reklama - zainteresowany?

NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji - Helion


ebook
Autor: Guy Harrison
Tytuł oryginału: Next Generation Databases: NoSQL and Big Data
Tłumaczenie: Piotr Pilch
ISBN: 978-83-283-4752-6
stron: 248, Format: ebook
Data wydania: 2018-11-01
Księgarnia: Helion

Cena książki: 27,45 zł (poprzednio: 53,82 zł)
Oszczędzasz: 49% (-26,37 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Analiza danych | Inne | NoSQL | Oracle - Programowanie | SQL - Programowanie

Model relacyjnej bazy danych zdecydowanie dominował wśród technologii bazodanowych przez ostatnie 20 lat. Poszczególne rozwiązania były do siebie na tyle podobne, że decyzja o zastosowaniu relacyjnej bazy danych stała się oczywista. Architektura rozwiązań tego typu była zbliżona, a różnice polegały głównie na koszcie wdrożenia, wydajności, niezawodności i łatwości użycia aplikacji. Obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła: powstało wiele radykalnie różniących się od siebie technologii bazodanowych, a wybór właściwej bazy danych stał się złożonym zadaniem, wymagającym sporej wiedzy i obarczonym poważnymi konsekwencjami natury ekonomicznej i technologicznej.

Ta książka szczególnie przyda się architektom technologii informatycznych, administratorom baz danych i projektantom, którzy do wykonywania swoich obowiązków potrzebują wiedzy o najświeższych rozwiązaniach z dziedziny technologii baz danych. Omówiono tu najnowsze, wykorzystywane obecnie technologie baz danych. Wyjaśniono, w jakim celu zaprojektowano każdą z nich. Zaprezentowano możliwości poszczególnych baz danych oraz ich potencjał w rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych i problemów z aplikacjami. Co najważniejsze, ukazano różnice w architekturze między technologiami, które mają kluczowe znaczenie przy wyborze platformy baz danych dla nowych i planowanych projektów.

W tej książce między innymi:

 • Co zrewolucjonizowało bazy danych
 • Google, Hadoop i koncepcja BigData
 • Pamięciowe i rozproszone bazy danych
 • NoSQL, CQL i nowe odsłony SQL
 • Hybrydowe bazy danych Oracle

NoSQL i BigData: potężne bazy danych przyszłości!

Dodaj do koszyka

Spis treści

NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji eBook -- spis treści


O autorze 11

O recenzencie merytorycznym 13

Podziękowania 15

CZĘŚĆ I. BAZY DANYCH NASTĘPNEJ GENERACJI 17

Rozdział 1. Trzy rewolucje związane z bazami danych 19

 • Wczesne systemy baz danych 19
 • Pierwsza rewolucja związana z bazami danych 21
 • Druga rewolucja związana z bazami danych 23
  • Teoria modelu relacyjnego 23
  • Modele transakcji 25
  • Pierwsze relacyjne bazy danych 25
  • Wojny baz danych! 26
  • Model przetwarzania klient-serwer 26
  • Programowanie obiektowe i system OODBMS 27
  • Okres stabilizacji relacyjnych baz danych 29
 • Trzecia rewolucja związana z bazami danych 29
  • Google i Hadoop 29
  • Reszta witryn internetowych 30
  • Chmura obliczeniowa 30
  • Bazy danych dokumentów 31
  • NewSQL 32
  • Eksplozja nierelacyjnych baz danych 32
 • Podsumowanie: jeden rozmiar nie pasuje wszystkim 33
 • Źródła 34

Rozdział 2. Google, Big Data i Hadoop 35

 • Rewolucja związana z koncepcją Big Data 35
  • Chmura, urządzenia przenośne, serwisy społecznościowe i Big Data 36
 • Google: pionier koncepcji Big Data 37
  • Sprzęt używany przez firmę Google 38
  • Stos oprogramowania firmy Google 38
  • Dodatkowe informacje o modelu MapReduce 40
 • Hadoop: stos open source firmy Google 42
  • Początki technologii Hadoop 42
  • Siła technologii Hadoop 43
  • Architektura technologii Hadoop 43
  • HBase 46
  • Hive 46
  • Pig 49
  • Ekosystem Hadoop 49
 • Podsumowanie 50
 • Źródła 51

