reklama - zainteresowany?

Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V - Helion


ebook
Autor: Matt Weisfeld
Tytuł oryginału: The Object-Oriented Thought Process (5th Edition) (Developer's Library)
Tłumaczenie: Łukasz Piwko
ISBN: 978-83-283-6105-8
stron: 208, Format: ebook
Data wydania: 2020-02-25
Księgarnia: Helion

Cena książki: 38,35 zł (poprzednio: 59,00 zł)
Oszczędzasz: 35% (-20,65 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Inne - Programowanie

Burzliwy rozwój obiektowości nastąpił w połowie lat 90. wraz z upowszechnieniem się takich języków jak C++ czy Smalltalk. Obecnie programowanie zorientowane obiektowo wciąż jest jednym z najważniejszych paradygmatów projektowania. Łatwo zauważyć, że większość nowoczesnych języków programowania i technologii sieciowych opiera się na technikach obiektowych. Nieco trudniej jest dostrzec, że mimo szybkiego ewoluowania technik i języków programistycznych podstawowe pojęcia programowania obiektowego pozostają niezmienne i niezależne od jakiejkolwiek platformy. Początkujący programiści powinni więc poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z tymi pojęciami i naukę czegoś, co można nazwać "myśleniem obiektowym w programowaniu".

Ta książka jest kolejnym, poprawionym i uzupełnionym wydaniem wyczerpującego wprowadzenia do programowania zorientowanego obiektowo. Jej głównym celem jest przedstawienie podstaw myślenia obiektowego i najważniejszych pojęć w tym zakresie. Wyjaśniono tu, w jaki sposób poprawnie posługiwać się dziedziczeniem i kompozycją, odróżniać agregację od asocjacji oraz zrozumieć różnice między interfejsem a implementacją. Szczególną uwagę zwrócono na technologie, które przetrwały próbę czasu ostatnich 20 lat i stały się rdzeniem koncepcji programowania obiektowego. Opisano też najważniejsze wzorce projektowe, wskazano techniki unikania zależności i zaprezentowano zasady zwane SOLID, których przestrzeganie pozwala tworzyć kod wysokiej jakości, zrozumiały i elastyczny.

Dzięki tej książce:

 • zrozumiesz podstawowe pojęcia obiektowości
 • zaczniesz myśleć abstrakcyjnie podczas projektowania interfejsów
 • nauczysz się budowy i zasad modelowania klas
 • będziesz tworzyć kod, który będzie się nadawał do wielokrotnego wykorzystania
 • zaczniesz unikać zależności i silnych powiązań między klasami
 • przyswoisz sobie i będziesz stosować zasady SOLID

Techniki obiektowe. Zrozum, zanim zaimplementujesz!

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V", wybierały także:

 • F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV
 • SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie

Dodaj do koszyka

Spis treści

Myślenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V eBook -- spis treści


O autorze 11

Podziękowania 11

Wstęp 13

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia obiektowości 17

 • Podstawowe pojęcia 17
 • Obiekty a stare systemy 18
 • Programowanie obiektowe a proceduralne 19
 • Zamiana podejścia proceduralnego na obiektowe 23
  • Programowanie proceduralne 23
  • Programowanie obiektowe 23
 • Definicja obiektu 24
  • Dane obiektu 24
  • Zachowania obiektu 24
 • Definicja klasy 28
  • Tworzenie obiektów 28
  • Atrybuty 30
  • Metody 30
  • Komunikaty 30
 • Modelowanie klas przy użyciu diagramów UML 31
 • Hermetyzacja i ukrywanie danych 31
  • Interfejsy 31
  • Implementacje 32
  • Realistyczna ilustracja paradygmatu interfejsu i implementacji 33
  • Model paradygmatu interfejs - implementacja 33
 • Dziedziczenie 34
  • Nadklasy i podklasy 35
  • Abstrakcja 36
  • Związek typu "jest" 37
 • Polimorfizm 38
 • Kompozycja 41
  • Abstrakcja 41
  • Związek typu "ma" 41
 • Podsumowanie 41

Rozdział 2. Myślenie w kategoriach obiektowych 43

 • Różnica między interfejsem a implementacją 44
  • Interfejs 46
  • Implementacja 46
  • Przykład implementacji i interfejsu 47
 • Zastosowanie myślenia abstrakcyjnego w projektowaniu interfejsów 51
 • Minimalizowanie interfejsu 52
  • Określanie grupy docelowej 53
  • Zachowania obiektu 54
  • Ograniczenia środowiska 54
  • Identyfikowanie publicznych interfejsów 54
  • Identyfikowanie implementacji 55
 • Podsumowanie 56
 • Źródła 56

Rozdział 3. Inne pojęcia z zakresu obiektowości 57

 • Konstruktory 57
  • Kiedy wywoływany jest konstruktor 58
  • Zawartość konstruktora 58
  • Konstruktor domyślny 58
  • Zastosowanie wielu konstruktorów 59
  • Projektowanie konstruktorów 63
 • Obsługa błędów 63
  • Ignorowanie problemu 64
  • Szukanie błędów i kończenie działania programu 64
  • Szukanie błędów i próba ich naprawienia 64
  • Zgłaszanie wyjątków 65
 • Pojęcie zakresu 67
  • Atrybuty lokalne 67
  • Atrybuty obiektowe 68
  • Atrybuty klasowe 70
 • Przeciążanie operatorów 71
 • Wielokrotne dziedziczenie 72
 • Operacje obiektów 73
 • Podsumowanie 74
 • Źródła 74

