki do kanału alfa (382)
  • Współużytkowanie ścieżek w dokumentach i aplikacjach (383)
 • Podsumowanie (384)

Rozdział 12. Praca z kształtami wektorowymi (387)

 • Definicja kształtów wektorowych (388)
 • Narzędzia kształtów wektorowych (389)
  • Tworzenie warstw kształtów wektorowych (391)
  • Opcje warstw kształtów (391)
 • Edycja warstw kształtów wektorowych (397)
 • Ustawienia domyślne kształtów wektorowych (398)
 • Tworzenie nowych kształtów własnych (400)
 • Tworzenie nowych domyślnych ustawień kształtów (402)
 • Podsumowanie (404)

Rozdział 13. Praca z tekstem (405)

 • Wpisywanie tekstu (406)
 • Edycja tekstu (407)
 • Narzędzia tekstowe (409)
 • Tekst w jednym wierszu (410)
 • Tekst akapitowy (411)
  • Pasek opcji narzędzi Type (Tekst) (412)
  • Panel Character (Typografia) (412)
  • Panel Paragraph (Akapit) (422)
 • Tekst na ścieżce (427)
  • Pisanie na zakrzywionej ścieżce otwartej (428)
  • Pisanie na okręgu (429)
  • Pisanie wewnątrz kształtu zamkniętego (431)
  • Zawijanie tekstu (432)
  • Tekst w obiekcie inteligentnym (433)
 • Tekst ze stylami warstw (435)
 • Tekst wektorowy a rastrowy (439)
 • Podsumowanie (441)

Część V: Wzbogacanie, korygowanie i retuszowanie (443)

Rozdział 14. Rozjaśnianie, przyciemnianie i zmienianie kontrastu (445)

 • Rozjaśnianie (446)
  • Rozjaśnianie za pomocą krzywych (446)
  • Rozjaśnianie za pomocą powielonych warstw i trybu mieszania Screen (Ekran) (461)
 • Przyciemnianie (472)
  • Przyciemnianie za pomocą krzywych (473)
  • Przyciemnianie za pomocą powielonych warstw i trybu mieszania Multiply (Pomnóż) (482)
 • Zwiększanie kontrastu i szczegółowości (490)
  • Zwiększanie kontrastu za pomocą krzywych (491)
  • Zwiększanie kontrastu za pomocą dopasowania Levels (Poziomy) (496)
 • Zmniejszanie kontrastu i szczegółowości (498)
  • Zmniejszanie kontrastu za pomocą krzywych (499)
  • Zmniejszanie kontrastu za pomocą dopasowania Levels (Poziomy) (499)
  • Zmniejszanie kontrastu za pomocą warstw z inną zawartością (500)
  • Zmniejszanie kontrastu za pomocą dopasowania Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) (500)
 • Podsumowanie (501)

Rozdział 15. Korekcja i zmiany kolorów (503)

 • Przygotowania do pracy z kolorem (503)
  • Sprawdź rozmiar i rozdzielczość obrazu (504)
  • Rozważ pracę z większym plikiem głównym z zachowanymi warstwami (504)
  • Staraj się przeprowadzać korekcję kolorowych obrazów w trybach RGB lub Lab (504)
  • Wprowadź odpowiednie ustawienia kolorów (505)
  • Utwórz profil próby ekranowej (506)
  • Wykalibruj monitor (506)
 • Korekcja kolorów (507)
  • Mierzenie kolorów (507)
  • Numery kolorów i korekcja kolorów (509)
  • Zmienianie kolorów, które powinny być neutralne, na neutralne (510)
  • Dostosowywanie kolorów z pamięci (515)
 • Zmienianie koloru (516)
  • Zmienianie kolorów przez próbkowanie i malowanie (518)
  • Zmienianie ciemniejszego koloru na jaśniejszy (519)
  • Zmienianie kolorów za pomocą warstw dopasowania (520)
  • Zmienianie kolorów za pomocą polecenia Replace Color (Zastąp kolor) (523)
  • Zmienianie kolorów za pomocą narzędzia Color Replacement (Zastępowanie kolorów) (525)
  • Zmienianie kolorów za pomocą wypełnionych zaznaczeń lub warstw Fill (Wypełnienie) (526)
  • Zmienianie kolorów za pomocą stylu Color Overlay (Nałożenie koloru) (527)
  • Zmienianie kolorów za pomocą gradientów (528)
  • Zmienianie kolorów za pomocą polecenia Posterize (Posteryzuj) (530)
  • Zmienianie kolorów w trybie Duotone (Bichromia) (531)
  • Zmienianie kolorów za pomocą krzywych trybu Lab (534)
  • Zmienianie kolorów za pomocą polecenia Match Color (Dopasuj kolor) (536)
 • Podsumowanie (538)

