reklama - zainteresowany?

SQL w 24 godziny. Wydanie VI - Helion

SQL w 24 godziny. Wydanie VI
ebook
Autor: Ryan Stephens, Arie D. Jones, Ron Plew
Tytuł oryginału: SQL in 24 Hours, Sams Teach Yourself (6th Edition)
Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk
ISBN: 978-83-283-2591-3
stron: 464, Format: ebook
Data wydania: 2016-09-30
Księgarnia: Helion

Cena książki: 34,50 zł (poprzednio: 69,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-34,50 zł)

Dodaj do koszyka SQL w 24 godziny. Wydanie VI

Tagi: Oracle - Programowanie | SQL - Programowanie | SQL Server

Aby w pełni wykorzystać możliwości wielu najlepszych baz danych, takich jak Oracle czy MS SQL Server, trzeba nauczyć się języka SQL. SQL jest narzędziem stworzonym specjalnie na potrzeby baz danych: pozwala na budowanie ich struktury i wypełnianie tabel danymi, na wyszukiwanie i pobieranie informacji, a także na zarządzanie wszystkimi aspektami działania bazy. Mogłoby się wydawać, że musi to być język bardzo skomplikowany i trudny do opanowania!

Książka, którą trzymasz w dłoni, została pomyślana jako podręcznik składający się z dwudziestu czterech godzinnych lekcji. Dzięki niej błyskawicznie zaczniesz korzystać z zaawansowanych technik bazodanowych. Nauczysz się używać widoków, wykonywać transakcje, konfigurować połączenia sieciowe i stosować rozszerzenia języka SQL dostępne w bazach danych Oracle i MS SQL Server. Szczegółowe instrukcje i wskazówki, praktyczne przykłady, a także liczne quizy i ćwiczenia pozwolą Ci na solidne przyswojenie materiału i natychmiastowe wypróbowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • projektowanie efektywnych struktur baz danych i normalizacja danych
 • grupowanie, sortowanie i modyfikowanie danych
 • transakcje i efektywna optymalizacja zapytań
 • zarządzanie bazami danych i kontami użytkowników
 • kwestie bezpieczeństwa baz i danych
 • korzystanie z SQL w internecie i rozszerzenia języka SQL dla Oracle i SQL Server

Przekonaj się, jak szybko można nauczyć się swobodnie używać SQL!


Ryan Stephens — prowadzi zajęcia z języka SQL i baz danych Oracle na Indiana University–Purdue University. Pracował jako analityk i programista w Gwardii Narodowej stanu Indiana. Jest autorem wielu książek o bazach danych.

Arie D. Jones — często występuje na różnych konferencjach technicznych. Jest autorem kilku książek i artykułów dotyczących baz danych.

Ronald Plew — prowadził zajęcia z baz danych i języka SQL na Indiana University–Purdue University, a później pracował jako analityk i programista w Gwardii Narodowej stanu Indiana. Jest współautorem wielu książek o bazach danych.

 

Dodaj do koszyka SQL w 24 godziny. Wydanie VI

 

Osoby które kupowały "SQL w 24 godziny. Wydanie VI", wybierały także:

 • Tablice informatyczne. SQL. Wydanie III
 • Oracle PL/SQL w mgnieniu oka
 • Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik
 • Oracle Database 12c i SQL. Programowanie

Dodaj do koszyka SQL w 24 godziny. Wydanie VI

Spis treści

SQL w 24 godziny. Wydanie VI eBook -- spis treści

O autorach (11)

Podziękowania (12)

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO JĘZYKA SQL (13)

Godzina 1. Witamy w świecie języka SQL (15)

 • Definicja i historia języka SQL (15)
 • Sesje SQL (22)
 • Typy poleceń SQL (23)
 • Canary Airlines - baza danych, z której będziesz korzystać w tej książce (26)
 • Podsumowanie (30)
 • Pytania i odpowiedzi (31)
 • Warsztaty (31)

CZĘŚĆ II. TWORZENIE BAZY DANYCH (33)

Godzina 2. Definiowanie struktur danych (35)

 • Czym są dane? (35)
 • Podstawowe typy danych (36)
 • Podsumowanie (44)
 • Pytania i odpowiedzi (45)
 • Warsztaty (46)

Godzina 3. Zarządzanie obiektami bazy danych (49)

 • Obiekty bazy danych i schematy (49)
 • Tabele - podstawowe miejsce przechowywania danych (51)
 • Więzy integralności (61)
 • Podsumowanie (66)
 • Pytania i odpowiedzi (66)
 • Warsztaty (67)

Godzina 4. Normalizacja bazy danych (71)

 • Normalizacja bazy danych (71)
 • Denormalizacja baz danych (79)
 • Podsumowanie (80)
 • Pytania i odpowiedzi (80)
 • Warsztaty (81)
 • Ćwiczenia (81)

