reklama - zainteresowany?

Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia - Helion

Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia
ebook
Autor: Matt Doyle, Simon Meek
Tytuł oryginału: Photoshop CS3 Layers Bible
Tłumaczenie: Irmina Lubowiecka, Mateusz Wieloch
ISBN: 978-83-246-8482-3
stron: 752, Format: ebook
Data wydania: 2013-09-24
Księgarnia: Helion

Cena książki: 49,50 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-49,50 zł)

Dodaj do koszyka Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia

Tagi: Edycja zdjęć | Photoshop

Wykorzystaj możliwości warstw!

 • Jak wykorzystać potęgę drzemiącą w mechanizmie warstw?
 • Jak zarządzać warstwami?
 • Jak wykorzystać tryby mieszania?

Adobe Photoshop udowadnia, że nie tylko świat nie jest dwuwymiarowy - więcej wymiarów ma także grafika rastrowa! Aby ułatwić tworzenie spektakularnych grafik i ciekawych efektów, twórcy tego narzędzia zaimplementowali w nim mechanizm warstw. Daje on wręcz nieograniczone możliwości projektowania i modyfikacji obrazów. To, jak go wykorzystasz, zależy tylko od Twojej wyobraźni i wiedzy!

Dzięki tej wyczerpującej książce poznasz działanie mechanizmu warstw i techniki pracy z nimi. Autorzy w przejrzysty i przyjazny dla Czytelnika sposób przekazują potrzebną wiedzę - od podstaw aż po zaawansowane zagadnienia. Dowiesz się, w jaki sposób zarządzać warstwami, scalać je i organizować. Zrozumiesz, na czym polega przekształcanie warstw, nauczysz się zmieniać ich rozmiary oraz używać masek. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, jak wykorzystać warstwy specjalnego przeznaczenia - tekstowe oraz kształtu. Znajdziesz tu także style i kompozycje warstw oraz niezwykle praktyczne informacje na temat warstw dopasowania i wypełnienia. Ta książka to prawdziwe kompendium wiedzy na temat warstw i ich efektownego wykorzystania!

 • Podstawy pracy z warstwami
 • Koncepcja warstw
 • Sposoby zarządzania warstwami i ich organizacja
 • Kontrola położenia warstwy
 • Przekształcanie warstw
 • Zmiana rozmiaru warstwy
 • Wykorzystanie warstwy tekstowej
 • Zastosowanie warstw kształtu, dopasowania i wypełnienia
 • Łączenie warstw z wykorzystaniem trybów mieszania
 • Tworzenie i stosowanie inteligentnych obiektów
 • Używanie masek
 • Style i kompozycje warstw
 • Zastosowanie warstw w praktyce
 • Sposoby manipulacji zdjęciami za pomocą warstw
 • Stosowanie warstw w innych aplikacjach

Źródło wszelkich informacji o warstwach - dla amatora i profesjonalisty!

Dodaj do koszyka Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia

Spis treści

Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia eBook -- spis treści

O autorach (17)

Przedmowa (19)

Wprowadzenie (21)

  • Ikony używane w książce (21)
  • Pojęcia i nazewnictwo (22)
  • Elementy interfejsu (22)
  • Klawiatura (22)
  • Płyta CD-ROM (23)
  • Ostatnie słowo (23)

Część I: Podstawy pracy z warstwami (25)

Rozdział 1. Wprowadzenie do warstw (27)

 • Zrozumienie koncepcji warstw (28)
 • Warstwy a Photoshop (28)
 • Wprowadzenie do palety Layers (Warstwy) (29)
  • Warstwy w oknie dokumentu (31)
  • Anatomia warstwy (31)
 • Zrozumienie przezroczystości warstwy (32)
 • Typy warstw (33)
  • Warstwa Background (Tło) (33)
  • Normalne warstwy (34)
  • Warstwy tekstowe (35)
  • Warstwy kształtu (36)
  • Warstwy wypełnienia (36)
  • Warstwy korekcyjne (37)
 • Używanie warstw w Photoshopie (38)
 • Nowe funkcje warstw w Photoshopie CS3 (39)
  • Nowy interfejs (39)
  • Inteligentne filtry (41)
  • Nowe warstwy korekcyjne (42)
  • Auto-wyrównanie i auto-mieszanie warstw (43)
 • Przejście od teorii do praktyki (44)
  • Tworzenie nowego dokumentu (44)
  • Dodawanie zdjęcia (45)
  • Tworzenie prostokątnego tła dla tekstu (46)
  • Dodawanie tekstu (48)
  • Praca z warstwami (49)
 • Podsumowanie (50)