Rozdział 3. Sharding, Amazon i narodziny systemu NoSQL 53

 • Skalowanie standardu Web 2.0 53
  • Historia triumfu standardu Web 2.0 54
  • Rozwiązanie open source 55
  • Sharding 55
  • Fatalny koniec spowodowany przez tysiąc segmentów 57
  • Twierdzenie CAP 58
  • Spójność ostateczna 58
 • System Dynamo firmy Amazon 59
  • Mieszanie spójne 62
  • Spójność umożliwiająca dostosowanie 62
  • System Dynamo i rodzina magazynów klucz-wartość 63
 • Podsumowanie 65
 • Źródła 65

Rozdział 4. Bazy danych dokumentów 67

 • Format XML i bazy danych XML 68
  • Narzędzia i standardy związane z formatem XML 68
  • Bazy danych XML 69
  • Obsługa danych XML w systemach relacyjnych 69
 • Bazy danych dokumentów JSON 70
  • JSON i AJAX 71
  • Bazy danych dokumentów JSON 71
  • Modele danych w bazach danych dokumentów 73
  • Pierwsze bazy danych dokumentów JSON 74
  • MemBase i Couchbase 75
  • MongoDB 75
  • Format JSON, wszędzie format JSON 76
 • Podsumowanie 77

Rozdział 5. Tabele nie są przyjazne: grafowe bazy danych 79

 • Czym jest graf? 79
 • Wzorce systemu RDBMS związane z grafami 81
 • RDF i SPARQL 82
 • Grafy właściwości i Neo4j 83
 • Gremlin 84
 • Wewnętrzne szczegóły baz danych grafów 86
 • Silniki obliczeniowe grafów 87
 • Podsumowanie 88

Rozdział 6. Kolumnowe bazy danych 89

 • Schematy hurtowni danych 89
 • Alternatywa kolumnowa 91
  • Kompresja kolumnowa 91
  • Konsekwencje zapisu kolumnowego 93
 • Sybase IQ, C-Store i Vertica 94
 • Architektury kolumnowych baz danych 94
  • Projekcje 96
  • Technologia kolumnowa w innych bazach danych 97
 • Podsumowanie 98
 • Źródła 98

Rozdział 7. Koniec dysku? Pamięciowe bazy danych i bazy oparte na dyskach SSD 99

 • Koniec dysku? 99
  • Dysk SSD 100
  • Ekonomia dysku 101
  • Bazy danych oparte na dyskach SSD 102
 • Pamięciowe bazy danych 103
  • TimesTen 104
  • Redis 105
  • SAP HANA 107
  • VoltDB 109
  • "Pamięciowa" baza danych Oracle 12c 111
 • Stos Berkeley Analytics Data Stack i Spark 112
  • Architektura środowiska Spark 113
 • Podsumowanie 115
 • Źródła 115

CZĘŚĆ II. ZE WSZYSTKIMI SZCZEGÓŁAMI 117

Rozdział 8. Wzorce rozproszonych baz danych 119

 • Rozproszone relacyjne bazy danych 120
  • Replikacja 120
  • Współużytkowany dysk i brak współużytkowania 120
 • Nierelacyjne rozproszone bazy danych 124
 • Sharding i replikacja w bazie danych MongoDB 125
  • Sharding 125
  • Mechanizmy shardingu 125
  • Równoważenie klastra 128
  • Replikacja 128
  • Potwierdzenie zapisu i preferowanie odczytu 128
 • HBase 130
  • Tabele, regiony i serwery regionów 130
  • Buforowanie i lokalność danych 131
  • Uporządkowanie oparte na kluczach wierszy 132
  • Serwer regionów - podziały, równoważenie i awarie 133
  • Repliki regionów 134
 • Cassandra 134
  • Protokół "plotek" 134
  • Mieszanie spójne 135
  • "Wtyczki" 137
 • Podsumowanie 140