Godzina 5. Operowanie danymi (83)

 • Język operowania danymi (83)
 • Wprowadzanie danych do tabel (84)
 • Aktualizowanie istniejących danych (89)
 • Usuwanie danych z tabel (91)
 • Podsumowanie (93)
 • Pytania i odpowiedzi (93)
 • Warsztaty (94)

Godzina 6. Zarządzanie transakcjami w bazie danych (97)

 • Czym jest transakcja? (97)
 • Zarządzanie transakcjami (98)
 • Nieprawidłowe zarządzanie transakcjami (106)
 • Podsumowanie (107)
 • Pytania i odpowiedzi (107)
 • Warsztaty (108)

CZĘŚĆ III. TWORZENIE EFEKTYWNYCH ZAPYTAŃ (111)

Godzina 7. Wprowadzenie do tworzenia zapytań (113)

 • Polecenie SELECT (113)
 • Wielkość liter (121)
 • Podstawowe zasady tworzenia zapytań (122)
 • Podsumowanie (126)
 • Pytania i odpowiedzi (126)
 • Warsztaty (127)

Godzina 8. Używanie operatorów do klasyfikowania danych (129)

 • Czym są operatory w języku SQL? (129)
 • Operatory porównania (129)
 • Operatory logiczne (133)
 • Operatory łączące (140)
 • Negowanie operatorów (143)
 • Operatory arytmetyczne (148)
 • Podsumowanie (150)
 • Pytania i odpowiedzi (150)
 • Warsztaty (151)

Godzina 9. Podsumowywanie wyników zapytań (153)

 • Funkcje agregujące (153)
 • Podsumowanie (161)
 • Pytania i odpowiedzi (162)
 • Warsztaty (162)

Godzina 10. Sortowanie i grupowanie danych (165)

 • Dlaczego grupujemy dane? (165)
 • Klauzula GROUP BY (166)
 • Klauzule GROUP BY i ORDER BY (170)
 • Wyrażenia CUBE i ROLLUP (173)
 • Klauzula HAVING (175)
 • Podsumowanie (176)
 • Pytania i odpowiedzi (176)
 • Warsztaty (177)

Godzina 11. Modyfikowanie wyglądu wyników działania zapytania (179)

 • Funkcje znakowe zgodne ze standardem ANSI (179)
 • Najpopularniejsze funkcje znakowe (180)
 • Inne funkcje znakowe (188)
 • Funkcje matematyczne (191)
 • Funkcje konwersji (192)
 • Łączenie funkcji znakowych (195)
 • Podsumowanie (196)
 • Pytania i odpowiedzi (196)
 • Warsztaty (197)

Godzina 12. Przetwarzanie daty i czasu (199)

 • Jak są przechowywane daty? (199)
 • Funkcje daty (201)
 • Konwersje daty (205)
 • Podsumowanie (210)
 • Pytania i odpowiedzi (211)
 • Warsztaty (211)

CZĘŚĆ IV. TWORZENIE ROZBUDOWANYCH ZAPYTAŃ BAZY DANYCH (213)

Godzina 13. Złączenia tabel w zapytaniach SQL (215)

 • Pobieranie danych z wielu tabel (215)
 • Wprowadzenie do tworzenia złączeń tabel (216)
 • Inne zagadnienia związane z łączeniem tabel (225)
 • Podsumowanie (228)
 • Pytania i odpowiedzi (229)
 • Warsztaty (229)

Godzina 14. Zastosowanie podzapytań do definiowania nieznanych danych (231)

 • Czym jest podzapytanie? (231)
 • Podzapytania zagnieżdżone (237)
 • Podzapytania skorelowane (241)
 • Wydajność podzapytań (242)
 • Podsumowanie (243)
 • Pytania i odpowiedzi (243)
 • Warsztaty (244)

Godzina 15. Łączenie wielu zapytań w jedną kwerendę (247)

 • Proste zapytania kontra zapytania złożone (247)
 • Operatory zapytań złożonych (248)
 • Zastosowanie klauzuli ORDER BY w zapytaniach złożonych (253)
 • Zastosowanie klauzuli GROUP BY w zapytaniach złożonych (254)
 • Pobieranie odpowiednich danych z bazy (256)
 • Podsumowanie (256)
 • Pytania i odpowiedzi (257)
 • Warsztaty (257)

CZĘŚĆ V. STROJENIE WYDAJNOŚCI BAZY DANYCH (259)

Godzina 16. Zastosowanie indeksów do poprawienia wydajności zapytań (261)