Rozdział 16. Przezroczystość, krycie, szparowanie i tworzenie kolaży (541)

 • Przezroczystość i krycie (541)
  • Nadawanie obrazowi przezroczystości (542)
  • Tworzenie masek warstw i malowanie na nich (546)
 • Szparowanie (547)
 • Tworzenie kolaży (550)
  • Tworzenie kolaży przy użyciu warstw i masek warstwowych (550)
  • Przekształcanie obiektów w kolażu (554)
  • Tworzenie kolaży panoramicznych za pomocą funkcji Photomerge (558)
  • Tworzenie kolaży w celu wyeliminowania niepożądanych elementów (561)
 • Przyciąganie wzroku do wybranych obszarów (562)
  • Rozmycie i wyostrzenie (562)
  • Zwiększanie i zmniejszanie kontrastu (562)
  • Użycie koloru (562)
 • Podsumowanie (564)

Rozdział 17. Szum, ziarno, kurz, pikselizacja i postrzępione krawędzie (565)

 • Pozbywanie się pikselizacji (565)
  • Redukcja szumu (566)
  • Wygładzanie obrazu (568)
 • Poprawianie nieestetycznych krawędzi (570)
  • Usuwanie pikseli otoczki (570)
  • Wygładzanie postrzępionych krawędzi (570)
 • Usuwanie kurzu (572)
 • Rozmywanie (574)
  • Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) (574)
  • Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) (574)
  • Narzędzie Blur (577)
 • Podsumowanie (577)

Rozdział 18. Retuszowanie i renowacja (579)

 • Narzędzia do retuszowania (580)
  • Clone Stamp (Stempel) (580)
  • Panel Clone Source (Powielanie źródła) (582)
  • Healing Brush i Spot Healing Brush (Pędzel korygujący i Punktowy pędzel korygujący) (585)
  • Patch (Łatka) (589)
  • Magic Eraser (Magiczna gumka) i Background Eraser (Gumka tła) (590)
  • Dodge (Rozjaśnianie) i Burn (Ściemnij) (594)
  • Sponge (Gąbka) (594)
  • Content Aware Scaling (Skala z uwzględnieniem zawartości) (595)
  • Lens Correction (Korekcja obiektywu) (597)
 • Przykłady toków pracy nad retuszami (601)
  • Retuszowanie zdjęcia (601)
  • Renowacja zdjęcia (609)
 • Podsumowanie (609)

Część VI: Malowanie i efekty specjalne (613)

Rozdział 19. Malowanie (615)

 • Pędzle i narzędzia działające jak pędzle (616)
  • Narzędzia do malowania (616)
  • Narzędzia do edycji (617)
  • Pasek opcji narzędzia Brush (Pędzel) (622)
 • Panel Brushes (Pędzle) (624)
  • Opcje pędzli (625)
  • Shape Dynamics (Dynamika kształtu) (628)
  • Dodatkowe ustawienia dynamiki (630)
  • Własne pędzle (632)
 • Użycie pędzli w różnych trybach mieszania (635)
 • Techniki malowania (641)
  • Malowanie prostych kresek (641)
  • Usuwanie maźnięć (642)
 • Malowanie efektów specjalnych (643)
  • Malowanie narzędziem Path (Ścieżka) (643)
  • Tworzenie efektu tablicy szkolnej (645)
 • Podsumowanie (648)

Rozdział 20. Filtry i style warstw (649)