Rozdział 4. Anatomia klasy 75

 • Nazwa klasy 75
 • Komentarze 77
 • Atrybuty 77
 • Konstruktory 78
 • Metody dostępowe 80
 • Metody interfejsu publicznego 83
 • Prywatne metody implementacyjne 83
 • Podsumowanie 84
 • Źródła 84

Rozdział 5. Wytyczne dotyczące projektowania klas 85

 • Modelowanie systemów świata rzeczywistego 85
 • Identyfikowanie interfejsów publicznych 86
  • Minimalizacja interfejsu publicznego 86
  • Ukrywanie implementacji 87
 • Projektowanie niezawodnych konstruktorów i destruktorów 88
 • Projektowanie mechanizmu obsługi błędów w klasie 89
  • Pisanie dokumentacji i stosowanie komentarzy 89
  • Tworzenie obiektów nadających się do kooperacji 90
 • Wielokrotne użycie kodu 90
 • Rozszerzalność 91
  • Tworzenie opisowych nazw 91
  • Wyodrębnianie nieprzenośnego kodu 92
  • Umożliwianie kopiowania i porównywania obiektów 92
  • Ograniczanie zakresu 93
 • Konserwacja kodu 94
  • Iteracja 94
  • Testowanie interfejsu 95
 • Wykorzystanie trwałości obiektów 96
  • Serializacja i szeregowanie obiektów 97
 • Podsumowanie 98
 • Źródła 98

Rozdział 6. Projektowanie z wykorzystaniem obiektów 99

 • Wytyczne dotyczące projektowania 99
  • Wykonanie odpowiedniej analizy 103
  • Określanie zakresu planowanych prac 103
  • Gromadzenie wymagań 103
  • Tworzenie prototypu systemu 104
  • Identyfikowanie klas 104
  • Definiowanie wymagań wobec każdej z klas 104
  • Określenie warunków współpracy między klasami 104
  • Tworzenie modelu klas opisującego system 104
  • Tworzenie prototypu interfejsu użytkownika za pomocą kodu 105
 • Obiekty opakowujące 105
  • Kod strukturalny 106
  • Opakowywanie kodu strukturalnego 107
  • Opakowywanie nieprzenośnego kodu 108
  • Opakowywanie istniejących klas 109
 • Podsumowanie 110
 • Źródła 110

Rozdział 7. Dziedziczenie i kompozycja 111

 • Wielokrotne wykorzystywanie obiektów 111
 • Dziedziczenie 112
  • Generalizacja i specjalizacja 115
  • Decyzje projektowe 116
 • Kompozycja 118
  • Reprezentowanie kompozycji na diagramach UML 118
 • Czemu hermetyzacja jest podstawą technologii obiektowej 120
  • Jak dziedziczenie osłabia hermetyzację 121
  • Szczegółowy przykład wykorzystania polimorfizmu 123
  • Odpowiedzialność obiektów 123
  • Klasy abstrakcyjne, metody wirtualne i protokoły 126
 • Podsumowanie 127
 • Źródła 128

Rozdział 8. Wielokrotne wykorzystanie kodu - interfejsy i klasy abstrakcyjne 129

 • Wielokrotne wykorzystanie kodu 129
 • Infrastruktura programistyczna 130
 • Co to jest kontrakt 132
  • Klasy abstrakcyjne 133
  • Interfejsy 135
  • Wnioski 137
  • Dowód kompilatora 139
  • Zawieranie kontraktu 140
  • Punkty dostępowe do systemu 142
 • Przykład biznesu elektronicznego 142
  • Biznes elektroniczny 142
  • Podejście niezakładające wielokrotnego wykorzystania kodu 143
  • Rozwiązanie dla aplikacji biznesu elektronicznego 145
  • Model obiektowy UML 145
 • Podsumowanie 148
 • Źródła 148

Rozdział 9. Tworzenie obiektów i projektowanie obiektowe 149

 • Relacje kompozycji 149
 • Podział procesu budowy na etapy 151
 • Rodzaje kompozycji 153
  • Agregacja 153
  • Asocjacja 153
  • Łączne wykorzystanie asocjacji i agregacji 155
 • Unikanie zależności 155
 • Liczność 156
  • Kilka asocjacji 158
  • Asocjacje opcjonalne 159
 • Praktyczny przykład 160
 • Podsumowanie 161
 • Źródła 161

Rozdział 10. Wzorce projektowe 163

 • Historia wzorców projektowych 164
 • Wzorzec MVC języka Smalltalk 165
 • Rodzaje wzorców projektowych 166
  • Wzorce konstrukcyjne 167
  • Wzorzec Metoda Fabryczna 168
  • Wzorce strukturalne 170
  • Wzorce czynnościowe 172
 • Antywzorce 174
 • Podsumowanie 175
 • Źródła 175

Rozdział 11. Jak uniknąć zależności i silnych powiązań między klasami 177

 • Kompozycja a dziedziczenie i wstrzykiwanie zależności 179
  • 1. Dziedziczenie 179
  • 2. Kompozycja 181
 • Wstrzykiwanie zależności 183
  • Wstrzykiwanie przez konstruktor 185
  • Wstrzykiwanie za pomocą metody ustawiającej 185
 • Podsumowanie 186
 • Źródła 186

Rozdział 12. Zasady SOLID projektowania obiektowego 187

 • Zasady SOLID projektowania obiektowego 188
  • 1. Zasada jednej odpowiedzialności - SRP 188
  • 2. Zasada "otwarty/zamknięty" - OCP 191
  • 3. Zasada podstawiania Liskov - LSP 193
  • 4. Zasada segregacji interfejsów - IPS 195
  • 5. Zasada odwrócenia zależności - DIP 196
 • Podsumowanie 201
 • Źródła 202

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.