reklama - zainteresowany?

Oracle9i i XML - Helion

Oracle9i i XML
Autor: Ben Chang, Mark Scardina, Stefan Kiritzov
Tytuł oryginału: Oracle9i XML Handbook
Tłumaczenie: Bartłomiej Jabłoński, Cezary Welsyng
ISBN: 83-7361-064-2
stron: 432, Format: B5, okładka: miękka
Data wydania: 2003-08-27
Księgarnia: Helion

Cena książki: 59,00 zł

Dodaj do koszyka Oracle9i i XML

Tagi: Oracle - Programowanie | XML i XSLT - Programowanie

Wykorzystaj do maksimum możliwości XML w Oracle9i!

Projektuj i uruchamiaj w Oracle9i niezależne od platformy aplikacje oparte na transakcjach wykorzystujące XML - standard opisu danych, umożliwiający integrowanie elektronicznych aplikacji biznesowych i wymianę danych typu business-to-business. Z niniejszej książki, napisanej przez członków zespołu Oracle XML Development Team dowiesz się, jak za pomocą pakietu XML Developer Kit (XDK) można tworzyć, przekształcać i przeglądać dokumenty XML oraz używać ich zgodnie z własnymi potrzebami. Zamieszczone w książce przykłady rzeczywistych zastosowań tego standardu ilustrują sposób, w jaki klienci Oracle mogą efektywnie wykorzystywać wbudowane funkcje obsługi XML.

Z książki dowiesz się jak:

 • korzystać z infrastruktury Oracle9i XML oraz pakietu XML Developer Kit (XDK),
 • używać parserów, procesorów, generatorów, przeglądarek i innych narzędzi pakietu XDK,
 • tworzyć rozbudowane aplikacje Oracle9i oparte na komponentach XML dla języka Java,
 • wykorzystywać wbudowane w Oracle9i nowe funkcje SQL i PL/SQL dla XML oraz mechanizmy przesyłania komunikatów oparte na XML,
 • uwzględniać różnice pomiędzy serwerem OAS (Oracle Application Server) i serwerem Oracle9iAS (Oracle9i Application Server),
 • projektować i wdrażać aplikacje transakcyjne dla serwerów OAS i Oracle9i,
 • umożliwić dostęp do dokumentów w skali całego przedsiębiorstwa poprzez składowanie ich w systemie iFS (Internet File System),
 • zarządzać za pomocą narzędzia Oracle Text różnymi rodzajami danych - tekstem, grafiką, dźwiękiem i obrazem wideo - traktując je jak zwykłe typy danych,
 • tworzyć e-biznesowe aplikacje internetowe za pomocą komponentu Oracle E-Business XML Services.

Dodaj do koszyka Oracle9i i XML

 

Osoby które kupowały "Oracle9i i XML", wybierały także:

 • Tablice informatyczne. SQL. Wydanie III
 • SQL w 24 godziny. Wydanie VI
 • Oracle PL/SQL w mgnieniu oka
 • Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik

Dodaj do koszyka Oracle9i i XML

Spis treści

Oracle9i i XML -- spis treści

O Autorach (13)

Wprowadzenie (15)

Rozdział 1. Oracle i XML (21)

 • Podstawowe koncepcje i terminologia (21)
  • Prolog (23)
  • Definicja typu dokumentu (DTD) (23)
  • Treść dokumentu (25)
  • API dla DOM (25)
  • Proste interfejsy API dla XML (SAX) (28)
  • API dla przestrzeni nazw (32)
  • API parsera (35)
  • API dla standardu XSLT (36)
  • API dla XML Schema (36)
 • Dlaczego XML? (36)
 • Strategia firmy Oracle dla standardu XML (38)
 • Działalność firmy Oracle w zakresie XML (38)
  • Obecność firmy Oracle w Komitetach Grup Roboczych W3C (39)
  • XML Developer's Kit firmy Oracle (40)
 • Sieć OTN dla XML (41)
 • Przegląd produktów Oracle obsługujących XML (44)
  • Produkty Oracle udostępniające interfejsy aplikacji (44)
  • Produkty Oracle wykorzystujące XML do wymiany danych (45)
  • Produkty Oracle wykorzystujące XML do konfigurowania aplikacji (46)
  • Produkty Oracle wykorzystujące XML do zarządzania zawartością i publikowania dokumentów (47)
 • Przegląd zastosowań komponentów XML firmy Oracle (48)
  • Tworzenie i publikowanie dokumentów (48)
  • Personalizowane usługi dostarczania informacji (48)
  • Aplikacje sterowane danymi, które łatwo dostosować do potrzeb użytkownika (48)
  • Handel elektroniczny za pomocą koszyka na zakupy opartego na XML (48)
  • Komunikowanie typu B2B przez Internet (49)
  • Integrowanie aplikacji dzięki wymianie komunikatów opartej na XML (49)
 • Przykładowa aplikacja (49)