 • Wprowadzenie do filtrów (650)
  • Korzystanie z filtrów (650)
  • Filter Gallery (Galeria filtrów) (652)
  • Tonowanie i mieszanie filtrów (652)
 • Destruktywność a niedestruktywność (653)
  • Stosowanie inteligentnych filtrów (654)
  • Mieszanie i maskowanie (654)
 • Rozmywanie i wyostrzanie (655)
  • Rozmywanie (656)
  • Wyostrzanie (661)
  • Inne metody wyostrzania (666)
 • Efekty specjalne (669)
 • Tworzenie chmur i ognia (671)
  • Clouds (Chmury) (672)
  • Igranie z ogniem (679)
 • Podsumowanie (684)

Rozdział 21. Zniekształcenia (685)

 • Liquify (Skraplanie) (685)
  • Narzędzia zniekształcania (686)
  • Ustawienia zniekształceń (688)
 • Vanishing Point (Punkt zbiegu) (691)
 • Zawijanie obiektów (695)
  • Zawijanie narzędziem Transform (Przekształć) (696)
  • Zawijanie więcej niż jednej warstwy (697)
 • Zawijanie z użyciem filtrów (698)
  • Lens Correction (Korekcja obiektywu) (698)
  • Inne zniekształcenia (701)
 • Fale (706)
  • Ocean Ripple (Morskie fale) i Ripple (Falowanie) (706)
  • ZigZag (Zygzak) (707)
  • Wave (Fala) (707)
 • Mapy wypukłości (710)
 • Podsumowanie (716)

Rozdział 22. Efekty tekstowe (717)

 • Tekst wypalony w drewnie (717)
 • Bevel and Emboss (Faseta i płaskorzeźba) (722)
 • Płonący tekst (725)
 • Blaski (729)
 • Tekstury (732)
 • Podsumowanie (735)

Część VII: Zarządzanie kolorami i organizacja toku pracy (737)

Rozdział 23. Zarządzanie kolorami (739)

 • Wierność kolorów i ich spójność (739)
  • Profile koloru ICC (740)
  • Osadzanie profili koloru (740)
  • Zależne i niezależne modele barw (741)
 • Kalibracja urządzeń (monitorów i drukarek) (741)
 • Określanie i stosowanie ustawień koloru (743)
  • Color Settings (Ustawienia kolorów) (743)
  • Working Spaces (Przestrzenie robocze) (744)
  • Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorami) (745)
  • Description (Opis) (746)
  • Opcje zaawansowane (746)
  • Przypisywanie, konwertowanie i osadzanie profili koloru (749)
  • Synchronizacja koloru przy użyciu Bridge (750)
 • Drukowanie z uwzględnieniem zarządzania kolorami (751)
 • Podsumowanie (753)

Rozdział 24. Tworzenie grafik internetowych (755)

 • Praca nad grafikami internetowymi (755)
 • Przygotowywanie grafiki do publikacji w internecie (757)
  • Formaty plików z grafiką internetową (757)
  • Przestrzeń robocza Web (759)
  • Ustawienia kolorów (760)
  • Plasterki (761)
  • Save for Web & Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń) (767)
  • Optymalizacja obrazów internetowych (775)
  • Zoomify (781)
 • Tworzenie banera (782)
  • Tworzenie animowanego banera (783)
  • Wtrącanie (788)
 • Tworzenie strony internetowej (790)
 • Podsumowanie (794)

Rozdział 25. Organizacja toku roboczego i automatyzacja (795)

 • Organizacja toku roboczego (796)
  • Adobe Camera Raw (796)
  • Ustawienia toku roboczego w Photoshopie (799)
  • Zapisywanie plików i ich nazewnictwo (805)
  • Ogólny przebieg toku roboczego (806)
  • Wykorzystanie warstw Photoshopa (807)
  • Wykorzystanie historii (809)
  • Ogólne porady edycyjne (809)
  • Funkcje internetowe Photoshopa (810)
  • Porady z zakresu drukowania i tworzenia wersji próbnych (812)
 • Automatyzacja (814)
  • Operacje (815)
  • Tworzenie dropletów (818)
  • Sekwencje wsadowe (820)
  • Skrypty (821)
  • Współdzielenie plików (824)
 • Podsumowanie (826)

Część VIII: Dokumenty wideo, obrazy trójwymiarowe i techniczne (827)