 • Czym jest indeks? (261)
 • Jak działają indeksy? (262)
 • Polecenie CREATE INDEX (263)
 • Rodzaje indeksów (263)
 • Kiedy używać indeksów? (266)
 • Kiedy nie używać indeksów? (267)
 • Modyfikowanie indeksów (269)
 • Usuwanie indeksów (269)
 • Podsumowanie (269)
 • Pytania i odpowiedzi (270)
 • Warsztaty (270)

Godzina 17. Optymalizacja wydajności bazy danych (273)

 • Czym jest strojenie poleceń języka SQL? (273)
 • Strojenie bazy danych a strojenie poleceń SQL (274)
 • Formatowanie kodu SQL (274)
 • Pełne skany tabel (280)
 • Inne zagadnienia związane z optymalizacją poleceń SQL (281)
 • Optymalizacja kosztowa (285)
 • Podsumowanie (286)
 • Pytania i odpowiedzi (287)
 • Warsztaty (287)

CZĘŚĆ VI. ZASTOSOWANIE JĘZYKA SQL DO ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI I BEZPIECZEŃSTWEM BAZY DANYCH (291)

Godzina 18. Zarządzanie użytkownikami bazy danych (293)

 • Zarządzanie kontami użytkowników w bazie danych (293)
 • Proces zarządzania kontami użytkowników (296)
 • Narzędzia wykorzystywane przez użytkowników bazy danych (304)
 • Podsumowanie (304)
 • Pytania i odpowiedzi (305)
 • Warsztaty (305)

Godzina 19. Zarządzanie bezpieczeństwem bazy danych (307)

 • Czym jest bezpieczeństwo bazy danych? (307)
 • Czym są uprawnienia? (308)
 • Kontrolowanie dostępu użytkownika (311)
 • Zarządzanie uprawnieniami za pomocą ról (315)
 • Podsumowanie (317)
 • Pytania i odpowiedzi (318)
 • Warsztaty (318)

CZĘŚĆ VII. PODSUMOWANIA STRUKTUR DANYCH (321)

Godzina 20. Tworzenie widoków i synonimów (323)

 • Czym są widoki? (323)
 • Tworzenie widoków (326)
 • Aktualizowanie danych za pośrednictwem widoków (333)
 • Usuwanie widoków (333)
 • Wpływ zagnieżdżania widoków na wydajność zapytań (333)
 • Czym są synonimy? (334)
 • Podsumowanie (336)
 • Pytania i odpowiedzi (336)
 • Warsztaty (336)

Godzina 21. Praca z katalogiem systemowym (339)

 • Czym jest katalog systemowy? (339)
 • Jak tworzony jest katalog systemowy? (341)
 • Co znajduje się w katalogu systemowym? (341)
 • Tabele katalogu systemowego w różnych implementacjach (343)
 • Zapytania na katalogu systemowym (344)
 • Aktualizowanie obiektów katalogu systemowego (346)
 • Podsumowanie (347)
 • Pytania i odpowiedzi (347)
 • Warsztaty (347)

CZĘŚĆ VIII. ZASTOSOWANIE JĘZYKA SQL W DZISIEJSZYM ŚWIECIE (349)

Godzina 22. SQL dla zaawansowanych (351)

 • Kursory (352)
 • Funkcje i procedury składowane (354)
 • Wyzwalacze (357)
 • Dynamiczny SQL (358)
 • Interfejsy poziomu wywołania (CLI) (359)
 • Zastosowanie języka SQL do generowania kodu SQL (360)
 • Bezpośrednie polecenia SQL kontra osadzony kod SQL (361)
 • Funkcje okienkowe (361)
 • Praca z językiem XML (362)
 • Podsumowanie (362)
 • Pytania i odpowiedzi (363)
 • Warsztaty (363)

Godzina 23. Zastosowanie języka SQL w dużych organizacjach, internecie i intranecie (365)

 • SQL w przedsiębiorstwie (365)
 • Dostęp do zdalnej bazy danych (367)
 • SQL w internecie (370)
 • SQL w intranecie (371)
 • Podsumowanie (372)
 • Pytania i odpowiedzi (373)
 • Warsztaty (373)

Godzina 24. Rozszerzenia standardu języka SQL (375)

 • Różne implementacje (375)
 • Przykładowe rozszerzenia języka SQL (378)
 • Interaktywne polecenia SQL (381)
 • Podsumowanie (382)
 • Pytania i odpowiedzi (382)
 • Warsztaty (383)

DODATKI (385)

Dodatek A. Podstawowe polecenia języka SQL (387)

Dodatek B. Instalowanie baz danych Oracle i Microsoft SQL (393)

Dodatek C. Odpowiedzi na pytania i rozwiązania ćwiczeń (399)

Dodatek D. Ćwiczenia dodatkowe (441)

Dodatek E. Słowniczek (453)

Skorowidz (459)

Dodaj do koszyka SQL w 24 godziny. Wydanie VI

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.