Rozdział 2. Zarządzanie warstwami i ich organizowanie (51)

 • Tworzenie warstw (52)
  • Tworzenie warstwy z zaznaczenia (53)
  • Inne sposoby tworzenia warstw (54)
 • Zaznaczanie warstw (54)
  • Zaznaczanie pojedynczej warstwy (55)
  • Zaznaczanie wielu warstw (56)
  • Zaznaczanie warstw przy użyciu narzędzia Move (Przesunięcie) (56)
 • Zarządzanie warstwami (58)
  • Duplikowanie warstw (58)
  • Scalanie warstw (61)
  • Konwertowanie warstwy Background (Tło) (64)
  • Przesuwanie zawartości warstw (64)
  • Wyrównywanie zawartości warstwy (66)
  • Równomierne rozmieszczanie zawartości warstw (68)
  • Zmiana kolejności warstw (69)
  • Zmiana nazw i kolorów warstw (70)
  • Ustawianie krycia i wypełnienia warstwy (71)
  • Blokowanie warstw (72)
  • Usuwanie warstw (73)
 • Kontrolowanie położenia warstwy (74)
  • Praca z miarkami (74)
  • Tworzenie i używanie linii pomocniczych (76)
  • Korzystanie ze Smart Guides (Inteligentnych linii pomocniczych) (79)
  • Układanie przy użyciu siatki (80)
  • Przyciąganie (82)
  • Mierzenie odległości i kątów przy użyciu narzędzia Ruler (Miarka) (84)
 • Organizowanie warstw (86)
  • Łączenie warstw (86)
  • Rozłączanie warstw (87)
  • Organizowanie warstw w grupy (87)
  • Pokazywanie i ukrywanie warstw i grup (96)
 • Podsumowanie (97)

Rozdział 3. Zmiana rozmiaru i przekształcanie warstw (99)

 • Bitmapy kontra obrazy wektorowe (100)
 • Polecenia przekształceń (101)
  • Przesuwanie punktu odniesienia (101)
  • Zatwierdzanie lub anulowanie przekształcenia (103)
  • Powtarzanie przekształceń (103)
  • Skalowanie (103)
  • Obracanie (105)
  • Pochylanie (105)
  • Zniekształcanie (106)
  • Zastosowanie perspektywy (107)
  • Wypaczanie (108)
  • Obracanie o stały kąt (110)
  • Poziome i pionowe odbijanie (111)
  • Polecenie Free Transform (Przekształcanie swobodne) (111)
 • Przekształcenia w liczbach (113)
 • Przekształcanie liczbowe (114)
  • Precyzyjne przesuwanie (114)
  • Precyzyjne przesuwanie punktu odniesienia (115)
  • Skalowanie liczbowe (116)
  • Obracanie liczbowe (116)
  • Pochylanie liczbowe (116)
 • Przekształcanie innej zawartości (117)
 • Lekcja: Przekształcanie warstw tekstowych (118)
 • Podsumowanie (122)

Część II: Poznawanie szczególnych rodzajów warstw (125)

Rozdział 4. Tworzenie tekstu przy użyciu warstwy tekstowej (127)