Rozdział 9. Modele spójności 141

 • Typy spójności 141
  • Modele ACID i MVCC 142
  • Globalne numery sekwencyjne transakcji 144
  • Potwierdzanie dwuetapowe 144
  • Inne poziomy spójności 144
 • Spójność w bazie danych MongoDB 145
  • Blokowanie w bazie danych MongoDB 145
  • Zestawy replik i spójność ostateczna 146
 • Spójność w bazie danych HBase 146
  • Repliki regionów o ewentualnej spójności 146
 • Spójność w bazie danych Cassandra 147
  • Współczynnik replikacji 148
  • Spójność zapisu 148
  • Spójność odczytu 149
  • Interakcja między poziomami spójności 150
  • Mechanizm hinted handoff i naprawianie odczytu 150
  • Znaczniki czasu i szczegółowość 151
  • Zegary wektorowe 152
  • Uproszczone transakcje 153
 • Podsumowanie 157

Rozdział 10. Modele danych i magazynowanie 159

 • Modele danych 159
  • Przegląd relacyjnego modelu danych 160
  • Magazyny klucz-wartość 160
  • Modele danych w bazach danych BigTable i HBase 164
  • Cassandra 166
  • Modele danych JSON 168
 • Magazynowanie 169
  • Typowy model magazynu relacyjnego 170
  • Drzewa LSM 172
  • Dodatkowe indeksowanie 175
 • Podsumowanie 178

Rozdział 11. Języki i interfejsy programowania 181

 • Język SQL 182
 • Interfejsy API baz danych NoSQL 183
  • Riak 183
  • HBase 185
  • MongoDB 187
  • Język CQL (Cassandra Query Language) 189
  • MapReduce 191
  • Pig 193
  • Grafy DAG 194
  • Cascading 195
  • Spark 195
 • Powrót języka SQL 196
  • Hive 197
  • Impala 198
  • Spark SQL 199
  • Couchbase N1QL 199
  • Apache Drill 201
  • Inne narzędzia SQL baz danych NoSQL 203
 • Podsumowanie 204
 • Źródła 204

Rozdział 12. Bazy danych przyszłości 205

 • Powrót do rewolucji 205
 • Kontrrewolucje 206
  • Czy zatoczono pełne koło? 207
  • Problem z wyborem 208
 • Czy można mieć wszystko? 208
  • Modele spójności 209
  • Schemat 210
  • Języki baz danych 211
  • Przechowywanie 213
  • Wizja zbieżnej bazy danych 214
 • A tymczasem powróćmy do centrali firmy Oracle 215
  • Obsługa formatu JSON przez firmę Oracle 216
  • Uzyskiwanie dostępu do danych JSON za pośrednictwem interfejsu Oracle REST 218
  • Dostęp do tabel bazy danych Oracle przy użyciu interfejsu REST 218
  • Obsługa grafów w bazie danych Oracle 219
  • Sharding firmy Oracle 221
  • Oracle jako hybrydowa baza danych 222
 • Inne zbieżne bazy danych 223
 • Przełomowe technologie baz danych 224
  • Technologie magazynowania 224
  • Łańcuch bloków 225
  • Komputer kwantowy 226
 • Podsumowanie 227
 • Źródła 228

Dodatek A. Przegląd baz danych 229

 • Aerospike 230
 • Cassandra 230
 • Couchbase 231
 • DynamoDB 232
 • HBase 232
 • MarkLogic 233
 • MongoDB 234
 • Neo4j 234
 • NuoDB 235
 • Oracle RDBMS 236
 • Redis 236
 • Riak 237
 • SAP HANA 238
 • TimesTen 238
 • Vertica 239
 • VoltDB 239

Skorowidz 241

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.