Rozdział 2. Podstawowe technologie XML w Oracle (53)

 • Parser XML dla języka Java V2 (53)
  • Obsługa SAX (54)
  • Obsługa DOM (59)
  • Obsługa XSLT (66)
  • Obsługa XML Schema (71)
 • Generator klas Java (75)
  • Wejściowy dokument DTD (76)
  • Przetwarzanie dokumentów DTD w celu generowania klas Java (76)
  • Tworzenie poprawnego dokumentu XML na podstawie klas Java (78)
  • Dokument XML utworzony przez aplikację Java (79)
  • Wejściowy dokument XML Schema (79)
 • Przeglądanie i przekształcanie dokumentów XML za pomocą narzędzi Java (82)
  • Komponent DOMBuilder (83)
  • Komponent XSLTransformer (85)
  • Komponent XMLSourceView (86)
  • Komponent XMLTreeView (89)
  • Komponent XMLTransformPanel (89)
  • Komponent DBView (92)
  • Komponent DBAccess (92)
 • Parser XML dla PL/SQL (92)
  • Przykłady (93)
 • Parser XML i procesor XSLT dla języka C (95)
  • Samodzielny parser i zintegrowany z nim procesor XSLT (96)
  • Parser XML i procesor XSLT w postaci bibliotek (97)
  • Interfejs aplikacji DOM (101)
  • Prosty API dla XML (SAX) (102)
  • Obsługa XSLT (107)
  • Obsługa XML Schema (108)
  • Procesor XML Schema w postaci bibliotek (108)
 • Parser XML, procesor XSLT i procesor XML Schema dla C++ (109)
 • Generator klas C++ (109)

Rozdział 3. Projektowanie aplikacji baz danych Oracle9i (113)

 • Oracle9i - baza danych z obsługą XML (114)
 • Komponenty XML dla maszyny JServer i języka Java firmy Oracle (115)
  • Podstawowe informacje na temat architektury JServer (115)
  • Komponenty XML dla języka Java (117)
  • Publikowanie i wywoływanie komponentów XML dla języka Java (119)
 • Schemat bazy danych a dokumenty XML (121)
  • Odwzorowywanie dokumentów XML na schemat bazy danych (123)
  • Odwzorowywanie schematu bazy danych na wirtualne dokumenty XML (125)
  • Zapamiętywanie i wyszukiwanie danych XML (127)
 • XSQL - XSLT/SQL Server Pages (129)
  • Architektura XSQL Pages (131)
  • Instalacja narzędzia XSQL Servlet (132)
  • Tworzenie dynamicznych dokumentów XML na podstawie zapytań SQL (133)
  • Obsługa warunkowych instrukcji SQL w XSQL (135)
 • Przykład: sprzedaż książek (136)
  • Projektowanie schematu bazy danych (136)
  • Projektowanie witryny WWW wykorzystującej XSQL (137)

Rozdział 4. Projektowanie aplikacji w architekturze Oracle Application Server (143)

 • Architektura Oracle Application Server (145)
  • Procesy nasłuchujące HTTP (146)
  • Komponenty OAS (146)
  • Kartrydże aplikacji (147)
 • Architektura Oracle Internet Application Server (148)
  • Usługi komunikacyjne w architekturze iAS (149)
  • Usługi prezentacji w architekturze iAS (150)
  • Usługi dla logiki biznesowej w architekturze iAS (152)
  • Usługi zarządzania danymi w architekturze iAS (153)
  • Usługi systemowe w architekturze iAS (154)
 • Komponenty iAS po stronie klienta (155)
  • Oracle Database Client Developer's Kit (155)
  • Oracle XML Developer's Kit (155)
  • Oracle LDAP Client Toolkit (155)
 • Aplikacja Bookstore w postaci serwleta OAS (155)
  • Aplikacja BookstoreServlet (158)
  • Rejestrowanie aplikacji i kartrydża BookstoreServlet (160)
  • Wywoływanie aplikacji BookstoreServlet (160)
  • Dostęp do bazy danych (161)
  • Korzystanie z usługi transakcyjnej (165)
  • Wywoływanie komponentów OAS (165)
 • Aplikacja Bookstore w postaci serwleta iAS (166)
  • Konfigurowanie platformy Apache (166)
  • Konfigurowanie motoru serwleta JServ (166)

Rozdział 5. System plików Oracle iFS (167)