 • Co to jest warstwa tekstowa? (128)
 • Dodawanie warstwy tekstowej (129)
 • Zaznaczanie tekstu (132)
 • Praca z tekstem punktowym i tekstem akapitowym (132)
  • Tworzenie tekstu punktowego (133)
  • Tworzenie tekstu akapitowego (134)
 • Formatowanie liter (135)
  • Wybór czcionki (136)
  • Style czcionki (139)
  • Ustawianie rozmiaru czcionki (143)
  • Ustawianie odstępów pomiędzy liniami (interlinii) (144)
  • Dopasowywanie kerningu pomiędzy literami (145)
  • Tracking, czyli światło międzyliterowe (147)
  • Rozciąganie i ściskanie tekstu (147)
  • Przesuwanie linii bazowej (148)
  • Zmiana koloru tekstu (149)
  • Wygładzanie tekstu przy pomocy anti-aliasingu (149)
  • Kontrolowanie szerokości ułamkowych (151)
  • Używanie systemu obsługi tekstu (151)
  • Zapobieganie niechcianym przerwom pomiędzy wyrazami (151)
  • Obracanie liter w pionowym tekście (152)
 • Formatowanie akapitów (152)
  • Wyrównywanie tekstu (154)
  • Justowanie tekstu (154)
  • Wcięcia w akapitach (155)
  • Dopasowanie odstępu pomiędzy akapitami (156)
  • Kontrolowanie dzielenia wyrazów (156)
  • Zmiana metod kompozycji (158)
  • Dopasowywanie odstępów pomiędzy literami i słowami (159)
  • Wiszące znaki interpunkcyjne (160)
 • Sprawdzanie i poprawianie pisowni (161)
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu (162)
 • Tworzenie wypaczonego tekstu (163)
 • Tworzenie tekstu na ścieżce (165)
  • Układanie tekstu (167)
  • Odbijanie tekstu (167)
  • Zmiana kształtu tekstu (168)
  • Tworzenie tekstu wewnątrz zamkniętej ścieżki (168)
 • Tworzenie zrasteryzowanych warstw tekstowych (169)
 • Konwertowanie warstw tekstowych na warstwy kształtu (170)
 • Tworzenie ścieżek roboczych z warstw tekstowych (172)
 • Tworzenie tekstu jako maski (172)
 • Zrozumienie estetyki tekstu (173)
  • Pismo szeryfowe (174)
  • Pismo bezszeryfowe (174)
  • Pismo dekoracyjne (175)
 • Lekcja: Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy (176)
  • Dodawanie tytułu (178)
  • Tworzenie głównego tekstu (179)
  • Dodawanie inicjału (180)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 5. Praca z warstwami kształtu (183)

 • Dodawanie warstwy kształtu (184)
  • Praca z podstawowymi narzędziami kształtu (187)
  • Praca z narzędziem Custom Shape (Kształt własny) (192)
  • Inne sposoby na utworzenie warstwy kształtu (193)
 • Edytowanie warstw kształtu (194)
  • Edytowanie stylu i zawartości warstwy kształtu (194)
  • Poruszanie i zmiana kształtów (198)
 • Łączenie kształtów na pojedynczej warstwie (203)
  • Dodawanie do siebie kształtów (204)
  • Odejmowanie od siebie kształtów (205)
  • Ograniczanie i odwracanie obszaru ścieżki (205)
  • Zmienianie sposobu łączenia kształtów na warstwie (206)
  • Wyrównywanie i rozmieszczanie kształtów (207)
 • Lekcja: Warstwy kształtu w praktyce (208)
  • Dodawanie pierwszego kształtu (209)
  • Dodawanie pałeczek (210)
 • Podsumowanie (215)

Rozdział 6. Poznawanie warstw dopasowania i wypełnienia (217)

 • Wprowadzenie do warstw dopasowania (218)
 • Tworzenie warstwy dopasowania (219)
  • Ustawianie opcji warstwy dopasowania (220)
  • Podglądanie zmian koloru na palecie Info (221)
  • Stosowanie dopasowania do określonych warstw (222)
 • Edytowanie warstw dopasowania (224)
 • Poznawanie typów warstwy dopasowania (224)
  • Dopasowanie Levels (Poziomy) (225)
  • Poprawianie kontrastu dopasowaniem Curves (Krzywe) (233)
  • Poprawianie kolorów przy użyciu Color Balance (Balansu kolorów) (242)
  • Zmienianie jasności i kontrastu (243)
  • Konwertowanie obrazu na czarno-biały (245)
  • Dopasowywanie kolorów przy użyciu Hue/Saturation (Barwy/Nasycenia) (249)
  • Zmienianie wartości CMYK przy użyciu warstwy Selective Color (Kolor selektywny) (255)
  • Miksowanie kolorów przy użyciu warstwy Channel Mixer (Mieszanie kanałów) (256)
  • Wykorzystywanie Gradient Map (Odwzoruj na gradient) do kolorowania obrazów (259)
  • Symulowanie filtrów soczewkowych przy użyciu warstwy Photo Filter (Filtr fotograficzny) (261)
  • Dopasowywanie odcieni przy użyciu warstwy Exposure (Ekspozycja) (262)
  • Odwracanie kolorów obrazu (264)
  • Zastosowanie progu (266)
  • Posteryzowanie obrazu (269)
 • Tworzenie wypełnionych obszarów przy użyciu warstw wypełnienia (270)
  • Dodawanie warstw wypełnienia (271)
  • Tworzenie bloków koloru przy użyciu warstwy wypełnienia Solid Color (Kolor kryjący) (272)
  • Wykonywanie gradientów przy użyciu warstwy wypełnienia Gradient (273)
  • Korzystanie z warstwy wypełnienia Pattern (Wzorek) (284)
 • Maskowanie warstw dopasowania i wypełnienia (285)
 • Używanie trybów mieszania z warstwami dopasowania i wypełnienia (287)
 • Podsumowanie (289)