Rozdział 26. Praca z dokumentami wideo (829)

 • Filmy i animacje w Photoshopie (830)
  • Formaty wideo (830)
  • Narzędzia wideo Photoshopa (831)
 • Praca nad obrazami do dokumentów wideo (834)
  • Tworzenie obrazów do dokumentów wideo (834)
  • Przygotowywanie plików wideo do użycia w After Effects (837)
 • Importowanie materiałów wideo (838)
  • Korzystanie z warstw wideo (838)
  • Polecenie Interpret Footage (Interpretuj materiał filmowy) (841)
  • Edycja warstw wideo i animacji (842)
 • Tworzenie animacji z osią czasu (847)
  • Dodawanie i usuwanie klatek kluczowych (847)
  • Przełączanie między klatkami kluczowymi (848)
  • Efekt łusek cebuli (848)
 • Tworzenie animacji klatkowych (850)
  • Dodawanie i usuwanie klatek (850)
  • Edycja zawartości klatki (850)
  • Ustawianie czasu trwania klatki (851)
  • Tworzenie klatek pośrednich (851)
  • Określanie ustawień pętli (852)
  • Podglądanie i eksportowanie animacji klatkowych (852)
  • Przenoszenie animacji na oś czasu (853)
 • Zapisywanie filmów i animacji (853)
  • Podglądanie filmu na urządzeniu wyjściowym (853)
  • Renderowanie filmu (854)
 • Podsumowanie (856)

Rozdział 27. Praca z obrazami trójwymiarowymi (857)

 • Dokumenty 3D w Photoshopie (858)
  • Obsługiwane formaty 3D (858)
  • Otwieranie i umieszczanie plików 3D (859)
  • Warstwy 3D i panel 3D (859)
  • Tworzenie obiektów 3D w Photoshopie (861)
 • Kamera 3D (863)
  • Orientowanie kamery numerycznie (864)
  • Gotowe ustawienia kamery (865)
 • Praca z trójwymiarowymi modelami (866)
  • Ustawianie opcji scen (866)
  • Przekształcanie modeli trójwymiarowych (869)
  • Kolory i tekstury (873)
  • Oświetlenie (881)
 • Zapisywanie plików 3D (884)
  • Tworzenie wysokiej jakości renderów (884)
  • Rasteryzacja warstwy 3D (886)
  • Eksportowanie siatek (886)
 • Podsumowanie (886)

Rozdział 28. Praca z obrazami technicznymi (887)

 • Odczytywanie skanów medycznych DICOM w Photoshopie (887)
  • Otwieranie plików DICOM (888)
  • Otwieranie sekwencji obrazów DICOM (890)
  • Zapisywanie plików DICOM (891)
 • MATLAB i Photoshop (892)
 • Ulepszone mierzenie i liczenie (893)
  • Ustaw skalę pomiaru (893)
  • Liczenie (896)
 • Podsumowanie (897)

Dodatki (899)

Dodatek A: Tabele (901)

 • Często wykorzystywane skróty klawiszowe (901)
 • Popularne formaty plików (905)
 • Tryby i przestrzenie kolorów (906)
  • Tryb RGB (906)
  • Tryb CMYK (906)
  • Tryb Lab (907)
  • Adobe RGB 1998 (907)
  • sRGB (907)
  • ProPhoto RGB (907)
  • ColorMatch RGB i Apple RGB (908)
  • U.S. Web Coated (SWOP) v2 (908)
  • U.S. Sheetfed Coated v2 (908)
  • U.S. Uncoated v2 (908)
  • U.S. Sheetfed Uncoated v2 (908)

Dodatek B: Zasoby dla profesjonalistów (909)

 • Organizacje dla profesjonalistów (909)
 • Certyfikacja (910)
 • Szkolenia i konferencje (910)
 • Pomoc (910)
 • Zasoby informacji ogólnych (911)
 • Dostępne za darmo (911)

Dodatek C: Co na płycie CD? (913)

 • Wymagania systemowe (913)
 • Korzystanie z płyty CD (913)
 • Co znajduje się na płycie? (914)
 • Rozwiązywanie problemów (914)

Skorowidz (915)

Dodaj do koszyka Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.