 • Cechy systemu (167)
  • Pamięć tabel (168)
  • Parsery (168)
  • Wizualizatory (168)
  • Nakładki (168)
  • Protokoły (169)
 • Korzyści (169)
 • Komponenty (170)
 • XML (170)
 • Oracle8i interMedia Text i Oracle9i Text (171)
 • Model dokumentu (172)
 • Właściwości dokumentu (173)
  • Właściwości niezależne od wersji (173)
  • Właściwości zwykłe (173)
  • Właściwości powiązań (175)
  • Właściwości użytkownika (175)
 • Przetwarzanie dokumentów (175)
 • Definiowanie typów dokumentów (176)
  • Przykładowa definicja typu (177)
  • Standardowe właściwości typu (177)
  • Niestandardowe właściwości typu (179)
  • Atrybuty właściwości (180)
 • Rozszerzenia plików (183)
 • Korzystanie z systemu iFS (184)
  • Przykład 1.: Tworzenie i zapisywanie pliku Hello World (185)
  • Przykład 2.: Tworzenie lepszej wersji pliku Hello World (185)
  • Przykład 3.: Praca z plikami (186)
  • Przykład 4.: Wyszukiwanie plików (187)
 • Pliki XML w systemie iFS (188)
  • Składowanie parsowanych plików XML (188)
  • Składowanie nieparsowanych plików XML (190)
  • Wizualizacja plików XML (190)
 • Inne istotne informacje na temat plików XML (191)

Rozdział 6. Wyszukiwanie dokumentów XML za pomocą narzędzia Oracle Text (193)

 • Oracle Text - wyszukiwarka tekstowa następnej generacji (194)
 • Model indeksowania w Oracle Text (195)
  • Skład danych (196)
  • Filtr (196)
  • Moduł podziału na sekcje (197)
  • Moduł podziału na leksemy (199)
 • Praca z Oracle Text (199)
  • Skład danych (201)
  • Sekcje pól i sekcje strefowe (203)
  • Sekcje stop (206)
  • Sekcje atrybutów (207)
  • Wyszukiwanie według składni XPATH w grupie PATH_SECTION_GROUP (208)
  • Dynamiczne dodawanie sekcji (209)

Rozdział 7. Usługi XML dla e-biznesu w Oracle (211)

 • Ogólne informacje na temat usług XML (211)
 • Elementy składowe XML Services (212)
  • Interfejs administratora (212)
  • Serwer SOAP (212)
  • Interfejsy API klienta (212)
  • Repozytorium usług i zdarzeń (212)
 • Terminologia (213)
  • Usługa XML (213)
  • Usługa sieciowa (213)
  • Grupa usług (213)
  • Kluczowy punkt integracji (213)
  • Punkt wywołania (213)
  • Rekord wywołania (214)
  • Zdarzenie (214)
  • Subskrybent zdarzenia (214)
 • Usługi XML i SOAP (215)
  • Czym jest protokół SOAP (215)
  • Jak działa SOAP? (215)
  • Jakie są zadania klienta SOAP? (217)
  • Jakie są zadania serwera SOAP? (217)
 • Wytyczne dotyczące grup usług (218)
 • Wytyczne dotyczące usług (218)
 • Model zabezpieczeń (220)
 • Szczegóły uruchamiania usługi (221)
 • Wytyczne dotyczące wywołań (221)
 • Przykład wywołania usługi (222)
 • Wytyczne dotyczące zdarzeń (223)
 • Przykład sygnalizowania zdarzenia (224)
 • Przykład sygnalizowania zdarzenia podzbiorowi subskrybentów (225)
 • Usługi będące subskrybentami zdarzeń (227)
 • Wdrażanie nowej usługi (227)
 • Tworzenie profilu identyfikacji (237)
 • Tworzenie rekordu wywołania (238)
 • Uruchamianie przykładowego programu (241)
 • Interfejsy API wywołań i zdarzeń (244)
  • Klasa oracle.apps.jtf.services.invocation.Client (244)
  • Klasa oracle.apps.jtf.services.invocation.Param (246)
  • Klasa oracle.apps.jtf.services.invocation.ServiceResult (251)

Rozdział 8. Oracle i XML w działaniu (255)

 • Narzędzie XML SQL (255)
  • Pobieranie danych w formacie XML (256)
  • Zapisywanie danych w formacie XML (257)
  • Modyfikacja danych za pomocą narzędzia XML SQL (259)
  • Usuwanie danych za pomocą narzędziu XML SQL (260)
  • Instalowanie narzędzia XML SQL (261)
  • Rozszerzanie możliwości narzędzia XML SQL (262)
 • Serwlet Oracle XSQL (262)
  • Strony XSQL (263)
  • Instalowanie serwleta XSQL (264)
  • Przekazywanie zapytań do serwleta XSQL (265)
  • Konwersja raportów XSQL za pomocą arkuszy stylów (267)
  • Wstawianie nowych rekordów w serwlecie XSQL (269)
  • Modyfikowanie danych za pomocą serwleta XSQL (270)
 • Budowanie stron z wykorzystaniem technik XML (272)
  • Wdrażanie rozwiązań XML (273)
  • Wymagania projektowe (273)
  • Architektura (274)
  • Przykładowa aplikacja (274)
  • Rozszerzenie możliwości przykładowej aplikacji (276)
  • Narzędzia Oracle Portal-to-Go (276)
 • Przekazywanie komunikatów w XML (277)
  • Rozwiązanie - XML (277)
  • Wymagania projektowe (278)
  • Architektura (278)
  • Przykład implementacji (279)
  • Rozszerzenie możliwości przykładowej aplikacji (284)
  • Serwer Oracle Integration Server (285)