Część III: Zaawansowane funkcje warstw (291)

Rozdział 7. Łączenie warstw przy użyciu trybów mieszania (293)

 • Wybieranie trybu mieszania (295)
 • Zrozumienie trybów mieszania (295)
 • Poznawanie trybów mieszania (296)
  • Proste tryby mieszania (297)
  • Ściemniające tryby mieszania (299)
  • Rozjaśniające tryby mieszania (303)
  • Tryby światła (307)
  • Tryby różnicy (312)
  • Tryby składowych (314)
  • Podsumowanie trybów mieszania (316)
 • Poprawianie efektu mieszania (319)
  • Wykluczanie kanałów kolorów z mieszania (320)
  • Tworzenie odcinań (321)
  • Mieszanie efektów wewnętrznych (324)
  • Kontrolowanie mieszania masek przycinających (326)
  • Wyłączanie maski przezroczystości warstwy (328)
  • Ukrywanie efektów przy użyciu masek warstwy i masek wektorowych (329)
  • Mieszanie według zakresu kolorów (330)
 • Stosowanie trybów mieszania do efektów warstw (334)
 • Podsumowanie (335)

Rozdział 8. Poznawanie inteligentnych obiektów (337)

 • Tworzenie inteligentnego obiektu (338)
  • Tworzenie inteligentnego obiektu z jednej lub większej liczby warstw (339)
  • Tworzenie inteligentnego obiektu z projektu graficznego Illustratora (340)
  • Tworzenie inteligentnego obiektu z pliku obrazu (341)
 • Edytowanie inteligentnych obiektów (343)
  • Powielanie inteligentnych obiektów (344)
  • Zagnieżdżanie inteligentnych obiektów (345)
  • Konwertowanie i usuwanie inteligentnych obiektów (346)
 • Praca z inteligentnymi filtrami (347)
  • Stosowanie inteligentnego filtra (348)
  • Edytowanie inteligentnych filtrów (348)
  • Maskowanie inteligentnych filtrów (350)
  • Ustawianie opcji mieszania inteligentnego filtra (353)
 • Eksportowanie i zastępowanie inteligentnych obiektów (354)
 • Lekcja: Praktyczne wykorzystanie inteligentnych obiektów (355)
 • Podsumowanie (359)

Rozdział 9. Praca z maskami (361)

 • Typy masek (362)
  • Maski ogólne (362)
  • Maski przeznaczone do pracy z warstwami (364)
 • Poznawanie masek zaznaczenia i kanałów alfa (365)
  • Korzystanie z masek zaznaczenia i trybu Quick Mask (Szybka maska) (365)
  • Zapisywanie zaznaczeń jako kanałów alfa (370)
 • Używanie masek warstwy (376)
  • Tworzenie masek warstwy (376)
  • Edytowanie masek warstwy (377)
 • Używanie masek wektorowych (380)
  • Tworzenie masek wektorowych (380)
  • Edytowanie masek wektorowych (382)
 • Zarządzanie maskami warstwy i wektorowymi (384)
  • Przenoszenie maski do innej warstwy (384)
  • Wczytywanie maski jako zaznaczenia (385)
  • Łączenie i rozłączanie maski (385)
  • Wyłączanie maski (386)
 • Łączenie maski warstwy i maski wektorowej (386)
 • Maskowanie warstw przy użyciu masek przycinających (388)
  • Tworzenie maski przycinającej (389)
  • Edytowanie masek przycinających (390)
 • Lekcja: Kompletny przykład (391)
  • Tworzenie maski dla telefonu komórkowego (392)
  • Łączenie elementów (394)
  • Tworzenie końcowego obrazu nagłówka (396)
 • Podsumowanie (398)