Rozdział 9. Studium przypadku: zastosowanie technologii XML w Oracle (287)

 • Strona FAQ w XML (287)
 • Wymagania aplikacji (288)
 • Projekt aplikacji (288)
 • Schemat bazy danych aplikacji (289)
 • Generowanie schematu XML (290)
 • Generowanie klas Java (291)
 • Przechowywanie dokumentów XML w bazie danych (292)
  • Generowanie dokumentów XML za pomocą SYS_XMLGEN i SYS_XML_LAGG (292)
  • Pobieranie danych z dokumentu XML za pomocą funkcji Extract() i ExistsNode() (293)
  • Wyszukiwanie skojarzonych FAQ (293)
 • Tworzenie aplikacji internetowej (296)
 • Wprowadzanie nowych zgłoszeń do listy FAQ (297)
 • Wyszukiwanie FAQ (302)
 • Przeszukiwanie dokumentów XML za pomocą funkcji HASPATH i INPATH (304)
 • Wykorzystywanie indeksów opartych na funkcjach do optymalizacji dostępu do dokumentów (305)
 • Adresowanie danych za pomocą URI (305)
 • Budowanie słownika (306)
 • Rozszerzanie możliwości aplikacji (308)

Rozdział 10. Aplikacje XML oferowane w sieci OTN (311)

 • Dostęp do aplikacji XML (312)
 • Korzyści z przeglądania przykładowych aplikacji (313)
 • Aplikacje XML (315)
  • Aplikacja: Hello World (315)
  • Aplikacja: Dane pracowników (318)
  • Aplikacja: Polisy Ubezpieczeniowe (319)
  • Aplikacja: Błędne klasy (322)
  • Aplikacja: Czy korzystasz z XML? (324)
  • Aplikacja: Perspektywy obiektowe (326)
  • Aplikacja: Sprawdzanie kodów portów lotniczych (326)
  • Aplikacja: Wyświetlanie kodów portów lotniczych (332)
  • Aplikacja: Usługa SOAP (333)
  • Aplikacja: Wyświetlanie wyników zapytań ad hoc (335)
  • Aplikacja: Wykresy słupkowe (335)
 • Instalowanie i uruchamianie aplikacji XML (336)

Rozdział 11. Przyszłe kierunki rozwoju (341)

 • Rola organizacji ustalających standardy (342)
  • Rola konsorcjum W3C (342)
  • Rola organizacji OASIS (348)
 • Standardy XML dla przemysłu (350)
  • Najważniejsze jednostki tworzące standardy DTD i schematy (350)
  • Przykład korzyści ze stosowania przemysłowych standardów DTD i schematów XML (351)
 • Wpływ technologii XML na Internet (353)
  • Najważniejsze podmioty związane z XML (353)

Dodatek A Specyfikacje XML, DOM, SAX i XSLT konsorcjum W3C (357)

 • Specyfikacja XML (357)
  • Definicja XML (357)
  • Dokumenty (357)
  • Definicje typu dokumentu DTD (358)
 • Specyfikacja DOM (361)
  • Definicja DOM (361)
  • DOM Poziom 2. i Poziom 3. (362)
  • Jądro DOM (362)
 • Specyfikacja SAX (368)
  • Definicja SAX (368)
  • Interfejs i klasy SAX (369)
 • Specyfikacja przestrzeni nazw XML (371)
  • Definicja przestrzeni nazw (371)
  • Terminologia przestrzeni nazw (372)
  • Atrybuty przestrzeni nazw (372)
 • Specyfikacja XPath (374)
  • Definicja XPath (374)
  • Wyrażenia XPath (374)
  • Funkcje (375)
  • Obiekty XPath (377)
 • Specyfikacja XSLT (378)
  • Definicja XSLT (378)
  • Szablony (379)
  • Instrukcje XSLT (379)
  • Funkcje XSLT (387)

Dodatek B Specyfikacje XML Schema konsorcjum W3C (389)

 • Definicja schematu XML (389)
 • Wstęp (390)

Dodatek C Inne specyfikacje konsorcjum W3C (395)

 • Inne specyfikacje konsorcjum W3C (395)
  • Definicja XMLQuery (395)
  • Protokoł XML (400)

Słownik (403)

Skorowidz (415)

Dodaj do koszyka Oracle9i i XML

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.