Rozdział 10. Odkrywanie stylów warstwy (399)

 • Dodawanie stylu warstwy (400)
 • Edytowanie stylów warstwy i zarządzanie nimi (402)
  • Wyłączanie, ukrywanie i usuwanie efektów (403)
  • Przenoszenie i powielanie efektów i stylów (404)
  • Tworzenie ustawień stylów warstwy i zarządzanie nimi (404)
  • Konwertowanie stylu warstwy na pojedyncze warstwy (407)
 • Poznawanie efektów warstwy (407)
  • Drop Shadow (Cień) i Inner Shadow (Cień wewnętrzny) (408)
  • Outer Glow (Blask zewnętrzny) i Inner Glow (Blask wewnętrzny) (411)
  • Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba) (413)
  • Satin (Satyna) (418)
  • Nałożenie koloru, gradientu i wzorka (420)
  • Stroke (Obrys) (422)
 • Używanie konturów (423)
  • Praca z ustawieniami konturów (423)
  • Tworzenie własnych konturów (424)
 • Lekcja: Tworzenie logo przy użyciu stylów warstwy (426)
 • Podsumowanie (432)

Rozdział 11. Używanie kompozycji warstw (435)

 • Wprowadzenie do palety Layer Comps (Kompozycje warstw) (436)
 • Tworzenie i usuwanie kompozycji warstw (437)
 • Przełączanie pomiędzy kompozycjami warstw (439)
 • Uaktualnianie kompozycji warstw (440)
 • Zmiana opcji kompozycji warstw (441)
 • Ostrzeżenia kompozycji warstw (442)
 • Eksportowanie kompozycji warstw (443)
  • Eksportowanie kompozycji do plików płaskich obrazów (444)
  • Eksportowanie kompozycji do plików PDF (445)
  • Eksportowanie kompozycji do internetowej galerii zdjęć (446)
 • Podsumowanie (447)

Część IV: Stosowanie warstw w praktyce (449)

Rozdział 12. Poznawanie strategii warstw (451)

 • Organizowanie warstw dla większej przejrzystości (452)
  • Nadawanie warstwom nazw (452)
  • Grupowanie warstw według zawartości (454)
 • Przechowywanie różnych wersji dokumentów (456)
  • Stosowanie kompozycji warstw (457)
  • Stosowanie Version Cue (457)
  • Budowanie własnego systemu kontroli wersji (460)
 • Zarządzanie dokumentami (461)
  • Nadawanie plikom nazw (461)
  • Organizowanie plików (461)
  • Tworzenie kopii zapasowych (463)
 • Niedestruktywna edycja (463)
  • Edycja z warstwami dopasowania (464)
  • Stosowanie inteligentnych obiektów i inteligentnych filtrów (465)
  • Stosowanie masek warstw i masek przycinających (466)
  • Kopiowanie warstw (467)
 • Spłaszczanie obrazu (467)
 • Praca w zespole (469)
  • Tworzenie plików z własną dokumentacją (469)
  • Sprawdzanie poprawności plików (471)
  • Przestrzeganie zasad (472)
  • Zatrudnienie dzięki warstwom (472)
 • Poznawanie popularnych scenariuszy pracy (473)
  • Fotografia (473)
  • Projekt dla Internetu (476)
  • Projekt do druku (478)
 • Wybór strategii (479)
  • Poruszanie się między warstwami dokumentu (479)
  • Znajomość narzędzi (480)
  • Pilnowanie efektu końcowego (480)
  • Trzy drogi do podobnego rezultatu (481)
 • Podsumowanie (484)

Rozdział 13. Stosowanie warstw w innych aplikacjach (485)

 • Zrozumienie formatu PSD (486)
 • Ustawianie preferencji obsługi plików (487)
 • Praca z innymi warstwowymi formatami plików (490)
  • Używanie formatu TIFF (490)
  • Praca z formatem Photoshop PDF (492)
 • Stosowanie warstw w innych aplikacjach (493)
  • Korzystanie z pakietu Adobe Creative Suite (494)
  • Stosowanie plików PSD z narzędziami edycji zdjęć (516)
  • Obsługa warstw Photoshopa w QuarkXPress 7 (522)
  • Inne aplikacje (528)
 • Podsumowanie (528)

Rozdział 14. Projektowanie z warstwami (531)

 • Ulepszanie zdjęć w środowisku projektowania (532)
  • Dodawanie warstwy dopasowania Levels (Poziomy) (533)
  • Tworzenie selektywnych dopasowań za pomocą maski warstwy (535)
  • Oczyszczanie maski (537)
  • Stosowanie dopasowań w innych zdjęciach pakietu (538)
 • Projektowanie strony internetowej z warstwami (539)
  • Tworzenie nowego dokumentu (540)
  • Korzystanie z siatki projektu (541)
  • Tworzenie siatki (542)
  • Tworzenie obrazu nagłówka (543)
  • Dodawanie menu (544)
  • Dodawanie logo (549)
  • Dodawanie pozostałych elementów strony (550)
  • Porządkowanie warstw (557)
  • Strategie eksportowania (558)
 • Tworzenie fotomontażu (564)
  • Dodawanie dwóch pierwszych fotografii (565)
  • Stosowanie masek warstw do mieszania fotografii (566)
  • Dodawanie głębi za pomocą trybów mieszania (567)
  • Komponowanie fotomontażu (567)
  • Dodawanie większej liczby obrazów (569)
  • Tworzenie alternatywnej wersji (570)
  • Wykorzystanie fotomontażu do stworzenia broszury (572)
 • Łączenie ilustracji z różnych mediów (575)
  • Przygotowanie skanowanych materiałów (577)
  • Montaż ilustracji (578)
  • Tworzenie rzeki i nieba (578)
  • Dodawanie ręcznie napisanego tekstu i bazgrołów (580)
  • Dodawanie tekstu (582)
 • Podsumowanie (583)

Rozdział 15. Manipulowanie zdjęciami za pomocą warstw (585)

 • Retuszowanie krajobrazu (586)
  • Stosowanie dopasowania na całym obrazie (586)
  • Tworzenie maski (588)
  • Ożywianie obrazu (591)
 • Naprawianie dominanty barwnej na fotografiach (593)
  • Korekcja fotografii mostu (595)
  • Korekcja fotografii mikrofonu (599)
 • Retuszowanie portretu (601)
  • Poprawianie ekspozycji (602)
  • Poprawianie odcieni skóry (605)
  • Ostatnie poprawki (609)
 • Konwersja fotografii na zdjęcie czarno-białe (614)
  • Konwersja obrazu za pomocą dopasowania Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) (615)
  • Konwersja obrazów za pomocą dopasowania Channel Mixer (Mieszanie kanałów) (617)
  • Konwersja obrazu za pomocą dopasowania Black & White (Czarno-biały) (619)
  • Porównanie trzech metod (621)
  • Wykańczanie czarno-białego obrazu (622)
 • Wyrównywanie dwóch fotografii robionych z ręki (623)
  • Tworzenie dokumentu (624)
  • Wyrównywanie warstw (625)
  • Tworzenie końcowego obrazu (626)
 • Podsumowanie (628)

Rozdział 16. Tworzenie prywatnych projektów z warstwami (631)

 • Tworzenie i drukowanie zaproszeń (632)
  • Tworzenie dokumentu zaproszenia (633)
  • Rozplanowanie zaproszenia (633)
  • Dodawanie tekstu i grafiki (635)
  • Umieszczanie kilku kopii na jednej stronie (640)
  • Przygotowanie dokumentu do druku (643)
  • Drukowanie zaproszeń (644)
 • Tworzenie plakatu (646)
  • Tworzenie nowego dokumentu (646)
  • Dodawanie fotografii (648)
  • Tworzenie elementów graficznych i tekstowych (649)
  • Dodawanie filtrów do fotografii (653)
 • Tworzenie kalendarza (655)
  • Tworzenie podstawowego układu strony (657)
  • Dodawanie fotografii (657)
  • Tworzenie miejsca na widok miesiąca (658)
  • Tworzenie widoku miesiąca (659)
  • Dodawanie roku, nazwy miesiąca i podpisu zdjęcia (663)
  • Tworzenie wielu stron (665)
 • Podsumowanie (665)

Część V: Dodatki (667)

Dodatek A: Korzystanie z CD-ROM-u (669)

Dodatek B: Skróty klawiszowe w pracy z warstwami (671)

Skorowidz (703)

Dodaj do koszyka Photoshop CS3/CS3 PL. Warstwy. Biblia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.